ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69
12 17.39
11 15.94
8 11.59
4 5.80
2 2.90
32 46.38
37 53.62%
2  โรงเรียนบ้านข่า 52
10 19.23
10 19.23
3 5.77
3 5.77
1 1.92
25 48.08
27 51.92%
3  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 193
8 4.15
21 10.88
9 4.66
29 15.03
26 13.47
100 51.81
93 48.19%
4  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 93
7 7.53
7 7.53
4 4.30
14 15.05
11 11.83
50 53.76
43 46.24%
5  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 135
9 6.67
13 9.63
22 16.30
7 5.19
10 7.41
74 54.81
61 45.19%
6  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102
17 16.67
6 5.88
16 15.69
6 5.88
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
7  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 59
8 13.56
7 11.86
3 5.08
5 8.47
3 5.08
33 55.93
26 44.07%
8  โรงเรียนบ้านถิ่น 84
14 16.67
9 10.71
8 9.52
3 3.57
1 1.19
49 58.33
35 41.67%
9  โรงเรียนบ้านวังบง 64
4 6.25
4 6.25
3 4.69
8 12.50
7 10.94
38 59.38
26 40.63%
10  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77
13 16.88
8 10.39
6 7.79
3 3.90
1 1.30
46 59.74
31 40.26%
11  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202
25 12.38
24 11.88
20 9.90
12 5.94
0 0.00
121 59.90
81 40.10%
12  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53
7 13.21
4 7.55
6 11.32
4 7.55
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
13  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187
17 9.09
14 7.49
28 14.97
8 4.28
6 3.21
114 60.96
73 39.04%
14  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 221
41 18.55
17 7.69
18 8.14
10 4.52
0 0.00
135 61.09
86 38.91%
15  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39
10 25.64
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
16  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141
15 10.64
16 11.35
14 9.93
6 4.26
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
17  โรงเรียนบ้านภูดิน 108
4 3.70
3 2.78
11 10.19
12 11.11
9 8.33
69 63.89
39 36.11%
18  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77
10 12.99
5 6.49
2 2.60
10 12.99
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
19  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161
15 9.32
11 6.83
3 1.86
15 9.32
10 6.21
107 66.46
54 33.54%
20  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75
8 10.67
10 13.33
2 2.67
4 5.33
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
21  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90
12 13.33
9 10.00
3 3.33
5 5.56
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
22  โรงเรียนบ้านลาน 47
7 14.89
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
23  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121
9 7.44
6 4.96
7 5.79
9 7.44
7 5.79
83 68.60
38 31.40%
24  โรงเรียนบ้านม่วง 84
15 17.86
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 306
41 13.40
29 9.48
19 6.21
0 0.00
0 0.00
217 70.92
89 29.08%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146
9 6.16
5 3.42
9 6.16
9 6.16
10 6.85
104 71.23
42 28.77%
27  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 101
9 8.91
7 6.93
13 12.87
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
28  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56
0 0.00
10 17.86
6 10.71
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
29  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77
14 18.18
4 5.19
0 0.00
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ 126
11 8.73
3 2.38
16 12.70
4 3.17
2 1.59
90 71.43
36 28.57%
31  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112
6 5.36
3 2.68
16 14.29
4 3.57
2 1.79
81 72.32
31 27.68%
32  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112
7 6.25
7 6.25
9 8.04
8 7.14
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
33  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125
12 9.60
8 6.40
6 4.80
8 6.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166
20 12.05
10 6.02
0 0.00
14 8.43
1 0.60
121 72.89
45 27.11%
35  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
9 10.98
7 8.54
6 7.32
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
36  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30
5 16.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
37  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136
11 8.09
9 6.62
10 7.35
6 4.41
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
38  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 124
11 8.87
11 8.87
6 4.84
4 3.23
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
39  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 70
2 2.86
8 11.43
4 5.71
3 4.29
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
40  โรงเรียนบ้านเม็ก 141
1 0.71
6 4.26
8 5.67
7 4.96
14 9.93
105 74.47
36 25.53%
41  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65
8 12.31
4 6.15
2 3.08
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
42  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74
9 12.16
3 4.05
3 4.05
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
43  โรงเรียนบ้านนาแค 124
17 13.71
2 1.61
8 6.45
1 0.81
2 1.61
94 75.81
30 24.19%
44  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214
7 3.27
18 8.41
26 12.15
0 0.00
0 0.00
163 76.17
51 23.83%
45  โรงเรียนบ้านนาล้อม 76
7 9.21
4 5.26
5 6.58
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
46  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 162
12 7.41
8 4.94
12 7.41
6 3.70
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62
7 11.29
4 6.45
2 3.23
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663
64 9.65
38 5.73
27 4.07
12 1.81
7 1.06
515 77.68
148 22.32%
49  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 208
12 5.77
10 4.81
9 4.33
9 4.33
6 2.88
162 77.88
46 22.12%
50  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97
6 6.19
5 5.15
5 5.15
5 5.15
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
51  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 127
11 8.66
5 3.94
10 7.87
1 0.79
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 149
8 5.37
5 3.36
10 6.71
8 5.37
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
53  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
18 8.70
7 3.38
9 4.35
5 2.42
4 1.93
164 79.23
43 20.77%
54  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
55  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257
11 4.28
12 4.67
26 10.12
1 0.39
3 1.17
204 79.38
53 20.62%
56  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136
7 5.15
8 5.88
12 8.82
0 0.00
1 0.74
108 79.41
28 20.59%
57  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94
7 7.45
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
58  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60
2 3.33
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
59  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131
8 6.11
5 3.82
5 3.82
5 3.82
3 2.29
105 80.15
26 19.85%
60  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125
17 13.60
4 3.20
3 2.40
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
61  โรงเรียนบ้านเทื่อม 261
14 5.36
12 4.60
8 3.07
12 4.60
4 1.53
211 80.84
50 19.16%
62  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 739
26 3.52
20 2.71
86 11.64
7 0.95
0 0.00
600 81.19
139 18.81%
63  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250
15 6.00
1 0.40
24 9.60
5 2.00
2 0.80
203 81.20
47 18.80%
64  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112
8 7.14
2 1.79
4 3.57
4 3.57
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
65  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 124
5 4.03
5 4.03
4 3.23
4 3.23
5 4.03
101 81.45
23 18.55%
66  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 837
