ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 111
75 67.57
12 10.81
10 9.01
9 8.11
5 4.50
0 0.00
111 100.00%
2  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 42
0 0.00
42 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 25
19 76.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 35
31 88.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
5  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
2 50.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 135
10 7.41
6 4.44
11 8.15
107 79.26
1 0.74
0 0.00
135 100.00%
7  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 201
41 20.40
37 18.41
47 23.38
30 14.93
27 13.43
19 9.45
182 90.55%
8  โรงเรียนคำโองวิทยา 77
13 16.88
9 11.69
13 16.88
14 18.18
20 25.97
8 10.39
69 89.61%
9  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 64
7 10.94
16 25.00
21 32.81
7 10.94
6 9.38
7 10.94
57 89.06%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 126
30 23.81
31 24.60
23 18.25
6 4.76
22 17.46
14 11.11
112 88.89%
11  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 60
38 63.33
6 10.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
7 11.67
53 88.33%
12  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 46
3 6.52
8 17.39
14 30.43
7 15.22
8 17.39
6 13.04
40 86.96%
13  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 45
11 24.44
6 13.33
9 20.00
7 15.56
5 11.11
7 15.56
38 84.44%
14  โรงเรียนบ้านแสนสุข 76
55 72.37
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
12 15.79
64 84.21%
15  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 116
84 72.41
1 0.86
8 6.90
1 0.86
0 0.00
22 18.97
94 81.03%
16  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 47
16 34.04
1 2.13
5 10.64
16 34.04
0 0.00
9 19.15
38 80.85%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 124
12 9.68
14 11.29
16 12.90
26 20.97
30 24.19
26 20.97
98 79.03%
18  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 130
95 73.08
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
30 23.08
100 76.92%
19  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
9 14.75
2 3.28
10 16.39
11 18.03
9 14.75
20 32.79
41 67.21%
20  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
21  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 35
19 54.29
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
12 34.29
23 65.71%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว 82
51 62.20
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
30 36.59
52 63.41%
23  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 95
13 13.68
10 10.53
19 20.00
7 7.37
10 10.53
36 37.89
59 62.11%
24  โรงเรียนหนองแวงม่วง 60
17 28.33
7 11.67
6 10.00
7 11.67
0 0.00
23 38.33
37 61.67%
25  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 104
21 20.19
19 18.27
7 6.73
12 11.54
5 4.81
40 38.46
64 61.54%
26  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 62
10 16.13
9 14.52
5 8.06
10 16.13
4 6.45
24 38.71
38 61.29%
27  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
17 10.76
20 12.66
3 1.90
37 23.42
17 10.76
64 40.51
94 59.49%
28  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74
40 54.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
30 40.54
44 59.46%
29  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 49
1 2.04
11 22.45
8 16.33
1 2.04
8 16.33
20 40.82
29 59.18%
30  โรงเรียนนาบงวิทยา 136
18 13.24
24 17.65
7 5.15
16 11.76
15 11.03
56 41.18
80 58.82%
31  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 94
45 47.87
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
32  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 210
44 20.95
28 13.33
13 6.19
17 8.10
13 6.19
95 45.24
115 54.76%
33  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 126
6 4.76
4 3.17
20 15.87
19 15.08
15 11.90
62 49.21
64 50.79%
34  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 34
4 11.76
2 5.88
1 2.94
10 29.41
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
35  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 49
9 18.37
5 10.20
5 10.20
5 10.20
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
36  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 41
3 7.32
3 7.32
4 9.76
3 7.32
7 17.07
21 51.22
20 48.78%
37  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 62
5 8.06
8 12.90
4 6.45
7 11.29
6 9.68
32 51.61
30 48.39%
38  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 238
58 24.37
29 12.18
4 1.68
18 7.56
2 0.84
127 53.36
111 46.64%
39  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 127
21 16.54
22 17.32
15 11.81
0 0.00
0 0.00
69 54.33
58 45.67%
40  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 101
18 17.82
19 18.81
9 8.91
0 0.00
0 0.00
55 54.46
46 45.54%
41  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 115
13 11.30
7 6.09
17 14.78
6 5.22
8 6.96
64 55.65
51 44.35%
42  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 25
6 24.00
2 8.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
14 56.00
11 44.00%
43  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 161
5 3.11
4 2.48
24 14.91
9 5.59
28 17.39
91 56.52
70 43.48%
44  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 100
9 9.00
11 11.00
14 14.00
9 9.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
45  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
6 42.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
46  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 106
22 20.75
10 9.43
6 5.66
6 5.66
1 0.94
61 57.55
45 42.45%
47  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 122
16 13.11
12 9.84
16 13.11
5 4.10
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
48  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 183
26 14.21
31 16.94
14 7.65
0 0.00
0 0.00
112 61.20
71 38.80%
49  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 96
8 8.33
12 12.50
8 8.33
8 8.33
1 1.04
