ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 21
4 19.05
3 14.29
3 14.29
7 33.33
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 77
18 23.38
17 22.08
22 28.57
13 16.88
5 6.49
2 2.60
75 97.40%
3  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 61
48 78.69
0 0.00
1 1.64
0 0.00
7 11.48
5 8.20
56 91.80%
4  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 93
7 7.53
6 6.45
64 68.82
5 5.38
0 0.00
11 11.83
82 88.17%
5  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 68
11 16.18
11 16.18
16 23.53
5 7.35
6 8.82
19 27.94
49 72.06%
6  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 253
7 2.77
20 7.91
54 21.34
27 10.67
49 19.37
96 37.94
157 62.06%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 148
29 19.59
21 14.19
26 17.57
4 2.70
1 0.68
67 45.27
81 54.73%
8  โรงเรียนบ้านดอนดึง 152
26 17.11
22 14.47
10 6.58
11 7.24
11 7.24
72 47.37
80 52.63%
9  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 108
13 12.04
1 0.93
32 29.63
6 5.56
3 2.78
53 49.07
55 50.93%
10  โรงเรียนวัดอัมพวัน 108
17 15.74
13 12.04
21 19.44
3 2.78
1 0.93
53 49.07
55 50.93%
11  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 132
19 14.39
9 6.82
30 22.73
5 3.79
2 1.52
67 50.76
65 49.24%
12  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 86
5 5.81
2 2.33
14 16.28
5 5.81
14 16.28
46 53.49
40 46.51%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 51
2 3.92
2 3.92
8 15.69
4 7.84
7 13.73
28 54.90
23 45.10%
14  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 189
6 3.17
6 3.17
33 17.46
12 6.35
22 11.64
110 58.20
79 41.80%
15  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 22
4 18.18
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
16  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 69
7 10.14
6 8.70
12 17.39
3 4.35
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
17  โรงเรียนวัดบ้านทราย 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
6 8.96
7 10.45
40 59.70
27 40.30%
18  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 134
12 8.96
14 10.45
22 16.42
2 1.49
3 2.24
81 60.45
53 39.55%
19  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 38
4 10.53
7 18.42
2 5.26
2 5.26
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
20  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 267
5 1.87
6 2.25
91 34.08
0 0.00
3 1.12
162 60.67
105 39.33%
21  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 69
5 7.25
6 8.70
14 20.29
1 1.45
1 1.45
42 60.87
27 39.13%
22  โรงเรียนวัดหนองปลิง 54
9 16.67
0 0.00
10 18.52
0 0.00
2 3.70
33 61.11
21 38.89%
23  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 264
29 10.98
29 10.98
34 12.88
8 3.03
1 0.38
163 61.74
101 38.26%
24  โรงเรียนวัดดงพลับ 59
6 10.17
4 6.78
6 10.17
3 5.08
3 5.08
37 62.71
22 37.29%
25  โรงเรียนวัดดงน้อย 145
11 7.59
15 10.34
27 18.62
0 0.00
0 0.00
92 63.45
53 36.55%
26  โรงเรียนวัดดงสวอง 152
11 7.24
9 5.92
33 21.71
1 0.66
0 0.00
98 64.47
54 35.53%
27  โรงเรียนโคกสำโรง 180
18 10.00
12 6.67
33 18.33
0 0.00
0 0.00
117 65.00
63 35.00%
28  โรงเรียนบ้านกล้วย 46
4 8.70
5 10.87
4 8.70
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
29  โรงเรียนวัดหนองเมือง 150
14 9.33
8 5.33
23 15.33
7 4.67
0 0.00
98 65.33
52 34.67%
30  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 139
11 7.91
6 4.32
25 17.99
6 4.32
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
31  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 152
12 7.89
5 3.29
30 19.74
0 0.00
5 3.29
100 65.79
52 34.21%
32  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 96
6 6.25
6 6.25
6 6.25
6 6.25
8 8.33
64 66.67
32 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหัวดง 36
2 5.56
1 2.78
8 22.22
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
34  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
4 8.70
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
35  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 60
4 6.67
9 15.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 57
3 5.26
3 5.26
6 10.53
6 10.53
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
37  โรงเรียนวัดไผ่แตร 121
8 6.61
4 3.31
26 21.49
0 0.00
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
38  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 58
7 12.07
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
39  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 27
4 14.81
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
40  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
8 13.79
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
41  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 21
3 14.29
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 126
5 3.97
3 2.38
28 22.22
0 0.00
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
43  โรงเรียนวัดตองปุ 123
12 9.76
7 5.69
7 5.69
9 7.32
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
44  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 116
16 13.79
3 2.59
14 12.07
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
45  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 195
22 11.28
0 0.00
30 15.38
2 1.03
0 0.00
141 72.31
54 27.69%
46  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 127
10 7.87
3 2.36
22 17.32
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
47  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 120
6 5.00
5 4.17
22 18.33
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
48  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 66
3 4.55
1 1.52
12 18.18
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 368
33 8.97
22 5.98
44 11.96
0 0.00
