ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.38
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 192
28 14.58
57 29.69
2 1.04
85 44.27
59 30.73
-39 -20.31
231 120.31%
2  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 34
17 50.00
0 0.00
16 47.06
1 2.94
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 187
58 31.02
59 31.55
25 13.37
39 20.86
6 3.21
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหมูม้น 185
43 23.24
63 34.05
13 7.03
21 11.35
2 1.08
43 23.24
142 76.76%
5  โรงเรียนบ้านจอมศรี 46
9 19.57
10 21.74
5 10.87
5 10.87
2 4.35
15 32.61
31 67.39%
6  โรงเรียนบ้านบุ่ง 164
44 26.83
29 17.68
11 6.71
21 12.80
2 1.22
57 34.76
107 65.24%
7  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 265
47 17.74
43 16.23
40 15.09
22 8.30
8 3.02
105 39.62
160 60.38%
8  โรงเรียนบ้านโพนบก 266
55 20.68
44 16.54
19 7.14
27 10.15
6 2.26
115 43.23
151 56.77%
9  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 270
75 27.78
13 4.81
21 7.78
36 13.33
6 2.22
119 44.07
151 55.93%
10  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 90
16 17.78
11 12.22
19 21.11
2 2.22
2 2.22
40 44.44
50 55.56%
11  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 33
7 21.21
4 12.12
2 6.06
3 9.09
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
12  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 318
29 9.12
23 7.23
67 21.07
17 5.35
37 11.64
145 45.60
173 54.40%
13  โรงเรียนบ้านอูนนา 108
11 10.19
14 12.96
16 14.81
9 8.33
6 5.56
52 48.15
56 51.85%
14  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 60
3 5.00
13 21.67
4 6.67
3 5.00
8 13.33
29 48.33
31 51.67%
15  โรงเรียนบ้านนานอ 111
23 20.72
12 10.81
7 6.31
6 5.41
8 7.21
55 49.55
56 50.45%
16  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 282
64 22.70
39 13.83
13 4.61
24 8.51
0 0.00
142 50.35
140 49.65%
17  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 161
28 17.39
18 11.18
6 3.73
13 8.07
8 4.97
88 54.66
73 45.34%
18  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 153
19 12.42
4 2.61
12 7.84
23 15.03
10 6.54
85 55.56
68 44.44%
19  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 68
2 2.94
13 19.12
15 22.06
0 0.00
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
20  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
3 3.57
8 9.52
7 8.33
19 22.62
0 0.00
47 55.95
37 44.05%
21  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
22 16.67
13 9.85
9 6.82
12 9.09
2 1.52
74 56.06
58 43.94%
22  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 74
11 14.86
11 14.86
6 8.11
4 5.41
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
23  โรงเรียนบ้านธาตุ 54
2 3.70
7 12.96
9 16.67
2 3.70
3 5.56
31 57.41
23 42.59%
24  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 144
18 12.50
9 6.25
18 12.50
11 7.64
4 2.78
84 58.33
60 41.67%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 84
14 16.67
13 15.48
0 0.00
8 9.52
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
26  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 164
24 14.63
8 4.88
18 10.98
5 3.05
13 7.93
96 58.54
68 41.46%
27  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 70
7 10.00
5 7.14
4 5.71
7 10.00
6 8.57
41 58.57
29 41.43%
28  โรงเรียนบ้านหนองเทา 187
22 11.76
21 11.23
19 10.16
14 7.49
0 0.00
111 59.36
76 40.64%
29  โรงเรียนบ้านนาจาน 202
34 16.83
25 12.38
12 5.94
9 4.46
1 0.50
121 59.90
81 40.10%
30  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 109
21 19.27
15 13.76
7 6.42
0 0.00
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
31  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
10 12.20
6 7.32
3 3.66
50 60.98
32 39.02%
32  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 86
14 16.28
9 10.47
7 8.14
0 0.00
3 3.49
53 61.63
33 38.37%
33  โรงเรียนบ้านนาเข 168
23 13.69
8 4.76
9 5.36
10 5.95
13 7.74
105 62.50
63 37.50%
34  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 97
10 10.31
8 8.25
12 12.37
4 4.12
2 2.06
61 62.89
36 37.11%
35  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 87
9 10.34
15 17.24
4 4.60
4 4.60
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
36  โรงเรียนบ้านอีอูด 127
18 14.17
22 17.32
3 2.36
3 2.36
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
37  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1288
120 9.32
36 2.80
78 6.06
156 12.11
69 5.36
829 64.36
459 35.64%
38  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 107
4 3.74
11 10.28
10 9.35
9 8.41
4 3.74
69 64.49
38 35.51%
39  โรงเรียนบ้านหนองซน 218
15 6.88
18 8.26
24 11.01
12 5.50
8 3.67
141 64.68
77 35.32%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 314
18 5.73
19 6.05
43 13.69
