ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 195 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 136
84 61.76
11 8.09
8 5.88
11 8.09
22 16.18
0 0.00
136 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 57
15 26.32
12 21.05
20 35.09
4 7.02
6 10.53
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 101
35 34.65
24 23.76
19 18.81
10 9.90
13 12.87
0 0.00
101 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 10
5 50.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
5  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 46
15 32.61
10 21.74
11 23.91
7 15.22
0 0.00
3 6.52
43 93.48%
6  โรงเรียนบ้านช่อผกา 278
79 28.42
64 23.02
38 13.67
46 16.55
0 0.00
51 18.35
227 81.65%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
17 17.17
13 13.13
17 17.17
19 19.19
22 22.22
77 77.78%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 36
8 22.22
7 19.44
7 19.44
3 8.33
3 8.33
8 22.22
28 77.78%
9  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 132
39 29.55
15 11.36
17 12.88
26 19.70
0 0.00
35 26.52
97 73.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
37 66.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
15 26.79
41 73.21%
11  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 319
46 14.42
91 28.53
58 18.18
16 5.02
17 5.33
91 28.53
228 71.47%
12  โรงเรียนบ้านโคกระกา 128
26 20.31
13 10.16
8 6.25
39 30.47
4 3.13
38 29.69
90 70.31%
13  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 163
30 18.40
11 6.75
16 9.82
33 20.25
3 1.84
70 42.94
93 57.06%
14  โรงเรียนบ้านสระคูณ 96
21 21.88
14 14.58
4 4.17
14 14.58
0 0.00
43 44.79
53 55.21%
15  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
16  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
10 11.49
12 13.79
13 14.94
6 6.90
4 4.60
42 48.28
45 51.72%
17  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 239
6 2.51
23 9.62
20 8.37
29 12.13
43 17.99
118 49.37
121 50.63%
18  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 50
7 14.00
11 22.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
19  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
35 28.46
4 3.25
13 10.57
7 5.69
0 0.00
64 52.03
59 47.97%
20  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
77 25.84
36 12.08
13 4.36
11 3.69
5 1.68
156 52.35
142 47.65%
21  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 59
10 16.95
7 11.86
0 0.00
7 11.86
4 6.78
31 52.54
28 47.46%
22  โรงเรียนบ้านสมสนุก 114
10 8.77
32 28.07
5 4.39
0 0.00
6 5.26
61 53.51
53 46.49%
23  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
15 17.86
10 11.90
12 14.29
1 1.19
1 1.19
45 53.57
39 46.43%
24  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
7 9.46
6 8.11
40 54.05
34 45.95%
25  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
37 17.87
11 5.31
40 19.32
6 2.90
0 0.00
113 54.59
94 45.41%
26  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 81
15 18.52
10 12.35
10 12.35
1 1.23
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
27  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
16 14.68
6 5.50
10 9.17
5 4.59
10 9.17
62 56.88
47 43.12%
29  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 143
9 6.29
23 16.08
18 12.59
5 3.50
6 4.20
82 57.34
61 42.66%
30  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 176
26 14.77
17 9.66
19 10.80
8 4.55
5 2.84
101 57.39
75 42.61%
31  โรงเรียนบ้านหนองไทร 165
30 18.18
16 9.70
10 6.06
13 7.88
0 0.00
96 58.18
69 41.82%
32  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1180
129 10.93
72 6.10
222 18.81
48 4.07
15 1.27
694 58.81
486 41.19%
33  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
8 6.56
5 4.10
72 59.02
50 40.98%
34  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 108
24 22.22
18 16.67
2 1.85
0 0.00
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
35  โรงเรียนพระครูวิทยา 194
20 10.31
14 7.22
29 14.95
16 8.25
0 0.00
115 59.28
79 40.72%
36  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 86
8 9.30
8 9.30
11 12.79
2 2.33
6 6.98
51 59.30
35 40.70%
37  โรงเรียนบ้านประคอง 195
8 4.10
10 5.13
16 8.21
18 9.23
26 13.33
117 60.00
78 40.00%
38  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 103
20 19.42
3 2.91
4 3.88
11 10.68
3 2.91
62 60.19
41 39.81%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 267
27 10.11
30 11.24
25 9.36
12 4.49
10 3.75
163 61.05
104 38.95%
40  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
5 6.94
4 5.56
13 18.06
2 2.78
4 5.56
44 61.11
28 38.89%
41  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
7 9.09
7 9.09
4 5.19
11 14.29
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
42  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
4 12.50
3 9.38
2 6.25
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
43  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 139
15 10.79
11 7.91
20 14.39
5 3.60
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
44  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 96
7 7.29
9 9.38
9 9.38
7 7.29
3 3.13
61 63.54
35 36.46%
45  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
57 13.32
36 8.41
54 12.62
5 1.17
2 0.47
274 64.02
154 35.98%
46  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
4 11.76
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
47  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
25 14.12
20 11.30
13 7.34
2 1.13
2 1.13
115 64.97
62 35.03%
48  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 316
31 9.81
22 6.96
20 6.33
23 7.28
13 4.11
207 65.51
109 34.49%
49  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 297
49 16.50
24 8.08
20 6.73
9 3.03
0 0.00
195 65.66
102 34.34%
50  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 103
5 4.85
7 6.80
22 21.36
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
51  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 89
12 13.48
4 4.49
11 12.36
0 0.00
2 2.25
60 67.42
29 32.58%
52  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 123
23 18.70
10 8.13
7 5.69
0 0.00
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
53  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
30 15.38
16 8.21
16 8.21
1 0.51
0 0.00
132 67.69
63 32.31%
54  โรงเรียนบ้านพะไล 62
1 1.61
12 19.35
6 9.68
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
55  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 109
6 5.50
9 8.26
20 18.35
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
56  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 50
5 10.00
0 0.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
57  โรงเรียนบ้านม่วง 133
15 11.28
12 9.02
13 9.77
2 1.50
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
58  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 92
13 14.13
0 0.00
14 15.22
2 2.17
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
59  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 439
