ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
6 21.43
7 25.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 85
72 84.71
2 2.35
2 2.35
3 3.53
6 7.06
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาตากาง 83
25 30.12
19 22.89
14 16.87
22 26.51
3 3.61
0 0.00
83 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 91
20 21.98
22 24.18
19 20.88
18 19.78
12 13.19
0 0.00
91 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 56
34 60.71
10 17.86
3 5.36
9 16.07
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนสูง 95
44 46.32
23 24.21
28 29.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
7  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
10 20.83
6 12.50
4 8.33
16 33.33
11 22.92
1 2.08
47 97.92%
8  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
13 22.03
14 23.73
15 25.42
7 11.86
52 88.14%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
9 15.00
15 25.00
12 20.00
7 11.67
8 13.33
9 15.00
51 85.00%
10  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 50
14 28.00
13 26.00
4 8.00
6 12.00
3 6.00
10 20.00
40 80.00%
11  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
24 12.37
22 11.34
18 9.28
23 11.86
41 21.13
66 34.02
128 65.98%
12  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
11 7.64
13 9.03
17 11.81
18 12.50
31 21.53
54 37.50
90 62.50%
13  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 49
7 14.29
14 28.57
3 6.12
4 8.16
0 0.00
21 42.86
28 57.14%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 284
41 14.44
35 12.32
27 9.51
33 11.62
15 5.28
133 46.83
151 53.17%
15  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 103
11 10.68
16 15.53
14 13.59
12 11.65
0 0.00
50 48.54
53 51.46%
16  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
10 19.61
13 25.49
3 5.88
0 0.00
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
17  โรงเรียนบ้านบาก 67
23 34.33
2 2.99
7 10.45
2 2.99
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
18  โรงเรียนบ้านหนองหอย 6
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
19  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 129
30 23.26
8 6.20
11 8.53
10 7.75
3 2.33
67 51.94
62 48.06%
20  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
21  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 97
16 16.49
12 12.37
12 12.37
3 3.09
2 2.06
52 53.61
45 46.39%
22  โรงเรียนบ้านอูนดง 132
13 9.85
32 24.24
12 9.09
2 1.52
2 1.52
71 53.79
61 46.21%
23  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
24  โรงเรียนบ้านโพนงาม 22
4 18.18
3 13.64
2 9.09
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
25  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 198
39 19.70
25 12.63
25 12.63
0 0.00
0 0.00
109 55.05
89 44.95%
26  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
9 18.37
5 10.20
6 12.24
1 2.04
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
27  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 114
23 20.18
10 8.77
5 4.39
10 8.77
3 2.63
63 55.26
51 44.74%
28  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
29  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
31 20.00
10 6.45
17 10.97
2 1.29
7 4.52
88 56.77
67 43.23%
30  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
12 11.88
12 11.88
4 3.96
9 8.91
6 5.94
58 57.43
43 42.57%
31  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
19 12.93
14 9.52
11 7.48
12 8.16
6 4.08
85 57.82
62 42.18%
32  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
14 10.22
6 4.38
8 5.84
20 14.60
9 6.57
80 58.39
57 41.61%
33  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
10 17.24
5 8.62
2 3.45
5 8.62
2 3.45
34 58.62
24 41.38%
34  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 100
15 15.00
11 11.00
8 8.00
5 5.00
2 2.00
59 59.00
41 41.00%
35  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 267
30 11.24
39 14.61
21 7.87
6 2.25
11 4.12
160 59.93
107 40.07%
36  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
17 15.04
12 10.62
3 2.65
13 11.50
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
37  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
11 14.29
7 9.09
3 3.90
9 11.69
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
38  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 65
7 10.77
2 3.08
7 10.77
5 7.69
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
39  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
35 13.16
19 7.14
19 7.14
18 6.77
11 4.14
164 61.65
102 38.35%
40  โรงเรียนบ้านดงสง่า 156
12 7.69
7 4.49
7 4.49
19 12.18
14 8.97
97 62.18
59 37.82%
41  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 72
1 1.39
5 6.94
6 8.33
6 8.33
9 12.50
45 62.50
27 37.50%
42  โรงเรียนบ้านแกดำ 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
4 16.67
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
43  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
44  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
75 8.40
63 7.05
121 13.55
23 2.58
43 4.82
568 63.61
325 36.39%
45  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
5 15.15
1 3.03
21 63.64
12 36.36%
46  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 315
8 2.54
58 18.41
46 14.60
2 0.63
0 0.00
201 63.81
114 36.19%
47  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
20 19.23
6 5.77
8 7.69
3 2.88
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
48  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 31
1 3.23
2 6.45
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
49  โรงเรียนบ้านหนองตาล 86
20 23.26
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
50  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 114
3 2.63
5 4.39
5 4.39
16 14.04
10 8.77
75 65.79
39 34.21%
51  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 94
5 5.32
7 7.45
3 3.19
5 5.32
12 12.77
62 65.96
32 34.04%
52  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 150
10 6.67
20 13.33
6 4.00
9 6.00
6 4.00
99 66.00
51 34.00%
53  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 122
4 3.28
3 2.46
17 13.93
7 5.74
10 8.20
81 66.39
41 33.61%
54  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 75
8 10.67
4 5.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
55  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
56  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 109
10 9.17
12 11.01
14 12.84
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 104
9 8.65
9 8.65
8 7.69
4 3.85
4 3.85
70 67.31
34 32.69%
58  โรงเรียนบ้านนาล้อม 80
6 7.50
4 5.00
15 18.75
1 1.25
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
59  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 167
13 7.78
8 4.79
17 10.18
6 3.59
10 5.99
113 67.66
54 32.34%
61  โรงเรียนบ้านตาล 201
30 14.93
16 7.96
9 4.48
5 2.49
5 2.49
136 67.66
65 32.34%
62  โรงเรียนบ้านผักคำภู 224
50 22.32
14 6.25
6 2.68
2 0.89
0 0.00
152 67.86
