ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 109
8 7.34
1 0.92
100 91.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 94
64 68.09
0 0.00
30 31.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 291
11 3.78
250 85.91
17 5.84
4 1.37
9 3.09
0 0.00
291 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 129
70 54.26
12 9.30
19 14.73
16 12.40
12 9.30
0 0.00
129 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 61
8 13.11
10 16.39
14 22.95
16 26.23
13 21.31
0 0.00
61 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกยาว 13
3 23.08
4 30.77
6 46.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 54
17 31.48
25 46.30
3 5.56
5 9.26
4 7.41
0 0.00
54 100.00%
8  โรงเรียนบ้านวังซอง 49
8 16.33
1 2.04
11 22.45
9 18.37
11 22.45
9 18.37
40 81.63%
9  โรงเรียนบ้านท่าพล 184
17 9.24
8 4.35
38 20.65
25 13.59
46 25.00
50 27.17
134 72.83%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 186
28 15.05
12 6.45
16 8.60
38 20.43
28 15.05
64 34.41
122 65.59%
11  โรงเรียนบ้านหนองตาด 63
12 19.05
10 15.87
6 9.52
6 9.52
4 6.35
25 39.68
38 60.32%
12  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 199
25 12.56
17 8.54
26 13.07
9 4.52
43 21.61
79 39.70
120 60.30%
13  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 110
6 5.45
9 8.18
14 12.73
15 13.64
22 20.00
44 40.00
66 60.00%
14  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 79
23 29.11
7 8.86
17 21.52
0 0.00
0 0.00
32 40.51
47 59.49%
15  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 479
39 8.14
42 8.77
53 11.06
81 16.91
64 13.36
200 41.75
279 58.25%
16  โรงเรียนบ้านโตก 187
31 16.58
27 14.44
32 17.11
15 8.02
0 0.00
82 43.85
105 56.15%
17  โรงเรียนบ้านพี้ 129
18 13.95
12 9.30
10 7.75
10 7.75
22 17.05
57 44.19
72 55.81%
18  โรงเรียนบ้านชอนไพร 54
10 18.52
8 14.81
7 12.96
5 9.26
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
19  โรงเรียนบ้านขมวด 127
11 8.66
15 11.81
21 16.54
9 7.09
6 4.72
65 51.18
62 48.82%
20  โรงเรียนบ้านป่าแดง 123
18 14.63
1 0.81
18 14.63
2 1.63
20 16.26
64 52.03
59 47.97%
21  โรงเรียนบ้าน กม.28 148
25 16.89
14 9.46
16 10.81
10 6.76
5 3.38
78 52.70
70 47.30%
22  โรงเรียนบ้านโนนตูม 125
17 13.60
12 9.60
11 8.80
12 9.60
7 5.60
66 52.80
59 47.20%
23  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 144
0 0.00
3 2.08
27 18.75
7 4.86
30 20.83
77 53.47
67 46.53%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 81
18 22.22
5 6.17
11 13.58
2 2.47
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
25  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 168
20 11.90
20 11.90
13 7.74
11 6.55
10 5.95
94 55.95
74 44.05%
26  โรงเรียนบ้านสะเดียง 155
18 11.61
16 10.32
23 14.84
9 5.81
0 0.00
89 57.42
66 42.58%
27  โรงเรียนบ้านนายม 91
10 10.99
3 3.30
6 6.59
14 15.38
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
28  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 117
10 8.55
8 6.84
14 11.97
8 6.84
8 6.84
69 58.97
48 41.03%
29  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 185
19 10.27
20 10.81
23 12.43
8 4.32
0 0.00
115 62.16
70 37.84%
30  โรงเรียนบ้านวังขอน 43
14 32.56
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
31  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 62
4 6.45
3 4.84
8 12.90
1 1.61
6 9.68
40 64.52
22 35.48%
32  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 99
25 25.25
0 0.00
5 5.05
0 0.00
5 5.05
64 64.65
35 35.35%
33  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 83
8 9.64
6 7.23
15 18.07
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
34  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 39
3 7.69
1 2.56
8 20.51
0 0.00
1 2.56
26 66.67
13 33.33%
35  โรงเรียนบ้านผาทอง 58
6 10.34
2 3.45
4 6.90
4 6.90
3 5.17
39 67.24
19 32.76%
36  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 138
28 20.29
1 0.72
16 11.59
0 0.00
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 161
11 6.83
4 2.48
16 9.94
10 6.21
11 6.83
109 67.70
52 32.30%
38  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 78
23 29.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.56
53 67.95
25 32.05%
39  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 50
7 14.00
1 2.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
40  โรงเรียนบ้านอมกง 149
13 8.72
7 4.70
15 10.07
12 8.05
0 0.00
102 68.46
47 31.54%
41  โรงเรียนบ้านโคก 129
6 4.65
4 3.10
29 22.48
1 0.78
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
42  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 466
36 7.73
70 15.02
33 7.08
1 0.21
4 0.86
322 69.10
144 30.90%
43  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 46
5 10.87
3 6.52
3 6.52
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
44  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 47
4 8.51
5 10.64
5 10.64
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
45  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 138
14 10.14
10 7.25
11 7.97
5 3.62
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
46  โรงเรียนบ้านวังศาล 112
12 10.71
5 4.46
13 11.61
2 1.79
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
47  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
7 10.45
2 2.99
6 8.96
4 5.97
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
48  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 481
43 8.94
26 5.41
39 8.11
0 0.00
25 5.20
348 72.35
133 27.65%
49  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 40
3 7.50
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
50  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 63
5 7.94
2 3.17
6 9.52
2 3.17
2 3.17
46 73.02
17 26.98%
51  โรงเรียนบ้านวังจาน 50
4 8.00
2 4.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
52  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 89
0 0.00
1 1.12
10 11.24
1 1.12
11 12.36
66 74.16
23 25.84%
53  โรงเรียนบ้านวังพลับ 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
54  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 114
8 7.02
6 5.26
6 5.26
3 2.63
5 4.39
86 75.44
28 24.56%
55  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 125
9 7.20
4 3.20
7 5.60
10 8.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
56  โรงเรียนบ้านหัวนา 96
8 8.33
6 6.25
9 9.38
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
57  โรงเรียนบ้านยางลาด 130
7 5.38
4 3.08
12 9.23
3 2.31
5 3.85
99 76.15
31 23.85%
58  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 67
1 1.49
2 2.99
9 13.43
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
59  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 68
0 0.00
0 0.00
13 19.12
0 0.00
2 2.94
53 77.94
15 22.06%
60  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 68
9 13.24
