ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนธงชัยวิทยา 99
5 5.05
9 9.09
18 18.18
14 14.14
20 20.20
33 33.33
66 66.67%
2  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
4 15.38
5 19.23
4 15.38
0 0.00
3 11.54
10 38.46
16 61.54%
3  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 93
15 16.13
3 3.23
9 9.68
18 19.35
12 12.90
36 38.71
57 61.29%
4  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 105
30 28.57
5 4.76
14 13.33
5 4.76
5 4.76
46 43.81
59 56.19%
5  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 67
12 17.91
6 8.96
11 16.42
6 8.96
1 1.49
31 46.27
36 53.73%
6  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 77
11 14.29
3 3.90
15 19.48
8 10.39
4 5.19
36 46.75
41 53.25%
7  โรงเรียนผาแดงวิทยา 90
39 43.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
44 48.89
46 51.11%
8  โรงเรียนบ้านหวด 59
10 16.95
2 3.39
12 20.34
0 0.00
4 6.78
31 52.54
28 47.46%
9  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
4 9.30
6 13.95
23 53.49
20 46.51%
10  โรงเรียนบ้านสบพลึง 112
17 15.18
4 3.57
6 5.36
19 16.96
6 5.36
60 53.57
52 46.43%
11  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 88
6 6.82
7 7.95
12 13.64
9 10.23
5 5.68
49 55.68
39 44.32%
12  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 107
24 22.43
1 0.93
19 17.76
1 0.93
0 0.00
62 57.94
45 42.06%
13  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 73
6 8.22
8 10.96
12 16.44
3 4.11
1 1.37
43 58.90
30 41.10%
14  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 31
5 16.13
5 16.13
0 0.00
1 3.23
1 3.23
19 61.29
12 38.71%
15  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1127
185 16.42
0 0.00
187 16.59
0 0.00
0 0.00
755 66.99
372 33.01%
16  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 170
4 2.35
5 2.94
8 4.71
10 5.88
29 17.06
114 67.06
56 32.94%
17  โรงเรียนวัดเสด็จ 198
31 15.66
13 6.57
18 9.09
3 1.52
0 0.00
133 67.17
65 32.83%
18  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 128
10 7.81
14 10.94
17 13.28
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
19  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2098
88 4.19
36 1.72
263 12.54
124 5.91
157 7.48
1430 68.16
668 31.84%
20  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 826
29 3.51
29 3.51
61 7.38
55 6.66
58 7.02
594 71.91
232 28.09%
21  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 168
3 1.79
17 10.12
20 11.90
2 1.19
5 2.98
121 72.02
47 27.98%
22  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 15
2 13.33
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
23  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 148
1 0.68
0 0.00
36 24.32
1 0.68
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
24  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 55
7 12.73
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 158
7 4.43
10 6.33
21 13.29
2 1.27
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
26  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 107
5 4.67
8 7.48
13 12.15
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
27  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 112
1 0.89
4 3.57
10 8.93
5 4.46
8 7.14
84 75.00
28 25.00%
28  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
6 16.22
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 219
13 5.94
20 9.13
20 9.13
0 0.00
0 0.00
166 75.80
53 24.20%
30  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 54
1 1.85
4 7.41
8 14.81
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
31  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 100
12 12.00
1 1.00
10 10.00
0 0.00
1 1.00
76 76.00
24 24.00%
32  โรงเรียนบ้านทุ่ง 88
4 4.55
4 4.55
7 7.95
1 1.14
5 5.68
67 76.14
21 23.86%
33  โรงเรียนบ้านอ้อน 176
4 2.27
11 6.25
25 14.20
1 0.57
1 0.57
134 76.14
42 23.86%
34  โรงเรียนบ้านเหล่า 156
5 3.21
2 1.28
18 11.54
0 0.00
10 6.41
121 77.56
35 22.44%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 58
4 6.90
4 6.90
2 3.45
3 5.17
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
36  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 116
4 3.45
4 3.45
17 14.66
1 0.86
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
37  โรงเรียนบ้านสบค่อม 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
2 3.64
43 78.18
12 21.82%
38  โรงเรียนบ้านท่าโทก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
39  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3168
136 4.29
41 1.29
480 15.15
3 0.09
2 0.06
2506 79.10
662 20.90%
40  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 583
27 4.63
23 3.95
68 11.66
2 0.34
1 0.17
462 79.25
121 20.75%
41  โรงเรียนวัดบ้านแขม 216
7 3.24
3 1.39
31 14.35
2 0.93
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
42  โรงเรียนบ้านทาน 151
17 11.26
4 2.65
4 2.65
4 2.65
1 0.66
121 80.13
30 19.87%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
4 6.56
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
44  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
45  โรงเรียนวัดหัวฝาย 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
46  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 33
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
27 81.82
6 18.18%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
1 2.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
48  โรงเรียนบ้านปันง้าว 70
3 4.29
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
24 6.03
9 2.26
33 8.29
2 0.50
0 0.00
330 82.91
68 17.09%
50  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 73
1 1.37
1 1.37
10 13.70
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
51  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 153
12 7.84
0 0.00
12 7.84
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 123
6 4.88
4 3.25
10 8.13
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 100
4 4.00
2 2.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
55  โรงเรียนบ้านแม่อาง 76
2 2.63
5 6.58
4 5.26
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 92
4 4.35
5 5.43
5 5.43
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
57  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
58  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 67
0 0.00
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
59  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 72
10 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
60  โรงเรียนบ้านจำค่า 59
3 5.08
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
61  โรงเรียนบ้านทรายมูล 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
62  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 88
3 3.41
6 6.82
2 2.27
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
63  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 58
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
64  โรงเรียนบ้านจำปุย 65
1 1.54
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
65  โรงเรียนวัดบ้านสัก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
66  โรงเรียนวัดท่าสี 76
2 2.63
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ 76
4 5.26
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
68  โรงเรียนบ้านสันทราย 67
0 0.00
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
69  โรงเรียนบ้านวังตม 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
70  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
71  โรงเรียนบ้านสำเภา 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
72  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
3 4.17
0 0.00
1 1.39
0 0.00
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
73  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
75  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
76  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
77  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  905 6.35
เตี้ย  368 2.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,675 11.74
ผอมและเตี้ย  338 2.37
อ้วนและเตี้ย  355 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,621 74.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,641 คน


25.53%


Powered By www.thaieducation.net