ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 149
18 12.08
15 10.07
30 20.13
15 10.07
15 10.07
56 37.58
93 62.42%
2  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 132
68 51.52
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
50 37.88
82 62.12%
3  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 110
17 15.45
15 13.64
25 22.73
11 10.00
0 0.00
42 38.18
68 61.82%
4  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 171
20 11.70
20 11.70
17 9.94
20 11.70
17 9.94
77 45.03
94 54.97%
5  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 168
16 9.52
4 2.38
23 13.69
20 11.90
28 16.67
77 45.83
91 54.17%
6  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 48
2 4.17
1 2.08
10 20.83
2 4.17
11 22.92
22 45.83
26 54.17%
7  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 135
42 31.11
6 4.44
15 11.11
10 7.41
0 0.00
62 45.93
73 54.07%
8  โรงเรียนวัดศรีประชา 577
73 12.65
61 10.57
40 6.93
35 6.07
101 17.50
267 46.27
310 53.73%
9  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 490
18 3.67
29 5.92
50 10.20
48 9.80
115 23.47
230 46.94
260 53.06%
10  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 137
11 8.03
11 8.03
14 10.22
22 16.06
14 10.22
65 47.45
72 52.55%
11  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 249
56 22.49
21 8.43
36 14.46
15 6.02
0 0.00
121 48.59
128 51.41%
12  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 115
22 19.13
4 3.48
24 20.87
7 6.09
1 0.87
57 49.57
58 50.43%
13  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 113
25 22.12
6 5.31
9 7.96
6 5.31
9 7.96
58 51.33
55 48.67%
14  โรงเรียนวัดสะตือ 172
9 5.23
6 3.49
29 16.86
15 8.72
23 13.37
90 52.33
82 47.67%
15  โรงเรียนวัดปรีดาราม 146
2 1.37
3 2.05
58 39.73
6 4.11
0 0.00
77 52.74
69 47.26%
16  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 41
12 29.27
1 2.44
0 0.00
4 9.76
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 169
19 11.24
2 1.18
20 11.83
20 11.83
17 10.06
91 53.85
78 46.15%
18  โรงเรียนประตูชัย 2033
204 10.03
106 5.21
229 11.26
53 2.61
335 16.48
1106 54.40
927 45.60%
19  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 163
10 6.13
0 0.00
37 22.70
16 9.82
11 6.75
89 54.60
74 45.40%
20  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 161
18 11.18
21 13.04
10 6.21
4 2.48
18 11.18
90 55.90
71 44.10%
21  โรงเรียนบ่อแร่ 94
3 3.19
4 4.26
12 12.77
7 7.45
13 13.83
55 58.51
39 41.49%
22  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 244
76 31.15
15 6.15
8 3.28
1 0.41
0 0.00
144 59.02
100 40.98%
23  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 69
6 8.70
4 5.80
11 15.94
2 2.90
5 7.25
41 59.42
28 40.58%
24  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 84
9 10.71
11 13.10
13 15.48
1 1.19
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
25  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 73
9 12.33
8 10.96
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
26  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 58
9 15.52
1 1.72
11 18.97
1 1.72
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 86
8 9.30
5 5.81
21 24.42
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
28  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 142
17 11.97
24 16.90
15 10.56
0 0.00
0 0.00
86 60.56
56 39.44%
29  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 155
12 7.74
11 7.10
29 18.71
6 3.87
3 1.94
94 60.65
61 39.35%
30  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 91
3 3.30
7 7.69
4 4.40
10 10.99
11 12.09
56 61.54
35 38.46%
31  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 107
15 14.02
11 10.28
15 14.02
0 0.00
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
32  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 319
17 5.33
20 6.27
30 9.40
24 7.52
31 9.72
197 61.76
122 38.24%
33  โรงเรียนวัดตูม 84
7 8.33
10 11.90
9 10.71
6 7.14
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
34  โรงเรียนวัดนางชี 82
11 13.41
6 7.32
10 12.20
4 4.88
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
35  โรงเรียนเชาวน์วัศ 387
24 6.20
3 0.78
66 17.05
28 7.24
23 5.94
243 62.79
144 37.21%
36  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 131
25 19.08
0 0.00
14 10.69
9 6.87
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
37  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 55
7 12.73
4 7.27
8 14.55
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
38  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 28
0 0.00
0 0.00
10 35.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
39  โรงเรียนบ้านคู้คด 121
9 7.44
1 0.83
28 23.14
5 4.13
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
40  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 169
13 7.69
11 6.51
25 14.79
4 2.37
7 4.14
109 64.50
60 35.50%
41  โรงเรียนวัดบัวงาม 68
15 22.06
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 86
5 5.81
4 4.65
17 19.77
3 3.49
1 1.16
56 65.12
30 34.88%
43  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 228