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
61  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 41
5 12.20
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
62  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 105
5 4.76
3 2.86
14 13.33
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
63  โรงเรียนบ้านดง 133
10 7.52
5 3.76
10 7.52
3 2.26
1 0.75
104 78.20
29 21.80%
64  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 93
7 7.53
3 3.23
8 8.60
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
65  โรงเรียนบ้านวังรวก 72
6 8.33
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
66  โรงเรียนบ้านดงขุย 372
16 4.30
17 4.57
9 2.42
15 4.03
15 4.03
300 80.65
72 19.35%
67  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
3 4.84
4 6.45
1 1.61
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
68  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 193
5 2.59
3 1.55
25 12.95
4 2.07
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
69  โรงเรียนบ้านวังหิน 279
12 4.30
18 6.45
15 5.38
4 1.43
3 1.08
227 81.36
52 18.64%
70  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
71  โรงเรียนบ้านซับข่อย 56
7 12.50
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
72  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 28
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
73  โรงเรียนบ้านกล้วย 73
7 9.59
1 1.37
2 2.74
2 2.74
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
74  โรงเรียนบ้านกกไทร 176
8 4.55
5 2.84
15 8.52
2 1.14
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
75  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
76  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 292
20 6.85
5 1.71
14 4.79
5 1.71
3 1.03
245 83.90
47 16.10%
77  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
78  โรงเรียนบ้าน กม.2 248
15 6.05
0 0.00
23 9.27
0 0.00
0 0.00
210 84.68
38 15.32%
79  โรงเรียนบ้านบง 131
8 6.11
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
80  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 88
0 0.00
5 5.68
5 5.68
2 2.27
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
81  โรงเรียนบ้านดงลึก 62
1 1.61
4 6.45
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
82  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2321
22 0.95
12 0.52
267 11.50
15 0.65
3 0.13
2002 86.26
319 13.74%
83  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 194
3 1.55
5 2.58
12 6.19
5 2.58
1 0.52
168 86.60
26 13.40%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 116
4 3.45
2 1.72
3 2.59
5 4.31
1 0.86
101 87.07
15 12.93%
85  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
2 4.17
42 87.50
6 12.50%
86  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 64
4 6.25
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
87  โรงเรียนบ้านยางกุด 89
1 1.12
5 5.62
4 4.49
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
88  โรงเรียนบ้านคลองสาร 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
89  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 50
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
90  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
91  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
92  โรงเรียนบ้านกกจั่น 106
0 0.00
5 4.72
7 6.60
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
93  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 151
0 0.00
0 0.00
2 1.32
15 9.93
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
94  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 145
3 2.07
2 1.38
10 6.90
0 0.00
1 0.69
129 88.97
16 11.03%
95  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 56
0 0.00
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
96  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 48
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
3 6.25
43 89.58
5 10.42%
97  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 77
1 1.30
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
98  โรงเรียนบ้านนางั่ว 205
4 1.95
1 0.49
16 7.80
0 0.00
0 0.00
184 89.76
21 10.24%
99  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 81
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
100  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 112
1 0.89
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
101  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 104
2 1.92
4 3.85
2 1.92
1 0.96
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
103  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
104  โรงเรียนบ้านทางข้าม 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
105  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 121
3 2.48
2 1.65
3 2.48
1 0.83
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
106  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 103
0 0.00
1 0.97
4 3.88
3 2.91
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
107  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 55
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
108  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
109  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 124
1 0.81
3 2.42
4 3.23
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
110  โรงเรียนบ้านคลองบง 126
3 2.38
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
111  โรงเรียนบ้านเขาขาด 65
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
112  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
113  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
114  โรงเรียนบ้านดงลาน 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
115  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
116  โรงเรียนบ้านลาดแค 117
0 0.00
1 0.85
3 2.56
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
117  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 165
0 0.00
0 0.00
4 2.42
0 0.00
0 0.00
161 97.58
4 2.42%
118  โรงเรียนบ้านระวิง 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
119  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
120  โรงเรียนธาราคีรี 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านซับขลุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านป่าบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านวังทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านเขาสัก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนสายสมร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,105 6.92
เตี้ย  908 5.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,506 9.43
ผอมและเตี้ย  512 3.21
อ้วนและเตี้ย  497 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,437 71.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,528 คน


28.36%


Powered By www.thaieducation.net