ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองหาด 201
34 16.92
34 16.92
8 3.98
18 8.96
36 17.91
71 35.32
130 64.68%
2  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 141
17 12.06
5 3.55
23 16.31
22 15.60
14 9.93
60 42.55
81 57.45%
3  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 30
4 13.33
3 10.00
4 13.33
4 13.33
2 6.67
13 43.33
17 56.67%
4  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 136
11 8.09
5 3.68
19 13.97
11 8.09
24 17.65
66 48.53
70 51.47%
5  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 32
2 6.25
0 0.00
7 21.88
4 12.50
2 6.25
17 53.13
15 46.88%
6  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 72
8 11.11
8 11.11
4 5.56
9 12.50
4 5.56
39 54.17
33 45.83%
7  โรงเรียนบ้านเขามะกา 284
64 22.54
27 9.51
34 11.97
3 1.06
0 0.00
156 54.93
128 45.07%
8  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 199
32 16.08
14 7.04
30 15.08
8 4.02
0 0.00
115 57.79
84 42.21%
9  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 249
23 9.24
18 7.23
35 14.06
11 4.42
17 6.83
145 58.23
104 41.77%
10  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 112
14 12.50
10 8.93
5 4.46
10 8.93
6 5.36
67 59.82
45 40.18%
11  โรงเรียนเขาสิงโต 125
16 12.80
11 8.80
13 10.40
5 4.00
1 0.80
79 63.20
46 36.80%
12  โรงเรียนบ้านหนองข่า 42
5 11.90
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
13  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 197
21 10.66
10 5.08
28 14.21
5 2.54
4 2.03
129 65.48
68 34.52%
14  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 76
12 15.79
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
15  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 112
8 7.14
6 5.36
20 17.86
4 3.57
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
16  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1005
59 5.87
15 1.49
141 14.03
39 3.88
85 8.46
666 66.27
339 33.73%
17  โรงเรียนบ้านวังจั่น 104
9 8.65
5 4.81
5 4.81
7 6.73
8 7.69
70 67.31
34 32.69%
18  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 98
3 3.06
14 14.29
12 12.24
0 0.00
3 3.06
66 67.35
32 32.65%
19  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 82
8 9.76
4 4.88
5 6.10
6 7.32
3 3.66
56 68.29
26 31.71%
20  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 145
5 3.45
2 1.38
24 16.55
8 5.52
5 3.45
101 69.66
44 30.34%
21  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 86
9 10.47
6 6.98
1 1.16
10 11.63
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
22  โรงเรียนบ้านซับน้อย 149
10 6.71
13 8.72
19 12.75
0 0.00
3 2.01
104 69.80
45 30.20%
23  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 103
5 4.85
1 0.97
23 22.33
1 0.97
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
24  โรงเรียนธรรมยานประยุต 77
0 0.00
9 11.69
6 7.79
7 9.09
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
25  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 154
14 9.09
11 7.14
14 9.09
3 1.95
2 1.30
110 71.43
44 28.57%
26  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 288
18 6.25
9 3.13
38 13.19
17 5.90
0 0.00
206 71.53
82 28.47%
27  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 43
2 4.65
6 13.95
4 9.30
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
28  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 135
13 9.63
5 3.70
14 10.37
5 3.70
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
29  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 253
15 5.93
28 11.07
7 2.77
11 4.35
8 3.16
184 72.73
69 27.27%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 77
8 10.39
8 10.39
5 6.49
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
31  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
14 17.28
0 0.00
1 1.23
7 8.64
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
32  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 369
27 7.32
43 11.65
30 8.13
0 0.00
0 0.00
269 72.90
100 27.10%
33  โรงเรียนวังไผ่ 63
8 12.70
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
34  โรงเรียนบ้านซับถาวร 123
8 6.50
13 10.57
3 2.44
6 4.88
3 2.44
90 73.17
33 26.83%
35  โรงเรียนบ้านวังยาง 131
13 9.92
12 9.16
8 6.11
2 1.53
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
36  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 151
8 5.30
13 8.61
16 10.60
3 1.99
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
37  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 102
7 6.86
2 1.96
18 17.65
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
38  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 53
9 16.98
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
39  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 296
18 6.08
6 2.03
18 6.08
5 1.69
31 10.47
218 73.65
78 26.35%
40  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 57
3 5.26
3 5.26
9 15.79
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
41  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 144
7 4.86
11 7.64
17 11.81
2 1.39
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
42  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 82
3 3.66
6 7.32
12 14.63
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
43  โรงเรียนบ้านวังแดง 110
3 2.73
6 5.45
9 8.18
4 3.64
6 5.45
82 74.55
28 25.45%
44  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 386
5 1.30
19 4.92
28 7.25
24 6.22
22 5.70
288 74.61
98 25.39%
45  โรงเรียนบ้านไทรทอง 131
13 9.92
2 1.53
18 13.74
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
46  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 85
0 0.00
0 0.00
19 22.35
0 0.00
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
47  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 342
