ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเมืองไผ่ 108
23 21.30
20 18.52
11 10.19
0 0.00
0 0.00
54 50.00
54 50.00%
2  โรงเรียนบ้านละลมติม 235
30 12.77
10 4.26
5 2.13
40 17.02
15 6.38
135 57.45
100 42.55%
3  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 134
11 8.21
13 9.70
6 4.48
17 12.69
9 6.72
78 58.21
56 41.79%
4  โรงเรียนบ้านโคกไพล 248
31 12.50
24 9.68
20 8.06
12 4.84
11 4.44
150 60.48
98 39.52%
5  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 149
17 11.41
18 12.08
8 5.37
9 6.04
6 4.03
91 61.07
58 38.93%
6  โรงเรียนบ้านหนองแวง 113
28 24.78
2 1.77
10 8.85
3 2.65
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
7  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 113
23 20.35
6 5.31
4 3.54
6 5.31
2 1.77
72 63.72
41 36.28%
8  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 127
14 11.02
11 8.66
11 8.66
6 4.72
2 1.57
83 65.35
44 34.65%
9  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
15 16.67
1 1.11
7 7.78
8 8.89
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 264
17 6.44
36 13.64
10 3.79
17 6.44
10 3.79
174 65.91
90 34.09%
11  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 150
8 5.33
17 11.33
22 14.67
2 1.33
2 1.33
99 66.00
51 34.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองหอย 60
6 10.00
2 3.33
8 13.33
4 6.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
13  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 120
10 8.33
8 6.67
19 15.83
2 1.67
1 0.83
80 66.67
40 33.33%
14  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 163
11 6.75
18 11.04
11 6.75
12 7.36
2 1.23
109 66.87
54 33.13%
15  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 135
22 16.30
11 8.15
11 8.15
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
16  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 78
9 11.54
12 15.38
4 5.13
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
17  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 142
10 7.04
6 4.23
24 16.90
5 3.52
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
18  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 111
12 10.81
7 6.31
6 5.41
4 3.60
6 5.41
76 68.47
35 31.53%
19  โรงเรียนบ้านคลองวัว 89
4 4.49
7 7.87
9 10.11
6 6.74
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
20  โรงเรียนบ้านเขาจาน 163
10 6.13
13 7.98
15 9.20
8 4.91
3 1.84
114 69.94
49 30.06%
21  โรงเรียนบ้านตะโก 208
11 5.29
16 7.69
11 5.29
14 6.73
10 4.81
146 70.19
62 29.81%
22  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 260
16 6.15
13 5.00
3 1.15
29 11.15
16 6.15
183 70.38
77 29.62%
23  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 354
38 10.73
20 5.65
35 9.89
9 2.54
0 0.00
252 71.19
102 28.81%
24  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 154
14 9.09
11 7.14
4 2.60
9 5.84
5 3.25
111 72.08
43 27.92%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 253
12 4.74
27 10.67
22 8.70
9 3.56
0 0.00
183 72.33
70 27.67%
26  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1295
34 2.63
20 1.54
150 11.58
55 4.25
98 7.57
938 72.43
357 27.57%
27  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 109
7 6.42
7 6.42
4 3.67
7 6.42
4 3.67
80 73.39
29 26.61%
28  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 201
11 5.47
15 7.46
20 9.95
5 2.49
2 1.00
148 73.63
53 26.37%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
9 5.29
8 4.71
21 12.35
3 1.76
3 1.76
126 74.12
44 25.88%
30  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 261
47 18.01
6 2.30
8 3.07
6 2.30
0 0.00
194 74.33
67 25.67%
31  โรงเรียนบ้านโคกแจง 131
6 4.58
8 6.11
14 10.69
2 1.53
3 2.29
98 74.81
33 25.19%
32  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 132
11 8.33
5 3.79
13 9.85
3 2.27
1 0.76
99 75.00
33 25.00%
33  โรงเรียนบ้านโคคลาน 370
10 2.70
8 2.16
34 9.19
18 4.86
21 5.68
279 75.41
91 24.59%
34  โรงเรียนกรุงไทย 114
2 1.75
5 4.39
14 12.28
7 6.14
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
35  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 82
10 12.20
0 0.00
4 4.88
0 0.00
6 7.32
62 75.61
20 24.39%
36  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 528
43 8.14
15 2.84
52 9.85
7 1.33
6 1.14
405 76.70
123 23.30%
37  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 119
10 8.40
1 0.84
15 12.61
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
38  โรงเรียนบ้านทัพไทย 137
7 5.11
3 2.19
10 7.30
8 5.84
3 2.19
106 77.37
31 22.63%
39  โรงเรียนบ้านโนน 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
7 10.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 71
4 5.63
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
41  โรงเรียนบ้านพร้าว 158
4 2.53
11 6.96
6 3.80
7 4.43
5 3.16
125 79.11
33 20.89%
42  โรงเรียนบ้านหนองจาน 63
0 0.00
4 6.35
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
43  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 141
7 4.96
4 2.84
14 9.93
4 2.84
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
44  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 151
24 15.89
2 1.32
5 3.31
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
45  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 216
0 0.00
43 19.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
46  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 146
8 5.48
5 3.42
6 4.11
5 3.42
5 3.42
117 80.14
29 19.86%
47  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 139
1 0.72
7 5.04
18 12.95
1 0.72
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
48  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 192
15 7.81
4 2.08
13 6.77
0 0.00
5 2.60
155 80.73
37 19.27%
49  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 125
9 7.20
6 4.80
4 3.20
2 1.60
3 2.40
101 80.80
24 19.20%
50  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 155
10 6.45
6 3.87
11 7.10
2 1.29
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
51  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 123
10 8.13
13 10.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
52  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 107
8 7.48
3 2.80
4 3.74
5 4.67
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
53  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 167
7 4.19
12 7.19
12 7.19
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
54  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
55  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 163
11 6.75
12 7.36
7 4.29
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
56  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 87
2 2.30
4 4.60
8 9.20
2 2.30
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
