ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเก่า 74
14 18.92
14 18.92
21 28.38
10 13.51
15 20.27
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
3 9.09
0 0.00
29 87.88
0 0.00
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 226
33 14.60
59 26.11
65 28.76
31 13.72
38 16.81
0 0.00
226 100.00%
4  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 54
3 5.56
5 9.26
13 24.07
8 14.81
12 22.22
13 24.07
41 75.93%
5  โรงเรียนวัดการ้อง 51
7 13.73
7 13.73
11 21.57
3 5.88
4 7.84
19 37.25
32 62.75%
6  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
11 11.46
16 16.67
4 4.17
28 29.17
0 0.00
37 38.54
59 61.46%
7  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 311
41 13.18
20 6.43
70 22.51
15 4.82
28 9.00
137 44.05
174 55.95%
8  โรงเรียนวัดโสภา 100
11 11.00
10 10.00
24 24.00
6 6.00
3 3.00
46 46.00
54 54.00%
9  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2278
622 27.30
29 1.27
439 19.27
4 0.18
0 0.00
1184 51.98
1094 48.02%
10  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 59
7 11.86
6 10.17
9 15.25
4 6.78
2 3.39
31 52.54
28 47.46%
11  โรงเรียนวัดข่อย 113
5 4.42
5 4.42
13 11.50
10 8.85
18 15.93
62 54.87
51 45.13%
12  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 40
5 12.50
3 7.50
4 10.00
5 12.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
13  โรงเรียนวัดประสาท 45
5 11.11
3 6.67
11 24.44
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
14  โรงเรียนวัดตุ้มหู 82
5 6.10
7 8.54
7 8.54
5 6.10
10 12.20
48 58.54
34 41.46%
15  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 687
29 4.22
24 3.49
216 31.44
11 1.60
0 0.00
407 59.24
280 40.76%
16  โรงเรียนวัดตึกราชา 128
9 7.03
2 1.56
28 21.88
10 7.81
1 0.78
78 60.94
50 39.06%
17  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 374
8 2.14
8 2.14
53 14.17
16 4.28
61 16.31
228 60.96
146 39.04%
18  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 164
21 12.80
6 3.66
33 20.12
3 1.83
1 0.61
100 60.98
64 39.02%
19  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 194
45 23.20
6 3.09
18 9.28
2 1.03
0 0.00
123 63.40
71 36.60%
20  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 137
16 11.68
3 2.19
27 19.71
1 0.73
3 2.19
87 63.50
50 36.50%
21  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 28
0 0.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
22  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 133
6 4.51
7 5.26
31 23.31
3 2.26
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
23  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 88
4 4.55
2 2.27
20 22.73
5 5.68
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 111
2 1.80
6 5.41
31 27.93
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
25  โรงเรียนวัดชันสูตร 60
4 6.67
3 5.00
14 23.33
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
26  โรงเรียนวัดประศุก 47
5 10.64
6 12.77
3 6.38
2 4.26
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
27  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 67
2 2.99
0 0.00
20 29.85
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
28  โรงเรียนวัดน้อย 71
7 9.86
1 1.41
11 15.49
0 0.00
4 5.63
48 67.61
23 32.39%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 151
3 1.99
0 0.00
44 29.14
1 0.66
0 0.00
103 68.21
48 31.79%
30  โรงเรียนวัดปลาไหล 76
2 2.63
0 0.00
22 28.95
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
31  โรงเรียนวัดสิงห์ 111
14 12.61
4 3.60
5 4.50
8 7.21
2 1.80
78 70.27
33 29.73%
32  โรงเรียนวัดเสือข้าม 101
10 9.90
4 3.96
16 15.84
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
33  โรงเรียนวัดอัมพวัน 135
10 7.41
7 5.19
22 16.30
1 0.74
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
34  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 38
6 15.79
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
35  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 109
2 1.83
6 5.50
21 19.27
1 0.92
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
36  โรงเรียนวัดคีม 111
11 9.91
2 1.80
17 15.32
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
37  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 84
4 4.76
4 4.76
14 16.67
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
39  โรงเรียนวัดหลวง 50
3 6.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
40  โรงเรียนวัดกลาง 138
3 2.17
0 0.00
32 23.19
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
41  โรงเรียนวัดตะโกรวม 80
5 6.25
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
42  โรงเรียนวัดโบสถ์ 841
42 4.99
8 0.95
58 6.90
42 4.99
58 6.90
633 75.27
208 24.73%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
44  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 79
6 7.59
3 3.80
7 8.86
3 3.80
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
45  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 75
3 4.00
1 1.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
46  โรงเรียนวัดวิหารขาว 63
3 4.76
7 11.11
1 1.59
3 4.76
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
47  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 111
4 3.60
3 2.70
13 11.71
3 2.70
3 2.70
85 76.58
26 23.42%
48  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 94
5 5.32
1 1.06
15 15.96
0 0.00
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
49  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 82
1 1.22
2 2.44
16 19.51
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
50  โรงเรียนวัดถอนสมอ 176
5 2.84
2 1.14
33 18.75
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
51  โรงเรียนค่ายบางระจัน 93
3 3.23
0 0.00
10 10.75
3 3.23
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
52  โรงเรียนวัดสาธุการาม 70
1 1.43
1 1.43
12 17.14
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 75
6 8.00
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
54  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 110
3 2.73
2 1.82
18 16.36
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
55  โรงเรียนวัดโคปูน 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
56  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 125
5 4.00
0 0.00
20 16.00
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
57  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
58  โรงเรียนวัดโบสถ์ 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
59  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 210
6 2.86
5 2.38
7 3.33
5 2.38
16 7.62
171 81.43
39 18.57%
60  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 87
0 0.00
4 4.60
12 13.79
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
61  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
62  โรงเรียนวัดวังกะจับ 96
4 4.17
6 6.25
5 5.21
2 2.08
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
63  โรงเรียนวัดบางปูน 114
2 1.75
2 1.75
15 13.16
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
64  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 104
6 5.77
0 0.00
10 9.62
0 0.00
2 1.92
86 82.69
18 17.31%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 67
2 2.99
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
66  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 98
0 0.00
4 4.08
12 12.24
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
68  โรงเรียนวัดบ้านลำ 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
69  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 119
8 6.72
1 0.84
8 6.72
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
70  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
71  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
72  โรงเรียนวัดยาง 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
73  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
74  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
32 88.89
4 11.11%
75  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
76  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 156
2 1.28
0 0.00
14 8.97
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
77  โรงเรียนบ้านคูเมือง 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
78  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
80  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
82  โรงเรียนวัดระนาม 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
83  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 196
5 2.55
3 1.53
7 3.57
1 0.51
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
84  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 168
0 0.00
0 0.00
13 7.74
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
85  โรงเรียนวัดประดับ 116
2 1.72
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
86  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.06
62 93.94
4 6.06%
87  โรงเรียนวัดศรีสาคร 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
88  โรงเรียนวัดเตย 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
89  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
90  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 152
0 0.00
0 0.00
5 3.29
1 0.66
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
91  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
92  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนวัดประโชติการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดแหลมคาง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,269 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 9.55
เตี้ย  366 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,897 15.46
ผอมและเตี้ย  261 2.13
อ้วนและเตี้ย  300 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,273 67.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,996 คน


32.57%


Powered By www.thaieducation.net