ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 34
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 159
41 25.79
20 12.58
14 8.81
24 15.09
19 11.95
41 25.79
118 74.21%
3  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 19
3 15.79
3 15.79
1 5.26
2 10.53
3 15.79
7 36.84
12 63.16%
4  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 97
10 10.31
17 17.53
17 17.53
9 9.28
6 6.19
38 39.18
59 60.82%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 198
12 6.06
14 7.07
24 12.12
26 13.13
38 19.19
84 42.42
114 57.58%
6  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 61
12 19.67
9 14.75
8 13.11
5 8.20
1 1.64
26 42.62
35 57.38%
7  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
4 19.05
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
8  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 134
13 9.70
7 5.22
17 12.69
33 24.63
0 0.00
64 47.76
70 52.24%
9  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 65
0 0.00
2 3.08
4 6.15
2 3.08
23 35.38
34 52.31
31 47.69%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 111
17 15.32
13 11.71
12 10.81
6 5.41
4 3.60
59 53.15
52 46.85%
11  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 86
2 2.33
2 2.33
14 16.28
4 4.65
17 19.77
47 54.65
39 45.35%
12  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 68
2 2.94
6 8.82
18 26.47
1 1.47
3 4.41
38 55.88
30 44.12%
13  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 126
20 15.87
7 5.56
19 15.08
6 4.76
0 0.00
74 58.73
52 41.27%
14  โรงเรียนบ้านงอมมด 40
1 2.50
10 25.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
15  โรงเรียนวัดวังกอง 47
13 27.66
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
16  โรงเรียนวัดนาขุม 72
13 18.06
5 6.94
8 11.11
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
17  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 195
27 13.85
34 17.44
0 0.00
7 3.59
0 0.00
127 65.13
68 34.87%
18  โรงเรียนบ้านทรายขาว 69
13 18.84
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
19  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 97
9 9.28
9 9.28
13 13.40
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
20  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 334
26 7.78
7 2.10
17 5.09
33 9.88
26 7.78
225 67.37
109 32.63%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 22
4 18.18
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
22  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 107
3 2.80
1 0.93
14 13.08
4 3.74
12 11.21
73 68.22
34 31.78%
23  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
10 15.87
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 96
1 1.04
6 6.25
13 13.54
4 4.17
5 5.21
67 69.79
29 30.21%
25  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 198
10 5.05
17 8.59
32 16.16
0 0.00
0 0.00
139 70.20
59 29.80%
26  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60
3 5.00
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
27  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 38
6 15.79
3 7.89
1 2.63
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
28  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 165
12 7.27
5 3.03
10 6.06
8 4.85
7 4.24
123 74.55
42 25.45%
29  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 145
20 13.79
11 7.59
5 3.45
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
30  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 95
5 5.26
4 4.21
6 6.32
4 4.21
4 4.21
72 75.79
23 24.21%
31  โรงเรียนบ้านปากปาด 154
9 5.84
10 6.49
15 9.74
3 1.95
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
32  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 188
15 7.98
10 5.32
12 6.38
8 4.26
0 0.00
143 76.06
45 23.94%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 73
2 2.74
1 1.37
11 15.07
3 4.11
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
34  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71
1 1.41
1 1.41
10 14.08
3 4.23
1 1.41
55 77.46
16 22.54%
35  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 42
6 14.29
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
36  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 96
1 1.04
7 7.29
11 11.46
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
38  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 117
2 1.71
4 3.42
18 15.38
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
39  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 89
8 8.99
4 4.49
5 5.62
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 115
5 4.35
6 5.22
11 9.57
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
41  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 83
0 0.00
6 7.23
8 9.64
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
42  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 338
14 4.14
14 4.14
36 10.65
1 0.30
0 0.00
273 80.77
65 19.23%
43  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 44
8 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
45  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
46  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
47  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
48  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 73
3 4.11
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
49  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 93
2 2.15
2 2.15
10 10.75
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
51  โรงเรียนบ้านม่วง 102
5 4.90
4 3.92
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
52  โรงเรียนบ้านนาแซง 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
4 4.88
70 85.37
12 14.63%
53  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
54  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 49
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
55  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 50
3 6.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
56  โรงเรียนบ้านนาไพร 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
57  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 207
6 2.90
7 3.38
12 5.80
1 0.48
2 0.97
179 86.47
28 13.53%
58  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 68
6 8.82
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
59  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 46
3 6.52
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
60  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
61  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 59
0 0.00
1 1.69
4 6.78
0 0.00
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
62  โรงเรียนวัดปากไพร 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
63  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
64  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
66  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
67  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 207
5 2.42
4 1.93
8 3.86
0 0.00
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
68  โรงเรียนบ้านน้ำลี 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
69  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
70  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
71  โรงเรียนบ้านปางคอม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
72  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
73  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 638
0 0.00
0 0.00
11 1.72
6 0.94
3 0.47
618 96.87
20 3.13%
74  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
44 97.78
1 2.22%
75  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,268 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  440 6.05
เตี้ย  324 4.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  608 8.37
ผอมและเตี้ย  231 3.18
อ้วนและเตี้ย  182 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,483 75.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,785 คน


24.56%


Powered By www.thaieducation.net