ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางด้วน 84
24 28.57
12 14.29
12 14.29
7 8.33
7 8.33
22 26.19
62 73.81%
2  โรงเรียนวัดบางโปรง 259
11 4.25
13 5.02
59 22.78
24 9.27
63 24.32
89 34.36
170 65.64%
3  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 163
10 6.13
25 15.34
54 33.13
7 4.29
0 0.00
67 41.10
96 58.90%
4  โรงเรียนวัดสุขกร 165
9 5.45
13 7.88
28 16.97
22 13.33
23 13.94
70 42.42
95 57.58%
5  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1414
82 5.80
59 4.17
216 15.28
139 9.83
247 17.47
671 47.45
743 52.55%
6  โรงเรียนวัดครุใน 378
33 8.73
17 4.50
85 22.49
8 2.12
52 13.76
183 48.41
195 51.59%
7  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 758
85 11.21
81 10.69
48 6.33
122 16.09
38 5.01
384 50.66
374 49.34%
8  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 207
9 4.35
7 3.38
38 18.36
16 7.73
24 11.59
113 54.59
94 45.41%
9  โรงเรียนวัดใหญ่ 667
31 4.65
22 3.30
108 16.19
53 7.95
74 11.09
379 56.82
288 43.18%
10  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 267
28 10.49
17 6.37
48 17.98
16 5.99
1 0.37
157 58.80
110 41.20%
11  โรงเรียนวัดป่าเกด 139
4 2.88
9 6.47
15 10.79
14 10.07
15 10.79
82 58.99
57 41.01%
12  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 593
25 4.22
18 3.04
87 14.67
43 7.25
60 10.12
360 60.71
233 39.29%
13  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 497
35 7.04
14 2.82
85 17.10
55 11.07
5 1.01
303 60.97
194 39.03%
14  โรงเรียนวัดแพรกษา 1503
45 2.99
23 1.53
255 16.97
69 4.59
159 10.58
952 63.34
551 36.66%
15  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 815
35 4.29
23 2.82
70 8.59
66 8.10
101 12.39
520 63.80
295 36.20%
16  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 879
32 3.64
41 4.66
134 15.24
41 4.66
65 7.39
566 64.39
313 35.61%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1594
30 1.88
71 4.45
357 22.40
87 5.46
20 1.25
1029 64.55
565 35.45%
18  โรงเรียนคลองบางปู 111
5 4.50
11 9.91
16 14.41
5 4.50
2 1.80
72 64.86
39 35.14%
19  โรงเรียนคลองใหม่ 529
23 4.35
15 2.84
46 8.70
41 7.75
59 11.15
345 65.22
184 34.78%
20  โรงเรียนวัดคลองเก้า 555
26 4.68
26 4.68
51 9.19
45 8.11
45 8.11
362 65.23
193 34.77%
21  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 156
24 15.38
7 4.49
21 13.46
1 0.64
1 0.64
102 65.38
54 34.62%
22  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1293
54 4.18
99 7.66
110 8.51
130 10.05
40 3.09
860 66.51
433 33.49%
23  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1411
98 6.95
84 5.95
85 6.02
71 5.03
115 8.15
958 67.90
453 32.10%
24  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 45
3 6.67
2 4.44
8 17.78
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
25  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 147
12 8.16
8 5.44
23 15.65
0 0.00
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
26  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1107
48 4.34
27 2.44
234 21.14
11 0.99
0 0.00
787 71.09
320 28.91%
27  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1434
52 3.63
79 5.51
161 11.23
118 8.23
0 0.00
1024 71.41
410 28.59%
28  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 762
41 5.38
21 2.76
41 5.38
32 4.20
79 10.37
548 71.92
214 28.08%
29  โรงเรียนวัดคลองมอญ 130
9 6.92
0 0.00
19 14.62
6 4.62
2 1.54
94 72.31
36 27.69%
30  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 255
22 8.63
5 1.96
36 14.12
3 1.18
0 0.00
189 74.12
66 25.88%
31  โรงเรียนวัดสวนส้ม 723
16 2.21
15 2.07
144 19.92
8 1.11
0 0.00
540 74.69
183 25.31%
32  โรงเรียนบ้านบางจาก 377
39 10.34
0 0.00
56 14.85
0 0.00
0 0.00
282 74.80
95 25.20%
33  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 428
20 4.67
14 3.27
70 16.36
2 0.47
1 0.23
321 75.00
107 25.00%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 68
5 7.35
4 5.88
5 7.35
3 4.41
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
35  โรงเรียนวัดกองแก้ว 134
10 7.46
3 2.24
19 14.18
0 0.00
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
36  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 370
29 7.84
19 5.14
31 8.38
9 2.43
0 0.00
282 76.22
88 23.78%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 286
15 5.24
8 2.80
40 13.99
2 0.70
1 0.35
220 76.92
66 23.08%
38  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 280