72 32.14%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 175
20 11.43
15 8.57
14 8.00
7 4.00
0 0.00
119 68.00
56 32.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 91
12 13.19
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
65  โรงเรียนหนองจาน 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
66  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
16 17.98
0 0.00
11 12.36
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
67  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
37 7.03
45 8.56
56 10.65
27 5.13
0 0.00
361 68.63
165 31.37%
68  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
32 3.19
28 2.79
110 10.98
60 5.99
84 8.38
688 68.66
314 31.34%
69  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
70  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
6 12.24
7 14.29
2 4.08
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
71  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
17 5.63
12 3.97
11 3.64
29 9.60
23 7.62
210 69.54
92 30.46%
72  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 125
12 9.60
8 6.40
7 5.60
10 8.00
1 0.80
87 69.60
38 30.40%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
74  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 222
20 9.01
16 7.21
28 12.61
0 0.00
3 1.35
155 69.82
67 30.18%
75  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
1 1.11
1 1.11
12 13.33
1 1.11
12 13.33
63 70.00
27 30.00%
76  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
5 4.35
7 6.09
6 5.22
8 6.96
8 6.96
81 70.43
34 29.57%
77  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 88
13 14.77
2 2.27
9 10.23
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
78  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
6 8.82
4 5.88
7 10.29
3 4.41
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
79  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
11 8.03
6 4.38
13 9.49
6 4.38
4 2.92
97 70.80
40 29.20%
80  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 165
8 4.85
13 7.88
9 5.45
8 4.85
10 6.06
117 70.91
48 29.09%
81  โรงเรียนบ้านตาลโกน 156
19 12.18
9 5.77
9 5.77
6 3.85
2 1.28
111 71.15
45 28.85%
82  โรงเรียนบ้านโคก 129
5 3.88
5 3.88
10 7.75
6 4.65
11 8.53
92 71.32
37 28.68%
83  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
18 9.68
11 5.91
13 6.99
7 3.76
4 2.15
133 71.51
53 28.49%
84  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 81
5 6.17
2 2.47
11 13.58
5 6.17
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
85  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 125
16 12.80
9 7.20
7 5.60
2 1.60
1 0.80
90 72.00
35 28.00%
86  โรงเรียนบ้านนางัว 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
4 5.88
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
87  โรงเรียนบ้านคำนาดี 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
2 4.65
3 6.98
31 72.09
12 27.91%
88  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 278
19 6.83
24 8.63
30 10.79
2 0.72
2 0.72
201 72.30
77 27.70%
89  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 33
3 9.09
3 9.09
1 3.03
1 3.03
1 3.03
24 72.73
9 27.27%
90  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
10 7.35
4 2.94
21 15.44
1 0.74
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
91  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 171
11 6.43
8 4.68
8 4.68
9 5.26
10 5.85
125 73.10
46 26.90%
92  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
6 6.67
5 5.56
8 8.89
3 3.33
2 2.22
66 73.33
24 26.67%
93  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 124
12 9.68
5 4.03
15 12.10
0 0.00
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
94  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 148
11 7.43
11 7.43
6 4.05
6 4.05
5 3.38
109 73.65
39 26.35%
95  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 65
3 4.62
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
96  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 177
9 5.08
7 3.95
12 6.78
11 6.21
7 3.95
131 74.01
46 25.99%
97  โรงเรียนบ้านคำแหว 132
10 7.58
6 4.55
6 4.55
7 5.30
5 3.79
98 74.24
34 25.76%
98  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 809
49 6.06
20 2.47
80 9.89
35 4.33
21 2.60
604 74.66
205 25.34%
99  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 174
19 10.92
11 6.32
13 7.47
0 0.00
1 0.57
130 74.71
44 25.29%
100  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
9 9.09
0 0.00
16 16.16
0 0.00
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
101  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 254
21 8.27
8 3.15
12 4.72
16 6.30
7 2.76
190 74.80
64 25.20%
102  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
9 9.00
9 9.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 108
9 8.33
9 8.33
6 5.56
1 0.93
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
105  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
6 8.70
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
106  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 127
10 7.87
6 4.72
11 8.66
4 3.15
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
107  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 115
6 5.22
9 7.83
12 10.43
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
108  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
10 6.49
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
109  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 113
7 6.19
12 10.62
8 7.08
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
110  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 210
12 5.71
7 3.33
9 4.29
15 7.14
7 3.33
160 76.19
50 23.81%
111  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
13 7.74
0 0.00
16 9.52
0 0.00
11 6.55
128 76.19
40 23.81%
112  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
6 6.45
7 7.53
8 8.60
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
113  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 153
14 9.15
7 4.58
13 8.50
2 1.31
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
114  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
6 8.57
3 4.29
5 7.14
1 1.43
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
115  โรงเรียนบ้านทันสมัย 53
6 11.32
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
116  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
6 6.12
2 2.04
4 4.08
8 8.16
2 2.04
76 77.55
22 22.45%
117  โรงเรียนบ้านแร่ 222
8 3.60
6 2.70
7 3.15
12 5.41
16 7.21
173 77.93
49 22.07%
118  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 73
9 12.33
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
10 5.32
11 5.85
15 7.98
4 2.13
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
120  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
12 8.16
2 1.36
9 6.12
9 6.12
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
121  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
6 5.66
3 2.83
