ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอินทร์ 97
13 13.40
9 9.28
15 15.46
15 15.46
22 22.68
23 23.71
74 76.29%
2  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 383
75 19.58
100 26.11
51 13.32
50 13.05
0 0.00
107 27.94
276 72.06%
3  โรงเรียนคลองเกลือ 782
42 5.37
48 6.14
195 24.94
171 21.87
103 13.17
223 28.52
559 71.48%
4  โรงเรียนวัดเพรางาย 158
31 19.62
35 22.15
0 0.00
22 13.92
24 15.19
46 29.11
112 70.89%
5  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 283
54 19.08
41 14.49
29 10.25
29 10.25
12 4.24
118 41.70
165 58.30%
6  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 288
11 3.82
11 3.82
93 32.29
30 10.42
18 6.25
125 43.40
163 56.60%
7  โรงเรียนวัดลำโพ 315
27 8.57
30 9.52
45 14.29
31 9.84
44 13.97
138 43.81
177 56.19%
8  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 389
56 14.40
37 9.51
71 18.25
24 6.17
29 7.46
172 44.22
217 55.78%
9  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1547
139 8.99
101 6.53
377 24.37
56 3.62
159 10.28
715 46.22
832 53.78%
10  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 108
2 1.85
2 1.85
43 39.81
0 0.00
0 0.00
61 56.48
47 43.52%
11  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 283
13 4.59
26 9.19
51 18.02
30 10.60
3 1.06
160 56.54
123 43.46%
12  โรงเรียนวัดตาล 378
15 3.97
14 3.70
59 15.61
34 8.99
37 9.79
219 57.94
159 42.06%
13  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 93
12 12.90
10 10.75
11 11.83
3 3.23
3 3.23
54 58.06
39 41.94%
14  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 177
18 10.17
5 2.82
31 17.51
8 4.52
6 3.39
109 61.58
68 38.42%
15  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 216
9 4.17
6 2.78
26 12.04
15 6.94
25 11.57
135 62.50
81 37.50%
16  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 387
17 4.39
8 2.07
43 11.11
25 6.46
51 13.18
243 62.79
144 37.21%
17  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 196
6 3.06
10 5.10
47 23.98
3 1.53
0 0.00
130 66.33
66 33.67%
18  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 974
89 9.14
43 4.41
78 8.01
26 2.67
73 7.49
665 68.28
309 31.72%
19  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 57
0 0.00
6 10.53
4 7.02
3 5.26
5 8.77
39 68.42
18 31.58%
20  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 150
18 12.00
2 1.33
27 18.00
0 0.00
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
21  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 190
8 4.21
11 5.79
19 10.00
4 2.11
17 8.95
131 68.95
59 31.05%
22  โรงเรียนวัดลากค้อน 88
2 2.27
2 2.27
22 25.00
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
23  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 111
9 8.11
9 8.11
10 9.01
6 5.41
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
24  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 67
7 10.45
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
25  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 404
30 7.43
18 4.46
65 16.09
4 0.99
3 0.74
284 70.30
120 29.70%
26  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1117
38 3.40
25 2.24
90 8.06
63 5.64
104 9.31
797 71.35
320 28.65%
27  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 376
10 2.66
17 4.52
30 7.98
18 4.79
32 8.51
269 71.54
107 28.46%
28  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 380
19 5.00
6 1.58
22 5.79
25 6.58
27 7.11
281 73.95
99 26.05%
29  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1170
59 5.04
82 7.01
150 12.82
2 0.17
0 0.00
877 74.96
293 25.04%
30  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 125
3 2.40
3 2.40
18 14.40
0 0.00
7 5.60
94 75.20
31 24.80%
31  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 120
1 0.83
3 2.50
22 18.33
3 2.50
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
32  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 855
10 1.17
15 1.75
97 11.35
15 1.75
69 8.07
649 75.91
206 24.09%
33  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 825
28 3.39
49 5.94
17 2.06
53 6.42
48 5.82
630 76.36
195 23.64%
34  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 440
33 7.50
14 3.18
47 10.68
7 1.59
2 0.45
337 76.59
103 23.41%
35  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 138
2 1.45
3 2.17
27 19.57
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
36  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 185
11 5.95
10 5.41
17 9.19
2 1.08
1 0.54
144 77.84
41 22.16%
37  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 255
17 6.67
10 3.92
18 7.06
5 1.96
5 1.96
200 78.43
55 21.57%
38  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 192
8 4.17
3 1.56
30 15.63
0 0.00
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
39  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 496
23 4.64
20 4.03
48 9.68
0 0.00
4 0.81
401 80.85
95 19.15%
40  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 295
15 5.08
17 5.76
13 4.41
7 2.37
3 1.02
240 81.36
55 18.64%
41  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 327
0 0.00
34 10.40
24 7.34
2 0.61
0 0.00
267 81.65
60 18.35%
42  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
9 10.84
0 0.00
0 0.00
1 1.20
5 6.02
68 81.93
15 18.07%
43  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 371
12 3.23
12 3.23
12 3.23
20 5.39
9 2.43
306 82.48
65 17.52%
44  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 372
6 1.61
5 1.34
22 5.91
11 2.96
18 4.84
310 83.33
62 16.67%
45  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 96
7 7.29
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
46  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 587
25 4.26
7 1.19
41 6.98
11 1.87
5 0.85
498 84.84
89 15.16%
47  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 117
0 0.00
11 9.40
4 3.42
2 1.71
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
48  โรงเรียนแสงประเสริฐ 122
6 4.92
4 3.28
3 2.46
4 3.28
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
49  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 173
6 3.47
11 6.36
4 2.31
0 0.00
2 1.16
150 86.71
23 13.29%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 707
12 1.70
9 1.27
17 2.40
22 3.11
23 3.25
624 88.26
83 11.74%
51  โรงเรียนวัดเชิงเลน 124
3 2.42
4 3.23
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
52  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 246
8 3.25
0 0.00
16 6.50
0 0.00
0 0.00
222 90.24
24 9.76%
53  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 932
20 2.15
11 1.18
38 4.08
10 1.07
10 1.07
843 90.45
89 9.55%
54  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 249
9 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 4.02
230 92.37
19 7.63%
55  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 223
0 0.00
2 0.90
10 4.48
2 0.90
0 0.00
209 93.72
14 6.28%
56  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 188
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
8 4.26
179 95.21
9 4.79%
57  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 615
16 2.60
0 0.00
10 1.63
0 0.00
0 0.00
589 95.77
26 4.23%
58  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 330
0 0.00
0 0.00
10 3.03
0 0.00
3 0.91
317 96.06
13 3.94%
59  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 617
0 0.00
0 0.00
13 2.11
0 0.00
0 0.00
604 97.89
13 2.11%
60  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
61  โรงเรียนวัดศาลากุล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,671 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,119 5.16
เตี้ย  974 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,308 10.65
ผอมและเตี้ย  875 4.04
อ้วนและเตี้ย  1,029 4.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,366 70.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,305 คน


29.09%


Powered By www.thaieducation.net