ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา 35
9 25.71
6 17.14
8 22.86
6 17.14
6 17.14
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียน วัดลำดวน 168
27 16.07
33 19.64
35 20.83
19 11.31
40 23.81
14 8.33
154 91.67%
3  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 30
0 0.00
6 20.00
3 10.00
6 20.00
9 30.00
6 20.00
24 80.00%
4  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 289
45 15.57
20 6.92
65 22.49
45 15.57
40 13.84
74 25.61
215 74.39%
5  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 488
39 7.99
33 6.76
175 35.86
20 4.10
46 9.43
175 35.86
313 64.14%
6  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
13 20.31
4 6.25
7 10.94
4 6.25
9 14.06
27 42.19
37 57.81%
7  โรงเรียนบ้านหนองหอย 74
16 21.62
2 2.70
19 25.68
5 6.76
0 0.00
32 43.24
42 56.76%
8  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53
13 24.53
12 22.64
5 9.43
0 0.00
0 0.00
23 43.40
30 56.60%
9  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 168
5 2.98
5 2.98
47 27.98
3 1.79
33 19.64
75 44.64
93 55.36%
10  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 182
50 27.47
15 8.24
22 12.09
5 2.75
1 0.55
89 48.90
93 51.10%
11  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
7 14.89
0 0.00
5 10.64
7 14.89
5 10.64
23 48.94
24 51.06%
12  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 53
19 35.85
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
13  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103
15 14.56
13 12.62
9 8.74
8 7.77
6 5.83
52 50.49
51 49.51%
14  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 498
45 9.04
20 4.02
91 18.27
32 6.43
44 8.84
266 53.41
232 46.59%
15  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 48
5 10.42
6 12.50
5 10.42
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
16  โรงเรียนบ้านบางขาม 88
10 11.36
7 7.95
12 13.64
6 6.82
1 1.14
52 59.09
36 40.91%
17  โรงเรียนบ้านท่าตูม 360
90 25.00
0 0.00
49 13.61
0 0.00
0 0.00
221 61.39
139 38.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 138
7 5.07
10 7.25
32 23.19
2 1.45
1 0.72
86 62.32
52 37.68%
19  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 88
11 12.50
3 3.41
19 21.59
0 0.00
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
20  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 59
8 13.56
4 6.78
5 8.47
5 8.47
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
21  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 51
8 15.69
2 3.92
7 13.73
0 0.00
2 3.92
32 62.75
19 37.25%
22  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 104
2 1.92
12 11.54
12 11.54
2 1.92
8 7.69
68 65.38
36 34.62%
23  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 96
19 19.79
2 2.08
11 11.46
1 1.04
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
24  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 272
15 5.51
19 6.99
17 6.25
20 7.35
21 7.72
180 66.18
92 33.82%
25  โรงเรียนวัดบางเตย 156
9 5.77
4 2.56
34 21.79
3 1.92
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
26  โรงเรียนวัดหนองโพรง 165
7 4.24
14 8.48
21 12.73
8 4.85
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
27  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 402
25 6.22
33 8.21
61 15.17
2 0.50
0 0.00
281 69.90
121 30.10%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 293
34 11.60
20 6.83
33 11.26
0 0.00
0 0.00
206 70.31
87 29.69%
29  โรงเรียนบ้านประพาส 636
71 11.16
34 5.35
77 12.11
5 0.79
0 0.00
449 70.60
187 29.40%
30  โรงเรียนวัดอินทาราม 106
9 8.49
2 1.89
19 17.92
1 0.94
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
31  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 675
29 4.30
25 3.70
72 10.67
45 6.67
26 3.85
478 70.81
197 29.19%
32  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
33  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 35
2 5.71
2 5.71
1 2.86
4 11.43
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
34  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 110
13 11.82
2 1.82
14 12.73
2 1.82
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
35  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 80
2 2.50
1 1.25
9 11.25
8 10.00
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
36  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 599
47 7.85
25 4.17
23 3.84
36 6.01
22 3.67
446 74.46
153 25.54%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 396
19 4.80
12 3.03
40 10.10
22 5.56
7 1.77
296 74.75
100 25.25%
38  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 64
7 10.94
5 7.81
3 4.69
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
39  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 331
4 1.21
10 3.02
68 20.54
0 0.00
0 0.00
249 75.23
82 24.77%
40  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 332
24 7.23
10 3.01
46 13.86
0 0.00
0 0.00
252 75.90
80 24.10%
41  โรงเรียนวัดบ้านพระ 54
8 14.81
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
42  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
43  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 154
0 0.00
9 5.84
26 16.88
0 0.00
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 193
8 4.15
7 3.63
15 7.77
9 4.66
4 2.07
150 77.72
43 22.28%
45  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 36
0 0.00
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
46  โรงเรียนวัดสระข่อย 119
10 8.40
3 2.52
12 10.08
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
47  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 74
7 9.46
4 5.41
1 1.35
2 2.70
2 2.70
58 78.38
16 21.62%
48  โรงเรียนวัดหาดสะแก 88
6 6.82
1 1.14
11 12.50
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
49  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 269
5 1.86
32 11.90
15 5.58
6 2.23
0 0.00
211 78.44
58 21.56%
50  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 409
35 8.56
24 5.87
12 2.93
10 2.44
7 1.71
321 78.48
88 21.52%
51  โรงเรียนบ้านวังขอน 138
7 5.07
7 5.07
7 5.07
4 2.90
4 2.90
109 78.99
29 21.01%
