ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 139
87 62.59
0 0.00
52 37.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 237
25 10.55
29 12.24
19 8.02
57 24.05
42 17.72
65 27.43
172 72.57%
3  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 150
14 9.33
14 9.33
17 11.33
28 18.67
33 22.00
44 29.33
106 70.67%
4  โรงเรียนบ้านวังสาร 98
12 12.24
16 16.33
13 13.27
23 23.47
0 0.00
34 34.69
64 65.31%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 76
7 9.21
7 9.21
8 10.53
15 19.74
11 14.47
28 36.84
48 63.16%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
6 16.67
4 11.11
4 11.11
3 8.33
3 8.33
16 44.44
20 55.56%
7  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 106
20 18.87
17 16.04
3 2.83
10 9.43
7 6.60
49 46.23
57 53.77%
8  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 96
15 15.63
15 15.63
7 7.29
14 14.58
0 0.00
45 46.88
51 53.13%
9  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 178
7 3.93
9 5.06
26 14.61
16 8.99
35 19.66
85 47.75
93 52.25%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 45
6 13.33
4 8.89
10 22.22
2 4.44
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
11  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 154
11 7.14
26 16.88
27 17.53
11 7.14
0 0.00
79 51.30
75 48.70%
12  โรงเรียนบ้านน้ำริน 263
19 7.22
31 11.79
19 7.22
40 15.21
19 7.22
135 51.33
128 48.67%
13  โรงเรียนบ้านสะเดา 202
26 12.87
4 1.98
18 8.91
30 14.85
19 9.41
105 51.98
97 48.02%
14  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 152
5 3.29
11 7.24
41 26.97
0 0.00
12 7.89
83 54.61
69 45.39%
15  โรงเรียนบ้านซำหวาย 133
6 4.51
4 3.01
2 1.50
26 19.55
22 16.54
73 54.89
60 45.11%
16  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 267
41 15.36
49 18.35
26 9.74
0 0.00
0 0.00
151 56.55
116 43.45%
17  โรงเรียนบ้านกลาง 70
11 15.71
8 11.43
11 15.71
0 0.00
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
18  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 19
2 10.53
3 15.79
3 15.79
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
19  โรงเรียนบ้านหนองพระ 84
14 16.67
8 9.52
13 15.48
0 0.00
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
20  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 71
8 11.27
12 16.90
5 7.04
1 1.41
3 4.23
42 59.15
29 40.85%
21  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 76
15 19.74
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
22  โรงเรียนวัดบ้านมุง 150
13 8.67
11 7.33
17 11.33
11 7.33
9 6.00
89 59.33
61 40.67%
23  โรงเรียนบ้านผารังหมี 56
6 10.71
4 7.14
11 19.64
1 1.79
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
24  โรงเรียนวัดโคกสลุด 77
3 3.90
2 2.60
10 12.99
5 6.49
10 12.99
47 61.04
30 38.96%
25  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 127
24 18.90
6 4.72
8 6.30
6 4.72
5 3.94
78 61.42
49 38.58%
26  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 159
17 10.69
11 6.92
30 18.87
1 0.63
0 0.00
100 62.89
59 37.11%
27  โรงเรียนบ้านดงพลวง 77
17 22.08
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
28  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
13 13.54
7 7.29
11 11.46
2 2.08
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
29  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 160
21 13.13
14 8.75
20 12.50
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
30  โรงเรียนบ้านตอเรือ 106
5 4.72
5 4.72
15 14.15
0 0.00
11 10.38
70 66.04
36 33.96%
31  โรงเรียนบ้านดินทอง 54
6 11.11
0 0.00
10 18.52
2 3.70
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
32  โรงเรียนบ้านลำภาศ 85
9 10.59
4 4.71
15 17.65
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
33  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 82
5 6.10
0 0.00
22 26.83
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
34  โรงเรียนศึกษาลัย 498
32 6.43
18 3.61
101 20.28
11 2.21
0 0.00
336 67.47
162 32.53%
35  โรงเรียนบ้านเขาดิน 116
15 12.93
9 7.76
10 8.62
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
36  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 110
12 10.91
8 7.27
6 5.45
4 3.64
5 4.55
75 68.18
35 31.82%
37  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 101
9 8.91
6 5.94
14 13.86
0 0.00
3 2.97
69 68.32
32 31.68%
38  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 117
11 9.40
6 5.13
16 13.68
2 1.71
2 1.71
80 68.38
37 31.62%
39  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 112
4 3.57
0 0.00
27 24.11
2 1.79
2 1.79
77 68.75
35 31.25%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 180
19 10.56
11 6.11
18 10.00
6 3.33
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
41  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 86
24 27.91
1 1.16
0 0.00
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
42  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 109
4 3.67
5 4.59
8 7.34
8 7.34
7 6.42
77 70.64
32 29.36%
43  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 41
6 14.63
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
44  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 69
3 4.35
6 8.70
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
45  โรงเรียนสามัคคีธรรม 104
9 8.65
3 2.88
16 15.38
2 1.92
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
46  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 68
7 10.29
3 4.41
6 8.82
1 1.47
2 2.94
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 80
14 17.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
48  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
2 2.17
16 17.39
5 5.43
0 0.00
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
49  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 92
8 8.70
9 9.78
4 4.35
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
50  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 138
12 8.70
9 6.52
5 3.62
5 3.62
5 3.62
102 73.91
36 26.09%
51  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 375
16 4.27
11 2.93
11 2.93
19 5.07
40 10.67
278 74.13
97 25.87%
52  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 75
6 8.00
3 4.00
9 12.00
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
53  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 61
5 8.20
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
54  โรงเรียนวัดบึงลำ 61
3 4.92
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
55  โรงเรียนวัดท่านา 57
3 5.26
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
