ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไทร 103
35 33.98
35 33.98
8 7.77
19 18.45
6 5.83
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 10
3 30.00
4 40.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 41
3 7.32
3 7.32
5 12.20
13 31.71
9 21.95
8 19.51
33 80.49%
4  โรงเรียนบ้านละกอ 38
13 34.21
9 23.68
8 21.05
0 0.00
0 0.00
8 21.05
30 78.95%
5  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 93
26 27.96
9 9.68
9 9.68
9 9.68
10 10.75
30 32.26
63 67.74%
6  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 37
5 13.51
3 8.11
6 16.22
5 13.51
6 16.22
12 32.43
25 67.57%
7  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 151
16 10.60
15 9.93
8 5.30
31 20.53
23 15.23
58 38.41
93 61.59%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
13 13.40
11 11.34
12 12.37
13 13.40
7 7.22
41 42.27
56 57.73%
9  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 146
43 29.45
13 8.90
10 6.85
12 8.22
0 0.00
68 46.58
78 53.42%
10  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 226
56 24.78
39 17.26
25 11.06
0 0.00
0 0.00
106 46.90
120 53.10%
11  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 137
65 47.45
0 0.00
6 4.38
1 0.73
0 0.00
65 47.45
72 52.55%
12  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 42
18 42.86
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
20 47.62
22 52.38%
13  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 110
18 16.36
11 10.00
10 9.09
16 14.55
1 0.91
54 49.09
56 50.91%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 270
23 8.52
6 2.22
41 15.19
29 10.74
37 13.70
134 49.63
136 50.37%
15  โรงเรียนบ้านหนองครก 124
35 28.23
18 14.52
0 0.00
9 7.26
0 0.00
62 50.00
62 50.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 107
36 33.64
12 11.21
3 2.80
1 0.93
0 0.00
55 51.40
52 48.60%
17  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 92
9 9.78
12 13.04
16 17.39
7 7.61
0 0.00
48 52.17
44 47.83%
18  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
12 8.70
13 9.42
9 6.52
29 21.01
2 1.45
73 52.90
65 47.10%
19  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
6 12.77
7 14.89
3 6.38
5 10.64
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
20  โรงเรียนบ้านคูบอน 61
7 11.48
8 13.11
4 6.56
7 11.48
2 3.28
33 54.10
28 45.90%
21  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 68
18 26.47
6 8.82
0 0.00
7 10.29
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
22  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 106
12 11.32
9 8.49
5 4.72
21 19.81
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
23  โรงเรียนวัดชายอรัญ 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
11 26.83
3 7.32
23 56.10
18 43.90%
24  โรงเรียนบ้านหนองแคน 57
10 17.54
4 7.02
7 12.28
4 7.02
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
25  โรงเรียนบ้านยางทะเล 142
11 7.75
4 2.82
22 15.49
13 9.15
12 8.45
80 56.34
62 43.66%
26  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 83
19 22.89
6 7.23
6 7.23
4 4.82
1 1.20
47 56.63
36 43.37%
27  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 98
9 9.18
13 13.27
16 16.33
1 1.02
2 2.04
57 58.16
41 41.84%
28  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 168
15 8.93
29 17.26
16 9.52
5 2.98
1 0.60
102 60.71
66 39.29%
29  โรงเรียนวัดไพรงาม 44
3 6.82
2 4.55
11 25.00
1 2.27
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
30  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 219
19 8.68
23 10.50
20 9.13
14 6.39
7 3.20
136 62.10
83 37.90%
31  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 95
14 14.74
11 11.58
7 7.37
4 4.21
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 104
10 9.62
14 13.46
13 12.50
1 0.96
1 0.96
65 62.50
39 37.50%
33  โรงเรียนบ้านสวายสอ 43
0 0.00
2 4.65
12 27.91
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
34  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 111
17 15.32
1 0.90
23 20.72
0 0.00
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
35  โรงเรียนบ้านวังปลัด 128
14 10.94
8 6.25
4 3.13
11 8.59
10 7.81
81 63.28
47 36.72%
36  โรงเรียนบ้านดอน 128
17 13.28
16 12.50
7 5.47
6 4.69
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
37  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 174
31 17.82
13 7.47
15 8.62
2 1.15
0 0.00
113 64.94
61 35.06%
38  โรงเรียนวัดเทพรังษี 92
17 18.48
1 1.09
13 14.13
1 1.09
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
39  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 118
11 9.32
10 8.47
6 5.08
10 8.47
4 3.39
77 65.25
41 34.75%
40  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 104
8 7.69
7 6.73
8 7.69
7 6.73
6 5.77
68 65.38
36 34.62%
41  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 26
5 19.23
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
42  โรงเรียนวัดธาตุ 73
6 8.22
4 5.48
11 15.07
2 2.74
2 2.74
48 65.75
25 34.25%
43  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 97
7 7.22
7 7.22
14 14.43
2 2.06
3 3.09
64 65.98
33 34.02%
44  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 48
4 8.33
4 8.33
6 12.50
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
45  โรงเรียนวัดชัยสมพร 87
10 11.49
8 9.20
8 9.20
2 2.30
1 1.15
58 66.67
29 33.33%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 103
9 8.74
12 11.65
13 12.62
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 93
