ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตามูล 254
11 4.33
29 11.42
21 8.27
40 15.75
41 16.14
112 44.09
142 55.91%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 31
2 6.45
10 32.26
3 9.68
2 6.45
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
3  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 161
32 19.88
15 9.32
35 21.74
4 2.48
1 0.62
74 45.96
87 54.04%
4  โรงเรียนวัดน้ำรัก 108
17 15.74
26 24.07
11 10.19
0 0.00
0 0.00
54 50.00
54 50.00%
5  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 163
11 6.75
0 0.00
4 2.45
33 20.25
33 20.25
82 50.31
81 49.69%
6  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 136
11 8.09
9 6.62
5 3.68
28 20.59
11 8.09
72 52.94
64 47.06%
7  โรงเรียนวัดสำโรง 404
54 13.37
44 10.89
57 14.11
31 7.67
0 0.00
218 53.96
186 46.04%
8  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 111
6 5.41
9 8.11
21 18.92
7 6.31
8 7.21
60 54.05
51 45.95%
9  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 102
12 11.76
12 11.76
6 5.88
10 9.80
6 5.88
56 54.90
46 45.10%
10  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 145
1 0.69
5 3.45
30 20.69
29 20.00
0 0.00
80 55.17
65 44.83%
11  โรงเรียนบ้านซับตารี 389
47 12.08
37 9.51
63 16.20
27 6.94
0 0.00
215 55.27
174 44.73%
12  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 149
16 10.74
14 9.40
23 15.44
0 0.00
13 8.72
83 55.70
66 44.30%
13  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 271
17 6.27
20 7.38
28 10.33
15 5.54
39 14.39
152 56.09
119 43.91%
14  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 122
21 17.21
10 8.20
12 9.84
9 7.38
0 0.00
70 57.38
52 42.62%
15  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 190
15 7.89
25 13.16
10 5.26
19 10.00
7 3.68
114 60.00
76 40.00%
16  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 119
9 7.56
12 10.08
9 7.56
8 6.72
9 7.56
72 60.50
47 39.50%
17  โรงเรียนวัดพลวง 209
25 11.96
24 11.48
24 11.48
9 4.31
0 0.00
127 60.77
82 39.23%
18  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 100
13 13.00
13 13.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
19  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 75
9 12.00
3 4.00
9 12.00
4 5.33
4 5.33
46 61.33
29 38.67%
20  โรงเรียนวัดโป่ง 138
14 10.14
23 16.67
16 11.59
0 0.00
0 0.00
85 61.59
53 38.41%
21  โรงเรียนบ้านมะขาม 561
55 9.80
36 6.42
34 6.06
55 9.80
24 4.28
357 63.64
204 36.36%
22  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 80
4 5.00
8 10.00
10 12.50
3 3.75
3 3.75
52 65.00
28 35.00%
23  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 553
56 10.13
21 3.80
37 6.69
58 10.49
20 3.62
361 65.28
192 34.72%
24  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 81
10 12.35
11 13.58
3 3.70
2 2.47
2 2.47
53 65.43
28 34.57%
25  โรงเรียนวัดซึ้งบน 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
3 7.14
2 4.76
28 66.67
14 33.33%
26  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 230
14 6.09
15 6.52
11 4.78
26 11.30
10 4.35
154 66.96
76 33.04%
27  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 132
34 25.76
0 0.00
5 3.79
0 0.00
3 2.27
90 68.18
42 31.82%
28  โรงเรียนวัดอิมั้ง 126
13 10.32
9 7.14
9 7.14
9 7.14
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
29  โรงเรียนบ้านเขาหอม 186
11 5.91
10 5.38
33 17.74
3 1.61
1 0.54
128 68.82
58 31.18%
30  โรงเรียนบ้านแปลง 226
13 5.75
18 7.96
18 7.96
10 4.42
5 2.21
162 71.68
64 28.32%
31  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 163
4 2.45
6 3.68
24 14.72
2 1.23
10 6.13
117 71.78
46 28.22%
32  โรงเรียนบ้านชากไทย 104
17 16.35
2 1.92
9 8.65
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
33  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 86
2 2.33
4 4.65
12 13.95
2 2.33
3 3.49
63 73.26
23 26.74%
34  โรงเรียนวัดขนุน 150
12 8.00
9 6.00
15 10.00
3 2.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
35  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 133
12 9.02
12 9.02
4 3.01
7 5.26
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
36  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 77
5 6.49
2 2.60
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
37  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 54
2 3.70
1 1.85
11 20.37
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
38  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 281
17 6.05
10 3.56
34 12.10
10 3.56
1 0.36
209 74.38
72 25.62%
39  โรงเรียนบ้านดงจิก 153
12 7.84
8 5.23
14 9.15
5 3.27
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
40  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 536
24 4.48
23 4.29
66 12.31
22 4.10
0 0.00
401 74.81
135 25.19%
41  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 112
7 6.25
8 7.14
13 11.61
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
42  โรงเรียนวัดกะทิง 202
25 12.38
0 0.00
25 12.38
0 0.00
0 0.00
152 75.25
50 24.75%
43  โรงเรียนบ้านประตง 1118
71 6.35
46 4.11
145 12.97
5 0.45
2 0.18
849 75.94
269 24.06%
44  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 129
7 5.43
4 3.10
18 13.95
0 0.00
2 1.55
98 75.97
31 24.03%
45  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 139
8 5.76
10 7.19
14 10.07
0 0.00
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
46  โรงเรียนบ้านแหลม 278
23 8.27
27 9.71
15 5.40
1 0.36
0 0.00
212 76.26
66 23.74%
47  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 251
11 4.38
24 9.56
13 5.18
3 1.20
8 3.19
192 76.49
59 23.51%
48  โรงเรียนบ้านใหม่ 94
3 3.19
2 2.13
16 17.02
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 105
3 2.86
7 6.67
5 4.76
8 7.62
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
50  โรงเรียนวัดปากน้ำ 116
5 4.31
5 4.31
12 10.34
4 3.45
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
51  โรงเรียนบ้านอีมุย 113
0 0.00
0 0.00
20 17.70
5 4.42
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
52  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
53  โรงเรียนวัดพังงอน 157
17 10.83
7 4.46
10 6.37