28 3.35
32 3.82
44 5.26
26 3.11
25 2.99
682 81.48
155 18.52%
67  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54
4 7.41
1 1.85
1 1.85
4 7.41
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
68  โรงเรียนบ้านนายูง 189
15 7.94
13 6.88
0 0.00
7 3.70
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
69  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 362
27 7.46
7 1.93
24 6.63
1 0.28
6 1.66
297 82.04
65 17.96%
70  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 145
6 4.14
5 3.45
10 6.90
3 2.07
2 1.38
119 82.07
26 17.93%
71  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132
9 6.82
5 3.79
9 6.82
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
72  โรงเรียนบ้านกาลึม 129
3 2.33
3 2.33
16 12.40
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
73  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282
15 5.32
12 4.26
19 6.74
2 0.71
0 0.00
234 82.98
48 17.02%
74  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
5 7.04
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
75  โรงเรียนบ้านลำภู 55
4 7.27
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
76  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104
4 3.85
4 3.85
7 6.73
2 1.92
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
77  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
78  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536
34 6.34
33 6.16
15 2.80
1 0.19
2 0.37
451 84.14
85 15.86%
79  โรงเรียนบ้านหยวก 253
9 3.56
3 1.19
24 9.49
4 1.58
0 0.00
213 84.19
40 15.81%
80  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 115
5 4.35
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
81  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
82  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 209
8 3.83
9 4.31
11 5.26
3 1.44
0 0.00
178 85.17
31 14.83%
83  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
10 7.69
5 3.85
4 3.08
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
84  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
85  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
86  โรงเรียนบ้านติ้ว 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
87  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145
5 3.45
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
88  โรงเรียนบ้านดงบัง 108
3 2.78
0 0.00
9 8.33
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
90  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
91  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213
9 4.23
9 4.23
7 3.29
1 0.47
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
92  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124
4 3.23
3 2.42
8 6.45
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
93  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136
8 5.88
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
94  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112
4 3.57
1 0.89
8 7.14
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
95  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
1 1.92
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
96  โรงเรียนบ้านดงหวาย 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
97  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242
4 1.65
2 0.83
10 4.13
4 1.65
6 2.48
216 89.26
26 10.74%
99  โรงเรียนบ้านนางาม 103
2 1.94
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
100  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
101  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148
3 2.03
0 0.00
12 8.11
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
102  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 213
5 2.35
4 1.88
4 1.88
5 2.35
3 1.41
192 90.14
21 9.86%
103  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144
7 4.86
0 0.00
6 4.17
1 0.69
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240
2 0.83
3 1.25
5 2.08
5 2.08
8 3.33
217 90.42
23 9.58%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 127
3 2.36
1 0.79
5 3.94
2 1.57
1 0.79
115 90.55
12 9.45%
106  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129
0 0.00
0 0.00
3 2.33
9 6.98
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
107  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388
30 2.16
21 1.51
44 3.17
8 0.58
15 1.08
1270 91.50
118 8.50%
108  โรงเรียนบ้านนางัว 332
10 3.01
0 0.00
17 5.12
0 0.00
0 0.00
305 91.87
27 8.13%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149
1 0.67
0 0.00
10 6.71
1 0.67
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
110  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
111  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
112  โรงเรียนบ้านนาเตย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
2 1.55
1 0.78
119 92.25
10 7.75%
113  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240
10 4.17
3 1.25
5 2.08
0 0.00
0 0.00
222 92.50
18 7.50%
114  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81
1 1.23
2 2.47
4 4.94
-1 -1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
115  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
3 1.91
3 1.91
2 1.27
2 1.27
1 0.64
146 92.99
11 7.01%
116  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
117  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
118  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านนาคำ 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
120  โรงเรียนบ้านนาตูม 72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
121  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110
0 0.00
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
122  โรงเรียนบ้านหายโศก 79
1 1.27
0 0.00
2 2.53
1 1.27
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
123  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
124  โรงเรียนบ้านแดง 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
125  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126
2 1.59
2 1.59
2 1.59
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
126  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
127  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306
8 2.61
2 0.65
0 0.00
0 0.00
4 1.31
292 95.42
14 4.58%
128  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160
3 1.88
0 0.00
2 1.25
2 1.25
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
129  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144
2 1.39
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
138 95.83
6 4.17%
131  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241
4 1.66
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
231 95.85
10 4.15%
132  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
133  โรงเรียนบ้านนาเก็น 152
1 0.66
1 0.66
2 1.32
1 0.66
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
134  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153
0 0.00
2 1.31
1 0.65
0 0.00
2 1.31
148 96.73
5 3.27%
135  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
136  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
137  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
138  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
139  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
140  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
141  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านนาสี 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,118 5.35
เตี้ย  754 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 5.54
ผอมและเตี้ย  459 2.20
อ้วนและเตี้ย  249 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,154 82.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,738 คน


17.89%


Powered By www.thaieducation.net