ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 55
16 29.09
12 21.82
15 27.27
7 12.73
5 9.09
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนวัดวังเรือน 178
39 21.91
40 22.47
39 21.91
15 8.43
19 10.67
26 14.61
152 85.39%
3  โรงเรียนวัดท่าปอ 40
10 25.00
4 10.00
9 22.50
4 10.00
3 7.50
10 25.00
30 75.00%
4  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 88
22 25.00
11 12.50
10 11.36
8 9.09
3 3.41
34 38.64
54 61.36%
5  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 70
7 10.00
6 8.57
14 20.00
6 8.57
3 4.29
34 48.57
36 51.43%
6  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 87
35 40.23
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
7  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 34
9 26.47
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
8  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 34
4 11.76
4 11.76
3 8.82
2 5.88
2 5.88
19 55.88
15 44.12%
9  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 12
2 16.67
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
10  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 34
2 5.88
3 8.82
9 26.47
0 0.00
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
11  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 71
15 21.13
0 0.00
11 15.49
1 1.41
2 2.82
42 59.15
29 40.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 98
29 29.59
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
59 60.20
39 39.80%
13  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
5 11.63
4 9.30
3 6.98
3 6.98
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
14  โรงเรียนบ้านวังแดง 113
17 15.04
7 6.19
16 14.16
4 3.54
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
15  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 309
55 17.80
7 2.27
45 14.56
11 3.56
1 0.32
190 61.49
119 38.51%
16  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 179
22 12.29
15 8.38
25 13.97
2 1.12
4 2.23
111 62.01
68 37.99%
17  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
18  โรงเรียนบ้านไดลึก 128
5 3.91
5 3.91
20 15.63
5 3.91
12 9.38
81 63.28
47 36.72%
19  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 71
12 16.90
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
20  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 238
4 1.68
0 0.00
38 15.97
4 1.68
38 15.97
154 64.71
84 35.29%
21  โรงเรียนวัดคลองข่อย 43
6 13.95
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
22  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 164
15 9.15
9 5.49
23 14.02
6 3.66
0 0.00
111 67.68
53 32.32%
23  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 118
17 14.41
0 0.00
21 17.80
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
24  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 189
5 2.65
24 12.70
30 15.87
0 0.00
1 0.53
129 68.25
60 31.75%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 84
8 9.52
12 14.29
6 7.14
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
26  โรงเรียนวัดหนองง้าว 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
27  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 65
11 16.92
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 130
5 3.85
4 3.08
9 6.92
9 6.92
11 8.46
92 70.77
38 29.23%
29  โรงเรียนบ้านเนินแค 21
1 4.76
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองแขม 117
16 13.68
4 3.42
11 9.40
2 1.71
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
31  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
3 9.38
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
32  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 64
4 6.25
1 1.56
8 12.50
5 7.81
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
33  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 65
2 3.08
0 0.00
11 16.92
1 1.54
4 6.15
47 72.31
18 27.69%
34  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
2 6.90
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
35  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
12 8.63
7 5.04
12 8.63
7 5.04
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
36  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 135
19 14.07
0 0.00
17 12.59
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
37  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 106
13 12.26
0 0.00
15 14.15
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
38  โรงเรียนวัดเขารวก 177
19 10.73
8 4.52
9 5.08
7 3.95
3 1.69
131 74.01
46 25.99%
39  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 27
2 7.41
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 142
10 7.04
13 9.15
6 4.23
7 4.93
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
41  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 99
2 2.02
4 4.04
14 14.14
2 2.02
3 3.03
74 74.75
25 25.25%
42  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 881
78 8.85
41 4.65
100 11.35
0 0.00
0 0.00
662 75.14
219 24.86%
43  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 181
4 2.21
5 2.76
30 16.57
3 1.66
2 1.10
137 75.69
44 24.31%
44  โรงเรียนวัดพร้าว 185
6 3.24
6 3.24
18 9.73
6 3.24
8 4.32
141 76.22
44 23.78%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 47
0 0.00
1 2.13
9 19.15
0 0.00
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
46  โรงเรียนวัดขวาง 82
8 9.76
11 13.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
47  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 18
1 5.56
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
49  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 106
6 5.66
3 2.83
7 6.60
3 2.83
4 3.77
83 78.30
23 21.70%
50  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 56
3 5.36
2 3.57
3 5.36
2 3.57
2 3.57
44 78.57
12 21.43%
51  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
52  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 94
9 9.57
4 4.26
2 2.13
4 4.26
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
53  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 118
7 5.93
3 2.54
4 3.39
6 5.08
3 2.54
95 80.51
23 19.49%
54  โรงเรียนวัดป่าเรไร 98
3 3.06
2 2.04
6 6.12
4 4.08
4 4.08
79 80.61
19 19.39%
55  โรงเรียนวัดทับปรู 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
56  โรงเรียนวัดป่าแดง 105
3 2.86
0 0.00
10 9.52
1 0.95
6 5.71
85 80.95
20 19.05%
57  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 164
