ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 112
64 57.14
12 10.71
24 21.43
4 3.57
8 7.14
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 36
2 5.56
34 94.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
3 16.67
0 0.00
3 16.67
9 50.00
3 16.67
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
6 10.17
6 10.17
33 55.93
12 20.34
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4
1 25.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 88
15 17.05
21 23.86
18 20.45
18 20.45
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 79
56 70.89
2 2.53
1 1.27
8 10.13
0 0.00
12 15.19
67 84.81%
8  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 57
33 57.89
0 0.00
4 7.02
0 0.00
4 7.02
16 28.07
41 71.93%
9  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
16 40.00
5 12.50
5 12.50
1 2.50
1 2.50
12 30.00
28 70.00%
10  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 193
14 7.25
22 11.40
16 8.29
36 18.65
38 19.69
67 34.72
126 65.28%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 90
11 12.22
4 4.44
12 13.33
4 4.44
23 25.56
36 40.00
54 60.00%
12  โรงเรียนวัดเขาดุม 33
4 12.12
6 18.18
1 3.03
7 21.21
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
13  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 279
12 4.30
10 3.58
48 17.20
22 7.89
58 20.79
129 46.24
150 53.76%
14  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 146
17 11.64
7 4.79
12 8.22
23 15.75
19 13.01
68 46.58
78 53.42%
15  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 65
25 38.46
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
16  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
19 12.34
25 16.23
11 7.14
13 8.44
7 4.55
79 51.30
75 48.70%
17  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 68
10 14.71
7 10.29
13 19.12
2 2.94
1 1.47
35 51.47
33 48.53%
18  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 61
6 9.84
3 4.92
7 11.48
9 14.75
4 6.56
32 52.46
29 47.54%
19  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 221
34 15.38
2 0.90
22 9.95
2 0.90
41 18.55
120 54.30
101 45.70%
20  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 120
3 2.50
8 6.67
11 9.17
11 9.17
19 15.83
68 56.67
52 43.33%
21  โรงเรียนวัดเขาวง 44
6 13.64
5 11.36
5 11.36
0 0.00
3 6.82
25 56.82
19 43.18%
22  โรงเรียนวัดช่องแค 82
12 14.63
7 8.54
12 14.63
2 2.44
2 2.44
47 57.32
35 42.68%
23  โรงเรียนสระงาม 195
36 18.46
21 10.77
23 11.79
3 1.54
0 0.00
112 57.44
83 42.56%
24  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 134
6 4.48
1 0.75
43 32.09
1 0.75
6 4.48
77 57.46
57 42.54%
25  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 177
20 11.30
14 7.91
39 22.03
0 0.00
0 0.00
104 58.76
73 41.24%
26  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 138
5 3.62
8 5.80
11 7.97
13 9.42
19 13.77
82 59.42
56 40.58%
27  โรงเรียนวัดช่องแกระ 67
13 19.40
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
28  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 30
9 30.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
29  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
8 12.70
7 11.11
7 11.11
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
31  โรงเรียนบ้านปากดง 53
9 16.98
7 13.21
5 9.43
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
32  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 23
2 8.70
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
33  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 57
7 12.28
0 0.00
15 26.32
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
34  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 125
11 8.80
5 4.00
8 6.40
12 9.60
12 9.60
77 61.60
48 38.40%
35  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 142
6 4.23
10 7.04
22 15.49
9 6.34
7 4.93
88 61.97
54 38.03%
36  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 95
23 24.21
12 12.63
1 1.05
0 0.00
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
37  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 86
2 2.33
1 1.16
21 24.42
8 9.30
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
38  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 251
23 9.16
17 6.77
17 6.77
21 8.37
15 5.98
158 62.95
93 37.05%
39  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 160
19 11.88
7 4.38
32 20.00
0 0.00
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
40  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1285
58 4.51
28 2.18
354 27.55
20 1.56
0 0.00
825 64.20
460 35.80%
41  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
3 7.50
2 5.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
42  โรงเรียนอุดมพัฒนา 186
14 7.53
19 10.22
31 16.67
1 0.54
0 0.00
121 65.05
65 34.95%
43  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 78
12 15.38
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
44  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 194
31 15.98
13 6.70
22 11.34
0 0.00
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
45  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 51
5 9.80
5 9.80
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
46  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33
0 0.00
