ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 375
79 21.07
82 21.87
91 24.27
57 15.20
66 17.60
0 0.00
375 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 484
145 29.96
107 22.11
94 19.42
78 16.12
60 12.40
0 0.00
484 100.00%
3  โรงเรียนลําสนุ่น 359
34 9.47
29 8.08
59 16.43
58 16.16
83 23.12
96 26.74
263 73.26%
4  โรงเรียนวัดรังสิต 460
51 11.09
45 9.78
94 20.43
29 6.30
94 20.43
147 31.96
313 68.04%
5  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 440
34 7.73
27 6.14
77 17.50
53 12.05
102 23.18
147 33.41
293 66.59%
6  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 113
6 5.31
14 12.39
40 35.40
6 5.31
6 5.31
41 36.28
72 63.72%
7  โรงเรียนวัดถั่วทอง 74
8 10.81
6 8.11
17 22.97
1 1.35
12 16.22
30 40.54
44 59.46%
8  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 216
11 5.09
7 3.24
38 17.59
18 8.33
45 20.83
97 44.91
119 55.09%
9  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1072
22 2.05
46 4.29
203 18.94
68 6.34
249 23.23
484 45.15
588 54.85%
10  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 47
7 14.89
3 6.38
12 25.53
3 6.38
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
11  โรงเรียนสุลักขณะ 176
8 4.55
12 6.82
24 13.64
20 11.36
25 14.20
87 49.43
89 50.57%
12  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 496
20 4.03
16 3.23
95 19.15
36 7.26
74 14.92
255 51.41
241 48.59%
13  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 807
56 6.94
50 6.20
177 21.93
22 2.73
87 10.78
415 51.43
392 48.57%
14  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 169
16 9.47
12 7.10
23 13.61
11 6.51
18 10.65
89 52.66
80 47.34%
15  โรงเรียนจารุศรบํารุง 614
55 8.96
57 9.28
142 23.13
11 1.79
14 2.28
335 54.56
279 45.44%
16  โรงเรียนคลองลาดช้าง 387
44 11.37
24 6.20
26 6.72
44 11.37
26 6.72
223 57.62
164 42.38%
17  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 219
22 10.05
20 9.13
45 20.55
3 1.37
1 0.46
128 58.45
91 41.55%
18  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 35
5 14.29
3 8.57
5 14.29
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
19  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1005
136 13.53
77 7.66
100 9.95
56 5.57
18 1.79
618 61.49
387 38.51%
20  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 177
8 4.52
14 7.91
12 6.78
14 7.91
18 10.17
111 62.71
66 37.29%
21  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 687
81 11.79
25 3.64
137 19.94
2 0.29
2 0.29
440 64.05
247 35.95%
22  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 193
17 8.81
21 10.88
31 16.06
0 0.00
0 0.00
124 64.25
69 35.75%
23  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 196
10 5.10
10 5.10
31 15.82
6 3.06
11 5.61
128 65.31
68 34.69%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 200
18 9.00
14 7.00
16 8.00
9 4.50
11 5.50
132 66.00
68 34.00%
25  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 248
18 7.26
30 12.10
19 7.66
9 3.63
1 0.40
171 68.95
77 31.05%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 87
5 5.75
5 5.75
8 9.20
4 4.60
4 4.60
61 70.11
26 29.89%
27  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 484
27 5.58
12 2.48
80 16.53
11 2.27
12 2.48
342 70.66
142 29.34%
28  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 343
31 9.04
7 2.04
50 14.58
7 2.04
1 0.29
247 72.01
96 27.99%
29  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 109
11 10.09
3 2.75
12 11.01
4 3.67
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
30  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 751
19 2.53
57 7.59
112 14.91
17 2.26
0 0.00
546 72.70
205 27.30%
31  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 198
10 5.05
5 2.53
18 9.09
3 1.52
18 9.09
144 72.73
54 27.27%
32  โรงเรียนวัดผลาหาร 163
12 7.36
11 6.75
20 12.27
1 0.61
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
33  โรงเรียนคลองพระอุดม 126
5 3.97
1 0.79
28 22.22
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
34  โรงเรียนคลองสอง 685
72 10.51
8 1.17
67 9.78
29 4.23
7 1.02
502 73.28
183 26.72%
35  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 84
7 8.33
5 5.95
7 8.33
3 3.57
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
36  โรงเรียนวัดบ่อทอง 289
8 2.77
15 5.19
48 16.61
4 1.38
0 0.00
214 74.05
75 25.95%
37  โรงเรียนวัดจันทาราม 89
4 4.49
2 2.25
14 15.73
3 3.37
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
38  โรงเรียนเจริญวิทยา 98
3 3.06
9 9.18
13 13.27
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
39  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 165
4 2.42
13 7.88
23 13.94
1 0.61
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
40  โรงเรียนวัดสะแก 157
10 6.37
9 5.73
17 10.83
3 1.91
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
41  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 141
7 4.96
2 1.42
18 12.77
5 3.55
3 2.13
106 75.18
35 24.82%
42  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 246
14 5.69
1 0.41
33 13.41
8 3.25
5 2.03
185 75.20
61 24.80%
43  โรงเรียนวัดดาวเรือง 217
14 6.45
12 5.53
18 8.29
6 2.76
3 1.38
164 75.58
53 24.42%
44  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 90
4 4.44
3 3.33
12 13.33
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
45  โรงเรียนบึงเขาย้อน 590
46 7.80
9 1.53
50 8.47
2 0.34
30 5.08
453 76.78
137 23.22%
46  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1029
64 6.22
0 0.00
117 11.37
51 4.96
6 0.58
791 76.87
238 23.13%
47  โรงเรียนวันครู 2502 818
54 6.60
22 2.69
83 10.15
22 2.69
7 0.86
630 77.02
188 22.98%
48  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 124
7 5.65
6 4.84
2 1.61
7 5.65
6 4.84
96 77.42
28 22.58%
49  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 537
23 4.28
22 4.10
61 11.36
6 1.12
8 1.49
417 77.65
120 22.35%
