ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
41 47.13
20 22.99
8 9.20
10 11.49
8 9.20
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
11 18.03
9 14.75
19 31.15
12 19.67
10 16.39
0 0.00
61 100.00%
3  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
4 6.90
0 0.00
8 13.79
35 60.34
0 0.00
11 18.97
47 81.03%
4  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 62
10 16.13
13 20.97
0 0.00
21 33.87
0 0.00
18 29.03
44 70.97%
5  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 32
5 15.63
7 21.88
6 18.75
3 9.38
0 0.00
11 34.38
21 65.63%
6  โรงเรียนวัดยาง 73
9 12.33
2 2.74
14 19.18
4 5.48
15 20.55
29 39.73
44 60.27%
7  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 69
12 17.39
9 13.04
12 17.39
5 7.25
3 4.35
28 40.58
41 59.42%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 23
4 17.39
0 0.00
9 39.13
0 0.00
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
9  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
3 15.00
1 5.00
3 15.00
3 15.00
1 5.00
9 45.00
11 55.00%
10  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 215
5 2.33
8 3.72
41 19.07
14 6.51
49 22.79
98 45.58
117 54.42%
11  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
18 16.22
6 5.41
9 8.11
19 17.12
6 5.41
53 47.75
58 52.25%
12  โรงเรียนวัดหลวง 23
2 8.70
2 8.70
5 21.74
2 8.70
1 4.35
11 47.83
12 52.17%
13  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 59
24 40.68
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
30 50.85
29 49.15%
14  โรงเรียนวัดรางฉนวน 103
21 20.39
8 7.77
18 17.48
3 2.91
0 0.00
53 51.46
50 48.54%
15  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 56
7 12.50
4 7.14
15 26.79
0 0.00
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
16  โรงเรียนวัดสามขาว 79
2 2.53
7 8.86
16 20.25
3 3.80
6 7.59
45 56.96
34 43.04%
17  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
13 9.70
11 8.21
24 17.91
7 5.22
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
18  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 147
9 6.12
4 2.72
17 11.56
13 8.84
17 11.56
87 59.18
60 40.82%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3011
135 4.48
41 1.36
393 13.05
176 5.85
434 14.41
1832 60.84
1179 39.16%
20  โรงเรียนวัดคำหยาด 92
15 16.30
13 14.13
7 7.61
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
21  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 91
7 7.69
12 13.19
7 7.69
5 5.49
3 3.30
57 62.64
34 37.36%
22  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
23  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 196
20 10.20
0 0.00
51 26.02
0 0.00
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
24  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 86
5 5.81
3 3.49
21 24.42
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
25  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
7 4.64
5 3.31
20 13.25
12 7.95
7 4.64
100 66.23
51 33.77%
26  โรงเรียนวัดรัตนาราม 84
1 1.19
3 3.57
24 28.57
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
27  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 213
13 6.10
0 0.00
52 24.41
6 2.82
0 0.00
142 66.67
71 33.33%
28  โรงเรียนวัดบุญเกิด 47
7 14.89
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 63
7 11.11
0 0.00
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
30  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 16
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
31  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 148
16 10.81
11 7.43
10 6.76
5 3.38
4 2.70
102 68.92
46 31.08%
32  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 52
5 9.62
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
33  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
6 3.33
9 5.00
36 20.00
2 1.11
1 0.56
126 70.00
54 30.00%
34  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
17 13.39
5 3.94
7 5.51
9 7.09
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
35  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
36  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 68
4 5.88
2 2.94
14 20.59
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
37  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 119
8 6.72
10 8.40
17 14.29
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
38  โรงเรียนวัดกำแพง 48
2 4.17
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
39  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 151
0 0.00
6 3.97
16 10.60
22 14.57
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
40  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 105
5 4.76
4 3.81
18 17.14
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
41  โรงเรียนวัดสามโก้ 74
5 6.76
5 6.76
5 6.76
4 5.41
2 2.70
53 71.62
21 28.38%
42  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 114
9 7.89
5 4.39
17 14.91
1 0.88
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
43  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
7 6.60
3 2.83
11 10.38
2 1.89
6 5.66
77 72.64
29 27.36%
44  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
4 5.41
1 1.35
15 20.27
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
45  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 200
7 3.50
16 8.00
28 14.00
3 1.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 63
2 3.17
0 0.00
14 22.22
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
47  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 176
6 3.41
2 1.14
37 21.02
2 1.14
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
48  โรงเรียนวัดยางทอง 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
49  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 147
10 6.80
11 7.48
16 10.88
2 1.36
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
50  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 183
15 8.20
8 4.37
25 13.66
0 0.00
0 0.00
135 73.77
48 26.23%
51  โรงเรียนวัดยางช้าย 142
14 9.86
1 0.70
18 12.68
4 2.82
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
52  โรงเรียนวัดละมุด 104
6 5.77
1 0.96
18 17.31
0 0.00
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
53  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 76
0 0.00
0 0.00
19 25.00
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 81
6 7.41
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
55  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 54
1 1.85
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
6 7.59
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
57  โรงเรียนวัดลานช้าง 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
58  โรงเรียนกระทุ่มราย 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
156 10.22
1168 76.54
358 23.46%
60  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 88
0 0.00
4 4.55
16 18.18
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
61  โรงเรียนวัดมหานาม 150
14 9.33
4 2.67
16 10.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
62  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
24 14.20
6 3.55
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
63  โรงเรียนวัดต้นทอง 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
64  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 111
7 6.31
3 2.70
14 12.61
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
65  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
66  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
67  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 663
23 3.47
16 2.41
101 15.23
1 0.15
0 0.00
522 78.73
141 21.27%
68  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 137
