ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 149
33 22.15
8 5.37
29 19.46
15 10.07
64 42.95
0 0.00
149 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับชะอม 82
14 17.07
16 19.51
16 19.51
18 21.95
18 21.95
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 60
34 56.67
0 0.00
22 36.67
3 5.00
0 0.00
1 1.67
59 98.33%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 540
125 23.15
57 10.56
38 7.04
182 33.70
95 17.59
43 7.96
497 92.04%
5  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 206
25 12.14
21 10.19
22 10.68
46 22.33
43 20.87
49 23.79
157 76.21%
6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 143
12 8.39
14 9.79
24 16.78
11 7.69
38 26.57
44 30.77
99 69.23%
7  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 251
36 14.34
78 31.08
37 14.74
10 3.98
3 1.20
87 34.66
164 65.34%
8  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 151
28 18.54
26 17.22
25 16.56
8 5.30
0 0.00
64 42.38
87 57.62%
9  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 95
12 12.63
15 15.79
5 5.26
11 11.58
11 11.58
41 43.16
54 56.84%
10  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 94
10 10.64
9 9.57
21 22.34
7 7.45
6 6.38
41 43.62
53 56.38%
11  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 916
49 5.35
49 5.35
152 16.59
98 10.70
135 14.74
433 47.27
483 52.73%
12  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 330
38 11.52
34 10.30
69 20.91
29 8.79
3 0.91
157 47.58
173 52.42%
13  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2774
30 1.08
53 1.91
607 21.88
83 2.99
660 23.79
1341 48.34
1433 51.66%
14  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 797
61 7.65
53 6.65
185 23.21
31 3.89
55 6.90
412 51.69
385 48.31%
15  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 717
34 4.74
24 3.35
128 17.85
61 8.51
96 13.39
374 52.16
343 47.84%
16  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 69
12 17.39
4 5.80
10 14.49
5 7.25
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
17  โรงเรียนวัดช้าง 56
9 16.07
2 3.57
12 21.43
1 1.79
1 1.79
31 55.36
25 44.64%
18  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 910
30 3.30
13 1.43
148 16.26
43 4.73
161 17.69
515 56.59
395 43.41%
19  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 39
6 15.38
5 12.82
5 12.82
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
20  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 52
2 3.85
6 11.54
10 19.23
3 5.77
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
21  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 64
9 14.06
3 4.69
6 9.38
4 6.25
3 4.69
39 60.94
25 39.06%
22  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 114
12 10.53
7 6.14
11 9.65
7 6.14
6 5.26
71 62.28
43 37.72%
23  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 79
8 10.13
0 0.00
16 20.25
5 6.33
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 147
5 3.40
4 2.72
23 15.65
9 6.12
12 8.16
94 63.95
53 36.05%
25  โรงเรียนวัดมงคล 180
24 13.33
16 8.89
12 6.67
12 6.67
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
26  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 473
81 17.12
0 0.00
84 17.76
0 0.00
1 0.21
307 64.90
166 35.10%
27  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 119
10 8.40
11 9.24
14 11.76
5 4.20
1 0.84
78 65.55
41 34.45%
28  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 79
6 7.59
6 7.59
12 15.19
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
29  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 121
3 2.48
2 1.65
16 13.22
4 3.31
16 13.22
80 66.12
41 33.88%
30  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 123
16 13.01
0 0.00
24 19.51
1 0.81
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
31  โรงเรียนวัดนาร่อง 28
3 10.71
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
32  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 41
1 2.44
3 7.32
9 21.95
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
33  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 67
7 10.45
2 2.99
9 13.43
3 4.48
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
34  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 122
6 4.92
4 3.28
14 11.48
1 0.82
12 9.84
85 69.67
37 30.33%
35  โรงเรียนวัดบ้านยาง 43
2 4.65
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
36  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 241
29 12.03
15 6.22
25 10.37
3 1.24
0 0.00
169 70.12
72 29.88%
37  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 75
2 2.67
2 2.67
16 21.33
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
38  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 154
6 3.90
10 6.49
28 18.18
0 0.00
1 0.65
109 70.78
45 29.22%
39  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 42
3 7.14
2 4.76
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
40  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
41  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 85
6 7.06
2 2.35
13 15.29
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
42  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 391
16 4.09
18 4.60
63 16.11
1 0.26
0 0.00
293 74.94
98 25.06%
43  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
44  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 76
9 11.84
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
45  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 171
15 8.77
14 8.19
5 2.92
8 4.68
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
46  โรงเรียนวัดสารภี 54
1 1.85
3 5.56
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
47  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 125
0 0.00
9 7.20
18 14.40
3 2.40
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
48  โรงเรียนบ้านซับครก 123
10 8.13
0 0.00
19 15.45
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
49  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 128
12 9.38
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
50  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 73
3 4.11
3 4.11
10 13.70
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
51  โรงเรียนวัดหนองบัว 174
6 3.45
6 3.45
27 15.52
1 0.57
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
52  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 92
5 5.43
4 4.35
8 8.70
3 3.26
1 1.09
71 77.17
21 22.83%
53  โรงเรียนวัดเขาดิน 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
54  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 142
8 5.63
5 3.52
15 10.56
4 2.82
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
55  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 100