0 0.00
269 73.10
99 26.90%
50  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 116
6 5.17
2 1.72
23 19.83
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
51  โรงเรียนวัดตะเคียน 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
52  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 179
12 6.70
0 0.00
32 17.88
3 1.68
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
53  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 164
4 2.44
2 1.22
35 21.34
2 1.22
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
54  โรงเรียนวัดสนามไชย 138
5 3.62
3 2.17
28 20.29
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
55  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 96
4 4.17
3 3.13
17 17.71
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
56  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 97
6 6.19
6 6.19
8 8.25
3 3.09
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
57  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 109
12 11.01
4 3.67
12 11.01
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
58  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 83
4 4.82
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
59  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
2 2.38
5 5.95
63 75.00
21 25.00%
60  โรงเรียนบ้านพรมทิน 68
7 10.29
0 0.00
9 13.24
0 0.00
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
61  โรงเรียนบ้านเขาดิน 101
4 3.96
2 1.98
15 14.85
2 1.98
2 1.98
76 75.25
25 24.75%
62  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 118
3 2.54
0 0.00
16 13.56
0 0.00
10 8.47
89 75.42
29 24.58%
63  โรงเรียนบ้านพุม่วง 57
1 1.75
5 8.77
5 8.77
0 0.00
3 5.26
43 75.44
14 24.56%
64  โรงเรียนวัดท่าแค 148
17 11.49
0 0.00
19 12.84
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
65  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 175
10 5.71
6 3.43
15 8.57
10 5.71
1 0.57
133 76.00
42 24.00%
66  โรงเรียนบ้านสระเตย 85
8 9.41
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
67  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 39
2 5.13
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
68  โรงเรียนวัดท่าข้าม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
11 21.15
40 76.92
12 23.08%
69  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 118
8 6.78
1 0.85
18 15.25
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
70  โรงเรียนวัดรัตนาราม 128
4 3.13
6 4.69
11 8.59
4 3.13
4 3.13
99 77.34
29 22.66%
71  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 214
5 2.34
2 0.93
41 19.16
0 0.00
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
72  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 81
6 7.41
6 7.41
2 2.47
3 3.70
1 1.23
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 81
6 7.41
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโคกตูม 368
21 5.71
5 1.36
28 7.61
5 1.36
22 5.98
287 77.99
81 22.01%
75  โรงเรียนวัดสะแกราบ 197
6 3.05
11 5.58
20 10.15
2 1.02
4 2.03
154 78.17
43 21.83%
76  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 129
7 5.43
4 3.10
5 3.88
7 5.43
5 3.88
101 78.29
28 21.71%
77  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 74
5 6.76
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
78  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 88
7 7.95
4 4.55
3 3.41
2 2.27
3 3.41
69 78.41
19 21.59%
79  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 93
5 5.38
1 1.08
14 15.05
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
80  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
6 7.50
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
81  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 57
1 1.75
4 7.02
5 8.77
1 1.75
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
82  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 119
2 1.68
1 0.84
22 18.49
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
83  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
84  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 91
4 4.40
0 0.00
13 14.29
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
85  โรงเรียนวัดถนนแค 154
7 4.55
5 3.25
19 12.34
1 0.65
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
86  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 140
8 5.71
1 0.71
20 14.29
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
87  โรงเรียนวัดหนองหลวง 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
88  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
12 12.12
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
89  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 289
8 2.77
11 3.81
38 13.15
0 0.00
1 0.35
231 79.93
58 20.07%
90  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 181
15 8.29
3 1.66
13 7.18
3 1.66
2 1.10
145 80.11
36 19.89%
91  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 121
8 6.61
4 3.31
11 9.09
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
92  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 393
38 9.67
2 0.51
37 9.41
0 0.00
0 0.00
316 80.41
77 19.59%
93  โรงเรียนบ้านหนองแขม 179
0 0.00
5 2.79
25 13.97
0 0.00
5 2.79
144 80.45
35 19.55%
94  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 118
6 5.08
3 2.54
10 8.47
4 3.39
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
95  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 115
5 4.35
5 4.35
5 4.35
3 2.61
4 3.48
93 80.87
22 19.13%
96  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
2 2.25
2 2.25
7 7.87
6 6.74
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
2 2.70
1 1.35
11 14.86
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