1 0.73
0 0.00
28 20.44
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
69  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
70  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 103
8 7.77
0 0.00
12 11.65
0 0.00
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
71  โรงเรียนวัดเกษทอง 94
1 1.06
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
72  โรงเรียนวัดถนน 124
13 10.48
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
73  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
74  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
0 0.00
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
75  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 94
5 5.32
1 1.06
11 11.70
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
76  โรงเรียนวัดข่อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
77  โรงเรียนวัดลั่นทม 100
4 4.00
3 3.00
7 7.00
5 5.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
78  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 74
5 6.76
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
79  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 87
3 3.45
2 2.30
8 9.20
2 2.30
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
80  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
81  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 80
4 5.00
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
82  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
3 4.35
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 88
5 5.68
0 0.00
6 6.82
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
84  โรงเรียนวัดสว่าง 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
85  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 100
6 6.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
2 2.00
83 83.00
17 17.00%
86  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
6 4.41
3 2.21
14 10.29
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
87  โรงเรียนวัดท่าโขลง 77
1 1.30
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
88  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 125
7 5.60
5 4.00
6 4.80
3 2.40
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
89  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนวัดทำนบ 86
3 3.49
2 2.33
8 9.30
0 0.00
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
91  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 15.85
69 84.15
13 15.85%
92  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 205
0 0.00
0 0.00
32 15.61
0 0.00
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
93  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
2 1.47
1 0.74
18 13.24
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
94  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 78
1 1.28
2 2.56
8 10.26
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
95  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
96  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 88
0 0.00
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
97  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 125
6 4.80
11 8.80
1 0.80
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
98  โรงเรียนวัดท่า 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
99  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
100  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 292
6 2.05
2 0.68
33 11.30
0 0.00
0 0.00
251 85.96
41 14.04%
101  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 136
8 5.88
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
103  โรงเรียนวัดสิทธาราม 155
1 0.65
5 3.23
15 9.68
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
104  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
3 4.48
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
105  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 86
5 5.81
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
1 1.27
2 2.53
69 87.34
10 12.66%
108  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
1 1.03
1 1.03
8 8.25
0 0.00
2 2.06
85 87.63
12 12.37%
109  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 73
0 0.00
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
110  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 188
5 2.66
4 2.13
13 6.91
1 0.53
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
111  โรงเรียนวัดบ้านพราน 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
112  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 142
1 0.70
2 1.41
9 6.34
1 0.70
4 2.82
125 88.03
17 11.97%
113  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
3 3.26
0 0.00
7 7.61
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
114  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
115  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 188
9 4.79
1 0.53
8 4.26
1 0.53
1 0.53
168 89.36
20 10.64%
116  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
117  โรงเรียนวัดบ้านแก 115
3 2.61
3 2.61
4 3.48
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
118  โรงเรียนวัดเอกราช 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
119  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
120  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
121  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 116
4 3.45
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
122  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
123  โรงเรียนวัดศาลาดิน 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
124  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
125  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
126  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 185
4 2.16
0 0.00
7 3.78
5 2.70
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
127  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 175
5 2.86
2 1.14
8 4.57
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
128  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
129  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
1 0.91
1 0.91
7 6.36
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
130  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 160
2 1.25
2 1.25
5 3.13
2 1.25
2 1.25
147 91.88
13 8.13%
131  โรงเรียนวัดทางพระ 114
0 0.00
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
132  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
133  โรงเรียนวัดนางเล่ว 146
2 1.37
0 0.00
9 6.16
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
134  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
135  โรงเรียนวัดจันทราราม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
136  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
137  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
138  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
139  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
140  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
141  โรงเรียนวัดป่ามุนี 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
142  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
143  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดไผ่วง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,465 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  882 4.78
เตี้ย  437 2.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,138 11.58
ผอมและเตี้ย  493 2.67
อ้วนและเตี้ย  767 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,748 74.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,717 คน


25.55%


Powered By www.thaieducation.net