57  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 191
4 2.09
9 4.71
18 9.42
4 2.09
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
58  โรงเรียนบ้านหนองหมู 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
59  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 158
10 6.33
8 5.06
6 3.80
4 2.53
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
60  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 180
10 5.56
8 4.44
3 1.67
9 5.00
1 0.56
149 82.78
31 17.22%
61  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 82
6 7.32
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
62  โรงเรียนบ้านกะสัง 168
8 4.76
15 8.93
3 1.79
2 1.19
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
63  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 405
15 3.70
4 0.99
20 4.94
12 2.96
16 3.95
338 83.46
67 16.54%
64  โรงเรียนวัดหนองติม 454
39 8.59
0 0.00
32 7.05
0 0.00
4 0.88
379 83.48
75 16.52%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 87
9 10.34
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
66  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 75
9 12.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
67  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 172
9 5.23
12 6.98
6 3.49
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
68  โรงเรียนบีกริม 154
4 2.60
6 3.90
13 8.44
0 0.00
1 0.65
130 84.42
24 15.58%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 239
6 2.51
3 1.26
11 4.60
9 3.77
8 3.35
202 84.52
37 15.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 130
5 3.85
8 6.15
4 3.08
3 2.31
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
71  โรงเรียนวัดหนองม่วง 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
72  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 111
7 6.31
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
73  โรงเรียนบ้านหนองแอก 172
6 3.49
2 1.16
15 8.72
2 1.16
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
74  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 229
5 2.18
10 4.37
0 0.00
9 3.93
9 3.93
196 85.59
33 14.41%
75  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 121
4 3.31
9 7.44
3 2.48
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 209
0 0.00
15 7.18
0 0.00
7 3.35
7 3.35
180 86.12
29 13.88%
77  โรงเรียนทับทิมสยาม03 110
10 9.09
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
78  โรงเรียนร่มเกล้า 410
16 3.90
9 2.20
14 3.41
9 2.20
7 1.71
355 86.59
55 13.41%
79  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 150
5 3.33
3 2.00
6 4.00
6 4.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
80  โรงเรียนบ้านโคกสูง 113
0 0.00
7 6.19
8 7.08
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
81  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 208
7 3.37
10 4.81
9 4.33
1 0.48
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
82  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 110
7 6.36
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
83  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 63
0 0.00
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
84  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
85  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
86  โรงเรียนบ้านวังรี 110
4 3.64
1 0.91
2 1.82
2 1.82
4 3.64
97 88.18
13 11.82%
87  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 149
7 4.70
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
88  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 385
8 2.08
14 3.64
21 5.45
0 0.00
0 0.00
342 88.83
43 11.17%
89  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 179
5 2.79
1 0.56
13 7.26
0 0.00
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
91  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 90
5 5.56
4 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองยาง 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
93  โรงเรียนบ้านด่าน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
94  โรงเรียนอนุบรรพต 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
95  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 176
0 0.00
0 0.00
1 0.57
9 5.11
6 3.41
160 90.91
16 9.09%
96  โรงเรียนบ้านตุ่น 122
1 0.82
0 0.00
9 7.38
1 0.82
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
97  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 57
5 8.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
98  โรงเรียนบ้านกุดหิน 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
99  โรงเรียนบ้านรัตนะ 258
0 0.00
0 0.00
2 0.78
20 7.75
0 0.00
236 91.47
22 8.53%
100  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 169
7 4.14
0 0.00
6 3.55
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
101  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
102  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
103  โรงเรียนบ้านวังยาว 144
3 2.08
5 3.47
1 0.69
1 0.69
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
104  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 83
3 3.61
0 0.00
1 1.20
0 0.00
1 1.20
78 93.98
5 6.02%
105  โรงเรียนบ้านโคก 133
5 3.76
1 0.75
1 0.75
0 0.00
1 0.75
125 93.98
8 6.02%
106  โรงเรียนบ้านมะกอก 101
3 2.97
1 0.99
1 0.99
0 0.00
1 0.99
95 94.06
6 5.94%
107  โรงเรียนบ้านแสนสุข 119
2 1.68
0 0.00
1 0.84
4 3.36
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
108  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
109  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
110  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 130
1 0.77
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
111  โรงเรียนบ้านหนองแสง 161
6 3.73
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
112  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 138
0 0.00
0 0.00
4 2.90
1 0.72
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
113  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 240
1 0.42
1 0.42
4 1.67
2 0.83
0 0.00
232 96.67
8 3.33%
114  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 450
8 1.78
0 0.00
7 1.56
0 0.00
0 0.00
435 96.67
15 3.33%
115  โรงเรียนบ้านหันทราย 154
0 0.00
0 0.00
4 2.60
0 0.00
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
116  โรงเรียนบ้านสี่แยก 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
117  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนสระปทุม 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,244 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,034 5.37
เตี้ย  754 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,142 5.93
ผอมและเตี้ย  514 2.67
อ้วนและเตี้ย  333 1.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,467 80.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,777 คน


19.63%


Powered By www.thaieducation.net