6 1.91
24 7.64
204 64.97
110 35.03%
41  โรงเรียนบ้านพะทาย 251
21 8.37
24 9.56
16 6.37
9 3.59
16 6.37
165 65.74
86 34.26%
42  โรงเรียนบ้านพนอม 115
8 6.96
6 5.22
11 9.57
4 3.48
10 8.70
76 66.09
39 33.91%
43  โรงเรียนเพียงหลวง 10 87
13 14.94
7 8.05
3 3.45
4 4.60
2 2.30
58 66.67
29 33.33%
44  โรงเรียนบ้านนางัว 119
12 10.08
12 10.08
13 10.92
1 0.84
1 0.84
80 67.23
39 32.77%
45  โรงเรียนบ้านหนองดุด 169
36 21.30
10 5.92
4 2.37
5 2.96
0 0.00
114 67.46
55 32.54%
46  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 74
5 6.76
9 12.16
4 5.41
5 6.76
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
47  โรงเรียนบ้านโพนจาน 407
51 12.53
54 13.27
27 6.63
0 0.00
0 0.00
275 67.57
132 32.43%
48  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 128
21 16.41
13 10.16
7 5.47
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
49  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
50  โรงเรียนบ้านข่า 293
52 17.75
17 5.80
18 6.14
2 0.68
0 0.00
204 69.62
89 30.38%
51  โรงเรียนบ้านดอนแดง 99
14 14.14
13 13.13
3 3.03
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
52  โรงเรียนบ้านนาหว้า 827
189 22.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 6.53
584 70.62
243 29.38%
53  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 108
6 5.56
6 5.56
14 12.96
4 3.70
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
54  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
6 8.00
5 6.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
55  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 72
6 8.33
7 9.72
6 8.33
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
56  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
14 16.09
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
57  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 117
22 18.80
8 6.84
2 1.71
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
58  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 130
8 6.15
13 10.00
2 1.54
10 7.69
2 1.54
95 73.08
35 26.92%
59  โรงเรียนบ้านดงน้อย 183
13 7.10
11 6.01
12 6.56
10 5.46
1 0.55
136 74.32
47 25.68%
60  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 63
7 11.11
3 4.76
5 7.94
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
61  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 131
18 13.74
0 0.00
10 7.63
0 0.00
5 3.82
98 74.81
33 25.19%
62  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 183
9 4.92
11 6.01
23 12.57
0 0.00
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
63  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 128
2 1.56
14 10.94
6 4.69
8 6.25
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
64  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 47
4 8.51
5 10.64
1 2.13
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
65  โรงเรียนบ้านโพนแดง 82
13 15.85
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
66  โรงเรียนบ้านยางงอย 74
15 20.27
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
67  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 157
13 8.28
8 5.10
7 4.46
8 5.10
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
68  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 136
14 10.29
10 7.35
7 5.15
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
69  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 176
24 13.64
0 0.00
14 7.95
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
70  โรงเรียนบ้านโคกยาว 65
5 7.69
0 0.00
8 12.31
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
71  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 98
10 10.20
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
72  โรงเรียนบ้านค้อ 286
13 4.55
26 9.09
12 4.20
10 3.50
0 0.00
225 78.67
61 21.33%
73  โรงเรียนบ้านหัวหาด 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 59
0 0.00
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
75  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 94
6 6.38
5 5.32
3 3.19
4 4.26
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
76  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 100
2 2.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
77  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
78  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 220
20 9.09
13 5.91
3 1.36
4 1.82
0 0.00
180 81.82
40 18.18%
79  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 107
10 9.35
5 4.67
4 3.74
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
80  โรงเรียนบ้านโพน 132
12 9.09
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
81  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 121
1 0.83
2 1.65
8 6.61
2 1.65
8 6.61
100 82.64
