ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 950
30 3.16
51 5.37
78 8.21
83 8.74
194 20.42
514 54.11
436 45.89%
2  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 88
5 5.68
10 11.36
7 7.95
10 11.36
7 7.95
49 55.68
39 44.32%
3  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 221
15 6.79
33 14.93
35 15.84
1 0.45
2 0.90
135 61.09
86 38.91%
4  โรงเรียน บ้านสีระมัน 101
8 7.92
11 10.89
7 6.93
8 7.92
4 3.96
63 62.38
38 37.62%
5  โรงเรียนวัดเกาะลอย 169
21 12.43
17 10.06
16 9.47
6 3.55
0 0.00
109 64.50
60 35.50%
6  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 214
17 7.94
6 2.80
18 8.41
16 7.48
3 1.40
154 71.96
60 28.04%
7  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 219
8 3.65
20 9.13
31 14.16
0 0.00
0 0.00
160 73.06
59 26.94%
8  โรงเรียนวัดคลองปูน 204
13 6.37
3 1.47
38 18.63
0 0.00
0 0.00
150 73.53
54 26.47%
9  โรงเรียน วัดกะแส 228
33 14.47
7 3.07
14 6.14
5 2.19
1 0.44
168 73.68
60 26.32%
10  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 80
7 8.75
6 7.50
5 6.25
3 3.75
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
11  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
10 9.90
3 2.97
4 3.96
6 5.94
3 2.97
75 74.26
26 25.74%
12  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2010
90 4.48
39 1.94
140 6.97
113 5.62
127 6.32
1501 74.68
509 25.32%
13  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 141
1 0.71
7 4.96
24 17.02
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 179
3 1.68
9 5.03
29 16.20
2 1.12
1 0.56
135 75.42
44 24.58%
15  โรงเรียนบ้านชุมแสง 651
23 3.53
45 6.91
79 12.14
5 0.77
4 0.61
495 76.04
156 23.96%
16  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 301
12 3.99
18 5.98
38 12.62
3 1.00
0 0.00
230 76.41
71 23.59%
17  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 160
13 8.13
9 5.63
14 8.75
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
18  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 259
17 6.56
11 4.25
15 5.79
6 2.32
8 3.09
202 77.99
57 22.01%
19  โรงเรียนวัดป่ายุบ 151
12 7.95
7 4.64
5 3.31
5 3.31
4 2.65
118 78.15
33 21.85%
20  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 173
10 5.78
4 2.31
23 13.29
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
21  โรงเรียน วัดบุนนาค 146
3 2.05
7 4.79
19 13.01
2 1.37
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
22  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 190
9 4.74
9 4.74
7 3.68
8 4.21
7 3.68
150 78.95
40 21.05%
23  โรงเรียนวัดเขากะโดน 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
1 1.45
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
24  โรงเรียนวัดเนินทราย 96
3 3.13
0 0.00
14 14.58
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
25  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 162
0 0.00
6 3.70
21 12.96
5 3.09
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
26  โรงเรียน วัดสมอโพรง 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
6 6.38
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
27  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89
3 3.37
3 3.37
0 0.00
2 2.25
9 10.11
72 80.90
17 19.10%
28  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 147
5 3.40
7 4.76
15 10.20
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
29  โรงเรียนวัดจำรุง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
30  โรงเรียน วัดท่ากง 152
9 5.92
6 3.95
6 3.95
6 3.95
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
31  โรงเรียนบ้านวังหิน 378
8 2.12
13 3.44
15 3.97
18 4.76
12 3.17
312 82.54
66 17.46%
32  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 123
5 4.07
1 0.81
9 7.32
5 4.07
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
33  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 129
4 3.10
6 4.65
10 7.75
2 1.55
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
34  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 212
9 4.25
6 2.83
21 9.91
0 0.00
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
35  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 137
13 9.49
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
36  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 92
3 3.26
2 2.17
5 5.43
2 2.17
3 3.26
77 83.70
15 16.30%
37  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 130
7 5.38
5 3.85
6 4.62
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
38  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 165
9 5.45
5 3.03
8 4.85
4 2.42
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
40  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 89
5 5.62
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
41  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 116
5 4.31
5 4.31
6 5.17
0 0.00
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
42  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 169
3 1.78
8 4.73
15 8.88
