ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 112
64 57.14
12 10.71
24 21.43
4 3.57
8 7.14
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 36
2 5.56
34 94.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
3 16.67
0 0.00
3 16.67
9 50.00
3 16.67
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
6 10.17
6 10.17
33 55.93
12 20.34
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4
1 25.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 88
15 17.05
21 23.86
18 20.45
18 20.45
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 79
56 70.89
2 2.53
1 1.27
8 10.13
0 0.00
12 15.19
67 84.81%
8  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 57
33 57.89
0 0.00
4 7.02
0 0.00
4 7.02
16 28.07
41 71.93%
9  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
16 40.00
5 12.50
5 12.50
1 2.50
1 2.50
12 30.00
28 70.00%
10  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 193
14 7.25
22 11.40
16 8.29
36 18.65
38 19.69
67 34.72
126 65.28%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 90
11 12.22
4 4.44
12 13.33
4 4.44
23 25.56
36 40.00
54 60.00%
12  โรงเรียนวัดเขาดุม 33
4 12.12
6 18.18
1 3.03
7 21.21
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
13  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 279
12 4.30
10 3.58
48 17.20
22 7.89
58 20.79
129 46.24
150 53.76%
14  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 146
17 11.64
7 4.79
12 8.22
23 15.75
19 13.01
68 46.58
78 53.42%
15  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 65
25 38.46
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
16  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
19 12.34
25 16.23
11 7.14
13 8.44
7 4.55
79 51.30
75 48.70%
17  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 68
10 14.71
7 10.29
13 19.12
2 2.94
1 1.47
35 51.47
33 48.53%
18  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 61
6 9.84
3 4.92
7 11.48
9 14.75
4 6.56
32 52.46
29 47.54%
19  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 221
34 15.38
2 0.90
22 9.95
2 0.90
41 18.55
120 54.30
101 45.70%
20  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 120
3 2.50
8 6.67
11 9.17
11 9.17
19 15.83
68 56.67
52 43.33%
21  โรงเรียนวัดเขาวง 44
6 13.64
5 11.36
5 11.36
0 0.00
3 6.82
25 56.82
19 43.18%
22  โรงเรียนวัดช่องแค 82
12 14.63
7 8.54
12 14.63
2 2.44
2 2.44
47 57.32
35 42.68%
23  โรงเรียนสระงาม 195
36 18.46
21 10.77
23 11.79
3 1.54
0 0.00
112 57.44
83 42.56%
24  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 134
6 4.48
1 0.75
43 32.09
1 0.75
6 4.48
77 57.46
57 42.54%
25  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 177
20 11.30
14 7.91
39 22.03
0 0.00
0 0.00
104 58.76
73 41.24%
26  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 138
5 3.62
8 5.80
11 7.97
13 9.42
19 13.77
82 59.42
56 40.58%
27  โรงเรียนวัดช่องแกระ 67
13 19.40
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
28  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 30
9 30.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
29  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
8 12.70
7 11.11
7 11.11
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
31  โรงเรียนบ้านปากดง 53
9 16.98
7 13.21
5 9.43
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
32  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 23
2 8.70
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
33  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 57
7 12.28
0 0.00
15 26.32
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
34  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 125
11 8.80
5 4.00
8 6.40
12 9.60
12 9.60
77 61.60
48 38.40%
35  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 142
6 4.23
10 7.04
22 15.49
9 6.34
7 4.93
88 61.97
54 38.03%
36  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 95
23 24.21
12 12.63
1 1.05
0 0.00
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
37  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 86
2 2.33
1 1.16
21 24.42
8 9.30
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
38  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 251
23 9.16
17 6.77
17 6.77
21 8.37
15 5.98
158 62.95
93 37.05%
39  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 160
19 11.88
7 4.38
32 20.00
0 0.00
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
40  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1285
58 4.51
28 2.18
354 27.55
20 1.56
0 0.00
825 64.20
460 35.80%
41  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
3 7.50
2 5.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
42  โรงเรียนอุดมพัฒนา 186
14 7.53
19 10.22
31 16.67
1 0.54
0 0.00
121 65.05
65 34.95%
43  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 78
12 15.38
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
44  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 194
31 15.98
13 6.70
22 11.34
0 0.00
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
45  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 51
5 9.80
5 9.80
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
46  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33
0 0.00
5 15.15
2 6.06
4 12.12
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
47  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 93
8 8.60
1 1.08
11 11.83
9 9.68
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
48  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 41
5 12.20
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
49  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 73
2 2.74
8 10.96
13 17.81
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
50  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 104
2 1.92
4 3.85
9 8.65
4 3.85
13 12.50
72 69.23
32 30.77%
51  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 98
12 12.24
4 4.08
13 13.27
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
52  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 72
3 4.17
6 8.33
7 9.72
0 0.00
6 8.33
50 69.44
22 30.56%
53  โรงเรียนบ้านไทรงาม 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
54  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 96
13 13.54
0 0.00
16 16.67