21 17.36%
82  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 116
10 8.62
3 2.59
6 5.17
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
83  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 201
14 6.97
11 5.47
6 2.99
2 1.00
1 0.50
167 83.08
34 16.92%
84  โรงเรียนบ้านนาคํา 152
7 4.61
12 7.89
0 0.00
6 3.95
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
85  โรงเรียนบ้านโพนทอง 92
4 4.35
1 1.09
5 5.43
1 1.09
4 4.35
77 83.70
15 16.30%
86  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 229
10 4.37
13 5.68
6 2.62
7 3.06
1 0.44
192 83.84
37 16.16%
87  โรงเรียนบ้านนาน้อย 293
16 5.46
12 4.10
8 2.73
11 3.75
0 0.00
246 83.96
47 16.04%
88  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
4 10.26
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
89  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
90  โรงเรียนบ้านโคกศรี 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
91  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 80
4 5.00
4 5.00
3 3.75
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
93  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 155
0 0.00
9 5.81
0 0.00
7 4.52
5 3.23
134 86.45
21 13.55%
94  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
11 8.40
2 1.53
3 2.29
1 0.76
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
95  โรงเรียนบ้านอ้วน 93
4 4.30
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
96  โรงเรียนบ้านนาทม 295
12 4.07
6 2.03
6 2.03
12 4.07
2 0.68
257 87.12
38 12.88%
97  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
2 2.86
61 87.14
9 12.86%
98  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 120
2 1.67
3 2.50
6 5.00
4 3.33
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
99  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
100  โรงเรียนบ้านรามราช 220
20 9.09
0 0.00
3 1.36
3 1.36
0 0.00
194 88.18
26 11.82%
101  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 175
7 4.00
0 0.00
10 5.71
3 1.71
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
102  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 53
0 0.00
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
103  โรงเรียนบ้านดง 54
1 1.85
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
104  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
105  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 188
4 2.13
2 1.06
13 6.91
0 0.00
0 0.00
169 89.89
19 10.11%
106  โรงเรียนบ้านสามัคคี 124
4 3.23
3 2.42
1 0.81
3 2.42
1 0.81
112 90.32
12 9.68%
107  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
108  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
109  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 46
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
110  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 64
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
111  โรงเรียนบ้านดอนแดง 113
0 0.00
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
112  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 186
2 1.08
2 1.08
5 2.69
3 1.61
0 0.00
174 93.55
12 6.45%
113  โรงเรียนบ้านนาคอย 158
2 1.27
0 0.00
5 3.16
3 1.90
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
114  โรงเรียนบ้านคําไฮ 147
4 2.72
0 0.00
4 2.72
0 0.00
1 0.68
138 93.88
9 6.12%
115  โรงเรียนบ้านบงคํา 125
3 2.40
2 1.60
1 0.80
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
116  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 202
5 2.48
2 0.99
3 1.49
0 0.00
0 0.00
192 95.05
10 4.95%
117  โรงเรียนบ้านนาใน 111
2 1.80
0 0.00
0 0.00
2 1.80
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
118  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 190
2 1.05
2 1.05
1 0.53
1 0.53
0 0.00
184 96.84
6 3.16%
119  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
120  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 245
0 0.00
3 1.22
2 0.82
0 0.00
2 0.82
238 97.14
7 2.86%
121  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
122  โรงเรียนบ้านภูกระแต 239
0 0.00
0 0.00
2 0.84
0 0.00
1 0.42
236 98.74
3 1.26%
123  โรงเรียนบ้านดอนเตย 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านปากทวย 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนกุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 261
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
261 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,873 9.91
เตี้ย  1,203 6.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,106 5.85
ผอมและเตี้ย  832 4.40
อ้วนและเตี้ย  450 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,428 71.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,464 คน


28.92%


Powered By www.thaieducation.net