ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
2 20.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
9 23.68
9 23.68
4 10.53
11 28.95
5 13.16
0 0.00
38 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
53 84.13
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 41
41 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
5  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
5 20.00
8 32.00
3 12.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
25 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 45
12 26.67
12 26.67
11 24.44
7 15.56
3 6.67
0 0.00
45 100.00%
7  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 55
12 21.82
12 21.82
20 36.36
7 12.73
4 7.27
0 0.00
55 100.00%
8  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
7 87.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
9  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
82 8.02
51 4.99
255 24.95
133 13.01
306 29.94
195 19.08
827 80.92%
10  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 44
12 27.27
7 15.91
7 15.91
0 0.00
2 4.55
16 36.36
28 63.64%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 52
13 25.00
5 9.62
9 17.31
5 9.62
0 0.00
20 38.46
32 61.54%
12  โรงเรียนบ้านตึก 165
8 4.85
4 2.42
34 20.61
2 1.21
47 28.48
70 42.42
95 57.58%
13  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
6 25.00
5 20.83
2 8.33
0 0.00
0 0.00
11 45.83
13 54.17%
15  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 102
8 7.84
3 2.94
40 39.22
4 3.92
0 0.00
47 46.08
55 53.92%
16  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
10 28.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
17  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
15 33.33
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
19  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 280
25 8.93
33 11.79
40 14.29
16 5.71
15 5.36
151 53.93
129 46.07%
20  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 118
10 8.47
5 4.24
36 30.51
2 1.69
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
21  โรงเรียนไชยะวิทยา 370
27 7.30
21 5.68
38 10.27
38 10.27
35 9.46
211 57.03
159 42.97%
22  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
15 13.51
7 6.31
17 15.32
4 3.60
3 2.70
65 58.56
46 41.44%
23  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
4 11.76
4 11.76
6 17.65
0 0.00
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
6 5.36
8 7.14
6 5.36
6 5.36
66 58.93
46 41.07%
25  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 95
7 7.37
5 5.26
24 25.26
3 3.16
0 0.00
56 58.95
39 41.05%
26  โรงเรียนบ้านดงยาง 83
16 19.28
6 7.23
4 4.82
5 6.02
3 3.61
49 59.04
34 40.96%
27  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 253
36 14.23
15 5.93
46 18.18
6 2.37
0 0.00
150 59.29
103 40.71%
28  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
8 7.48
12 11.21
11 10.28
64 59.81
43 40.19%
29  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 88
7 7.95
14 15.91
12 13.64
2 2.27
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 132
16 12.12
17 12.88
3 2.27
11 8.33
5 3.79
80 60.61
52 39.39%
31  โรงเรียนบ้านบึงบอน 154
44 28.57
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
94 61.04
60 38.96%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 31
3 9.68
3 9.68
3 9.68
0 0.00
3 9.68
19 61.29
12 38.71%
33  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
40 18.43
18 8.29
24 11.06
1 0.46
0 0.00
134 61.75
83 38.25%
34  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
6 7.41
7 8.64
11 13.58
6 7.41
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
36  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
10 15.15
5 7.58
0 0.00
4 6.06
5 7.58
42 63.64
24 36.36%
37  โรงเรียนวัดศรีสังวร 88
8 9.09
4 4.55
8 9.09
7 7.95
5 5.68
56 63.64
32 36.36%
38  โรงเรียนบ้านสุเม่น 139
10 7.19
2 1.44
28 20.14
5 3.60
4 2.88
90 64.75
49 35.25%
39  โรงเรียนบ้านนาพง 83
14 16.87
2 2.41
11 13.25
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
40  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
4 9.52
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
41  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 40
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
8 20.00
27 67.50
13 32.50%
42  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
5 10.64
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
43  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
44  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
7 16.67
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
45  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
46  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
21 13.82
1 0.66
24 15.79
0 0.00
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
47  โรงเรียนวัดปากน้ำ 186
16 8.60
5 2.69
35 18.82
0 0.00
0 0.00
130 69.89
56 30.11%
48  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 135
0 0.00
1 0.74
0 0.00
28 20.74
11 8.15
95 70.37
40 29.63%
49  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 58
4 6.90
4 6.90
8 13.79
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
50  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
51  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 183
25 13.66
15 8.20
9 4.92
4 2.19
0 0.00
130 71.04
53 28.96%
52  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
10 8.20
0 0.00
25 20.49
0 0.00
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
53  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
54  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
7 14.89
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
55  โรงเรียนวัดกรงทอง 58
3 5.17
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
56  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 195
27 13.85
10 5.13
12 6.15
3 1.54
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
57  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
2 2.90
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
59  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 94
5 5.32
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
60  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
16 8.94
4 2.23
2 1.12
134 74.86
45 25.14%
61  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 698
60 8.60
5 0.72
90 12.89
20 2.87
0 0.00
523 74.93
175 25.07%
62  โรงเรียนวัดวังค่า 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
63  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
64  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
65  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
5 5.75
1 1.15
15 17.24
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
66  โรงเรียนบ้านป่าเลา 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
3 2.94
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
67  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 183
10 5.46
5 2.73
15 8.20
11 6.01
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
68  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
69  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 522
27 5.17
8 1.53
74 14.18
4 0.77
2 0.38
407 77.97
115 22.03%
70  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
6 2.93
1 0.49
28 13.66
9 4.39
1 0.49
160 78.05
45 21.95%
71  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
2 3.13
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
72  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 160
13 8.13
4 2.50
18 11.25
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
73  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
