ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 52
8 15.38
4 7.69
5 9.62
12 23.08
5 9.62
18 34.62
34 65.38%
2  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 66
8 12.12
0 0.00
14 21.21
6 9.09
13 19.70
25 37.88
41 62.12%
3  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
30 13.89
10 4.63
84 38.89
7 3.24
2 0.93
83 38.43
133 61.57%
4  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 138
32 23.19
11 7.97
17 12.32
7 5.07
1 0.72
70 50.72
68 49.28%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 143
22 15.38
14 9.79
30 20.98
0 0.00
0 0.00
77 53.85
66 46.15%
6  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 63
6 9.52
5 7.94
13 20.63
1 1.59
4 6.35
34 53.97
29 46.03%
7  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 67
8 11.94
5 7.46
11 16.42
3 4.48
3 4.48
37 55.22
30 44.78%
8  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 130
27 20.77
7 5.38
18 13.85
2 1.54
1 0.77
75 57.69
55 42.31%
9  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 75
20 26.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
10  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 169
17 10.06
20 11.83
27 15.98
3 1.78
0 0.00
102 60.36
67 39.64%
11  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
15 12.30
16 13.11
14 11.48
0 0.00
2 1.64
75 61.48
47 38.52%
12  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 45
0 0.00
7 15.56
8 17.78
0 0.00
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
13  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
14  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 106
8 7.55
17 16.04
11 10.38
3 2.83
0 0.00
67 63.21
39 36.79%
15  โรงเรียนวัดหนองหลวง 112
16 14.29
4 3.57
18 16.07
3 2.68
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
16  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 53
9 16.98
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
17  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 59
6 10.17
5 8.47
10 16.95
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
18  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
4 11.76
22 64.71
12 35.29%
19  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 155
9 5.81
8 5.16
31 20.00
2 1.29
2 1.29
103 66.45
52 33.55%
20  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1981
57 2.88
103 5.20
293 14.79
181 9.14
27 1.36
1320 66.63
661 33.37%
21  โรงเรียนวัดบ้านนา 67
8 11.94
4 5.97
10 14.93
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
22  โรงเรียนวัดหนองหลุม 64
7 10.94
2 3.13
11 17.19
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
23  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 44
4 9.09
0 0.00
7 15.91
0 0.00
3 6.82
30 68.18
14 31.82%
24  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 85
7 8.24
1 1.18
7 8.24
8 9.41
4 4.71
58 68.24
27 31.76%
25  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 80
10 12.50
5 6.25
9 11.25
1 1.25
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
26  โรงเรียนบึงสีไฟ 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
27  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 43
6 13.95
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
28  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 50
0 0.00
10 20.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
35 70.00
15 30.00%
29  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 71
10 14.08
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
31  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 130
19 14.62
4 3.08
12 9.23
3 2.31
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
32  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 62
1 1.61
8 12.90
8 12.90
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
33  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 176
19 10.80
7 3.98
19 10.80
6 3.41
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 52
2 3.85
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
35  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
4 9.52
3 7.14
2 4.76
2 4.76
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
36  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 197
7 3.55
3 1.52
41 20.81
1 0.51
3 1.52
142 72.08
55 27.92%
37  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 122
9 7.38
1 0.82
24 19.67
0 0.00
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
38  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 55
5 9.09
1 1.82
8 14.55
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 37
1 2.70
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
40  โรงเรียนบ้านบัวยาง 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
41  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 67
2 2.99
0 0.00
15 22.39
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
42  โรงเรียนบ้านปากดง 71
7 9.86
2 2.82
10 14.08
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
43  โรงเรียนบ้านหนองโสน 372
18 4.84
33 8.87
47 12.63
1 0.27
0 0.00
273 73.39
99 26.61%
44  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 106
11 10.38
5 4.72
8 7.55
4 3.77
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
45  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 129
16 12.40
3 2.33
11 8.53
4 3.10
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
46  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 95
2 2.11
8 8.42
12 12.63
1 1.05
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
47  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
48  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 106
7 6.60
2 1.89
5 4.72
10 9.43
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
49  โรงเรียนวัดหงษ์ 37
1 2.70
1 2.70
6 16.22
0 0.00
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
50  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 124
4 3.23
2 1.61
24 19.35
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
51  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 87
7 8.05
2 2.30
11 12.64
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
52  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 71
8 11.27
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
53  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 117
7 5.98
4 3.42
8 6.84
9 7.69
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
54  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 68
1 1.47
3 4.41
9 13.24
3 4.41
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
55  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 34
0 0.00
2 5.88
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
56  โรงเรียนวัดวังตะขบ 98
5 5.10
9 9.18
7 7.14
1 1.02
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
57  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
1 3.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 523
26 4.97
17 3.25
72 13.77
6 1.15
0 0.00
402 76.86
121 23.14%
59  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
60  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
6 19.35
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
61  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
62  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 107
1 0.93
4 3.74
17 15.89
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
63  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 130
4 3.08
4 3.08
21 16.15
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
64  โรงเรียนบ้านป่าแซง 139
18 12.95
2 1.44
10 7.19
1 0.72
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
65  โรงเรียนวัดฆะมัง 45
3 6.67
2 4.44
3 6.67