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
55  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
56  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 41
7 17.07
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 127
9 7.09
8 6.30
5 3.94
4 3.15
11 8.66
90 70.87
37 29.13%
58  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
9 16.36
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
59  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 111
15 13.51
1 0.90
15 13.51
1 0.90
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
60  โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
61  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
4 3.92
8 7.84
14 13.73
1 0.98
2 1.96
73 71.57
29 28.43%
62  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
63  โรงเรียนวัดจันเสน 172
17 9.88
10 5.81
16 9.30
5 2.91
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
64  โรงเรียนวัดหนองตะโก 76
4 5.26
5 6.58
12 15.79
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
65  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
4 4.60
6 6.90
8 9.20
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
66  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 136
7 5.15
3 2.21
17 12.50
5 3.68
5 3.68
99 72.79
37 27.21%
67  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 70
3 4.29
3 4.29
7 10.00
3 4.29
3 4.29
51 72.86
19 27.14%
68  โรงเรียนวัดดอนคา 201
25 12.44
7 3.48
22 10.95
0 0.00
0 0.00
147 73.13
54 26.87%
69  โรงเรียนบ้านหนองแอก 60
0 0.00
1 1.67
15 25.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
70  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 45
5 11.11
3 6.67
2 4.44
1 2.22
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
71  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
22 73.33
8 26.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
73  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
0 0.00
7 7.29
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
74  โรงเรียนวัดท่าตะโก 108
5 4.63
5 4.63
11 10.19
3 2.78
4 3.70
80 74.07
28 25.93%
75  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 93
4 4.30
5 5.38
10 10.75
1 1.08
4 4.30
69 74.19
24 25.81%
76  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
77  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
78  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 63
3 4.76
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
79  โรงเรียนวัดพนมเศษ 214
12 5.61
10 4.67
32 14.95
0 0.00
0 0.00
160 74.77
54 25.23%
80  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 116
12 10.34
3 2.59
9 7.76
5 4.31
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
81  โรงเรียนบ้านร่องหอย 96
7 7.29
5 5.21
11 11.46
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
82  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
83  โรงเรียนบ้านเขาปูน 48
2 4.17
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
84  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
85  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 85
9 10.59
9 10.59
1 1.18
1 1.18
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 61
6 9.84
3 4.92
4 6.56
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
88  โรงเรียนวัดวังแรต 57
5 8.77
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
89  โรงเรียนบ้านโพนทอง 110
14 12.73
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
90  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
91  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 66
6 9.09
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
92  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
93  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 182
7 3.85
6 3.30
23 12.64
6 3.30
1 0.55
139 76.37
43 23.63%
94  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
95  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
9 9.09
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
96  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 200
29 14.50
0 0.00
17 8.50
0 0.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
98  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
99  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 795
69 8.68
35 4.40
74 9.31
0 0.00
0 0.00
617 77.61
178 22.39%
100  โรงเรียนวังวิทยา 119
6 5.04
4 3.36
5 4.20
6 5.04
5 4.20
93 78.15
26 21.85%
101  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 220
17 7.73
9 4.09
22 10.00
0 0.00
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
102  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
103  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 65
1 1.54
2 3.08
6 9.23
2 3.08
3 4.62
51 78.46
14 21.54%
104  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 65
0 0.00
1 1.54
13 20.00
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
105  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 96
5 5.21
5 5.21
6 6.25
3 3.13
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
106  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 73
3 4.11
4 5.48
2 2.74
4 5.48
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
107  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
108  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 93
3 3.23
3 3.23
10 10.75
3 3.23
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
109  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
110  โรงเรียนบ้านวังคาง 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
111  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 936
27 2.88
9 0.96
134 14.32
9 0.96
11 1.18
746 79.70
190 20.30%
112  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 159
9 5.66
4 2.52
18 11.32
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
113  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 60
7 11.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 85
6 7.06
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
115  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
116  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 124
4 3.23
3 2.42
15 12.10
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
117  โรงเรียนบ้านคลองลาน 101
6 5.94
1 0.99
12 11.88
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
