ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 194
10 5.15
17 8.76
14 7.22
31 15.98
27 13.92
95 48.97
99 51.03%
2  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 10
3 30.00
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 35
9 25.71
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
4  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
5 10.42
2 4.17
14 29.17
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
5  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 185
21 11.35
7 3.78
9 4.86
30 16.22
13 7.03
105 56.76
80 43.24%
6  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 123
9 7.32
9 7.32
16 13.01
6 4.88
13 10.57
70 56.91
53 43.09%
7  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1704
153 8.98
16 0.94
247 14.50
169 9.92
135 7.92
984 57.75
720 42.25%
8  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 126
9 7.14
5 3.97
31 24.60
3 2.38
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
9  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 58
3 5.17
6 10.34
8 13.79
5 8.62
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
10  โรงเรียนบ้านจำบอน 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
16 15.69
11 10.78
64 62.75
38 37.25%
11  โรงเรียนวัดบ้านม้า 97
1 1.03
7 7.22
13 13.40
4 4.12
11 11.34
61 62.89
36 37.11%
12  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
12 25.53
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
13  โรงเรียนบ้านประตูป่า 46
3 6.52
4 8.70
5 10.87
2 4.35
2 4.35
30 65.22
16 34.78%
14  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 29
3 10.34
0 0.00
5 17.24
2 6.90
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
15  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 216
10 4.63
13 6.02
36 16.67
12 5.56
1 0.46
144 66.67
72 33.33%
16  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 58
5 8.62
5 8.62
4 6.90
5 8.62
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
17  โรงเรียนบ้านป่าซาง 157
10 6.37
4 2.55
13 8.28
10 6.37
12 7.64
108 68.79
49 31.21%
18  โรงเรียนบ้านไร่ดง 49
2 4.08
2 4.08
11 22.45
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
19  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 64
6 9.38
1 1.56
11 17.19
1 1.56
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
20  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 48
4 8.33
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
21  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 104
8 7.69
4 3.85
13 12.50
5 4.81
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
22  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
11 18.97
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
23  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 59
3 5.08
5 8.47
8 13.56
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
24  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 176
17 9.66
9 5.11
16 9.09
5 2.84
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
25  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30
0 0.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
26  โรงเรียนวัดหนองซิว 132
2 1.52
9 6.82
18 13.64
0 0.00
6 4.55
97 73.48
35 26.52%
27  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 57
2 3.51
2 3.51
11 19.30
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
28  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 96
6 6.25
6 6.25
7 7.29
4 4.17
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
29  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 66
7 10.61
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
30  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 91
5 5.49
2 2.20
13 14.29
2 2.20
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
6 6.82
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
32  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 80
3 3.75
2 2.50
14 17.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
33  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 89
6 6.74
5 5.62
8 8.99
1 1.12
1 1.12
68 76.40
21 23.60%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 305
10 3.28
6 1.97
29 9.51
16 5.25
10 3.28
234 76.72
71 23.28%
35  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 104
4 3.85
4 3.85
4 3.85
6 5.77
6 5.77
80 76.92
24 23.08%
36  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 152
6 3.95
5 3.29
5 3.29
11 7.24
8 5.26
117 76.97
35 23.03%
37  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 84
4 4.76
1 1.19
14 16.67
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
38  โรงเรียนวัดต้นโชค 62
2 3.23
3 4.84
9 14.52
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
39  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 67
6 8.96
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
40  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
41  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
42  โรงเรียนบ้านป่าเลา 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
43  โรงเรียนวัดป่าสัก 132
4 3.03
14 10.61
8 6.06
1 0.76
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
44  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 52
4 7.69
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
45  โรงเรียนบ้านโป่งรู 106
4 3.77
12 11.32
6 5.66
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
46  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 92
8 8.70
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
47  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 175
6 3.43
3 1.71
7 4.00
0 0.00
19 10.86
140 80.00
35 20.00%
48  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 115
6 5.22
4 3.48
4 3.48
5 4.35
4 3.48
92 80.00
23 20.00%
49  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 51
3 5.88
4 7.84
2 3.92
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
50  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 109
6 5.50
5 4.59
8 7.34
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
51  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 139
6 4.32
4 2.88
14 10.07
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
52  โรงเรียนวัดสันคะยอม 149
15 10.07
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
53  โรงเรียนวัดน้ำพุ 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
54  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 98
0 0.00
11 11.22
6 6.12
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
55  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 171
15 8.77
4 2.34
10 5.85
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
56  โรงเรียนบ้านดอนตอง 65
7 10.77
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
57  โรงเรียนวัดกู่เส้า 71
2 2.82
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
58  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 145
6 4.14
3 2.07
5 3.45
6 4.14
4 2.76
121 83.45
24 16.55%
59  โรงเรียนตำบลริมปิง 109
5 4.59
3 2.75
7 6.42
3 2.75
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
60  โรงเรียนวัดป่าแดด 61
1 1.64
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
61  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 175
8 4.57
5 2.86
8 4.57
4 2.29
3 1.71
147 84.00
28 16.00%
62  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 51
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
63  โรงเรียนวัดทากาศ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
64  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
65  โรงเรียนวัดบ้านดอน 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
66  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
67  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 122
0 0.00
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
68  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
69  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 121
5 4.13
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
70  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
71  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 117
2 1.71
0 0.00
8 6.84
0 0.00
5 4.27
102 87.18
15 12.82%
72  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 174
6 3.45
5 2.87
7 4.02
3 1.72
1 0.57
152 87.36
22 12.64%
73  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 73
1 1.37
1 1.37
6 8.22
1 1.37
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 98
1 1.02
0 0.00
9 9.18
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
75  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
76  โรงเรียนวัดสันต้นธง 107
2 1.87
5 4.67
2 1.87
1 0.93
2 1.87
95 88.79
12 11.21%
77  โรงเรียนวัดชัยสถาน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
78  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
79  โรงเรียนบ้านดอยคำ 150
0 0.00
0 0.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
80  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
81  โรงเรียนบ้านป่าตาล 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
82  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
83  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
84  โรงเรียนวัดบ้านธิ 72
1 1.39
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
85  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 144
2 1.39
5 3.47
2 1.39
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
86  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
87  โรงเรียนบ้านแม่เมย 158
0 0.00
0 0.00
7 4.43
1 0.63
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
88  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 107
1 0.93
2 1.87
2 1.87
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
89  โรงเรียนบ้านดงสารภี 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
64 95.52
3 4.48%
90  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 67
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
91  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 216
2 0.93
2 0.93
0 0.00
2 0.93
2 0.93
208 96.30
8 3.70%
92  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
93  โรงเรียนวัดสันทราย 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
94  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  544 5.29
เตี้ย  296 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  965 9.38
ผอมและเตี้ย  387 3.76
อ้วนและเตี้ย  304 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,790 75.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,496 คน


24.27%


Powered By www.thaieducation.net