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
43  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96
0 0.00
1 1.04
13 13.54
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
44  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 488
10 2.05
18 3.69
41 8.40
0 0.00
0 0.00
419 85.86
69 14.14%
45  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 99
2 2.02
4 4.04
6 6.06
2 2.02
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
46  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 102
8 7.84
4 3.92
2 1.96
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
47  โรงเรียนวัดกองดิน 51
4 7.84
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
48  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 103
3 2.91
4 3.88
3 2.91
4 3.88
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
49  โรงเรียนวัดพังราด 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
50  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 143
5 3.50
5 3.50
2 1.40
3 2.10
4 2.80
124 86.71
19 13.29%
51  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 976
43 4.41
0 0.00
85 8.71
0 0.00
1 0.10
847 86.78
129 13.22%
52  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 502
14 2.79
14 2.79
36 7.17
0 0.00
0 0.00
438 87.25
64 12.75%
53  โรงเรียน บ้านยางเอน 169
0 0.00
0 0.00
14 8.28
0 0.00
7 4.14
148 87.57
21 12.43%
54  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 283
7 2.47
5 1.77
19 6.71
4 1.41
0 0.00
248 87.63
35 12.37%
55  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
6 3.31
4 2.21
8 4.42
2 1.10
1 0.55
160 88.40
21 11.60%
56  โรงเรียนวัดวังหว้า 141
6 4.26
1 0.71
8 5.67
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
57  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
58  โรงเรียนบ้านศรีประชา 143
2 1.40
3 2.10
10 6.99
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
59  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
60  โรงเรียนบ้านยางงาม 133
6 4.51
2 1.50
5 3.76
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
61  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 101
3 2.97
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
62  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225
8 3.56
0 0.00
8 3.56
2 0.89
1 0.44
206 91.56
19 8.44%
63  โรงเรียน วัดพลงไสว 131
1 0.76
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
64  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 122
2 1.64
1 0.82
5 4.10
2 1.64
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
65  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
66  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
67  โรงเรียนบ้านสองสลึง 275
0 0.00
0 0.00
20 7.27
0 0.00
0 0.00
255 92.73
20 7.27%
68  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 137
4 2.92
1 0.73
4 2.92
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
69  โรงเรียนบ้านน้ำใส 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
70  โรงเรียนวัดเขาน้อย 138
0 0.00
2 1.45
6 4.35
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
71  โรงเรียนบ้านชำสมอ 127
5 3.94
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
72  โรงเรียน วัดสันติวัน 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
73  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 64
0 0.00
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
74  โรงเรียน วัดคลองชากพง 112
1 0.89
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
75  โรงเรียนบ้านชงโค 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
76  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
1 0.87
110 95.65
5 4.35%
77  โรงเรียน วัดบ้านนา 142
0 0.00
0 0.00
1 0.70
2 1.41
3 2.11
136 95.77
6 4.23%
78  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 197
0 0.00
0 0.00
4 2.03
0 0.00
4 2.03
189 95.94
8 4.06%
79  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
80  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 561
5 0.89
5 0.89
2 0.36
4 0.71
2 0.36
543 96.79
18 3.21%
81  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
1 0.71
0 0.00
3 2.14
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
82  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
83  โรงเรียนวัดเนินยาง 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
84  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 597
4 0.67
3 0.50
2 0.34
0 0.00
0 0.00
588 98.49
9 1.51%
85  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 187
0 0.00
0 0.00
2 1.07
0 0.00
0 0.00
185 98.93
2 1.07%
86  โรงเรียนบ้านหนองคุย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,600 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  618 3.51
เตี้ย  490 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,215 6.90
ผอมและเตี้ย  376 2.14
อ้วนและเตี้ย  417 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,484 82.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,116 คน


17.70%


Powered By www.thaieducation.net