ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 188
77 40.96
36 19.15
17 9.04
42 22.34
16 8.51
0 0.00
188 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 114
46 40.35
38 33.33
5 4.39
25 21.93
0 0.00
0 0.00
114 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81
14 17.28
13 16.05
14 17.28
20 24.69
20 24.69
0 0.00
81 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 63
20 31.75
9 14.29
14 22.22
9 14.29
9 14.29
2 3.17
61 96.83%
5  โรงเรียนบ้านกลาง 16
14 87.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 12.50
14 87.50%
6  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 25
7 28.00
5 20.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
6 24.00
19 76.00%
7  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 62
0 0.00
13 20.97
7 11.29
16 25.81
8 12.90
18 29.03
44 70.97%
8  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
3 6.82
10 22.73
2 4.55
13 29.55
1 2.27
15 34.09
29 65.91%
9  โรงเรียนบ้านแกงหอม 35
17 48.57
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
12 34.29
23 65.71%
10  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 36
9 25.00
6 16.67
4 11.11
1 2.78
2 5.56
14 38.89
22 61.11%
11  โรงเรียนขุนยวม 357
15 4.20
34 9.52
47 13.17
53 14.85
63 17.65
145 40.62
212 59.38%
12  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 82
2 2.44
11 13.41
4 4.88
15 18.29
14 17.07
36 43.90
46 56.10%
13  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 18
5 27.78
3 16.67
0 0.00
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
14  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184
17 9.24
22 11.96
3 1.63
39 21.20
9 4.89
94 51.09
90 48.91%
15  โรงเรียนบ้านหัวปอน 15
4 26.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
16  โรงเรียนเสรีวิทยา 101
6 5.94
6 5.94
8 7.92
12 11.88
14 13.86
55 54.46
46 45.54%
17  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 42
2 4.76
6 14.29
3 7.14
6 14.29
2 4.76
23 54.76
19 45.24%
18  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 460
105 22.83
13 2.83
55 11.96
29 6.30
1 0.22
257 55.87
203 44.13%
19  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 50
1 2.00
12 24.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
20  โรงเรียนบ้านปางคาม 217
32 14.75
30 13.82
7 3.23
12 5.53
14 6.45
122 56.22
95 43.78%
21  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
15 18.29
6 7.32
8 9.76
47 57.32
35 42.68%
22  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 45
3 6.67
2 4.44
13 28.89
0 0.00
1 2.22
26 57.78
19 42.22%
23  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 31
4 12.90
3 9.68
4 12.90
0 0.00
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
24  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 146
21 14.38
15 10.27
12 8.22
8 5.48
3 2.05
87 59.59
59 40.41%
25  โรงเรียนบ้านสบแพม 28
4 14.29
1 3.57
2 7.14
2 7.14
2 7.14
17 60.71
11 39.29%
26  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
25 28.41
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
27  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 104
3 2.88
8 7.69
5 4.81
11 10.58
13 12.50
64 61.54
40 38.46%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 240
25 10.42
10 4.17
55 22.92
0 0.00
0 0.00
150 62.50
90 37.50%
29  โรงเรียนบ้านสบสา 24
2 8.33
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
30  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 75
8 10.67
8 10.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
2 2.13
2 2.13
16 17.02
4 4.26
11 11.70
59 62.77
35 37.23%
32  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 62
4 6.45
8 12.90
6 9.68
1 1.61
4 6.45
39 62.90
23 37.10%
33  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 274
4 1.46
9 3.28
47 17.15
15 5.47
23 8.39
176 64.23
98 35.77%
34  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 115
10 8.70
26 22.61
2 1.74
2 1.74
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
35  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 82
6 7.32
15 18.29
7 8.54
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
36  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 52
5 9.62
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
37  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 31
3 9.68
1 3.23
4 12.90
2 6.45
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
38  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 137
9 6.57
11 8.03
14 10.22
5 3.65
3 2.19
95 69.34
42 30.66%
39  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 85
3 3.53
8 9.41
12 14.12
2 2.35
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 59
4 6.78
7 11.86
7 11.86
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
41  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 70
9 12.86
5 7.14
4 5.71
2 2.86
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
42  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
7 6.93
5 4.95
7 6.93
6 5.94
5 4.95
71 70.30
30 29.70%
43  โรงเรียนบ้านสบสอย 34
0 0.00
3 8.82
1 2.94
2 5.88
4 11.76
24 70.59
10 29.41%
44  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
3 9.68
22 70.97
9 29.03%
45  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 31
4 12.90
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
46  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
3 6.67
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
47  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 45
5 11.11
1 2.22
3 6.67
4 8.89
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
48  โรงเรียนบ้านซอแบะ 88
2 2.27
11 12.50
7 7.95
2 2.27
3 3.41
63 71.59
25 28.41%
49  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 99
2 2.02
16 16.16
4 4.04
4 4.04
2 2.02
71 71.72
28 28.28%
50  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 209
9 4.31
8 3.83
24 11.48
11 5.26
7 3.35
150 71.77
59 28.23%
51  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
52  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 710
14 1.97
16 2.25
75 10.56
30 4.23
52 7.32
523 73.66
187 26.34%
53  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 65
10 15.38
5 7.69
2 3.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
54  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 128
6 4.69
13 10.16
10 7.81
1 0.78
3 2.34
95 74.22
33 25.78%
55  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 183
5 2.73
23 12.57
12 6.56
5 2.73
2 1.09
136 74.32
47 25.68%
56  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 83
0 0.00
2 2.41
11 13.25
2 2.41
6 7.23
62 74.70
21 25.30%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 106
17 16.04
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 102
6 5.88
1 0.98
8 7.84
8 7.84
2 1.96
77 75.49
25 24.51%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 143
4 2.80
10 6.99
19 13.29
2 1.40
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
60  โรงเรียนบ้านห้วยผา 86
4 4.65
4 4.65
4 4.65
5 5.81
4 4.65
65 75.58
21 24.42%
61  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
9 6.08
10 6.76
15 10.14
1 0.68
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