52  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 221
7 3.17
19 8.60
18 8.14
2 0.90
0 0.00
175 79.19
46 20.81%
53  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
5 6.10
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
54  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
0 0.00
5 6.02
66 79.52
17 20.48%
55  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
56  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
57  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 66
2 3.03
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
58  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
59  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 95
1 1.05
2 2.11
15 15.79
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
60  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
61  โรงเรียน บ้านดงบัง 179
6 3.35
5 2.79
20 11.17
1 0.56
1 0.56
146 81.56
33 18.44%
62  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
63  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 164
8 4.88
3 1.83
18 10.98
0 0.00
1 0.61
134 81.71
30 18.29%
64  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
65  โรงเรียนวัดไผ่งาม 104
4 3.85
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
66  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
67  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 105
7 6.67
2 1.90
9 8.57
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
68  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
69  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
70  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 109
6 5.50
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
71  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 210
7 3.33
10 4.76
6 2.86
7 3.33
4 1.90
176 83.81
34 16.19%
72  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 62
1 1.61
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
73  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
74  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 51
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
75  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1749
86 4.92
0 0.00
177 10.12
0 0.00
0 0.00
1486 84.96
263 15.04%
76  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 94
2 2.13
3 3.19
9 9.57
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
77  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 81
3 3.70
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
78  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
79  โรงเรียน วัดเนินสูง 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
80  โรงเรียนวัดหัวกรด 91
0 0.00
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
81  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
82  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
83  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 119
2 1.68
3 2.52
7 5.88
2 1.68
1 0.84
104 87.39
15 12.61%
84  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
85  โรงเรียน บ้านเนินหอม 129
6 4.65
2 1.55
5 3.88
2 1.55
1 0.78
113 87.60
16 12.40%
86  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 154
6 3.90
7 4.55
3 1.95
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
87  โรงเรียนวัดศรีมงคล 130
3 2.31
2 1.54
7 5.38
2 1.54
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
88  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
89  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
90  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
2 2.13
85 90.43
9 9.57%
91  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
92  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 123
4 3.25
4 3.25
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
93  โรงเรียนหัวซาวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
5 5.43
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
94  โรงเรียนบ้านด่าน 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.20
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
96  โรงเรียนวัดเกาะลอย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
24 92.31
2 7.69%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
12 92.31
1 7.69%
98  โรงเรียน วัดประชาวาส 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
99  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
100  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
6 5.66
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
101  โรงเรียนวัดบ้านโนน 94
0 0.00
2 2.13
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
102  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
103  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
104  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 155
4 2.58
0 0.00
5 3.23
0 0.00
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
105  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 343
2 0.58
2 0.58
14 4.08
0 0.00
0 0.00
325 94.75
18 5.25%
106  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
107  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 151
1 0.66
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
108  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
109  โรงเรียนวัดไชยมงคล 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
92 96.84
3 3.16%
110  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.52
130 98.48
2 1.52%
111  โรงเรียนบ้านเขานันทา 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
112  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดบางคาง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดบุพพาราม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดบุยายใบ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 6.32
เตี้ย  636 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,795 10.48
ผอมและเตี้ย  417 2.43
อ้วนและเตี้ย  377 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,821 74.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,308 คน


25.15%


Powered By www.thaieducation.net