50  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 206
15 7.28
13 6.31
12 5.83
6 2.91
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
51  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 169
13 7.69
1 0.59
22 13.02
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
52  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 700
17 2.43
14 2.00
122 17.43
0 0.00
0 0.00
547 78.14
153 21.86%
53  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 718
39 5.43
32 4.46
61 8.50
16 2.23
8 1.11
562 78.27
156 21.73%
54  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 834
33 3.96
36 4.32
98 11.75
6 0.72
8 0.96
653 78.30
181 21.70%
55  โรงเรียนวัดนาวง 776
50 6.44
18 2.32
96 12.37
3 0.39
1 0.13
608 78.35
168 21.65%
56  โรงเรียนวัดโคก 98
3 3.06
3 3.06
7 7.14
3 3.06
5 5.10
77 78.57
21 21.43%
57  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 281
35 12.46
3 1.07
0 0.00
0 0.00
21 7.47
222 79.00
59 21.00%
58  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 63
1 1.59
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
59  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 235
10 4.26
11 4.68
13 5.53
6 2.55
5 2.13
190 80.85
45 19.15%
60  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 392
26 6.63
7 1.79
41 10.46
1 0.26
0 0.00
317 80.87
75 19.13%
61  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 370
16 4.32
9 2.43
30 8.11
8 2.16
7 1.89
300 81.08
70 18.92%
62  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 557
20 3.59
15 2.69
58 10.41
5 0.90
6 1.08
453 81.33
104 18.67%
63  โรงเรียนศาลาพัน 125
9 7.20
6 4.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
64  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 414
20 4.83
13 3.14
7 1.69
22 5.31
13 3.14
339 81.88
75 18.12%
65  โรงเรียนวัดบางพูน 749
25 3.34
23 3.07
37 4.94
20 2.67
30 4.01
614 81.98
135 18.02%
66  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 314
10 3.18
6 1.91
35 11.15
4 1.27
0 0.00
259 82.48
55 17.52%
67  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
68  โรงเรียนวัดบัวหลวง 135
0 0.00
0 0.00
22 16.30
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
69  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 80
0 0.00
4 5.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
70  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 198
4 2.02
7 3.54
14 7.07
5 2.53
2 1.01
166 83.84
32 16.16%
71  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 96
6 6.25
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
72  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 284
13 4.58
5 1.76
18 6.34
3 1.06
5 1.76
240 84.51
44 15.49%
73  โรงเรียนปากคลองสอง 73
3 4.11
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
74  โรงเรียนวัดบางคูวัด 343
30 8.75
12 3.50
8 2.33
0 0.00
0 0.00
293 85.42
50 14.58%
75  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1749
47 2.69
28 1.60
175 10.01
0 0.00
0 0.00
1499 85.71
250 14.29%
76  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 198
2 1.01
5 2.53
12 6.06
4 2.02
5 2.53
170 85.86
28 14.14%
77  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 912
32 3.51
30 3.29
54 5.92
0 0.00
7 0.77
789 86.51
123 13.49%
78  โรงเรียนวัดบางเตยใน 103
1 0.97
1 0.97
8 7.77
2 1.94
1 0.97
90 87.38
13 12.62%
79  โรงเรียนวัดปทุมทอง 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
80  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
81  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 279
9 3.23
7 2.51
17 6.09
0 0.00
0 0.00
246 88.17
33 11.83%
82  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 80
1 1.25
1 1.25
5 6.25
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
83  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 431
12 2.78
9 2.09
14 3.25
8 1.86
4 0.93
384 89.10
47 10.90%
84  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
85  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 267
6 2.25
2 0.75
14 5.24
1 0.37
2 0.75
242 90.64
25 9.36%
86  โรงเรียนวัดสว่างภพ 178
4 2.25
3 1.69
2 1.12
2 1.12
0 0.00
167 93.82
11 6.18%
87  โรงเรียนบ้านบึง 131
0 0.00
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
88  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 692
16 2.31
10 1.45
5 0.72
5 0.72
5 0.72
651 94.08
41 5.92%
89  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 812
7 0.86
8 0.99
18 2.22
9 1.11
6 0.74
764 94.09
48 5.91%
90  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
91  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 100
1 1.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
92  โรงเรียนสามวาวิทยา 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
112 95.73
5 4.27%
93  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
94  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1855
51 2.75
4 0.22
4 0.22
3 0.16
3 0.16
1790 96.50
65 3.50%
95  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 117
0 0.00
2 1.71
2 1.71
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
96  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 625
5 0.80
4 0.64
8 1.28
0 0.00
0 0.00
608 97.28
17 2.72%
97  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
98  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
99  โรงเรียนคลองลากค้อน 80
1 1.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
100  โรงเรียนวัดฉาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวัดเชิงท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,517 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,971 5.71
เตี้ย  1,350 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,651 10.58
ผอมและเตี้ย  962 2.79
อ้วนและเตี้ย  1,277 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,306 73.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,211 คน


26.69%


Powered By www.thaieducation.net