15 6.58
18 7.89
17 7.46
9 3.95
20 8.77
149 65.35
79 34.65%
44  โรงเรียนวัดไทรงาม 136
14 10.29
12 8.82
18 13.24
3 2.21
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 73
8 10.96
2 2.74
13 17.81
1 1.37
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
46  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 225
21 9.33
26 11.56
7 3.11
8 3.56
15 6.67
148 65.78
77 34.22%
47  โรงเรียนวัดไก่ 138
7 5.07
6 4.35
30 21.74
3 2.17
1 0.72
91 65.94
47 34.06%
48  โรงเรียนวัดจอมเกษ 86
7 8.14
5 5.81
12 13.95
5 5.81
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
49  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 179
18 10.06
13 7.26
26 14.53
2 1.12
1 0.56
119 66.48
60 33.52%
50  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 275
34 12.36
6 2.18
41 14.91
4 1.45
4 1.45
186 67.64
89 32.36%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 127
6 4.72
5 3.94
25 19.69
5 3.94
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
52  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2266
44 1.94
67 2.96
214 9.44
111 4.90
281 12.40
1549 68.36
717 31.64%
53  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 95
5 5.26
6 6.32
17 17.89
2 2.11
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
54  โรงเรียนวัดบ้านแถว 38
0 0.00
1 2.63
11 28.95
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
55  โรงเรียนวัดโคกกรวด 70
9 12.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
10 14.29
48 68.57
22 31.43%
56  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 174
24 13.79
1 0.57
21 12.07
7 4.02
1 0.57
120 68.97
54 31.03%
57  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 203
19 9.36
9 4.43
31 15.27
1 0.49
3 1.48
140 68.97
63 31.03%
58  โรงเรียนวัดแก้วตา 97
1 1.03
0 0.00
27 27.84
2 2.06
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
59  โรงเรียนวัดบ้านม้า 88
3 3.41
7 7.95
11 12.50
6 6.82
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
60  โรงเรียนวัดคานหาม 249
3 1.20
16 6.43
33 13.25
4 1.61
20 8.03
173 69.48
76 30.52%
61  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 650
29 4.46
14 2.15
153 23.54
1 0.15
0 0.00
453 69.69
197 30.31%
62  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 109
3 2.75
6 5.50
23 21.10
1 0.92
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
63  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 70
1 1.43
4 5.71
16 22.86
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
64  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 147
7 4.76
5 3.40
31 21.09
0 0.00
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
65  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 336
16 4.76
14 4.17
63 18.75
2 0.60
1 0.30
240 71.43
96 28.57%
66  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 160
7 4.38
13 8.13
24 15.00
1 0.63
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
67  โรงเรียนวัดโคกมะยม 219
7 3.20
0 0.00
44 20.09
4 1.83
6 2.74
158 72.15
61 27.85%
68  โรงเรียนวัดอินกัลยา 169
8 4.73
1 0.59
36 21.30
0 0.00
2 1.18
122 72.19
47 27.81%
69  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 110
11 10.00
5 4.55
12 10.91
2 1.82
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
70  โรงเรียนวัดบึง 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
71  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 135
5 3.70
2 1.48
29 21.48
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
72  โรงเรียนวัดดอกไม้ 34
1 2.94
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
73  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 215
15 6.98
8 3.72
27 12.56
5 2.33
1 0.47
159 73.95
56 26.05%
74  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 54
2 3.70
2 3.70
10 18.52
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
75  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 97
16 16.49
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
76  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 70
5 7.14
6 8.57
6 8.57
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
77  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 110
15 13.64
4 3.64
8 7.27
1 0.91
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
78  โรงเรียนวัดโบสถ์ 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 103
8 7.77
1 0.97
10 9.71
1 0.97
5 4.85
78 75.73
25 24.27%
80  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 132
7 5.30
0 0.00
13 9.85
7 5.30
5 3.79
100 75.76
32 24.24%
81  โรงเรียนวัดศิวาราม 174
14 8.05
7 4.02
14 8.05
7 4.02
0 0.00
132 75.86
42 24.14%
82  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 170
15 8.82
8 4.71
17 10.00
1 0.59
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
83  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 121
2 1.65
0 0.00
27 22.31
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
84  โรงเรียนวัดพระงาม 167
4 2.40
3 1.80
30 17.96
3 1.80
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
85  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 142