25 7.31
17 4.97
37 10.82
3 0.88
1 0.29
259 75.73
83 24.27%
48  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 211
18 8.53
5 2.37
22 10.43
6 2.84
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 96
5 5.21
7 7.29
5 5.21
6 6.25
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
50  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 347
31 8.93
0 0.00
43 12.39
0 0.00
9 2.59
264 76.08
83 23.92%
51  โรงเรียนบ้านชุมทอง 116
10 8.62
3 2.59
14 12.07
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
52  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 129
8 6.20
6 4.65
10 7.75
5 3.88
1 0.78
99 76.74
30 23.26%
53  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 211
11 5.21
6 2.84
32 15.17
0 0.00
0 0.00
162 76.78
49 23.22%
54  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 263
8 3.04
13 4.94
28 10.65
0 0.00
11 4.18
203 77.19
60 22.81%
55  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 210
25 11.90
7 3.33
13 6.19
2 0.95
0 0.00
163 77.62
47 22.38%
56  โรงเรียนบ้านวังรี 144
13 9.03
2 1.39
15 10.42
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
57  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 221
26 11.76
7 3.17
15 6.79
1 0.45
0 0.00
172 77.83
49 22.17%
58  โรงเรียนบ้านหนองไทร 104
4 3.85
9 8.65
8 7.69
2 1.92
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
59  โรงเรียนบ้านวังสำลี 59
3 5.08
4 6.78
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
60  โรงเรียนบ้านแก้ง 384
22 5.73
21 5.47
35 9.11
6 1.56
0 0.00
300 78.13
84 21.88%
61  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 78
8 10.26
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
62  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 79
4 5.06
0 0.00
6 7.59
7 8.86
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
63  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 193
12 6.22
12 6.22
15 7.77
2 1.04
0 0.00
152 78.76
41 21.24%
64  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2354
109 4.63
53 2.25
338 14.36
0 0.00
0 0.00
1854 78.76
500 21.24%
65  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 66
7 10.61
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
66  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 91
7 7.69
2 2.20
6 6.59
3 3.30
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 103
0 0.00
5 4.85
16 15.53
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
68  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 153
3 1.96
7 4.58
20 13.07
0 0.00
1 0.65
122 79.74
31 20.26%
69  โรงเรียนวังจระเข้ 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
10 9.62
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
70  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 327
12 3.67
13 3.98
30 9.17
9 2.75
0 0.00
263 80.43
64 19.57%
71  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 72
5 6.94
4 5.56
3 4.17
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
72  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 749
28 3.74
26 3.47
89 11.88
0 0.00
0 0.00
606 80.91
143 19.09%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 75
4 5.33
4 5.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
74  โรงเรียนบ้านภูเงิน 113
3 2.65
6 5.31
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
75  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
14 6.01
11 4.72
10 4.29
6 2.58
2 0.86
190 81.55
43 18.45%
76  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 714
28 3.92
12 1.68
39 5.46
24 3.36
27 3.78
584 81.79
130 18.21%
77  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 753
39 5.18
25 3.32
71 9.43
0 0.00
0 0.00
618 82.07
135 17.93%
78  โรงเรียนบ้านสี่แยก 119
3 2.52
9 7.56
7 5.88
0 0.00
2 1.68
98 82.35
21 17.65%
79  โรงเรียนบ้านนาดี 142
2 1.41
11 7.75
12 8.45
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
80  โรงเรียนบ้านเขาข่า 83
0 0.00
1 1.20
8 9.64
1 1.20
4 4.82
69 83.13
14 16.87%
81  โรงเรียนทับทิมสยาม05 78
5 6.41
5 6.41
3 3.85
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
82  โรงเรียนบ้านคลองหมี 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
83  โรงเรียนบ้านวังทอง 121
7 5.79
1 0.83
4 3.31
8 6.61
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
84  โรงเรียนบ้านลุงพลู 99
4 4.04
0 0.00
12 12.12
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
85  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 118
4 3.39
1 0.85
10 8.47
4 3.39
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
86  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 430
17 3.95
12 2.79
20 4.65
19 4.42
1 0.23
361 83.95
69 16.05%
87  โรงเรียนบ้านหนองแก 176
12 6.82
6 3.41
3 1.70
5 2.84
2 1.14
148 84.09
28 15.91%
88  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 328
10 3.05
6 1.83
35 10.67
1 0.30
0 0.00
276 84.15
52 15.85%
89  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 89
5 5.62
1 1.12
7 7.87
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
90  โรงเรียนบ้านห้วย 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
91  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 361
27 7.48
11 3.05
15 4.16
2 0.55
1 0.28
305 84.49
56 15.51%
92  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 71
3 4.23
4 5.63
3 4.23
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
93  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 261
24 9.20
4 1.53
12 4.60
0 0.00
0 0.00
221 84.67
40 15.33%
94  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
3 4.84
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
95  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
96  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 313
22 7.03
11 3.51
0 0.00
0 0.00
11 3.51
269 85.94