83 78.30
23 21.70%
122  โรงเรียนบ้านคำข่า 97
7 7.22
5 5.15
9 9.28
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
123  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
10 7.94
14 11.11
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
124  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
125  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 140
8 5.71
6 4.29
8 5.71
5 3.57
3 2.14
110 78.57
30 21.43%
126  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 75
7 9.33
0 0.00
1 1.33
8 10.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
127  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
1 0.74
3 2.21
17 12.50
7 5.15
1 0.74
107 78.68
29 21.32%
128  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
5 3.68
8 5.88
4 2.94
2 1.47
107 78.68
29 21.32%
129  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 298
22 7.38
19 6.38
20 6.71
2 0.67
0 0.00
235 78.86
63 21.14%
130  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 38
2 5.26
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
131  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
132  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
133  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
12 4.80
16 6.40
22 8.80
2 0.80
0 0.00
198 79.20
52 20.80%
134  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 135
10 7.41
5 3.70
11 8.15
1 0.74
1 0.74
107 79.26
28 20.74%
135  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
6 6.82
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
136  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
137  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 159
6 3.77
7 4.40
4 2.52
0 0.00
14 8.81
128 80.50
31 19.50%
138  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 62
7 11.29
4 6.45
1 1.61
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
139  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
8 3.21
4 1.61
34 13.65
2 0.80
0 0.00
201 80.72
48 19.28%
140  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
6 4.62
3 2.31
14 10.77
1 0.77
1 0.77
105 80.77
25 19.23%
141  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 125
8 6.40
11 8.80
2 1.60
3 2.40
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
142  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 162
7 4.32
6 3.70
18 11.11
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
10 8.70
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
144  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
22 12.79
1 0.58
9 5.23
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
145  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
146  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 205
6 2.93
18 8.78
14 6.83
0 0.00
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
147  โรงเรียนบ้านผักตบ 65
2 3.08
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
148  โรงเรียนบ้านบึง 114
12 10.53
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
149  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
5 4.59
6 5.50
9 8.26
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
150  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 93
3 3.23
2 2.15
4 4.30
4 4.30
4 4.30
76 81.72
17 18.28%
152  โรงเรียนบ้านธาตุ 55
4 7.27
4 7.27
1 1.82
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
153  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
2 1.90
4 3.81
86 81.90
19 18.10%
154  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
3 2.26
1 0.75
7 5.26
9 6.77
4 3.01
109 81.95
24 18.05%
155  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
8 5.97
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
156  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
9 4.02
11 4.91
13 5.80
6 2.68
1 0.45
184 82.14
40 17.86%
157  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 119
8 6.72
1 0.84
12 10.08
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
158  โรงเรียนบ้านหวาย 74
2 2.70
2 2.70
5 6.76
2 2.70
2 2.70
61 82.43
13 17.57%
159  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
3 1.62
8 4.32
18 9.73
3 1.62
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
160  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 93
3 3.23
2 2.15
6 6.45
2 2.15
3 3.23
77 82.80
16 17.20%
161  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
19 4.79
17 4.28
21 5.29
10 2.52
1 0.25
329 82.87
68 17.13%
162  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 158
2 1.27
6 3.80
4 2.53
7 4.43
8 5.06
131 82.91
27 17.09%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัว 130
15 11.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
164  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
14 7.78
10 5.56
6 3.33
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
165  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
7 4.64
5 3.31
8 5.30
126 83.44
25 16.56%
166  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
3 2.34
3 2.34
14 10.94
1 0.78
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
167  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
169  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
170  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
5 7.94
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
171  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 76
4 5.26
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
172  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 57
2 3.51
3 5.26
3 5.26
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
173  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
174  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
5 2.89
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
146 84.39
27 15.61%
175  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 141
6 4.26
7 4.96
9 6.38
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
176  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
1 1.30
2 2.60
4 5.19
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
177  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 868
13 1.50
20 2.30
100 11.52
1 0.12
0 0.00
734 84.56
134 15.44%
178  โรงเรียนบ้านนาแยง 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
2 7.69
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
179  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
5 6.41
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
180  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
181  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
2 2.35
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
182  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 178
12 6.74
5 2.81
9 5.06
1 0.56
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
183  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
184  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 133
3 2.26
5 3.76
5 3.76