0 0.00
11 6.71
20 12.20
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
1 1.43
2 2.86
9 12.86
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
59  โรงเรียนวัดวังแดง 223
15 6.73
9 4.04
8 3.59
4 1.79
5 2.24
182 81.61
41 18.39%
60  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 60
6 10.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
61  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 200
19 9.50
4 2.00
11 5.50
2 1.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
62  โรงเรียนบ้านท่าบัว 95
5 5.26
2 2.11
4 4.21
1 1.05
5 5.26
78 82.11
17 17.89%
63  โรงเรียนวัดเขาทราย 318
8 2.52
7 2.20
9 2.83
15 4.72
16 5.03
263 82.70
55 17.30%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 116
3 2.59
1 0.86
13 11.21
0 0.00
3 2.59
96 82.76
20 17.24%
65  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 141
8 5.67
2 1.42
14 9.93
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
66  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 83
9 10.84
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
67  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 159
5 3.14
0 0.00
16 10.06
0 0.00
4 2.52
134 84.28
25 15.72%
68  โรงเรียนวัดวังกระชัน 64
4 6.25
2 3.13
0 0.00
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 257
9 3.50
2 0.78
22 8.56
1 0.39
6 2.33
217 84.44
40 15.56%
70  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 93
5 5.38
5 5.38
2 2.15
2 2.15
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
71  โรงเรียนวัดเขาส้าน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
72  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
2 2.20
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
73  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
74  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 145
5 3.45
4 2.76
5 3.45
4 2.76
2 1.38
125 86.21
20 13.79%
75  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 60
2 3.33
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
77  โรงเรียนบ้านบึงลี 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
78  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
79  โรงเรียนวังก้านเหลือง 238
9 3.78
8 3.36
9 3.78
3 1.26
1 0.42
208 87.39
30 12.61%
80  โรงเรียนวัดวังหว้า 219
6 2.74
6 2.74
6 2.74
5 2.28
4 1.83
192 87.67
27 12.33%
81  โรงเรียนวัดชัยศรี 203
2 0.99
2 0.99
18 8.87
3 1.48
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
82  โรงเรียนวัดวังไคร้ 66
6 9.09
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
83  โรงเรียนวัดคลองคูณ 134
3 2.24
3 2.24
9 6.72
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
84  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 88
2 2.27
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
85  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
86  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 255
5 1.96
5 1.96
15 5.88
3 1.18
0 0.00
227 89.02
28 10.98%
87  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 339
16 4.72
5 1.47
8 2.36
3 0.88
5 1.47
302 89.09
37 10.91%
88  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
89  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
90  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 111
2 1.80
2 1.80
4 3.60
2 1.80
2 1.80
99 89.19
12 10.81%
91  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
92  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 97
3 3.09
3 3.09
3 3.09
1 1.03
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
93  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 107
2 1.87
3 2.80
3 2.80
2 1.87
1 0.93
96 89.72
11 10.28%
94  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
95  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
96  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
97  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
98  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
99  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
100  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 115
1 0.87
1 0.87
7 6.09
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
101  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 635
8 1.26
7 1.10
14 2.20
7 1.10
12 1.89
587 92.44
48 7.56%
102  โรงเรียนวัดหนองสนวน 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
103  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
104  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 98
1 1.02
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
105  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
106  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
107  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 113
0 0.00
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
108  โรงเรียนวัดคงคาราม 87
1 1.15
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
109  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 157
4 2.55
3 1.91
1 0.64
0 0.00
0 0.00
149 94.90
8 5.10%
111  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119
2 1.68
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
112  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
113  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
114  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
115  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
116  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
117  โรงเรียนวัดวังตะกู 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
2 1.83
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
118  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 38
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
119  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1251
2 0.16
2 0.16
11 0.88
5 0.40
2 0.16
1229 98.24
22 1.76%
120  โรงเรียนบ้านเขาพระ 144
1 0.69
0 0.00
1 0.69
0 0.00
0 0.00
142 98.61
2 1.39%
121  โรงเรียนวัดโพทะเล 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
122  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดทับหมัน 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  823 5.53
เตี้ย  416 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,099 7.39
ผอมและเตี้ย  239 1.61
อ้วนและเตี้ย  219 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,080 81.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,796 คน


18.80%


Powered By www.thaieducation.net