62  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 148
3 2.03
8 5.41
24 16.22
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
63  โรงเรียนบ้านผามอน 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
5 9.09
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 123
9 7.32
5 4.07
14 11.38
1 0.81
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
65  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 95
6 6.32
3 3.16
8 8.42
1 1.05
4 4.21
73 76.84
22 23.16%
66  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
8 12.31
3 4.62
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
67  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 152
3 1.97
30 19.74
1 0.66
0 0.00
1 0.66
117 76.97
35 23.03%
68  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
69  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 187
13 6.95
12 6.42
17 9.09
0 0.00
0 0.00
145 77.54
42 22.46%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 111
4 3.60
5 4.50
4 3.60
7 6.31
4 3.60
87 78.38
24 21.62%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 90
4 4.44
11 12.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
72  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 63
4 6.35
6 9.52
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
73  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 151
6 3.97
4 2.65
14 9.27
5 3.31
2 1.32
120 79.47
31 20.53%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 168
8 4.76
11 6.55
12 7.14
3 1.79
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
75  โรงเรียนบ้านสบป่อง 100
2 2.00
6 6.00
7 7.00
5 5.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
76  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 142
13 9.15
5 3.52
4 2.82
3 2.11
3 2.11
114 80.28
28 19.72%
77  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
78  โรงเรียนบ้านปางแปก 114
1 0.88
0 0.00
8 7.02
3 2.63
10 8.77
92 80.70
22 19.30%
79  โรงเรียนบ้านน้ำริน 77
1 1.30
0 0.00
13 16.88
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
80  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
81  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 39
2 5.13
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
82  โรงเรียนบ้านโป่งสา 82
1 1.22
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
83  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 88
6 6.82
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
84  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 73
0 0.00
4 5.48
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
85  โรงเรียนบ้านใหม่ 111
2 1.80
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
86  โรงเรียนบ้านแพมบก 38
1 2.63
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
87  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 90
3 3.33
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
88  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 123
4 3.25
8 6.50
6 4.88
0 0.00
1 0.81
104 84.55
19 15.45%
89  โรงเรียนบ้านรักไทย 202
8 3.96
9 4.46
7 3.47
7 3.47
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
90  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 33
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
91  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 45
3 6.67
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
92  โรงเรียนบ้านหมอแปง 120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
4 3.33
1 0.83
104 86.67
16 13.33%
93  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 235
2 0.85
15 6.38
7 2.98
2 0.85
5 2.13
204 86.81
31 13.19%
94  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 91
0 0.00
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
95  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
96  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 81
1 1.23
5 6.17
3 3.70
0 0.00
1 1.23
71 87.65
10 12.35%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 174
6 3.45
4 2.30
8 4.60
3 1.72
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
98  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 87
2 2.30
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
99  โรงเรียนบ้านในสอย 218
0 0.00
10 4.59
15 6.88
0 0.00
0 0.00
193 88.53
25 11.47%
100  โรงเรียนบ้านป่าลาน 124
0 0.00
3 2.42
11 8.87
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
101  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 80
2 2.50
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
102  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 194
7 3.61
7 3.61
0 0.00
7 3.61
0 0.00
173 89.18
21 10.82%
103  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 646
21 3.25
25 3.87
23 3.56
0 0.00
0 0.00
577 89.32
69 10.68%
104  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 89
3 3.37
5 5.62
0 0.00
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
105  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
106  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 62
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
107  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
2 3.77
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
108  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
109  โรงเรียนบ้านห้วยนา 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
110  โรงเรียนบ้านพัฒนา 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
111  โรงเรียนบ้านคำสุข 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
112  โรงเรียนบ้านป่ายาง 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
113  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 230
7 3.04
0 0.00
11 4.78
0 0.00
0 0.00
212 92.17
18 7.83%
114  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
115  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
116  โรงเรียนบ้านแม่ออ 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
117  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
118  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
120  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
121  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
122  โรงเรียนบ้านปางตอง 139
0 0.00
4 2.88
3 2.16
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
123  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
124  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 62
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
125  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
126  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
127  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
128  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
129  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่หาด 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  856 6.46
เตี้ย  837 6.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  997 7.53
ผอมและเตี้ย  528 3.99
อ้วนและเตี้ย  374 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,655 72.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,592 คน


27.12%


Powered By www.thaieducation.net