ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
4 8.51
8 17.02
30 63.83
3 6.38
2 4.26
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านร่องตาที 244
51 20.90
59 24.18
83 34.02
18 7.38
0 0.00
33 13.52
211 86.48%
3  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 109
5 4.59
6 5.50
34 31.19
0 0.00
39 35.78
25 22.94
84 77.06%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 532
251 47.18
10 1.88
55 10.34
9 1.69
52 9.77
155 29.14
377 70.86%
5  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 35
6 17.14
7 20.00
5 14.29
6 17.14
0 0.00
11 31.43
24 68.57%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 141
21 14.89
17 12.06
17 12.06
21 14.89
18 12.77
47 33.33
94 66.67%
7  โรงเรียนบ้านวังพง 56
2 3.57
1 1.79
9 16.07
15 26.79
3 5.36
26 46.43
30 53.57%
8  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 69
6 8.70
7 10.14
11 15.94
6 8.70
5 7.25
34 49.28
35 50.72%
9  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 112
14 12.50
10 8.93
20 17.86
10 8.93
0 0.00
58 51.79
54 48.21%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 25
1 4.00
3 12.00
4 16.00
1 4.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 192
23 11.98
14 7.29
18 9.38
15 7.81
14 7.29
108 56.25
84 43.75%
12  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113
9 7.96
13 11.50
20 17.70
5 4.42
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
13  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 216
12 5.56
11 5.09
52 24.07
7 3.24
0 0.00
134 62.04
82 37.96%
14  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
7 12.07
4 6.90
7 12.07
4 6.90
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
15  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 110
5 4.55
1 0.91
14 12.73
6 5.45
15 13.64
69 62.73
41 37.27%
16  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 133
7 5.26
40 30.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 54
2 3.70
4 7.41
8 14.81
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
18  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 162
7 4.32
7 4.32
37 22.84
3 1.85
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
19  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 63
5 7.94
1 1.59
13 20.63
0 0.00
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
20  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 126
1 0.79
14 11.11
20 15.87
3 2.38
2 1.59
86 68.25
40 31.75%
21  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 60
0 0.00
1 1.67
17 28.33
1 1.67
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
22  โรงเรียนบ้านตะกรุด 19
6 31.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 341
15 4.40
25 7.33
26 7.62
21 6.16
19 5.57
235 68.91
106 31.09%
24  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
4 4.76
9 10.71
58 69.05
26 30.95%
25  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 101
6 5.94
3 2.97
7 6.93
15 14.85
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
26  โรงเรียนบ้านหนองจอก 195
6 3.08
0 0.00
23 11.79
6 3.08
23 11.79
137 70.26
58 29.74%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 111
9 8.11
7 6.31
10 9.01
7 6.31
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
28  โรงเรียนบ้านวังหิน 151
9 5.96
6 3.97
23 15.23
5 3.31
1 0.66
107 70.86
44 29.14%
29  โรงเรียนวัดทัพหมัน 426
30 7.04
22 5.16
27 6.34
23 5.40
22 5.16
302 70.89
124 29.11%
30  โรงเรียนบ้านบุ่ง 88
0 0.00
8 9.09
0 0.00
7 7.95
10 11.36
63 71.59
25 28.41%
31  โรงเรียนวัดหนองบัว 131
2 1.53
8 6.11
24 18.32
0 0.00
2 1.53
95 72.52
36 27.48%
32  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 44
5 11.36
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
33  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
34  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 257
10 3.89
17 6.61
18 7.00
8 3.11
15 5.84
189 73.54
68 26.46%
35  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 121
13 10.74
4 3.31
12 9.92
3 2.48
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
36  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 53
7 13.21
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
37  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 95
7 7.37
8 8.42
10 10.53
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
38  โรงเรียนบ้านพุบอน 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 391
24 6.14
9 2.30
54 13.81
7 1.79
3 0.77
294 75.19
97 24.81%
40  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 117
7 5.98
4 3.42
18 15.38
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 93
8 8.60
4 4.30
8 8.60
3 3.23
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
42  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 70
7 10.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
1 1.43
53 75.71
17 24.29%
43  โรงเรียนบ้านจัน 62
2 3.23
4 6.45
6 9.68
3 4.84
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
44  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 58
5 8.62
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
45  โรงเรียนบ้านลานคา 83
5 6.02
5 6.02
10 12.05
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
46  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 114
16 14.04
1 0.88
9 7.89
1 0.88
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
47  โรงเรียนวัดทัพหลวง 140
10 7.14
4 2.86
15 10.71
4 2.86
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 646
43 6.66
14 2.17
80 12.38
14 2.17
0 0.00
495 76.63
151 23.37%
49  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 44
1 2.27
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
50  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 176
12 6.82
3 1.70
25 14.20
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
51  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 44
5 11.36
1 2.27
0 0.00
0 0.00
4 9.09
34 77.27
10 22.73%
52  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
53  โรงเรียนวัดหนองยาง 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
54  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
3 10.34
23 79.31
6 20.69%
55  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 84
0 0.00
0 0.00
16 19.05
1 1.19
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
56  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 183
11 6.01
5 2.73
21 11.48
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
57  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
58  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 71