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 68
1 1.47
0 0.00
14 20.59
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
67  โรงเรียนวัดดงกลาง 214
30 14.02
7 3.27
7 3.27
2 0.93
1 0.47
167 78.04
47 21.96%
68  โรงเรียนวัดคลองโนน 73
6 8.22
5 6.85
4 5.48
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
69  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 105
9 8.57
5 4.76
8 7.62
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
70  โรงเรียนบ้านนิคม 161
6 3.73
4 2.48
24 14.91
1 0.62
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
71  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 107
7 6.54
3 2.80
11 10.28
2 1.87
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
72  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 42
0 0.00
3 7.14
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
73  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 28
1 3.57
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
5 11.63
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
75  โรงเรียนบ้านหัวดง 187
16 8.56
0 0.00
23 12.30
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 72
6 8.33
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
77  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
78  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 288
15 5.21
14 4.86
27 9.38
3 1.04
0 0.00
229 79.51
59 20.49%
79  โรงเรียนวัดท่าข่อย 54
1 1.85
0 0.00
8 14.81
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
80  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
2 3.39
2 3.39
47 79.66
12 20.34%
81  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 208
8 3.85
0 0.00
34 16.35
0 0.00
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
82  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 170
6 3.53
1 0.59
25 14.71
2 1.18
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
83  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 272
10 3.68
12 4.41
32 11.76
0 0.00
0 0.00
218 80.15
54 19.85%
84  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 132
3 2.27
1 0.76
22 16.67
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
85  โรงเรียนบ้านสวนแตง 52
0 0.00
3 5.77
7 13.46
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
86  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 104
7 6.73
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
87  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 121
10 8.26
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
88  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 319
25 7.84
17 5.33
5 1.57
7 2.19
6 1.88
259 81.19
60 18.81%
89  โรงเรียนบ้านหนองขาว 261
2 0.77
11 4.21
36 13.79
0 0.00
0 0.00
212 81.23
49 18.77%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 167
9 5.39
8 4.79
8 4.79
4 2.40
2 1.20
136 81.44
31 18.56%
91  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 185
3 1.62
6 3.24
25 13.51
0 0.00
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
92  โรงเรียนวัดดงชะพลู 71
11 15.49
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
93  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 67
2 2.99
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
94  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 147
6 4.08
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
95  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 238
9 3.78
5 2.10
26 10.92
2 0.84
0 0.00
196 82.35
42 17.65%
96  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
97  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 163
6 3.68
4 2.45
18 11.04
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
98  โรงเรียนวัดวังแดง 129
8 6.20
2 1.55
12 9.30
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
99  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
100  โรงเรียนวัดลำชะล่า 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
101  โรงเรียนวัดเนินปอ 103
1 0.97
2 1.94
14 13.59
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
102  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 50
0 0.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
103  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 108
4 3.70
5 4.63
8 7.41
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
104  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
105  โรงเรียนบ้านเนินยาว 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
106  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 72
0 0.00
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
107  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 266
6 2.26
3 1.13
29 10.90
0 0.00
0 0.00
228 85.71
38 14.29%
108  โรงเรียนบ้านท่าแห 85
3 3.53
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
109  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 280
10 3.57
8 2.86
8 2.86
7 2.50
6 2.14
241 86.07
39 13.93%
110  โรงเรียนบ้านน้อย 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
111  โรงเรียนบ้านวังทับยา 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
112  โรงเรียนวัดเนินพยอม 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
113  โรงเรียนบ้านโนนทอง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 218
8 3.67
5 2.29
14 6.42
1 0.46
0 0.00
190 87.16
28 12.84%
115  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 126
1 0.79
5 3.97
10 7.94
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
116  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
117  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
2 3.57
50 89.29
6 10.71%
118  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 66
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
1 1.52
59 89.39
7 10.61%
119  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 123
6 4.88
2 1.63
3 2.44
0 0.00
2 1.63
110 89.43
13 10.57%
120  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 124
6 4.84
3 2.42
4 3.23
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
121  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
122  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 68
5 7.35
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
123  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 85
3 3.53
3 3.53
2 2.35
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
124  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
125  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 101
1 0.99
1 0.99
6 5.94
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
126  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 91
2 2.20
0 0.00
1 1.10
1 1.10
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
128  โรงเรียนบ้านหนองพง 114
2 1.75
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
129  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
2 2.06
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
130  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
131  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
132  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 133
4 3.01
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
133  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 161
0 0.00
1 0.62
2 1.24
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%

 

จำนวนนักเรียน  15,562 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  911 5.85
เตี้ย  588 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,810 11.63
ผอมและเตี้ย  351 2.26
อ้วนและเตี้ย  114 0.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,788 75.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,774 คน


24.25%


Powered By www.thaieducation.net