7 7.53
3 3.23
9 9.68
6 6.45
5 5.38
63 67.74
30 32.26%
48  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 115
13 11.30
11 9.57
4 3.48
6 5.22
3 2.61
78 67.83
37 32.17%
49  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1137
97 8.53
52 4.57
67 5.89
78 6.86
65 5.72
778 68.43
359 31.57%
50  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 160
18 11.25
13 8.13
7 4.38
7 4.38
5 3.13
110 68.75
50 31.25%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 296
31 10.47
45 15.20
7 2.36
4 1.35
0 0.00
209 70.61
87 29.39%
52  โรงเรียนบ้านเขว้า 189
17 8.99
12 6.35
13 6.88
8 4.23
5 2.65
134 70.90
55 29.10%
53  โรงเรียนบ้านชุมแสง 255
16 6.27
11 4.31
25 9.80
8 3.14
14 5.49
181 70.98
74 29.02%
54  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
55  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 85
4 4.71
5 5.88
5 5.88
4 4.71
6 7.06
61 71.76
24 28.24%
56  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 57
6 10.53
2 3.51
7 12.28
1 1.75
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
57  โรงเรียนวัดโพธิ์ 186
13 6.99
10 5.38
19 10.22
3 1.61
7 3.76
134 72.04
52 27.96%
58  โรงเรียนบ้านงิ้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
59  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
19 12.67
10 6.67
6 4.00
6 4.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
60  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 77
7 9.09
2 2.60
9 11.69
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 99
8 8.08
4 4.04
12 12.12
3 3.03
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
62  โรงเรียนบ้านหนองตาด 70
1 1.43
4 5.71
10 14.29
4 5.71
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
63  โรงเรียนบ้านดอนตูม 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
2 4.17
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
64  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 63
3 4.76
5 7.94
5 7.94
4 6.35
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
65  โรงเรียนวัดสิริมงคล 219
20 9.13
9 4.11
13 5.94
10 4.57
7 3.20
160 73.06
59 26.94%
66  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 68
4 5.88
3 4.41
10 14.71
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
67  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 34
2 5.88
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
68  โรงเรียนบ้านสระกุด 129
8 6.20
8 6.20
4 3.10
7 5.43
7 5.43
95 73.64
34 26.36%
69  โรงเรียนบ้านคูขาด 143
21 14.69
0 0.00
14 9.79
0 0.00
2 1.40
106 74.13
37 25.87%
70  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 67
5 7.46
2 2.99
10 14.93
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
71  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 565
13 2.30
27 4.78
40 7.08
31 5.49
32 5.66
422 74.69
143 25.31%
72  โรงเรียนบ้านดงพลอง 175
18 10.29
14 8.00
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
73  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 88
6 6.82
11 12.50
4 4.55
0 0.00
1 1.14
66 75.00
22 25.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 132
11 8.33
6 4.55
16 12.12
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
75  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 85
11 12.94
5 5.88
5 5.88
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
76  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 138
8 5.80
4 2.90
9 6.52
7 5.07
6 4.35
104 75.36
34 24.64%
77  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 276
22 7.97
11 3.99
33 11.96
1 0.36
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
78  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 134
1 0.75
8 5.97
14 10.45
4 2.99
5 3.73
102 76.12
32 23.88%
79  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 155
9 5.81
1 0.65
25 16.13
2 1.29
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
80  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองรัก 55
3 5.45
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
82  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
8 5.41
5 3.38
14 9.46
3 2.03
4 2.70
114 77.03
34 22.97%
83  โรงเรียนบ้านสตึก 1249
41 3.28
66 5.28
145 11.61
25 2.00
6 0.48
966 77.34
283 22.66%
84  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
3 5.66
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
85  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 84
6 7.14
2 2.38
5 5.95
4 4.76
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
86  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 109
11 10.09
1 0.92
6 5.50
5 4.59
1 0.92
85 77.98
24 22.02%
87  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 55
6 10.91
3 5.45
0 0.00
3 5.45
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
88  โรงเรียนบ้านจิก 188
5 2.66
12 6.38
10 5.32
12 6.38
2 1.06
147 78.19
41 21.81%
89  โรงเรียนวัดอิสาณ 115
8 6.96
6 5.22
7 6.09
3 2.61
1 0.87
90 78.26
25 21.74%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 134
4 2.99
3 2.24
14 10.45
8 5.97
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
91  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 148
10 6.76
11 7.43
11 7.43
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
92  โรงเรียนบ้านแคน 89
4 4.49
9 10.11
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
93  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 144
6 4.17
7 4.86
17 11.81
0 0.00
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