4 3.01
3 2.26
113 84.96
20 15.04%
185  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
186  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 171
7 4.09
5 2.92
7 4.09
3 1.75
3 1.75
146 85.38
25 14.62%
187  โรงเรียนบ้านพันนา 90
8 8.89
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
188  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 56
4 7.14
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
8 12.70
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
190  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 238
17 7.14
9 3.78
7 2.94
1 0.42
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
191  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
4 3.48
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
192  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
3 2.16
6 4.32
6 4.32
2 1.44
2 1.44
120 86.33
19 13.67%
193  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
194  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
5 4.46
4 3.57
4 3.57
2 1.79
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
195  โรงเรียนบ้านขาว 45
6 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
196  โรงเรียนบ้านหนองแวง 53
6 11.32
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
197  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 76
6 7.89
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
4 4.76
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
73 86.90
11 13.10%
199  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
200  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
201  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 86
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
202  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 180
11 6.11
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
203  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
204  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 143
4 2.80
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
205  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
1 1.18
5 5.88
4 4.71
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
206  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
6 4.38
2 1.46
3 2.19
3 2.19
2 1.46
121 88.32
16 11.68%
207  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
2 1.94
6 5.83
3 2.91
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 196
9 4.59
9 4.59
4 2.04
0 0.00
0 0.00
174 88.78
22 11.22%
209  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 183
6 3.28
6 3.28
7 3.83
1 0.55
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
210  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 95
6 6.32
3 3.16
0 0.00
1 1.05
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
211  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
212  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 116
1 0.86
1 0.86
8 6.90
1 0.86
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
213  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 78
6 7.69
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
214  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 332
10 3.01
6 1.81
16 4.82
1 0.30
0 0.00
299 90.06
33 9.94%
215  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
216  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
3 2.11
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
217  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 110
3 2.73
3 2.73
2 1.82
2 1.82
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
218  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 78
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
219  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
1 0.86
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
220  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
221  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
222  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
223  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 138
2 1.45
7 5.07
2 1.45
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
224  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
225  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 130
5 3.85
1 0.77
3 2.31
0 0.00
1 0.77
120 92.31
10 7.69%
226  โรงเรียนบ้านนาทม 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
227  โรงเรียนบ้านทิดไทย 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
228  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
229  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.30
85 93.41
6 6.59%
230  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
231  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
5 2.96
1 0.59
5 2.96
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
232  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 63
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
233  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 115
3 2.61
2 1.74
0 0.00
1 0.87
1 0.87
108 93.91
7 6.09%
234  โรงเรียนบ้านนาดี 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
235  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 139
0 0.00
2 1.44
0 0.00
6 4.32
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
236  โรงเรียนบ้านเปือย 70
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
66 94.29
4 5.71%
237  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
238  โรงเรียนบ้านนาใน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
239  โรงเรียนบ้านคันชา 50
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
240  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
241  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
242  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
4 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
243  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
244  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
3 1.97
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
245  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
246  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 477
3 0.63
2 0.42
5 1.05
0 0.00
0 0.00
467 97.90
10 2.10%
247  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 245
1 0.41
0 0.00
3 1.22
0 0.00
0 0.00
241 98.37
4 1.63%
248  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 187
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านท่าลาด 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโนนพอก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,018 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,413 7.31
เตี้ย  1,744 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,404 7.28
ผอมและเตี้ย  1,043 3.16
อ้วนและเตี้ย  712 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,702 74.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,316 คน


25.19%


Powered By www.thaieducation.net