96 21.87
0 0.00
36 8.20
6 1.37
0 0.00
301 68.56
138 31.44%
60  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 172
14 8.14
9 5.23
15 8.72
9 5.23
7 4.07
118 68.60
54 31.40%
61  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 257
16 6.23
17 6.61
36 14.01
7 2.72
4 1.56
177 68.87
80 31.13%
62  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
3 6.12
5 10.20
34 69.39
15 30.61%
63  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
13 18.06
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
64  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 79
9 11.39
9 11.39
1 1.27
5 6.33
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
65  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 186
13 6.99
15 8.06
13 6.99
9 4.84
6 3.23
130 69.89
56 30.11%
66  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
67  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 94
8 8.51
0 0.00
18 19.15
2 2.13
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
68  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 131
17 12.98
7 5.34
10 7.63
4 3.05
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
10 14.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
70  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 118
7 5.93
7 5.93
15 12.71
2 1.69
1 0.85
86 72.88
32 27.12%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 96
17 17.71
2 2.08
6 6.25
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
72  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 122
8 6.56
11 9.02
12 9.84
0 0.00
2 1.64
89 72.95
33 27.05%
73  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 274
19 6.93
0 0.00
55 20.07
0 0.00
0 0.00
200 72.99
74 27.01%
74  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 163
21 12.88
9 5.52
1 0.61
10 6.13
3 1.84
119 73.01
44 26.99%
75  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 45
3 6.67
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
76  โรงเรียนวิมลวิทยา 144
20 13.89
10 6.94
4 2.78
2 1.39
2 1.39
106 73.61
38 26.39%
77  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
78  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
79  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 96
6 6.25
4 4.17
14 14.58
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
80  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
13 13.00
0 0.00
7 7.00
4 4.00
2 2.00
74 74.00
26 26.00%
81  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
19 6.83
11 3.96
17 6.12
15 5.40
9 3.24
207 74.46
71 25.54%
82  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 187
15 8.02
12 6.42
4 2.14
0 0.00
16 8.56
140 74.87
47 25.13%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
84  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 57
4 7.02
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
85  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 356
9 2.53
13 3.65
36 10.11
12 3.37
13 3.65
273 76.69
83 23.31%
86  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
20 7.97
13 5.18
6 2.39
13 5.18
6 2.39
193 76.89
58 23.11%
87  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
4 5.13
5 6.41
7 8.97
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
88  โรงเรียนบ้านฝ้าย 57
10 17.54
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
89  โรงเรียนบ้านยาง 220
17 7.73
3 1.36
27 12.27
3 1.36
0 0.00
170 77.27
50 22.73%
90  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 141
14 9.93
3 2.13
12 8.51
2 1.42
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
91  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
92  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
93  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 55
5 9.09
2 3.64
2 3.64
1 1.82
2 3.64
43 78.18
12 21.82%
94  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
95  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
0 0.00
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
96  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
97  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 248
13 5.24
0 0.00
24 9.68
13 5.24
2 0.81
196 79.03
52 20.97%
98  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
13 8.18
4 2.52
6 3.77
6 3.77
4 2.52
126 79.25
33 20.75%
99  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 107
7 6.54
11 10.28
4 3.74
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
100  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 230
23 10.00
10 4.35
9 3.91
2 0.87
3 1.30
183 79.57
47 20.43%
101  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
13 6.95
0 0.00
10 5.35
4 2.14
11 5.88
149 79.68
38 20.32%
102  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 150
5 3.33
6 4.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
103  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 126
4 3.17
3 2.38
15 11.90
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
104  โรงเรียนบ้านถาวร 144
4 2.78
6 4.17
12 8.33
5 3.47
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
105  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 103
1 0.97
3 2.91
16 15.53
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 374
17 4.55
39 10.43
9 2.41
7 1.87
0 0.00
302 80.75
72 19.25%
107  โรงเรียนบ้านโคกวัด 198
0 0.00
0 0.00
16 8.08
22 11.11
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
108  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
14 10.22
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
109  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 111
3 2.70
4 3.60
14 12.61
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
110  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
1 1.56
3 4.69
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
111  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
15 4.00
5 1.33
37 9.87
2 0.53
11 2.93
305 81.33
70 18.67%
112  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 129
5 3.88
3 2.33
16 12.40
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
113  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 141
9 6.38
8 5.67
9 6.38
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
114  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 131
6 4.58
5 3.82
7 5.34
5 3.82
1 0.76
107 81.68
24 18.32%
115  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
4 4.88
5 6.10
6 7.32
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
116  โรงเรียนบ้านร่มไทร 115
6 5.22
1 0.87
13 11.30
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
117  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 66
7 10.61
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
118  โรงเรียนบ้านสารภี 89
5 5.62
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
119  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
5 3.68
4 2.94
10 7.35
4 2.94
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