56  โรงเรียนบ้านหินประกาย 181
17 9.39
1 0.55
19 10.50
7 3.87
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
57  โรงเรียนบึงราชนก 62
6 9.68
1 1.61
6 9.68
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
58  โรงเรียนบ้านซำรัง 159
17 10.69
9 5.66
0 0.00
6 3.77
6 3.77
121 76.10
38 23.90%
59  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 95
4 4.21
1 1.05
14 14.74
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
60  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 230
5 2.17
6 2.61
11 4.78
11 4.78
17 7.39
180 78.26
50 21.74%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
62  โรงเรียนบ้านนาพราน 148
19 12.84
5 3.38
5 3.38
3 2.03
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
63  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 176
24 13.64
4 2.27
10 5.68
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
65  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 247
12 4.86
3 1.21
33 13.36
0 0.00
5 2.02
194 78.54
53 21.46%
66  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 117
8 6.84
1 0.85
15 12.82
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
67  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 76
7 9.21
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
68  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 92
4 4.35
6 6.52
5 5.43
3 3.26
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
69  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 201
11 5.47
6 2.99
8 3.98
8 3.98
6 2.99
162 80.60
39 19.40%
70  โรงเรียนบ้านเข็ก 215
7 3.26
6 2.79
28 13.02
0 0.00
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
71  โรงเรียนบ้านท่ายาง 58
7 12.07
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
72  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
73  โรงเรียนวัดวังพิกุล 138
8 5.80
3 2.17
15 10.87
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 170
6 3.53
5 2.94
8 4.71
5 2.94
8 4.71
138 81.18
32 18.82%
75  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 157
12 7.64
13 8.28
2 1.27
2 1.27
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
76  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 64
6 9.38
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
77  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 146
17 11.64
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
78  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 257
20 7.78
8 3.11
15 5.84
0 0.00
1 0.39
213 82.88
44 17.12%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 205
7 3.41
11 5.37
17 8.29
0 0.00
0 0.00
170 82.93
35 17.07%
80  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 106
10 9.43
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
81  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 126
16 12.70
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
83  โรงเรียนประชาสามัคคี 103
2 1.94
4 3.88
10 9.71
1 0.97
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
84  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 61
3 4.92
2 3.28
2 3.28
1 1.64
2 3.28
51 83.61
10 16.39%
85  โรงเรียนบ้านเจริญผล 122
3 2.46
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองกลด 55
0 0.00
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
87  โรงเรียนบ้านชมภู 211
13 6.16
7 3.32
8 3.79
6 2.84
0 0.00
177 83.89
34 16.11%
88  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 234
10 4.27
10 4.27
9 3.85
6 2.56
1 0.43
198 84.62
36 15.38%
89  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
90  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 88
1 1.14
0 0.00
11 12.50
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
91  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 99
2 2.02
2 2.02
6 6.06
2 2.02
2 2.02
85 85.86
14 14.14%
92  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 99
3 3.03
0 0.00
9 9.09
1 1.01
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
93  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
2 2.11
1 1.05
83 87.37
12 12.63%
94  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
95  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
96  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 184
2 1.09
2 1.09
16 8.70
2 1.09
0 0.00
162 88.04
22 11.96%
97  โรงเรียนบ้านปากยาง 110
1 0.91
2 1.82
0 0.00
0 0.00
10 9.09
97 88.18
13 11.82%
98  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 103
4 3.88
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
99  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
100  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
101  โรงเรียนบ้านหนองงา 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
102  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
103  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
104  โรงเรียนห้วยพลู 184
0 0.00
16 8.70
4 2.17
0 0.00
0 0.00
164 89.13
20 10.87%
105  โรงเรียนบ้านวังพรม 120
3 2.50
2 1.67
7 5.83
0 0.00
1 0.83
107 89.17
13 10.83%
106  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 174
7 4.02
0 0.00
8 4.60
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
107  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
108  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1216
29 2.38
11 0.90
25 2.06
10 0.82
8 0.66
1133 93.17
83 6.83%
109  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
5 4.07
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
110  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 193
3 1.55
0 0.00
5 2.59
2 1.04
1 0.52
182 94.30
11 5.70%
111  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 97
3 3.09
0 0.00
1 1.03
1 1.03
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
112  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 142
2 1.41
3 2.11
2 1.41
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
113  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
114  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดดงข่อย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดตายม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,740 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,094 7.42
เตี้ย  632 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,302 8.83
ผอมและเตี้ย  463 3.14
อ้วนและเตี้ย  381 2.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,868 73.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,872 คน


26.27%


Powered By www.thaieducation.net