3 5.45
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
74  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
75  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
76  โรงเรียนบ้านสันติสุข 127
14 11.02
9 7.09
4 3.15
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
77  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 193
6 3.11
15 7.77
17 8.81
2 1.04
1 0.52
152 78.76
41 21.24%
78  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 718
23 3.20
15 2.09
110 15.32
0 0.00
2 0.28
568 79.11
150 20.89%
79  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
19 6.46
11 3.74
29 9.86
0 0.00
0 0.00
235 79.93
59 20.07%
80  โรงเรียนวัดภูนก 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
2 3.33
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
81  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
7 6.60
3 2.83
7 6.60
2 1.89
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
82  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
1 1.39
2 2.78
58 80.56
14 19.44%
83  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
1 0.93
6 5.56
14 12.96
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
84  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
3 4.48
1 1.49
7 10.45
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
85  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 104
4 3.85
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
86  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 232
19 8.19
0 0.00
24 10.34
0 0.00
0 0.00
189 81.47
43 18.53%
87  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
88  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
89  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
2 4.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
90  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 201
9 4.48
0 0.00
25 12.44
2 1.00
0 0.00
165 82.09
36 17.91%
91  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
4 5.88
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
92  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
93  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
94  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
5 2.75
2 1.10
24 13.19
0 0.00
0 0.00
151 82.97
31 17.03%
95  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
96  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 160
7 4.38
2 1.25
14 8.75
0 0.00
4 2.50
133 83.13
27 16.88%
97  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 97
6 6.19
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
99  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
100  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
101  โรงเรียนวัดคลองกระจง 128
7 5.47
0 0.00
10 7.81
0 0.00
3 2.34
108 84.38
20 15.63%
102  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
103  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
8 10.13
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
104  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
105  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
2 2.74
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
106  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 70
2 2.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
107  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
5 7.94
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
108  โรงเรียนวัดเกาะ 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
109  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
110  โรงเรียนบ้านท่าชัย 91
2 2.20
2 2.20
4 4.40
2 2.20
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
111  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 152
8 5.26
8 5.26
3 1.97
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
112  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
113  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
114  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 98
2 2.04
1 1.02
8 8.16
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
115  โรงเรียนบ้านไม้งาม 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
116  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 516
14 2.71
10 1.94
25 4.84
6 1.16
6 1.16
455 88.18
61 11.82%
117  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
2 1.63
3 2.44
0 0.00
8 6.50
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
118  โรงเรียนบ้านวังธาร 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
120  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
0 0.00
1 1.49
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
121  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 125
2 1.60
4 3.20
5 4.00
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
122  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
123  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
5 6.25
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
124  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
125  โรงเรียนบ้านธารชะอม 104
0 0.00
2 1.92
7 6.73
1 0.96
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
126  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
127  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
128  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 138
0 0.00
0 0.00
8 5.80
5 3.62
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
129  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
130  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
3 1.73
2 1.16
10 5.78
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
131  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
132  โรงเรียนบ้านผาเวียง 197
7 3.55
4 2.03
5 2.54
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
133  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
4 3.60
1 0.90
4 3.60
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
134  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 138
4 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.07
127 92.03
11 7.97%
135  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
136  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
137  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
1 1.52
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
138  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
139  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
140  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
141  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
142  โรงเรียนบ้านแก่ง 173
3 1.73
0 0.00
5 2.89
1 0.58
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
143  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
144  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
145  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
146  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
147  โรงเรียนบ้านดงคู่ 197
0 0.00
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
194 98.48
3 1.52%
148  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1129
0 0.00
0 0.00
15 1.33
0 0.00
0 0.00
1114 98.67
15 1.33%
149  โรงเรียนบ้านบึงงาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 214
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
214 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,213 6.61
เตี้ย  567 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,886 10.28
ผอมและเตี้ย  500 2.72
อ้วนและเตี้ย  542 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,643 74.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,708 คน


25.66%


Powered By www.thaieducation.net