120  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
17 9.04
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
121  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
122  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
8 12.70
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
123  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
10 5.62
3 1.69
3 1.69
2 1.12
13 7.30
147 82.58
31 17.42%
124  โรงเรียนวัดกะทิง 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
125  โรงเรียนบ้านพลวง 112
4 3.57
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
126  โรงเรียนบ้านดงเย็น 65
2 3.08
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
127  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
3 4.23
3 4.23
2 2.82
2 2.82
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
128  โรงเรียนบ้านตะโก 282
20 7.09
8 2.84
15 5.32
4 1.42
0 0.00
235 83.33
47 16.67%
129  โรงเรียนบ้านหนองแวง 138
5 3.62
1 0.72
16 11.59
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
130  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
1 0.93
1 0.93
13 12.15
2 1.87
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
131  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 222
18 8.11
2 0.90
15 6.76
0 0.00
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
132  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
8 6.96
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
133  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 535
18 3.36
23 4.30
34 6.36
8 1.50
0 0.00
452 84.49
83 15.51%
134  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 95
6 6.32
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
136  โรงเรียนบ้านกวางงอย 90
2 2.22
5 5.56
4 4.44
2 2.22
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
137  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
6 5.36
4 3.57
3 2.68
0 0.00
3 2.68
96 85.71
16 14.29%
138  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
3 3.57
2 2.38
72 85.71
12 14.29%
139  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
140  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
10 4.17
16 6.67
6 2.50
0 0.00
0 0.00
208 86.67
32 13.33%
141  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
4 3.96
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
142  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 112
1 0.89
2 1.79
3 2.68
4 3.57
4 3.57
98 87.50
14 12.50%
143  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
0 0.00
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
144  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 73
4 5.48
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
145  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
146  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
4 3.03
7 5.30
5 3.79
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
147  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
2 1.61
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
148  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
2 1.04
5 2.59
16 8.29
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
149  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
13 6.31
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
150  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
151  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
152  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.18
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
153  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
5 4.63
3 2.78
3 2.78
1 0.93
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
154  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 90
8 8.89
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
155  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
8 5.00
2 1.25
6 3.75
1 0.63
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
156  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 179
2 1.12
3 1.68
9 5.03
2 1.12
2 1.12
161 89.94
18 10.06%
157  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
3 2.27
1 0.76
5 3.79
2 1.52
2 1.52
119 90.15
13 9.85%
158  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
159  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
160  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
3 4.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
161  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
162  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 151
6 3.97
3 1.99
4 2.65
1 0.66
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
163  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 141
2 1.42
2 1.42
6 4.26
2 1.42
1 0.71
128 90.78
13 9.22%
164  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 165
1 0.61
2 1.21
12 7.27
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
165  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
166  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 214
0 0.00
0 0.00
19 8.88
0 0.00
0 0.00
195 91.12
19 8.88%
167  โรงเรียนบ้านสนวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
168  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
169  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
1 1.06
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
170  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 83
5 6.02
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
171  โรงเรียนวัดบ้านรุน 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
172  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 238
0 0.00
4 1.68
6 2.52
3 1.26
1 0.42
224 94.12
14 5.88%
173  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
175  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
176  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
177  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
2 0.92
2 0.92
3 1.38
0 0.00
0 0.00
211 96.79
7 3.21%
178  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
2 1.01
4 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 96.98
6 3.02%
179  โรงเรียนบ้านหนองม้า 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
3 1.95
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
180  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 121
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
181  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
182  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านง้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,726 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,287 8.89
เตี้ย  1,395 5.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,186 8.50
ผอมและเตี้ย  837 3.25
อ้วนและเตี้ย  430 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,591 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,135 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net