ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปอแดง 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 30
12 40.00
0 0.00
5 16.67
10 33.33
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแสนสุข 46
12 26.09
13 28.26
11 23.91
6 13.04
4 8.70
0 0.00
46 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 46
19 41.30
9 19.57
5 10.87
0 0.00
2 4.35
11 23.91
35 76.09%
5  โรงเรียนบ้านบรบือ 1355
160 11.81
92 6.79
135 9.96
252 18.60
227 16.75
489 36.09
866 63.91%
6  โรงเรียนบ้านคอกม้า 83
26 31.33
6 7.23
13 15.66
3 3.61
1 1.20
34 40.96
49 59.04%
7  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
8  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
9  โรงเรียนบ้านวังแสง 117
31 26.50
0 0.00
22 18.80
4 3.42
0 0.00
60 51.28
57 48.72%
10  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 135
11 8.15
4 2.96
15 11.11
15 11.11
19 14.07
71 52.59
64 47.41%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 77
9 11.69
7 9.09
9 11.69
2 2.60
9 11.69
41 53.25
36 46.75%
12  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 88
7 7.95
14 15.91
11 12.50
7 7.95
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 203
26 12.81
24 11.82
24 11.82
7 3.45
3 1.48
119 58.62
84 41.38%
14  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 85
11 12.94
11 12.94
3 3.53
8 9.41
2 2.35
50 58.82
35 41.18%
15  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 25
4 16.00
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
16  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 93
10 10.75
11 11.83
15 16.13
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 115
14 12.17
14 12.17
12 10.43
4 3.48
0 0.00
71 61.74
44 38.26%
18  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 97
7 7.22
10 10.31
8 8.25
6 6.19
6 6.19
60 61.86
37 38.14%
19  โรงเรียนบ้านกุดซุย 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
5 62.50
3 37.50%
20  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
1 6.25
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
21  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 123
13 10.57
15 12.20
12 9.76
5 4.07
1 0.81
77 62.60
46 37.40%
22  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 59
5 8.47
8 13.56
9 15.25
0 0.00
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
23  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
1 2.17
4 8.70
29 63.04
17 36.96%
24  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 111
16 14.41
8 7.21
6 5.41
9 8.11
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
25  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 188
15 7.98
13 6.91
22 11.70
7 3.72
8 4.26
123 65.43
65 34.57%
26  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 142
11 7.75
0 0.00
37 26.06
0 0.00
0 0.00
94 66.20
48 33.80%
27  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 42
5 11.90
5 11.90
2 4.76
2 4.76
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 30
7 23.33
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
29  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 113
7 6.19
28 24.78
2 1.77
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
30  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 164
15 9.15
9 5.49
20 12.20
7 4.27
2 1.22
111 67.68
53 32.32%
31  โรงเรียนบ้านหนองจิก 170
7 4.12
4 2.35
43 25.29
0 0.00
0 0.00
116 68.24
54 31.76%
32  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 82
14 17.07
6 7.32
2 2.44
4 4.88
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
33  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 90
4 4.44
3 3.33
8 8.89
7 7.78
5 5.56
63 70.00
27 30.00%
34  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 84
9 10.71
13 15.48
3 3.57
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
35  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
1 5.88
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
36  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
2 4.88
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวง 55
3 5.45
3 5.45
9 16.36
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
38  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 42
8 19.05
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
39  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
40  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 173
13 7.51
6 3.47
26 15.03
2 1.16
2 1.16
124 71.68
49 28.32%
41  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 98
7 7.14
4 4.08
4 4.08
8 8.16
4 4.08
71 72.45
27 27.55%
42  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 139
16 11.51
2 1.44
20 14.39
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
43  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 37
3 8.11
3 8.11
1 2.70
3 8.11
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 83
7 8.43
5 6.02
3 3.61
0 0.00
7 8.43
61 73.49
22 26.51%
45  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 72
4 5.56
5 6.94
4 5.56
1 1.39
5 6.94
53 73.61
19 26.39%
46  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 160
17 10.63
11 6.88
14 8.75
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
47  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 149
10 6.71
6 4.03
8 5.37
12 8.05
3 2.01
110 73.83
39 26.17%
48  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
5 8.62
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
49  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 145
14 9.66
8 5.52
13 8.97
1 0.69
1 0.69
108 74.48
37 25.52%
50  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 20
0 0.00
3 15.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
51  โรงเรียนวันครู 2502 76
3 3.95
0 0.00
16 21.05
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
52  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 90
6 6.67
6 6.67
10 11.11
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
53  โรงเรียนบ้านโสกภารา 140
15 10.71
2 1.43
16 11.43
1 0.71
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
54  โรงเรียนบ้านเอียด 95
10 10.53
6 6.32
7 7.37
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
55  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 137
11 8.03
6 4.38
9 6.57
7 5.11
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
56  โรงเรียนบ้านดอนงัว 89
1 1.12
3 3.37
10 11.24
4 4.49
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
57  โรงเรียนบ้านโคกกุง 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
3 6.38
4 8.51
36 76.60
11 23.40%
58  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 77
