ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสีล้ง 105
38 36.19
35 33.33
22 20.95
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48%
2  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 318
246 77.36
0 0.00
26 8.18
0 0.00
0 0.00
46 14.47
272 85.53%
3  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 1012
73 7.21
100 9.88
102 10.08
233 23.02
332 32.81
172 17.00
840 83.00%
4  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 181
133 73.48
0 0.00
7 3.87
0 0.00
0 0.00
41 22.65
140 77.35%
5  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 325
13 4.00
13 4.00
71 21.85
26 8.00
51 15.69
151 46.46
174 53.54%
6  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 438
47 10.73
45 10.27
84 19.18
18 4.11
36 8.22
208 47.49
230 52.51%
7  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 267
23 8.61
22 8.24
53 19.85
12 4.49
25 9.36
132 49.44
135 50.56%
8  โรงเรียนวัดหัวคู้ 341
19 5.57
16 4.69
41 12.02
35 10.26
57 16.72
173 50.73
168 49.27%
9  โรงเรียนวัดกาหลง 79
6 7.59
0 0.00
29 36.71
1 1.27
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
10  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
8 7.84
14 13.73
22 21.57
1 0.98
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
11  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 265
7 2.64
13 4.91
60 22.64
14 5.28
15 5.66
156 58.87
109 41.13%
12  โรงเรียนวัดคอลาด 117
10 8.55
9 7.69
26 22.22
2 1.71
1 0.85
69 58.97
48 41.03%
13  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 879
87 9.90
56 6.37
108 12.29
32 3.64
74 8.42
522 59.39
357 40.61%
14  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
82 20.00
25 6.10
28 6.83
15 3.66
12 2.93
248 60.49
162 39.51%
15  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 425
18 4.24
9 2.12
65 15.29
28 6.59
35 8.24
270 63.53
155 36.47%
16  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 87
5 5.75
7 8.05
9 10.34
0 0.00
10 11.49
56 64.37
31 35.63%
17  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 275
6 2.18
5 1.82
64 23.27
8 2.91
13 4.73
179 65.09
96 34.91%
18  โรงเรียนคลองกันยา 188
9 4.79
7 3.72
16 8.51
16 8.51
17 9.04
123 65.43
65 34.57%
19  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 140
13 9.29
14 10.00
9 6.43
6 4.29
5 3.57
93 66.43
47 33.57%
20  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 357
18 5.04
19 5.32
43 12.04
37 10.36
1 0.28
239 66.95
118 33.05%
21  โรงเรียนวัดบางบ่อ 542
28 5.17
18 3.32
80 14.76
23 4.24
30 5.54
363 66.97
179 33.03%
22  โรงเรียนคลองบางแก้ว 817
41 5.02
25 3.06
137 16.77
18 2.20
36 4.41
560 68.54
257 31.46%
23  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1878
68 3.62
103 5.48
98 5.22
149 7.93
161 8.57
1299 69.17
579 30.83%
24  โรงเรียนวัดสลุด 149
10 6.71
5 3.36
15 10.07
4 2.68
10 6.71
105 70.47
44 29.53%
25  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 182
16 8.79
0 0.00
18 9.89
5 2.75
13 7.14
130 71.43
52 28.57%
26  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1115
113 10.13
109 9.78
63 5.65
25 2.24
6 0.54
799 71.66
316 28.34%
27  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 57
1 1.75
4 7.02
5 8.77
4 7.02
2 3.51
41 71.93
16 28.07%
28  โรงเรียนคลองบางกะสี 140
6 4.29
0 0.00
32 22.86
1 0.71
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 486
31 6.38
21 4.32
79 16.26
2 0.41
1 0.21
352 72.43
134 27.57%
30  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1054
33 3.13
35 3.32
66 6.26
103 9.77
50 4.74
767 72.77
287 27.23%
31  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
13 4.33
5 1.67
44 14.67
7 2.33
12 4.00
219 73.00
81 27.00%
32  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1175
62 5.28
32 2.72
99 8.43
36 3.06
88 7.49
858 73.02
317 26.98%
33  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1667
88 5.28
18 1.08
294 17.64
28 1.68
19 1.14
1220 73.19
447 26.81%
34  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 475
24 5.05
31 6.53
30 6.32
20 4.21
13 2.74
357 75.16
118 24.84%
35  โรงเรียนคลองบางกระบือ 793
28 3.53
16 2.02
147 18.54
0 0.00
0 0.00
602 75.91
191 24.09%
36  โรงเรียนปากคลองมอญ 179
5 2.79
8 4.47
29 16.20
0 0.00
0 0.00
137 76.54
42 23.46%
37  โรงเรียนตลาดคลองสวน 43
6 13.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.30
33 76.74
10 23.26%
