ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 60
11 18.33
15 25.00
10 16.67
7 11.67
11 18.33
6 10.00
54 90.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
3 12.00
5 20.00
5 20.00
3 12.00
6 24.00
3 12.00
22 88.00%
3  โรงเรียนวัดหนองแก 58
10 17.24
6 10.34
9 15.52
9 15.52
14 24.14
10 17.24
48 82.76%
4  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 35
22 62.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
9 25.71
26 74.29%
5  โรงเรียนบ้านเนินตูม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 92
0 0.00
0 0.00
25 27.17
17 18.48
2 2.17
48 52.17
44 47.83%
7  โรงเรียนบ้านวังเตย 151
9 5.96
4 2.65
34 22.52
6 3.97
9 5.96
89 58.94
62 41.06%
8  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
1 2.38
1 2.38
25 59.52
17 40.48%
9  โรงเรียนวัดหนองตางู 78
9 11.54
1 1.28
19 24.36
2 2.56
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
10  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
3 9.09
3 9.09
20 60.61
13 39.39%
11  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
1 3.85
2 7.69
16 61.54
10 38.46%
12  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 858
48 5.59
5 0.58
114 13.29
41 4.78
116 13.52
534 62.24
324 37.76%
13  โรงเรียนวัดวังสาริกา 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
14  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 133
18 13.53
8 6.02
6 4.51
11 8.27
3 2.26
87 65.41
46 34.59%
15  โรงเรียนวัดท่าโพ 87
8 9.20
5 5.75
14 16.09
3 3.45
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
16  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 51
4 7.84
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
17  โรงเรียนวัดดอนหวาย 197
6 3.05
6 3.05
49 24.87
3 1.52
0 0.00
133 67.51
64 32.49%
18  โรงเรียนวัดสะพานหิน 19
4 21.05
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
19  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1367
66 4.83
54 3.95
197 14.41
63 4.61
21 1.54
966 70.67
401 29.33%
20  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 43
1 2.33
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
21  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 143
4 2.80
5 3.50
29 20.28
0 0.00
0 0.00
105 73.43
38 26.57%
22  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 78
5 6.41
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
23  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 142
5 3.52
9 6.34
19 13.38
3 2.11
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
24  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
3 10.71
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
25  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
26  โรงเรียนวัดดงแขวน 81
3 3.70
1 1.23
12 14.81
1 1.23
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
27  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 79
6 7.59
1 1.27
11 13.92
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
28  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 179
16 8.94
3 1.68
24 13.41
0 0.00
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
29  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 50
0 0.00
2 4.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
30  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองเมน 113
9 7.96
3 2.65
12 10.62
2 1.77
1 0.88
86 76.11
27 23.89%
32  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 34
1 2.94
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
33  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 194
8 4.12
7 3.61
18 9.28
6 3.09
6 3.09
149 76.80
45 23.20%
34  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 57
7 12.28
6 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
35  โรงเรียนวัดตานาด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
36  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
37  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
38  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 251
22 8.76
12 4.78
21 8.37
0 0.00
0 0.00
196 78.09
55 21.91%
39  โรงเรียนบ้านหนองรัก 93
11 11.83
9 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
40  โรงเรียนบ้านปากดง 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
41  โรงเรียนวัดดงพิกุล 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
42  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 126
7 5.56
0 0.00
16 12.70
2 1.59
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
43  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
3 7.32
33 80.49
8 19.51%
44  โรงเรียนวัดหนองสระ 104
0 0.00
3 2.88
13 12.50
4 3.85
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 149
13 8.72
0 0.00
14 9.40
1 0.67
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 289
19 6.57
12 4.15
19 6.57
3 1.04
0 0.00
236 81.66
53 18.34%
47  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
48  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
49  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
50  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
51  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
52  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
53  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
54  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 154
3 1.95
3 1.95
14 9.09
1 0.65
2 1.30
131 85.06
23 14.94%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 142
5 3.52
3 2.11
6 4.23
1 0.70
6 4.23
121 85.21
21 14.79%
56  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
2 3.64
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
57  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 139
16 11.51
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
58  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 173
5 2.89
4 2.31
9 5.20
6 3.47
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
59  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
60  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
61  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
62  โรงเรียนบ้านท่าดาน 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
63  โรงเรียนบ้านท่าซุง 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
64  โรงเรียนวัดจักษา 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
65  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 376
13 3.46
8 2.13
18 4.79
1 0.27
0 0.00
336 89.36
40 10.64%
66  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 180
4 2.22
2 1.11
6 3.33
2 1.11
5 2.78
161 89.44
19 10.56%
67  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
68  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.53
17 89.47
2 10.53%
69  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
70  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 123
2 1.63
0 0.00
10 8.13
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
71  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
72  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
73  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
74  โรงเรียนวัดดอนกลอย 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
75  โรงเรียนบ้านคอดยาง 89
3 3.37
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
76  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
77  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
78  โรงเรียนบ้านหัวดง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
79  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
80  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 77
2 2.60
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
81  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
82  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
83  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,433 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  455 5.40
เตี้ย  229 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  958 11.36
ผอมและเตี้ย  214 2.54
อ้วนและเตี้ย  218 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,359 75.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,074 คน


24.59%


Powered By www.thaieducation.net