ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดู่ 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
13 54.17
9 37.50
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
2 4.88
7 17.07
0 0.00
31 75.61
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 139
35 25.18
27 19.42
16 11.51
21 15.11
10 7.19
30 21.58
109 78.42%
4  โรงเรียนแม่วะวิทยา 59
29 49.15
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
5  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 170
21 12.35
21 12.35
18 10.59
40 23.53
0 0.00
70 41.18
100 58.82%
6  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 62
13 20.97
0 0.00
6 9.68
0 0.00
15 24.19
28 45.16
34 54.84%
7  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 99
18 18.18
12 12.12
16 16.16
8 8.08
0 0.00
45 45.45
54 54.55%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 39
5 12.82
5 12.82
7 17.95
0 0.00
3 7.69
19 48.72
20 51.28%
9  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 91
10 10.99
9 9.89
13 14.29
4 4.40
9 9.89
46 50.55
45 49.45%
10  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 490
43 8.78
39 7.96
60 12.24
36 7.35
62 12.65
250 51.02
240 48.98%
11  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
19 31.15
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
12  โรงเรียนต้นธงวิทยา 132
21 15.91
7 5.30
25 18.94
3 2.27
0 0.00
76 57.58
56 42.42%
13  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 69
3 4.35
10 14.49
14 20.29
2 2.90
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
14  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 46
7 15.22
7 15.22
5 10.87
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
15  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 63
17 26.98
0 0.00
6 9.52
3 4.76
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
16  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 124
18 14.52
7 5.65
8 6.45
18 14.52
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
17  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 61
14 22.95
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
18  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
5 10.20
4 8.16
5 10.20
3 6.12
2 4.08
30 61.22
19 38.78%
19  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 67
6 8.96
0 0.00
19 28.36
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
20  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 87
24 27.59
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
21  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 71
11 15.49
3 4.23
9 12.68
2 2.82
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
22  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 77
8 10.39
7 9.09
9 11.69
3 3.90
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
23  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 596
55 9.23
35 5.87
98 16.44
17 2.85
1 0.17
390 65.44
206 34.56%
24  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 56
7 12.50
1 1.79
10 17.86
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
25  โรงเรียนบ้านดอนไชย 145
10 6.90
4 2.76
28 19.31
5 3.45
2 1.38
96 66.21
49 33.79%
26  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 119
11 9.24
8 6.72
18 15.13
3 2.52
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
27  โรงเรียนศาลาวิทยา 113
15 13.27
6 5.31
14 12.39
2 1.77
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
28  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 89
8 8.99
1 1.12
20 22.47
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
29  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 40
4 10.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
30  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 65
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
7 10.77
44 67.69
21 32.31%
31  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
6 9.68
5 8.06
4 6.45
4 6.45
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
32  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 112
11 9.82
11 9.82
14 12.50
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 151
15 9.93
10 6.62
18 11.92
4 2.65
1 0.66
103 68.21
48 31.79%
34  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 234
23 9.83
6 2.56
39 16.67
5 2.14
0 0.00
161 68.80
73 31.20%
35  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 328
8 2.44
14 4.27
16 4.88
30 9.15
31 9.45
229 69.82
99 30.18%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 79
9 11.39
5 6.33
5 6.33
4 5.06
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 62
5 8.06
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
38  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 159
11 6.92
7 4.40
23 14.47
4 2.52
1 0.63
113 71.07
46 28.93%
39  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 116
7 6.03
5 4.31
13 11.21
7 6.03
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
40  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 109
8 7.34
4 3.67
16 14.68
1 0.92
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
41  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
42  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 74
6 8.11
0 0.00
5 6.76
6 8.11
2 2.70
55 74.32
19 25.68%
43  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 181
16 8.84
5 2.76
21 11.60
3 1.66
1 0.55
135 74.59
46 25.41%
44  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 60
3 5.00
3 5.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
45  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 48
1 2.08
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองเตา 54
4 7.41
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
47  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 50
6 12.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
48  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 140
6 4.29
5 3.57
18 12.86
1 0.71
2 1.43
108 77.14
32 22.86%
49  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 120
5 4.17
2 1.67
6 5.00
7 5.83
7 5.83