5 7.04
3 4.23
5 7.04
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2558
60 2.35
131 5.12
306 11.96
0 0.00
0 0.00
2061 80.57
497 19.43%
60  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
61  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 74
8 10.81
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
62  โรงเรียนบ้านสมอทอง 213
11 5.16
2 0.94
27 12.68
0 0.00
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
63  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
64  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 81
4 4.94
1 1.23
10 12.35
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
65  โรงเรียนบ้านดง 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
1 1.67
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
66  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 104
5 4.81
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
67  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
68  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 89
6 6.74
8 8.99
2 2.25
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
69  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73
8 10.96
0 0.00
4 5.48
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
70  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
71  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 125
7 5.60
0 0.00
12 9.60
1 0.80
1 0.80
104 83.20
21 16.80%
72  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 204
9 4.41
7 3.43
15 7.35
3 1.47
0 0.00
170 83.33
34 16.67%
73  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 195
5 2.56
7 3.59
13 6.67
7 3.59
0 0.00
163 83.59
32 16.41%
74  โรงเรียนวัดผาทั่ง 130
5 3.85
1 0.77
12 9.23
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
75  โรงเรียนวัดหัวเมือง 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
76  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 103
5 4.85
1 0.97
7 6.80
3 2.91
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
77  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 234
22 9.40
8 3.42
5 2.14
0 0.00
0 0.00
199 85.04
35 14.96%
78  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
1 1.75
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
79  โรงเรียนวัดปทุมทอง 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
80  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
81  โรงเรียนบ้านหูช้าง 277
3 1.08
12 4.33
14 5.05
2 0.72
7 2.53
239 86.28
38 13.72%
82  โรงเรียนบ้านเขาวง 300
2 0.67
10 3.33
28 9.33
0 0.00
0 0.00
260 86.67
40 13.33%
83  โรงเรียนบ้านกลาง 155
5 3.23
3 1.94
11 7.10
1 0.65
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
85  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
86  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 141
0 0.00
7 4.96
11 7.80
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
87  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 111
6 5.41
0 0.00
6 5.41
0 0.00
2 1.80
97 87.39
14 12.61%
88  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 48
4 8.33
1 2.08
1 2.08
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
89  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
90  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 72
4 5.56
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
92  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
93  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 114
3 2.63
1 0.88
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
94  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 124
1 0.81
5 4.03
7 5.65
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
95  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
96  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
2 2.56
70 89.74
8 10.26%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 155
5 3.23
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
98  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
29 90.63
3 9.38%
99  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
100  โรงเรียนวัดทองหลาง 281
3 1.07
4 1.42
5 1.78
8 2.85
5 1.78
256 91.10
25 8.90%
101  โรงเรียนบ้านห้วยบง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
102  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
103  โรงเรียนวัดสะนำ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
104  โรงเรียนวัดหนองเต่า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
105  โรงเรียนบ้านพุต่อ 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
106  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 293
1 0.34
0 0.00
21 7.17
0 0.00
0 0.00
271 92.49
22 7.51%
107  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
108  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
109  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 169
5 2.96
1 0.59
5 2.96
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
110  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 110
0 0.00
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
111  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
4 2.82
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
112  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
113  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
114  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
65 94.20
4 5.80%
115  โรงเรียนบ้านประดาหัก 132
0 0.00
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
116  โรงเรียนบ้านป่าเลา 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
117  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 257
3 1.17
3 1.17
3 1.17
1 0.39
3 1.17
244 94.94
13 5.06%
118  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
120  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
121  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
122  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
123  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 833
20 2.40
0 0.00
7 0.84
1 0.12
0 0.00
805 96.64
28 3.36%
124  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
73 98.65
1 1.35%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,232 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  996 5.78
เตี้ย  642 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,681 9.76
ผอมและเตี้ย  316 1.83
อ้วนและเตี้ย  298 1.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,299 77.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,933 คน


22.82%


Powered By www.thaieducation.net