0 0.00
0 0.00
19 13.38
15 10.56
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
86  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 156
12 7.69
9 5.77
8 5.13
6 3.85
2 1.28
119 76.28
37 23.72%
87  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 135
14 10.37
6 4.44
12 8.89
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
88  โรงเรียนบ้านลำแดง 250
15 6.00
3 1.20
39 15.60
2 0.80
0 0.00
191 76.40
59 23.60%
89  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 157
16 10.19
2 1.27
16 10.19
3 1.91
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
90  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
91  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 91
7 7.69
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
92  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 162
9 5.56
3 1.85
21 12.96
2 1.23
1 0.62
126 77.78
36 22.22%
93  โรงเรียนวัดทำใหม่ 184
2 1.09
3 1.63
35 19.02
0 0.00
0 0.00
144 78.26
40 21.74%
94  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 115
0 0.00
2 1.74
23 20.00
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
95  โรงเรียนวัดภาชี 194
5 2.58
5 2.58
9 4.64
9 4.64
14 7.22
152 78.35
42 21.65%
96  โรงเรียนวัดหันตรา 465
45 9.68
19 4.09
36 7.74
0 0.00
0 0.00
365 78.49
100 21.51%
97  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1028
33 3.21
29 2.82
51 4.96
71 6.91
34 3.31
810 78.79
218 21.21%
98  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 100
4 4.00
4 4.00
8 8.00
5 5.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
99  โรงเรียนวัดแค 92
3 3.26
0 0.00
8 8.70
3 3.26
5 5.43
73 79.35
19 20.65%
100  โรงเรียนวัดจําปา 49
1 2.04
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
101  โรงเรียนบ้านช้าง 119
10 8.40
4 3.36
10 8.40
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 126
4 3.17
4 3.17
16 12.70
1 0.79
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
103  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 218
6 2.75
9 4.13
15 6.88
6 2.75
7 3.21
175 80.28
43 19.72%
104  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 523
13 2.49
11 2.10
45 8.60
14 2.68
20 3.82
420 80.31
103 19.69%
105  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 158
7 4.43
6 3.80
16 10.13
2 1.27
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
106  โรงเรียนวัดศาลาลอย 176
9 5.11
6 3.41
19 10.80
0 0.00
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
107  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 88
6 6.82
2 2.27
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
108  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 369
14 3.79
7 1.90
45 12.20
5 1.36
0 0.00
298 80.76
71 19.24%
109  โรงเรียนบ้านเป็ด 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
3 6.38
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนวัดโพธิ์ 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
111  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 118
4 3.39
3 2.54
12 10.17
3 2.54
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
112  โรงเรียนวัดสฎางค์ 70
5 7.14
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
113  โรงเรียนวัดพะยอม 207
12 5.80
7 3.38
10 4.83
7 3.38
2 0.97
169 81.64
38 18.36%
114  โรงเรียนประชาสามัคคี 94
5 5.32
0 0.00
10 10.64
2 2.13
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
115  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนวัดช้าง 79
1 1.27
2 2.53
9 11.39
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
117  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 79
4 5.06
3 3.80
7 8.86
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
118  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 136
0 0.00
4 2.94
1 0.74
10 7.35
9 6.62
112 82.35
24 17.65%
119  โรงเรียนวัดโตนด 46
3 6.52
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
120  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 64
7 10.94
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
121  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 175
3 1.71
1 0.57
19 10.86
2 1.14
5 2.86
145 82.86
30 17.14%
122  โรงเรียนคอตันคลอง 27 146
12 8.22
0 0.00
12 8.22
0 0.00
1 0.68
121 82.88
25 17.12%
123  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
124  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 135
6 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 11.85
113 83.70
22 16.30%
125  โรงเรียนกลางคลอง 27 123
7 5.69
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
126  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
9 13.24
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
127  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 76
5 6.58
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
128  โรงเรียนวัดปากกราน 83
3 3.61
4 4.82
2 2.41
2 2.41
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
129  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 90
5 5.56
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
130  โรงเรียนวัดหนองเป้า 197