8 10.39
4 5.19
3 3.90
2 2.60
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 129
7 5.43
0 0.00
23 17.83
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
60  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 125
2 1.60
5 4.00
20 16.00
2 1.60
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
61  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
4 10.26
30 76.92
9 23.08%
62  โรงเรียนบ้านสมศรี 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
63  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 140
7 5.00
8 5.71
6 4.29
5 3.57
6 4.29
108 77.14
32 22.86%
64  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 180
1 0.56
13 7.22
6 3.33
5 2.78
16 8.89
139 77.22
41 22.78%
65  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
66  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 62
10 16.13
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
67  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2369
121 5.11
114 4.81
247 10.43
43 1.82
0 0.00
1844 77.84
525 22.16%
68  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 68
2 2.94
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
69  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 127
11 8.66
16 12.60
0 0.00
0 0.00
1 0.79
99 77.95
28 22.05%
70  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 87
11 12.64
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
71  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 111
9 8.11
2 1.80
11 9.91
0 0.00
2 1.80
87 78.38
24 21.62%
72  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
73  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
5 17.86
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
74  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 152
3 1.97
6 3.95
23 15.13
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
75  โรงเรียนบ้านศาลา 43
5 11.63
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
76  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
11 12.09
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
77  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 192
13 6.77
7 3.65
19 9.90
1 0.52
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
78  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
79  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 77
9 11.69
5 6.49
2 2.60
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 154
10 6.49
5 3.25
6 3.90
9 5.84
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
81  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 53
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
82  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 92
4 4.35
2 2.17
6 6.52
2 2.17
5 5.43
73 79.35
19 20.65%
83  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
3 4.41
4 5.88
3 4.41
3 4.41
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
84  โรงเรียนบ้านหนองคู 156
9 5.77
9 5.77
8 5.13
3 1.92
3 1.92
124 79.49
32 20.51%
85  โรงเรียนบ้านแดง 78
6 7.69
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
86  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 122
9 7.38
5 4.10
5 4.10
5 4.10
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
87  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
8 6.78
8 6.78
94 79.66
24 20.34%
88  โรงเรียนบ้านหนองแก 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
8 9.88
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
89  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
90  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 31
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
91  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 73
5 6.85
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
92  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
93  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
94  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
1 2.70
1 2.70
30 81.08
7 18.92%
95  โรงเรียนบ้านหนองหิน 91
13 14.29
3 3.30
1 1.10
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 124
2 1.61
0 0.00
20 16.13
0 0.00
1 0.81
101 81.45
23 18.55%
97  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 116
6 5.17
1 0.86
12 10.34
2 1.72
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
98  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 84
0 0.00
1 1.19
13 15.48
0 0.00
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
99  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 107
6 5.61
6 5.61
5 4.67
1 0.93
1 0.93
88 82.24
19 17.76%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัว 125
17 13.60
2 1.60
2 1.60
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
102  โรงเรียนบ้านหัวนา 171
10 5.85
7 4.09
8 4.68
0 0.00
5 2.92
141 82.46
30 17.54%
103  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 83
5 6.02
6 7.23
2 2.41
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
104  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 101
8 7.92
6 5.94
3 2.97
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
105  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 114
4 3.51
6 5.26
8 7.02
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
106  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 97
10 10.31
0 0.00
2 2.06
4 4.12
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
107  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 146
4 2.74
10 6.85
10 6.85
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
108  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
109  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 49
1 2.04
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
110  โรงเรียนบ้านโนนทอง 135
8 5.93
8 5.93
0 0.00
6 4.44
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
111  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 37
3 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.11
31 83.78
6 16.22%
112  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 69
4 5.80
2 2.90
1 1.45
0 0.00
4 5.80
58 84.06
11 15.94%
113  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 832
21 2.52
8 0.96
96 11.54
2 0.24
5 0.60
700 84.13
132 15.87%
114  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 38
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
2 5.26
32 84.21
6 15.79%
115  โรงเรียนบ้านจำนัก 64
2 3.13
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
116  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 135
8 5.93
1 0.74
12 8.89
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