94  โรงเรียนบ้านโนนยาง 125
8 6.40
11 8.80
4 3.20
2 1.60
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 223
15 6.73
3 1.35
17 7.62
3 1.35
8 3.59
177 79.37
46 20.63%
96  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 131
5 3.82
3 2.29
16 12.21
3 2.29
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
97  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
31 79.49
8 20.51%
98  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
99  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 55
6 10.91
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
3 3.53
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
101  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 60
5 8.33
2 3.33
4 6.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
102  โรงเรียนวัดบุปผาราม 55
3 5.45
2 3.64
5 9.09
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
103  โรงเรียนบ้านตามา 174
18 10.34
9 5.17
7 4.02
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
104  โรงเรียนบ้านทองหลาง 149
3 2.01
4 2.68
18 12.08
4 2.68
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
105  โรงเรียนวัดหงษ์ 331
20 6.04
6 1.81
30 9.06
8 2.42
0 0.00
267 80.66
64 19.34%
106  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 57
5 8.77
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
107  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 79
6 7.59
6 7.59
3 3.80
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
108  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 123
10 8.13
5 4.07
8 6.50
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
109  โรงเรียนบ้านดงย่อ 124
2 1.61
13 10.48
7 5.65
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
110  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 232
1 0.43
17 7.33
21 9.05
1 0.43
3 1.29
189 81.47
43 18.53%
111  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 81
3 3.70
9 11.11
0 0.00
3 3.70
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
112  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 136
5 3.68
0 0.00
20 14.71
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
113  โรงเรียนวัดสระบัว 153
10 6.54
9 5.88
4 2.61
2 1.31
3 1.96
125 81.70
28 18.30%
114  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 511
37 7.24
32 6.26
14 2.74
6 1.17
4 0.78
418 81.80
93 18.20%
115  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 68
6 8.82
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
116  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 301
20 6.64
0 0.00
22 7.31
11 3.65
0 0.00
248 82.39
53 17.61%
117  โรงเรียนบ้านตูม 161
6 3.73
6 3.73
9 5.59
7 4.35
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
118  โรงเรียนบ้านแพ 87
1 1.15
0 0.00
12 13.79
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
119  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
120  โรงเรียนบ้านข่อย 89
0 0.00
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
121  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 232
11 4.74
4 1.72
22 9.48
1 0.43
1 0.43
193 83.19
39 16.81%
122  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 267
24 8.99
12 4.49
8 3.00
0 0.00
0 0.00
223 83.52
44 16.48%
123  โรงเรียนวัดสระทอง 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
124  โรงเรียนบ้านจะหลวย 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
3 3.75
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
125  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 160
8 5.00
6 3.75
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
126  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 103
5 4.85
3 2.91
7 6.80
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
127  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 65
6 9.23
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
128  โรงเรียนบ้านนาลาว 109
5 4.59
5 4.59
5 4.59
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
129  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 83
1 1.20
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
130  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 77
1 1.30
0 0.00
8 10.39
1 1.30
1 1.30
66 85.71
11 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
3 3.57
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
132  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
134  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 80
0 0.00
5 6.25
2 2.50
2 2.50
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
135  โรงเรียนวัดหลักศิลา 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
136  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 97
5 5.15
5 5.15
2 2.06
0 0.00
1 1.03
84 86.60
13 13.40%
137  โรงเรียนบ้านพงแขม 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
138  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 107
1 0.93
4 3.74
5 4.67
4 3.74
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
139  โรงเรียนบ้านหนองกับ 124
6 4.84
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
140  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 375
20 5.33
4 1.07
11 2.93
9 2.40
3 0.80
328 87.47
47 12.53%
141  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
142  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 147
2 1.36
2 1.36
10 6.80
4 2.72
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