98  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
3 6.98
3 6.98
35 81.40
8 18.60%
99  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 103
2 1.94
1 0.97
16 15.53
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
100  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 55
5 9.09
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
101  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 105
4 3.81
2 1.90
9 8.57
3 2.86
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
102  โรงเรียนบ้านวังจั่น 101
1 0.99
3 2.97
14 13.86
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
103  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
104  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
4 5.06
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
105  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
106  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 108
1 0.93
4 3.70
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
107  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 111
10 9.01
5 4.50
4 3.60
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
108  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
109  โรงเรียนบ้านหนองแก 95
4 4.21
0 0.00
11 11.58
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
110  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 137
4 2.92
0 0.00
19 13.87
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
111  โรงเรียนวัดยวด 144
1 0.69
1 0.69
22 15.28
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
112  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
113  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2489
65 2.61
23 0.92
309 12.41
4 0.16
4 0.16
2084 83.73
405 16.27%
114  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 99
4 4.04
2 2.02
7 7.07
0 0.00
3 3.03
83 83.84
16 16.16%
115  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 150
7 4.67
3 2.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
116  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
117  โรงเรียนวัดมหาสอน 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
118  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 84
1 1.19
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
119  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
120  โรงเรียนวัดหนองมน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
121  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 240
8 3.33
8 3.33
11 4.58
7 2.92
2 0.83
204 85.00
36 15.00%
122  โรงเรียนบ้านดงกลาง 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
123  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 126
5 3.97
1 0.79
12 9.52
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
124  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
125  โรงเรียนวัดชีแวะ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
126  โรงเรียนวัดมะค่า 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
127  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1905
41 2.15
17 0.89
156 8.19
31 1.63
0 0.00
1660 87.14
245 12.86%
128  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 127
3 2.36
1 0.79
12 9.45
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
129  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
130  โรงเรียนวัดสำราญ 129
4 3.10
0 0.00
12 9.30
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
131  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
132  โรงเรียนบ้านหัวบึง 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
133  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 129
5 3.88
4 3.10
5 3.88
0 0.00
1 0.78
114 88.37
15 11.63%
134  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 87
2 2.30
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
135  โรงเรียนวัดโบสถ์ 132
8 6.06
6 4.55
1 0.76
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
136  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 129
3 2.33
2 1.55
7 5.43
0 0.00
2 1.55
115 89.15
14 10.85%
137  โรงเรียนวัดคลองเม่า 106
4 3.77
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
138  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
139  โรงเรียนวัดใดยาว 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
0 0.00
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
140  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 81
3 3.70
4 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
141  โรงเรียนวัดเกตุ 136
1 0.74
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
142  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
2 1.54
121 93.08
9 6.92%
143  โรงเรียนวัดคงคาราม 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
144  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 387
12 3.10
0 0.00
11 2.84
0 0.00
0 0.00
364 94.06
23 5.94%
145  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
146  โรงเรียนวัดตะลุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
35 94.59
2 5.41%
147  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
148  โรงเรียนวัดโป่งแค 138
0 0.00
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
149  โรงเรียนวัดสะพานคง 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
150  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
151  โรงเรียนวัดหนองหอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,422 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 5.39
เตี้ย  575 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 12.12
ผอมและเตี้ย  309 1.51
อ้วนและเตี้ย  277 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,685 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,737 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net