38  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 465
8 1.72
27 5.81
72 15.48
0 0.00
1 0.22
357 76.77
108 23.23%
39  โรงเรียนเทวะคลองตรง 65
4 6.15
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
40  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 158
8 5.06
4 2.53
19 12.03
2 1.27
2 1.27
123 77.85
35 22.15%
41  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 686
46 6.71
21 3.06
81 11.81
1 0.15
0 0.00
537 78.28
149 21.72%
42  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 80
2 2.50
2 2.50
12 15.00
0 0.00
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
43  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 120
9 7.50
4 3.33
4 3.33
4 3.33
4 3.33
95 79.17
25 20.83%
44  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
24 2.84
15 1.77
68 8.04
27 3.19
40 4.73
672 79.43
174 20.57%
45  โรงเรียนวัดโคธาราม 74
4 5.41
1 1.35
10 13.51
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
46  โรงเรียนคลองหลุมลึก 144
3 2.08
2 1.39
22 15.28
2 1.39
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
47  โรงเรียนวัดบัวโรย 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
4 3.25
5 4.07
99 80.49
24 19.51%
48  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 156
6 3.85
0 0.00
20 12.82
0 0.00
4 2.56
126 80.77
30 19.23%
49  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
0 0.00
5 3.60
20 14.39
1 0.72
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
50  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 102
4 3.92
3 2.94
7 6.86
3 2.94
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
51  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
5 9.26
44 81.48
10 18.52%
52  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 286
0 0.00
8 2.80
38 13.29
0 0.00
0 0.00
240 83.92
46 16.08%
53  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 75
1 1.33
2 2.67
3 4.00
3 4.00
3 4.00
63 84.00
12 16.00%
54  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 206
12 5.83
18 8.74
2 0.97
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 220
6 2.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 11.82
188 85.45
32 14.55%
56  โรงเรียนวัดลาดหวาย 84
4 4.76
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
57  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 85
2 2.35
3 3.53
4 4.71
2 2.35
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
58  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 543
2 0.37
3 0.55
30 5.52
4 0.74
33 6.08
471 86.74
72 13.26%
59  โรงเรียนวัดบางเพรียง 382
9 2.36
17 4.45
23 6.02
0 0.00
1 0.26
332 86.91
50 13.09%
60  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 153
1 0.65
0 0.00
10 6.54
5 3.27
2 1.31
135 88.24
18 11.76%
61  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1371
31 2.26
24 1.75
67 4.89
13 0.95
18 1.31
1218 88.84
153 11.16%
62  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 208
8 3.85
1 0.48
11 5.29
0 0.00
0 0.00
188 90.38
20 9.62%
63  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 165
5 3.03
0 0.00
10 6.06
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
64  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1310
11 0.84
13 0.99
41 3.13
7 0.53
43 3.28
1195 91.22
115 8.78%
65  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 861
11 1.28
6 0.70
57 6.62
0 0.00
0 0.00
787 91.41
74 8.59%
66  โรงเรียนวัดนาคราช 97
3 3.09
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
67  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 154
0 0.00
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
145 94.16
9 5.84%
68  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 285
0 0.00
0 0.00
13 4.56
0 0.00
2 0.70
270 94.74
15 5.26%
69  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
70  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1194
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1194 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,477 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,662 5.84
เตี้ย  1,022 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,811 9.87
ผอมและเตี้ย  987 3.47
อ้วนและเตี้ย  1,322 4.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,673 72.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,804 คน


27.40%


Powered By www.thaieducation.net