ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 37
10 27.03
6 16.22
5 13.51
5 13.51
3 8.11
8 21.62
29 78.38%
2  โรงเรียนวัดท่าแคลง 77
0 0.00
16 20.78
17 22.08
3 3.90
4 5.19
37 48.05
40 51.95%
3  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1564
189 12.08
29 1.85
202 12.92
226 14.45
135 8.63
783 50.06
781 49.94%
4  โรงเรียนวัดเขาวงกต 145
9 6.21
8 5.52
24 16.55
24 16.55
2 1.38
78 53.79
67 46.21%
5  โรงเรียนวัดรำพัน 121
13 10.74
5 4.13
24 19.83
4 3.31
9 7.44
66 54.55
55 45.45%
6  โรงเรียนบ้านซอยสอง 148
3 2.03
15 10.14
9 6.08
18 12.16
19 12.84
84 56.76
64 43.24%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 228
23 10.09
28 12.28
36 15.79
7 3.07
0 0.00
134 58.77
94 41.23%
8  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
10 22.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 219
16 7.31
8 3.65
25 11.42
17 7.76
19 8.68
134 61.19
85 38.81%
10  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 128
7 5.47
9 7.03
12 9.38
7 5.47
9 7.03
84 65.63
44 34.38%
11  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 59
12 20.34
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
12  โรงเรียนบ้านประแกต 65
7 10.77
7 10.77
4 6.15
4 6.15
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
13  โรงเรียนวัดพลับพลา 361
29 8.03
15 4.16
29 8.03
15 4.16
29 8.03
244 67.59
117 32.41%
14  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 234
22 9.40
14 5.98
13 5.56
11 4.70
15 6.41
159 67.95
75 32.05%
15  โรงเรียนบ้านวังปลา 72
6 8.33
5 6.94
8 11.11
2 2.78
2 2.78
49 68.06
23 31.94%
16  โรงเรียนบ้านแก้ว 630
57 9.05
28 4.44
60 9.52
55 8.73
0 0.00
430 68.25
200 31.75%
17  โรงเรียนวัดหนองสีงา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
4 15.38
18 69.23
8 30.77%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 596
64 10.74
36 6.04
58 9.73
13 2.18
7 1.17
418 70.13
178 29.87%
19  โรงเรียนวัดโป่งแรด 89
1 1.12
17 19.10
7 7.87
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
20  โรงเรียนบ้านคลองครก 175
31 17.71
3 1.71
12 6.86
1 0.57
2 1.14
126 72.00
49 28.00%
21  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 97
5 5.15
5 5.15
10 10.31
4 4.12
2 2.06
71 73.20
26 26.80%
22  โรงเรียนบ้านยางระหง 68
8 11.76
7 10.29
3 4.41
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
23  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 98
12 12.24
10 10.20
2 2.04
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
24  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 51
5 9.80
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
25  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 72
6 8.33
6 8.33
4 5.56
2 2.78
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
26  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
27  โรงเรียนวัดทองทั่ว 215
16 7.44
9 4.19
23 10.70
2 0.93
0 0.00
165 76.74
50 23.26%
28  โรงเรียนวัดเนินสูง 144
12 8.33
5 3.47
11 7.64
4 2.78
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
29  โรงเรียนบ้านคลองลาว 397
27 6.80
26 6.55
28 7.05
4 1.01
3 0.76
309 77.83
88 22.17%
30  โรงเรียนวัดช้างข้าม 146
8 5.48
12 8.22
9 6.16
1 0.68
2 1.37
114 78.08
32 21.92%
31  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 340
30 8.82
14 4.12
8 2.35
14 4.12
8 2.35
266 78.24
74 21.76%
32  โรงเรียนบ้านตาเลียว 161
6 3.73
5 3.11
21 13.04
3 1.86
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
33  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 103
5 4.85
6 5.83
7 6.80
3 2.91
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
34  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 506
25 4.94
44 8.70
32 6.32
3 0.59
2 0.40
400 79.05
106 20.95%
35  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 63
6 9.52
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
36  โรงเรียนบ้านมาบโอน 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
37  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 150
12 8.00
4 2.67
11 7.33
2 1.33
1 0.67
120 80.00
30 20.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 192
16 8.33
1 0.52
18 9.38
3 1.56
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
39  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 61
3 4.92
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
40  โรงเรียนบ้านชำโสม 68
4 5.88
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