5 2.54
0 0.00
25 12.69
0 0.00
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
131  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
132  โรงเรียนวัดทุ่งมน 81
2 2.47
2 2.47
6 7.41
2 2.47
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
133  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 81
2 2.47
3 3.70
6 7.41
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
134  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 124
0 0.00
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
135  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 131
1 0.76
0 0.00
15 11.45
0 0.00
3 2.29
112 85.50
19 14.50%
136  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 145
6 4.14
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
137  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
138  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
139  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
140  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
3 5.26
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
141  โรงเรียนวัดหนองบัว 107
2 1.87
2 1.87
9 8.41
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
142  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 179
5 2.79
5 2.79
10 5.59
5 2.79
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
143  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
144  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 91
2 2.20
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
145  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 256
10 3.91
6 2.34
5 1.95
5 1.95
5 1.95
225 87.89
31 12.11%
146  โรงเรียนวัดหนองนาง 153
0 0.00
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
147  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 352
16 4.55
9 2.56
5 1.42
4 1.14
4 1.14
314 89.20
38 10.80%
148  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 763
14 1.83
7 0.92
25 3.28
13 1.70
20 2.62
684 89.65
79 10.35%
149  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 195
2 1.03
6 3.08
12 6.15
0 0.00
0 0.00
175 89.74
20 10.26%
150  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
151  โรงเรียนวัดนาอุ่น 109
2 1.83
3 2.75
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
152  โรงเรียนวัดลาดทราย 313
10 3.19
14 4.47
0 0.00
0 0.00
6 1.92
283 90.42
30 9.58%
153  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 188
10 5.32
1 0.53
7 3.72
0 0.00
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
154  โรงเรียนวัดอุทการาม 99
1 1.01
1 1.01
5 5.05
1 1.01
1 1.01
90 90.91
9 9.09%
155  โรงเรียนวัดพรานนก 78
3 3.85
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
156  โรงเรียนวัดสะแก 156
9 5.77
0 0.00
1 0.64
4 2.56
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
157  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
158  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 351
7 1.99
9 2.56
8 2.28
6 1.71
0 0.00
321 91.45
30 8.55%
159  โรงเรียนวัดสามเรือน 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
160  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 83
2 2.41
0 0.00
3 3.61
1 1.20
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
161  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 156
3 1.92
1 0.64
7 4.49
1 0.64
1 0.64
143 91.67
13 8.33%
162  โรงเรียนวัดหัวหิน 172
1 0.58
1 0.58
8 4.65
4 2.33
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
163  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 439
6 1.37
0 0.00
27 6.15
0 0.00
0 0.00
406 92.48
33 7.52%
164  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 371
8 2.16
2 0.54
3 0.81
4 1.08
10 2.70
344 92.72
27 7.28%
165  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 583
2 0.34
6 1.03
25 4.29
7 1.20
1 0.17
542 92.97
41 7.03%
166  โรงเรียนวัดนาค 515
10 1.94
3 0.58
11 2.14
6 1.17
1 0.19
484 93.98
31 6.02%
167  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
168  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
169  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 103
1 0.97
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
170  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
171  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 343
1 0.29
0 0.00
6 1.75
0 0.00
1 0.29
335 97.67
8 2.33%
172  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 47
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
173  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 426
2 0.47
0 0.00
6 1.41
0 0.00
0 0.00
418 98.12
8 1.88%
174  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
175  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,045 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,880 5.87
เตี้ย  1,058 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,243 10.12
ผอมและเตี้ย  900 2.81
อ้วนและเตี้ย  1,375 4.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,589 73.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,456 คน


26.39%


Powered By www.thaieducation.net