59 61.46
37 38.54%
50  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 98
8 8.16
8 8.16
18 18.37
3 3.06
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
51  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 109
15 13.76
8 7.34
5 4.59
5 4.59
6 5.50
70 64.22
39 35.78%
52  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
59 15.53
33 8.68
40 10.53
0 0.00
0 0.00
248 65.26
132 34.74%
53  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 245
32 13.06
8 3.27
34 13.88
6 2.45
3 1.22
162 66.12
83 33.88%
54  โรงเรียนดงบังวิทยา 113
5 4.42
10 8.85
15 13.27
4 3.54
4 3.54
75 66.37
38 33.63%
55  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213
15 7.04
35 16.43
15 7.04
5 2.35
0 0.00
143 67.14
70 32.86%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 178
31 17.42
17 9.55
8 4.49
2 1.12
0 0.00
120 67.42
58 32.58%
57  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 198
16 8.08
14 7.07
12 6.06
11 5.56
9 4.55
136 68.69
62 31.31%
58  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 176
16 9.09
17 9.66
0 0.00
11 6.25
11 6.25
121 68.75
55 31.25%
59  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 116
13 11.21
10 8.62
12 10.34
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
60  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 77
5 6.49
10 12.99
5 6.49
3 3.90
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
61  โรงเรียนบ้านโคกศรี 109
3 2.75
7 6.42
8 7.34
7 6.42
7 6.42
77 70.64
32 29.36%
62  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 60
4 6.67
4 6.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
63  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 130
8 6.15
5 3.85
10 7.69
8 6.15
5 3.85
94 72.31
36 27.69%
64  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 182
24 13.19
22 12.09
0 0.00
1 0.55
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
65  โรงเรียนยางคำวิทยา 86
13 15.12
1 1.16
3 3.49
2 2.33
3 3.49
64 74.42
22 25.58%
66  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 122
9 7.38
7 5.74
9 7.38
3 2.46
3 2.46
91 74.59
31 25.41%
67  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168
16 9.52
12 7.14
3 1.79
8 4.76
3 1.79
126 75.00
42 25.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
69  โรงเรียนโคกคำวิทยา 154
11 7.14
5 3.25
21 13.64
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
70  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 147
3 2.04
2 1.36
23 15.65
3 2.04
3 2.04
113 76.87
34 23.13%
71  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 64
6 9.38
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
72  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 152
7 4.61
1 0.66
9 5.92
8 5.26
8 5.26
119 78.29
33 21.71%
73  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
9 8.82
2 1.96
5 4.90
4 3.92
2 1.96
80 78.43
22 21.57%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
0 0.00
2 3.57
44 78.57
12 21.43%
75  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 84
11 13.10
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
76  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 145
8 5.52
10 6.90
11 7.59
2 1.38
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
77  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
78  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 38
6 15.79
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
79  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 143
17 11.89
10 6.99
2 1.40
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
80  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 156
8 5.13
7 4.49
10 6.41
7 4.49
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
81  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
82  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
83  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 164
18 10.98
8 4.88
7 4.27
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
84  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 184
16 8.70
9 4.89
12 6.52
0 0.00
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
85  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 35
6 17.14
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
86  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 103
19 18.45
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
87  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 42
7 16.67
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
88  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 347
12 3.46
14 4.03
17 4.90
12 3.46
9 2.59
283 81.56
64 18.44%
89  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 78
1 1.28
0 0.00
13 16.67
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
90  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 62
2 3.23
7 11.29
1 1.61
0 0.00
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
91  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 29
2 6.90
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
92  โรงเรียนคำขามวิทยา 93
5 5.38
4 4.30
1 1.08
3 3.23
3 3.23
77 82.80
16 17.20%
93  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 99
10 10.10
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
94  โรงเรียนดอนขีวิทยา 114
7 6.14
4 3.51
5 4.39
0 0.00
3 2.63
95 83.33
19 16.67%
95  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 90
5 5.56
3 3.33
4 4.44
2 2.22
1 1.11
75 83.33
15 16.67%
96  โรงเรียนปอแดงวิทยา 68
4 5.88
2 2.94
3 4.41
1 1.47
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
97  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 68
0 0.00
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
98  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 60
1 1.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
99  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 183
8 4.37
4 2.19
15 8.20
0 0.00
0 0.00
156 85.25
27 14.75%