41  โรงเรียนวัดเขาน้อย 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
42  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418
15 3.59
12 2.87
43 10.29
3 0.72
0 0.00
345 82.54
73 17.46%
43  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 219
16 7.31
9 4.11
10 4.57
1 0.46
0 0.00
183 83.56
36 16.44%
44  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
45  โรงเรียนบ้านโคกวัด 93
7 7.53
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
46  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 268
15 5.60
8 2.99
17 6.34
2 0.75
1 0.37
225 83.96
43 16.04%
47  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 181
5 2.76
6 3.31
14 7.73
3 1.66
1 0.55
152 83.98
29 16.02%
48  โรงเรียนวัดหมูดุด 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
49  โรงเรียนวัดดอนตาล 172
4 2.33
3 1.74
18 10.47
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
50  โรงเรียนวัดพลับ 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
51  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 138
5 3.62
2 1.45
9 6.52
4 2.90
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
52  โรงเรียนวัดนายายอาม 77
1 1.30
2 2.60
7 9.09
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
53  โรงเรียนวัดคลองขุด 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
54  โรงเรียนวัดหนองบัว 130
3 2.31
3 2.31
10 7.69
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
55  โรงเรียนวัดโขดหอย 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
56  โรงเรียนวัดหนองคัน 153
11 7.19
4 2.61
5 3.27
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
57  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 78
1 1.28
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
58  โรงเรียนสฤษดิเดช 3251
116 3.57
45 1.38
231 7.11
2 0.06
0 0.00
2857 87.88
394 12.12%
59  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
60  โรงเรียนวัดหนองไทร 104
1 0.96
1 0.96
6 5.77
4 3.85
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
61  โรงเรียนวัดวังหิน 93
5 5.38
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 487
10 2.05
2 0.41
22 4.52
13 2.67
5 1.03
435 89.32
52 10.68%
63  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 150
4 2.67
4 2.67
2 1.33
2 1.33
4 2.67
134 89.33
16 10.67%
64  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 66
0 0.00
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
59 89.39
7 10.61%
65  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
66  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 109
2 1.83
1 0.92
6 5.50
1 0.92
1 0.92
98 89.91
11 10.09%
68  โรงเรียนวัดคมบาง 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
69  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 84
5 5.95
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
70  โรงเรียนวัดโขมง 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
71  โรงเรียนวัดแขมหนู 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
72  โรงเรียนวัดแสลง 239
3 1.26
4 1.67
11 4.60
0 0.00
0 0.00
221 92.47
18 7.53%
73  โรงเรียนวัดหนองแหวน 177
6 3.39
2 1.13
3 1.69
0 0.00
2 1.13
164 92.66
13 7.34%
74  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
75  โรงเรียนวัดสามผาน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
76  โรงเรียนวัดนาซา 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
77  โรงเรียนวัดสิงห์ 212
1 0.47
1 0.47
11 5.19
0 0.00
0 0.00
199 93.87
13 6.13%
78  โรงเรียนวัดเนินยาง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
79  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 409
7 1.71
3 0.73
5 1.22
0 0.00
1 0.24
393 96.09
16 3.91%
80  โรงเรียนวัดจันทนาราม 319
5 1.57
1 0.31
4 1.25
0 0.00
0 0.00
309 96.87
10 3.13%
81  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 135
2 1.48
0 0.00
2 1.48
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
82  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 290
0 0.00
0 0.00
3 1.03
0 0.00
3 1.03
284 97.93
6 2.07%

 

จำนวนนักเรียน  16,935 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  984 5.81
เตี้ย  552 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,306 7.71
ผอมและเตี้ย  500 2.95
อ้วนและเตี้ย  298 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,295 78.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,640 คน


21.49%


Powered By www.thaieducation.net