1 1.00
0 0.00
16 16.00
5 5.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
56  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
57  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 115
5 4.35
0 0.00
16 13.91
3 2.61
1 0.87
90 78.26
25 21.74%
58  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
3 13.04
18 78.26
5 21.74%
59  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 60
3 5.00
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
60  โรงเรียนวัดโคกงาม 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
61  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
62  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 150
3 2.00
0 0.00
27 18.00
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
63  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 121
6 4.96
9 7.44
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
64  โรงเรียนบ้านพุซาง 106
4 3.77
2 1.89
14 13.21
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
65  โรงเรียนวัดวังเลน 118
9 7.63
5 4.24
5 4.24
3 2.54
1 0.85
95 80.51
23 19.49%
66  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 130
7 5.38
10 7.69
6 4.62
2 1.54
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
67  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 147
6 4.08
0 0.00
22 14.97
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
68  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 292
9 3.08
1 0.34
43 14.73
1 0.34
0 0.00
238 81.51
54 18.49%
69  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 314
14 4.46
13 4.14
11 3.50
17 5.41
0 0.00
259 82.48
55 17.52%
70  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 109
1 0.92
0 0.00
14 12.84
4 3.67
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
71  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
72  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 73
4 5.48
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
73  โรงเรียนบ้านสระลำใย 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
74  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 123
6 4.88
2 1.63
10 8.13
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
75  โรงเรียนวัดโคกเสลา 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
77  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
78  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 162
4 2.47
0 0.00
17 10.49
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
79  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
80  โรงเรียนวัดป่าสัก 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
81  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
82  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.76
36 87.80
5 12.20%
83  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
84  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 164
3 1.83
6 3.66
8 4.88
2 1.22
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
85  โรงเรียนวัดส้มป่อย 95
6 6.32
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
86  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
2 3.85
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
87  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 96
2 2.08
2 2.08
4 4.17
2 2.08
1 1.04
85 88.54
11 11.46%
88  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 114
4 3.51
2 1.75
6 5.26
0 0.00
1 0.88
101 88.60
13 11.40%
89  โรงเรียนวัดหนองหว้า 62
1 1.61
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
90  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 101
7 6.93
3 2.97
0 0.00
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
91  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 111
0 0.00
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
92  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 65
5 7.69
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
93  โรงเรียนวัดหนองสีดา 94
0 0.00
1 1.06
8 8.51
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
94  โรงเรียนพระพุทธบาท 124
0 0.00
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
95  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 141
11 7.80
0 0.00
3 2.13
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
96  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 81
4 4.94
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
98  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
99  โรงเรียนวัดแพะโคก 118
0 0.00
1 0.85
10 8.47
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
100  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 109
2 1.83
0 0.00
6 5.50
2 1.83
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
101  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 155
0 0.00
0 0.00
14 9.03
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
102  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 291
9 3.09
6 2.06
9 3.09
0 0.00
0 0.00
267 91.75
24 8.25%
103  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
104  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
105  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
2 1.71
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
106  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
107  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 139
0 0.00
1 0.72
5 3.60
0 0.00
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
108  โรงเรียนวัดหัวถนน 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
109  โรงเรียนธารเกษม 132
2 1.52
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
110  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 169
1 0.59
0 0.00
5 2.96
0 0.00
0 0.00
163 96.45
6 3.55%
111  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
112  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 78
1 1.28
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
113  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
114  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองจาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดท่าวัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดป่าคา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดพุแค 0
0 0.00
0 0.00
27 0.00
1 0.00
0 0.00
-28 0.00
28 0.00%
120  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,364 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,089 5.93
เตี้ย  712 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,599 14.15
ผอมและเตี้ย  802 4.37
อ้วนและเตี้ย  1,458 7.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,704 63.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,660 คน


36.27%


Powered By www.thaieducation.net