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
54  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 102
8 7.84
10 9.80
3 2.94
1 0.98
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
55  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 121
8 6.61
1 0.83
17 14.05
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
56  โรงเรียนวัดบางชัน 72
0 0.00
3 4.17
10 13.89
0 0.00
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
57  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 262
3 1.15
16 6.11
33 12.60
2 0.76
0 0.00
208 79.39
54 20.61%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 136
6 4.41
16 11.76
5 3.68
1 0.74
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
59  โรงเรียนบ้านคลองคต 147
3 2.04
7 4.76
16 10.88
3 2.04
1 0.68
117 79.59
30 20.41%
60  โรงเรียนบ้านบ่อ 113
14 12.39
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
61  โรงเรียนบ้านคลองบอน 177
13 7.34
4 2.26
16 9.04
3 1.69
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
62  โรงเรียนมิตรภาพ 20 166
8 4.82
7 4.22
13 7.83
5 3.01
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
63  โรงเรียนวัดบางกะไชย 136
6 4.41
7 5.15
14 10.29
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
64  โรงเรียนวัดมะทาย 123
6 4.88
12 9.76
4 3.25
2 1.63
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
65  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 252
9 3.57
9 3.57
31 12.30
0 0.00
0 0.00
203 80.56
49 19.44%
66  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 196
7 3.57
13 6.63
15 7.65
3 1.53
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 131
12 9.16
8 6.11
4 3.05
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
68  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 155
8 5.16
3 1.94
14 9.03
3 1.94
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
69  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 74
3 4.05
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
70  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 407
11 2.70
21 5.16
38 9.34
0 0.00
0 0.00
337 82.80
70 17.20%
71  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 181
10 5.52
6 3.31
6 3.31
8 4.42
1 0.55
150 82.87
31 17.13%
72  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 160
11 6.88
0 0.00
16 10.00
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
73  โรงเรียนหนองมะค่า 107
7 6.54
1 0.93
6 5.61
2 1.87
2 1.87
89 83.18
18 16.82%
74  โรงเรียนวัดเกาะจิก 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
75  โรงเรียนวัดคลองพลู 277
9 3.25
8 2.89
6 2.17
12 4.33
10 3.61
232 83.75
45 16.25%
76  โรงเรียนพลิ้ว 318
11 3.46
2 0.63
36 11.32
1 0.31
1 0.31
267 83.96
51 16.04%
77  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 150
0 0.00
14 9.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
78  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 230
16 6.96
7 3.04
9 3.91
2 0.87
2 0.87
194 84.35
36 15.65%
79  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 64
7 10.94
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
80  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 281
7 2.49
5 1.78
5 1.78
12 4.27
10 3.56
242 86.12
39 13.88%
81  โรงเรียนวัดตกพรม 287
10 3.48
12 4.18
8 2.79
7 2.44
2 0.70
248 86.41
39 13.59%
82  โรงเรียนวัดทับไทร 781
56 7.17
25 3.20
7 0.90
14 1.79
4 0.51
675 86.43
106 13.57%
83  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 118
0 0.00
2 1.69
14 11.86
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
84  โรงเรียนบ้านจางวาง 139
10 7.19
0 0.00
8 5.76
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
85  โรงเรียนโฆวินฑะ 104
4 3.85
6 5.77
3 2.88
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
86  โรงเรียนบ้านเขาทอง 122
2 1.64
6 4.92
6 4.92
1 0.82
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
87  โรงเรียนบ้านไทรงาม 211
2 0.95
8 3.79
15 7.11
0 0.00
0 0.00
186 88.15
25 11.85%
88  โรงเรียนบ้านตาเรือง 496
10 2.02
7 1.41
39 7.86
1 0.20
0 0.00
439 88.51
57 11.49%
89  โรงเรียนบ้านโชคดี 122
7 5.74
3 2.46
4 3.28
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
90  โรงเรียนบ้านทัพนคร 47
0 0.00
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
91  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 290
3 1.03
1 0.34
11 3.79
1 0.34
11 3.79
263 90.69
27 9.31%
92  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 97
1 1.03
1 1.03
6 6.19
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
93  โรงเรียนบ้านวังตัก 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
94  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 493
10 2.03
5 1.01
29 5.88
0 0.00
0 0.00
449 91.08
44 8.92%
95  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
1 1.18
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
96  โรงเรียนวัดผักกาด 146
2 1.37
0 0.00
7 4.79
1 0.68
1 0.68
135 92.47
11 7.53%
97  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 230
6 2.61
2 0.87
9 3.91
0 0.00
0 0.00
213 92.61
17 7.39%
98  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
99  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 100
1 1.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
2 2.00
93 93.00
7 7.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
101  โรงเรียนบ้านทับช้าง 439
8 1.82
7 1.59
12 2.73
0 0.00
0 0.00
412 93.85
27 6.15%
102  โรงเรียนบ้านหนองบอน 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
103  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
104  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 76
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
105  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
106  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,679 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,186 6.03
เตี้ย  960 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,629 8.28
ผอมและเตี้ย  617 3.14
อ้วนและเตี้ย  321 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,966 76.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,713 คน


23.95%


Powered By www.thaieducation.net