17 6.07
9 3.21
35 12.50
3 1.07
0 0.00
216 77.14
64 22.86%
39  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 92
8 8.70
3 3.26
10 10.87
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
40  โรงเรียนวัดแหลม 204
7 3.43
7 3.43
31 15.20
0 0.00
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
41  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 139
16 11.51
6 4.32
8 5.76
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
42  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 98
12 12.24
6 6.12
3 3.06
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
43  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 72
5 6.94
3 4.17
6 8.33
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
44  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
2 6.90
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
45  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 93
3 3.23
0 0.00
16 17.20
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
46  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 506
27 5.34
10 1.98
46 9.09
5 0.99
12 2.37
406 80.24
100 19.76%
47  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 332
5 1.51
0 0.00
59 17.77
0 0.00
0 0.00
268 80.72
64 19.28%
48  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1807
42 2.32
116 6.42
170 9.41
17 0.94
0 0.00
1462 80.91
345 19.09%
49  โรงเรียนวัดครุนอก 84
1 1.19
2 2.38
13 15.48
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
50  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
51  โรงเรียนวัดรวก 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
52  โรงเรียนวัดคันลัด 81
4 4.94
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
53  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 484
16 3.31
11 2.27
54 11.16
0 0.00
0 0.00
403 83.26
81 16.74%
54  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 356
25 7.02
4 1.12
30 8.43
0 0.00
0 0.00
297 83.43
59 16.57%
55  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 403
8 1.99
5 1.24
45 11.17
3 0.74
4 0.99
338 83.87
65 16.13%
56  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 138
0 0.00
0 0.00
20 14.49
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
57  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 509
33 6.48
2 0.39
35 6.88
2 0.39
2 0.39
435 85.46
74 14.54%
58  โรงเรียนวัดแค 197
4 2.03
0 0.00
11 5.58
3 1.52
5 2.54
174 88.32
23 11.68%
59  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 326
14 4.29
0 0.00
19 5.83
0 0.00
4 1.23
289 88.65
37 11.35%
60  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 71
1 1.41
3 4.23
3 4.23
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
61  โรงเรียนคลองสำโรง 589
15 2.55
7 1.19
20 3.40
7 1.19
17 2.89
523 88.79
66 11.21%
62  โรงเรียนวัดบางกอบัว 109
3 2.75
2 1.83
3 2.75
1 0.92
2 1.83
98 89.91
11 10.09%
63  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 327
9 2.75
0 0.00
24 7.34
0 0.00
0 0.00
294 89.91
33 10.09%
64  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 70
0 0.00
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
65  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 665
18 2.71
0 0.00
32 4.81
0 0.00
0 0.00
615 92.48
50 7.52%
66  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 449
5 1.11
6 1.34
14 3.12
4 0.89
2 0.45
418 93.10
31 6.90%
67  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 840
7 0.83
1 0.12
42 5.00
5 0.60
0 0.00
785 93.45
55 6.55%
68  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 646
7 1.08
0 0.00
23 3.56
0 0.00
0 0.00
616 95.36
30 4.64%
69  โรงเรียนวัดกลาง 174
3 1.72
2 1.15
3 1.72
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
70  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 534
5 0.94
4 0.75
11 2.06
1 0.19
0 0.00
513 96.07
21 3.93%
71  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 205
0 0.00
1 0.49
2 0.98
0 0.00
1 0.49
201 98.05
4 1.95%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,712 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,401 4.42
เตี้ย  1,125 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,732 11.77
ผอมและเตี้ย  1,334 4.21
อ้วนและเตี้ย  1,352 4.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,768 71.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,944 คน


28.20%


Powered By www.thaieducation.net