100  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 69
2 2.90
1 1.45
0 0.00
1 1.45
6 8.70
59 85.51
10 14.49%
101  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 141
13 9.22
3 2.13
4 2.84
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
102  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 113
8 7.08
2 1.77
3 2.65
3 2.65
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
103  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
12 9.52
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
104  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 45
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
105  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
106  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
107  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
108  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1025
26 2.54
26 2.54
27 2.63
26 2.54
16 1.56
904 88.20
121 11.80%
109  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
110  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 264
19 7.20
6 2.27
5 1.89
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
111  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 125
12 9.60
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
112  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
3 4.55
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
113  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
114  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
6 3.73
4 2.48
5 3.11
1 0.62
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
115  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
6 4.96
2 1.65
4 3.31
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
116  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 101
3 2.97
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
117  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 165
5 3.03
2 1.21
8 4.85
1 0.61
0 0.00
149 90.30
16 9.70%
118  โรงเรียนหนองบัวชุม 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
119  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
120  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
121  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 122
2 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.38
111 90.98
11 9.02%
122  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 174
5 2.87
4 2.30
6 3.45
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
123  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
124  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
125  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 100
2 2.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
126  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 159
3 1.89
4 2.52
3 1.89
0 0.00
1 0.63
148 93.08
11 6.92%
127  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
128  โรงเรียนบ้านหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
129  โรงเรียนพิมูลวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
130  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.19
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
131  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 98
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
132  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
133  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
134  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 87
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
135  โรงเรียนบ้านคำแคน 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
136  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
4 3.54
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
137  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 115
4 3.48
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
138  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 190
4 2.11
2 1.05
3 1.58
0 0.00
0 0.00
181 95.26
9 4.74%
139  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
140  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 120
1 0.83
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
141  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 73
2 2.74
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
142  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 99
1 1.01
1 1.01
1 1.01
1 1.01
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
143  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
1 0.72
3 2.17
133 96.38
5 3.62%
144  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
145  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
146  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
147  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
149  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
1 1.04
93 96.88
3 3.13%
150  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 198
3 1.52
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
192 96.97
6 3.03%
151  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 103
1 0.97
1 0.97
1 0.97
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
152  โรงเรียนบ้านชัยศรี 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
153  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองขาม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 285
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
285 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนหนองโนวิทยา 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,332 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,755 10.13
เตี้ย  909 5.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,054 6.08
ผอมและเตี้ย  645 3.72
อ้วนและเตี้ย  400 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,569 72.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,763 คน


27.48%


Powered By www.thaieducation.net