117  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 78
3 3.85
4 5.13
4 5.13
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
118  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 104
2 1.92
3 2.88
6 5.77
5 4.81
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
119  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
120  โรงเรียนบ้านหนองโก 199
30 15.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 84.92
30 15.08%
121  โรงเรียนบ้านกุดแคน 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
0 0.00
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
122  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 68
1 1.47
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
123  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 109
6 5.50
7 6.42
3 2.75
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
124  โรงเรียนบ้านภูดิน 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
125  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 97
4 4.12
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
126  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 80
4 5.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
127  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 133
3 2.26
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
128  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 156
7 4.49
5 3.21
3 1.92
5 3.21
1 0.64
135 86.54
21 13.46%
129  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
130  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 83
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
131  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 53
5 9.43
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
132  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
8 8.51
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
133  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 79
3 3.80
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
134  โรงเรียนบ้านหนองสิม 97
3 3.09
4 4.12
5 5.15
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
135  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 59
0 0.00
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
136  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 77
2 2.60
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
138  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
139  โรงเรียนบ้านโพนงาม 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
140  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 163
6 3.68
0 0.00
11 6.75
0 0.00
1 0.61
145 88.96
18 11.04%
141  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
142  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
143  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
144  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 65
1 1.54
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 140
5 3.57
2 1.43
5 3.57
2 1.43
1 0.71
125 89.29
15 10.71%
146  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 94
4 4.26
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
147  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 123
4 3.25
1 0.81
3 2.44
2 1.63
3 2.44
110 89.43
13 10.57%
148  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 88
4 4.55
1 1.14
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
149  โรงเรียนบ้านเหล่า 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
150  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
151  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 65
2 3.08
1 1.54
1 1.54
1 1.54
1 1.54
59 90.77
6 9.23%
152  โรงเรียนบ้านซองแมว 87
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
153  โรงเรียนบ้านดงมัน 176
5 2.84
0 0.00
9 5.11
2 1.14
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
154  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
155  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
156  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
6 4.84
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
157  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
158  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
159  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
160  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
161  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
162  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
163  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
165  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
166  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 92
6 6.52
0 0.00
0 0.00
1 1.09
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
167  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
168  โรงเรียนบ้านโพนละออม 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
169  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
78 92.86
6 7.14%
170  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2203
50 2.27
35 1.59
37 1.68
17 0.77
13 0.59
2051 93.10
152 6.90%
171  โรงเรียนบ้านพงโพด 92
1 1.09
0 0.00
2 2.17
2 2.17
1 1.09
86 93.48
6 6.52%
172  โรงเรียนบ้านทัน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
173  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
175  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 99
1 1.01
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
176  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
177  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
178  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
179  โรงเรียนบ้านดงน้อย 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
180  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
182  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
183  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 116
1 0.86
1 0.86
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
184  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
185  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
186  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
187  โรงเรียนบ้านดอนบม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,067 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,330 6.03
เตี้ย  829 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,617 7.33
ผอมและเตี้ย  602 2.73
อ้วนและเตี้ย  431 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,258 78.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,809 คน


21.79%


Powered By www.thaieducation.net