118  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
119  โรงเรียนบ้านนาขอม 171
8 4.68
7 4.09
15 8.77
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
120  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
121  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 118
1 0.85
0 0.00
17 14.41
2 1.69
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
122  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
123  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 24
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
124  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
125  โรงเรียนบ้านพนมรอก 169
9 5.33
7 4.14
11 6.51
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 209
16 7.66
0 0.00
17 8.13
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
127  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 114
10 8.77
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
128  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
129  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
130  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
131  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 41
5 12.20
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
132  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
9 6.52
2 1.45
9 6.52
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
133  โรงเรียนบ้านดงมัน 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
3 3.33
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
24 85.71
4 14.29%
135  โรงเรียนบ้านวังแรง 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
136  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
5 7.81
55 85.94
9 14.06%
137  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
2 2.53
4 5.06
68 86.08
11 13.92%
138  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 79
6 7.59
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
139  โรงเรียนวัดเขาฝา 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
3 3.41
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
141  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
142  โรงเรียนบ้านปากง่าม 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
143  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
144  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
145  โรงเรียนบ้านรังงาม 90
3 3.33
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
146  โรงเรียนวัดหนองเบน 99
12 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 126
3 2.38
3 2.38
8 6.35
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
148  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
149  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 144
4 2.78
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
150  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
151  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
152  โรงเรียนวัดหนองเสือ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
153  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
154  โรงเรียนบ้านทำนบ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
155  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
3 3.26
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
156  โรงเรียนวัดห้วยดุก 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
157  โรงเรียนวันครู(2504) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
158  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
159  โรงเรียนบ้านวังข่อย 195
2 1.03
3 1.54
3 1.54
3 1.54
6 3.08
178 91.28
17 8.72%
160  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
161  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
162  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
163  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 130
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.85
121 93.08
9 6.92%
164  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
165  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 64
0 0.00
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
166  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.15
8 4.60
164 94.25
10 5.75%
167  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 122
3 2.46
2 1.64
2 1.64
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
168  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
169  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.49
86 94.51
5 5.49%
170  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 155
0 0.00
2 1.29
6 3.87
0 0.00
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
171  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
172  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 157
2 1.27
0 0.00
5 3.18
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
173  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
174  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
175  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 191
3 1.57
4 2.09
1 0.52
0 0.00
0 0.00
183 95.81
8 4.19%
176  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 240
2 0.83
2 0.83
1 0.42
0 0.00
5 2.08
230 95.83
10 4.17%
177  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
2 1.39
138 95.83
6 4.17%
178  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
180  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 151
1 0.66
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
181  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
182  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 160
0 0.00
0 0.00
4 2.50
0 0.00
0 0.00
156 97.50
4 2.50%
183  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.41
81 97.59
2 2.41%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
1 0.99
99 98.02
2 1.98%
185  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านพุม่วง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านวังโพรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,555 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,382 7.07
เตี้ย  681 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,056 10.51
ผอมและเตี้ย  412 2.11
อ้วนและเตี้ย  449 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,575 74.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,980 คน


25.47%


Powered By www.thaieducation.net