93 77.50
27 22.50%
50  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 126
12 9.52
3 2.38
10 7.94
1 0.79
2 1.59
98 77.78
28 22.22%
51  โรงเรียนนายางวิทยา 67
3 4.48
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 73
4 5.48
4 5.48
2 2.74
2 2.74
3 4.11
58 79.45
15 20.55%
53  โรงเรียนบ้านจอมปิง 54
0 0.00
1 1.85
7 12.96
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
54  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 91
4 4.40
7 7.69
3 3.30
4 4.40
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
55  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 163
5 3.07
7 4.29
20 12.27
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
56  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
57  โรงเรียนบ้านนาบง 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
2 4.76
3 7.14
34 80.95
8 19.05%
58  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 37
5 13.51
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
59  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 74
6 8.11
4 5.41
1 1.35
3 4.05
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
60  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 86
4 4.65
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
61  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 226
8 3.54
9 3.98
24 10.62
1 0.44
0 0.00
184 81.42
42 18.58%
62  โรงเรียนป่าตันวิทยา 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
63  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 117
4 3.42
5 4.27
7 5.98
5 4.27
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
64  โรงเรียนบ้านเด่น 97
2 2.06
2 2.06
11 11.34
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
65  โรงเรียนแสลมวิทยา 149
6 4.03
8 5.37
12 8.05
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
66  โรงเรียนบ้านท่าผา 142
9 6.34
3 2.11
11 7.75
0 0.00
1 0.70
118 83.10
24 16.90%
67  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 84
1 1.19
2 2.38
8 9.52
3 3.57
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
68  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 145
2 1.38
7 4.83
15 10.34
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
69  โรงเรียนบ้านสามขา 75
5 6.67
4 5.33
1 1.33
1 1.33
1 1.33
63 84.00
12 16.00%
70  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 94
1 1.06
4 4.26
10 10.64
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
71  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 72
2 2.78
2 2.78
5 6.94
2 2.78
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
72  โรงเรียนบ้านนากวาง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
73  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 88
3 3.41
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
74  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
9 7.38
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
75  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
76  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 530
16 3.02
21 3.96
24 4.53
8 1.51
8 1.51
453 85.47
77 14.53%
77  โรงเรียนวัดนาแก้ว 62
4 6.45
2 3.23
2 3.23
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
78  โรงเรียนบ้านหลุก 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
79  โรงเรียนบ้านเวียง 181
5 2.76
3 1.66
18 9.94
0 0.00
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
80  โรงเรียนวัดสาแล 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
81  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
82  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 73
2 2.74
3 4.11
4 5.48
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
84  โรงเรียนบ้านแก่น 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
85  โรงเรียนบ้านสมัย 91
7 7.69
0 0.00
4 4.40
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
86  โรงเรียนบ้านบอม 131
1 0.76
1 0.76
15 11.45
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
87  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 117
4 3.42
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 71
2 2.82
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
89  โรงเรียนบ้านท่า 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
90  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 65
3 4.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
91  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 114
4 3.51
0 0.00
6 5.26
4 3.51
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
92  โรงเรียนบ้านปางอ้า 125
2 1.60
2 1.60
8 6.40
2 1.60
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
94  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 44
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 118
2 1.69
5 4.24
3 2.54
3 2.54
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
96  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
5 7.46
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
97  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
98  โรงเรียนบ้านนาคต 82
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
99  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 118
1 0.85
2 1.69
5 4.24
2 1.69
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
100  โรงเรียนวังหินวิทยา 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
101  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
102  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
103  โรงเรียนบ้านแม่เติน 65
0 0.00
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
104  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
105  โรงเรียนบ้านนาดง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
106  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,926 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  795 7.28
เตี้ย  458 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,078 9.87
ผอมและเตี้ย  324 2.97
อ้วนและเตี้ย  218 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,053 73.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,873 คน


26.30%


Powered By www.thaieducation.net