44 14.06%
97  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 143
2 1.40
6 4.20
11 7.69
1 0.70
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
98  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 108
14 12.96
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
99  โรงเรียนบ้านท่าแยก 120
5 4.17
0 0.00
10 8.33
1 0.83
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
100  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 269
16 5.95
8 2.97
11 4.09
0 0.00
0 0.00
234 86.99
35 13.01%
101  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 70
3 4.29
2 2.86
2 2.86
1 1.43
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
102  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 265
6 2.26
12 4.53
16 6.04
0 0.00
0 0.00
231 87.17
34 12.83%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 261
12 4.60
6 2.30
12 4.60
3 1.15
0 0.00
228 87.36
33 12.64%
104  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 103
1 0.97
6 5.83
6 5.83
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
105  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 96
2 2.08
5 5.21
5 5.21
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
106  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 168
16 9.52
3 1.79
2 1.19
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
107  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
108  โรงเรียนบ้านวังวน 153
4 2.61
3 1.96
12 7.84
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
109  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 295
26 8.81
5 1.69
5 1.69
0 0.00
0 0.00
259 87.80
36 12.20%
110  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 164
2 1.22
3 1.83
15 9.15
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
111  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 220
7 3.18
5 2.27
9 4.09
2 0.91
3 1.36
194 88.18
26 11.82%
112  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 136
2 1.47
2 1.47
5 3.68
6 4.41
1 0.74
120 88.24
16 11.76%
113  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 111
9 8.11
3 2.70
0 0.00
0 0.00
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
114  โรงเรียนบ้านวังปืน 94
3 3.19
2 2.13
4 4.26
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
115  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
2 2.56
69 88.46
9 11.54%
116  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
1 2.27
2 4.55
39 88.64
5 11.36%
117  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
118  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 121
3 2.48
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
119  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
6 4.55
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
120  โรงเรียนบ้านหินกอง 217
8 3.69
4 1.84
8 3.69
3 1.38
0 0.00
194 89.40
23 10.60%
121  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 156
3 1.92
1 0.64
6 3.85
6 3.85
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
122  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
123  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 188
0 0.00
7 3.72
3 1.60
5 2.66
4 2.13
169 89.89
19 10.11%
124  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
2 1.65
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
125  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
126  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
127  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 102
7 6.86
0 0.00
0 0.00
1 0.98
1 0.98
93 91.18
9 8.82%
128  โรงเรียนบ้านท่าระพา 127
9 7.09
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
129  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 122
3 2.46
2 1.64
4 3.28
1 0.82
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
130  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 185
2 1.08
0 0.00
11 5.95
2 1.08
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
131  โรงเรียนวังศรีทอง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 277
2 0.72
5 1.81
10 3.61
2 0.72
3 1.08
255 92.06
22 7.94%
133  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 101
0 0.00
1 0.99
6 5.94
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
134  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 190
4 2.11
4 2.11
7 3.68
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
135  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 168
3 1.79
3 1.79
3 1.79
4 2.38
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 349
0 0.00
0 0.00
23 6.59
0 0.00
0 0.00
326 93.41
23 6.59%
137  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
2 2.63
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
138  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 202
6 2.97
2 0.99
5 2.48
0 0.00
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
139  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 172
1 0.58
1 0.58
7 4.07
0 0.00
0 0.00
163 94.77
9 5.23%
140  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
68 95.77
3 4.23%
141  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 261
1 0.38
1 0.38
5 1.92
1 0.38
0 0.00
253 96.93
8 3.07%
142  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
143  โรงเรียนบ้านคลองทราย 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
144  โรงเรียนบ้านวังดารา 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
145  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,443 5.48
เตี้ย  936 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,185 8.30
ผอมและเตี้ย  479 1.82
อ้วนและเตี้ย  387 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,904 79.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,430 คน


20.62%


Powered By www.thaieducation.net