143  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 139
10 7.19
2 1.44
5 3.60
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
145  โรงเรียนบ้านโคกกุง 119
0 0.00
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
146  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
147  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 192
6 3.13
16 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 88.54
22 11.46%
148  โรงเรียนบ้านกระสัง 194
9 4.64
3 1.55
6 3.09
2 1.03
2 1.03
172 88.66
22 11.34%
149  โรงเรียนวัดสมณาวาส 119
6 5.04
2 1.68
5 4.20
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
150  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
151  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
152  โรงเรียนบ้านตาโหงก 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
153  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 220
10 4.55
4 1.82
9 4.09
0 0.00
0 0.00
197 89.55
23 10.45%
154  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
4 4.94
73 90.12
8 9.88%
155  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 162
2 1.23
3 1.85
11 6.79
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
156  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
3 3.57
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
157  โรงเรียนบ้านเมืองแก 185
7 3.78
6 3.24
4 2.16
0 0.00
0 0.00
168 90.81
17 9.19%
158  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
159  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 202
7 3.47
6 2.97
2 0.99
2 0.99
1 0.50
184 91.09
18 8.91%
160  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
5 5.49
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
161  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 166
3 1.81
0 0.00
11 6.63
0 0.00
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
162  โรงเรียนบ้านโจด 84
4 4.76
0 0.00
1 1.19
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 133
3 2.26
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
164  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
165  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 163
2 1.23
1 0.61
10 6.13
0 0.00
0 0.00
150 92.02
13 7.98%
166  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 115
3 2.61
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
167  โรงเรียนบ้านคูบัว 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
0 0.00
2 2.20
84 92.31
7 7.69%
168  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 130
3 2.31
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
169  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 118
3 2.54
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
170  โรงเรียนวัดบัวทอง 131
3 2.29
1 0.76
6 4.58
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
171  โรงเรียนบ้านเสม็ด 162
5 3.09
3 1.85
2 1.23
0 0.00
2 1.23
150 92.59
12 7.41%
172  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 513
18 3.51
5 0.97
15 2.92
0 0.00
0 0.00
475 92.59
38 7.41%
173  โรงเรียนบ้านขาม 152
6 3.95
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
174  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
175  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 105
2 1.90
2 1.90
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
176  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 107
2 1.87
0 0.00
2 1.87
0 0.00
2 1.87
101 94.39
6 5.61%
177  โรงเรียนวัดพนมวัน 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
178  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 147
2 1.36
0 0.00
2 1.36
0 0.00
3 2.04
140 95.24
7 4.76%
179  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
2 1.32
144 95.36
7 4.64%
180  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
181  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
182  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 229
5 2.18
0 0.00
1 0.44
0 0.00
2 0.87
221 96.51
8 3.49%
183  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
184  โรงเรียนบ้านปะคำดง 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
185  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
186  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 97
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
187  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 127
1 0.79
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
188  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 92
1 1.09
0 0.00
1 1.09
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
189  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 94
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
190  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
191  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 118
0 0.00
1 0.85
0 0.00
1 0.85
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
192  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 178
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.56
0 0.00
177 99.44
1 0.56%

 

จำนวนนักเรียน  25,227 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,747 6.93
เตี้ย  1,151 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,768 7.01
ผอมและเตี้ย  733 2.91
อ้วนและเตี้ย  397 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,431 77.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,796 คน


22.98%


Powered By www.thaieducation.net