5 15.15
2 6.06
4 12.12
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
47  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 93
8 8.60
1 1.08
11 11.83
9 9.68
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
48  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 41
5 12.20
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
49  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 73
2 2.74
8 10.96
13 17.81
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
50  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 104
2 1.92
4 3.85
9 8.65
4 3.85
13 12.50
72 69.23
32 30.77%
51  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 98
12 12.24
4 4.08
13 13.27
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
52  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 72
3 4.17
6 8.33
7 9.72
0 0.00
6 8.33
50 69.44
22 30.56%
53  โรงเรียนบ้านไทรงาม 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
54  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 96
13 13.54
0 0.00
16 16.67
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
55  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
56  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 41
7 17.07
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 127
9 7.09
8 6.30
5 3.94
4 3.15
11 8.66
90 70.87
37 29.13%
58  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
9 16.36
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
59  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 111
15 13.51
1 0.90
15 13.51
1 0.90
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
60  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
4 3.92
8 7.84
14 13.73
1 0.98
2 1.96
73 71.57
29 28.43%
61  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
62  โรงเรียนวัดจันเสน 172
17 9.88
10 5.81
16 9.30
5 2.91
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
63  โรงเรียนวัดหนองตะโก 76
4 5.26
5 6.58
12 15.79
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
64  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
4 4.60
6 6.90
8 9.20
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
65  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 136
7 5.15
3 2.21
17 12.50
5 3.68
5 3.68
99 72.79
37 27.21%
66  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 70
3 4.29
3 4.29
7 10.00
3 4.29
3 4.29
51 72.86
19 27.14%
67  โรงเรียนวัดดอนคา 201
25 12.44
7 3.48
22 10.95
0 0.00
0 0.00
147 73.13
54 26.87%
68  โรงเรียนบ้านหนองแอก 60
0 0.00
1 1.67
15 25.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
69  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 45
5 11.11
3 6.67
2 4.44
1 2.22
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
70  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
22 73.33
8 26.67%
71  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
0 0.00
7 7.29
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
73  โรงเรียนวัดท่าตะโก 108
5 4.63
5 4.63
11 10.19
3 2.78
4 3.70
80 74.07
28 25.93%
74  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 93
4 4.30
5 5.38
10 10.75
1 1.08
4 4.30
69 74.19
24 25.81%
75  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
76  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
77  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 63
3 4.76
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
78  โรงเรียนวัดพนมเศษ 214
12 5.61
10 4.67
32 14.95
0 0.00
0 0.00
160 74.77
54 25.23%
79  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 116
12 10.34
3 2.59
9 7.76
5 4.31
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
80  โรงเรียนบ้านร่องหอย 96
7 7.29
5 5.21
11 11.46
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
81  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
82  โรงเรียนบ้านเขาปูน 48
2 4.17
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
84  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 85
9 10.59
9 10.59
1 1.18
1 1.18
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 61
6 9.84
3 4.92
4 6.56
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
87  โรงเรียนวัดวังแรต 57
5 8.77
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
88  โรงเรียนบ้านโพนทอง 110
14 12.73
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
89  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
90  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 66
6 9.09
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
91  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
92  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 182
7 3.85
6 3.30
23 12.64
6 3.30
1 0.55
139 76.37
43 23.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
94  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
9 9.09
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
95  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 200
29 14.50
0 0.00
17 8.50
0 0.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
97  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
98  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 795
69 8.68
35 4.40
74 9.31
0 0.00
0 0.00
617 77.61
178 22.39%
99  โรงเรียนวังวิทยา 119
6 5.04
4 3.36
5 4.20
6 5.04
5 4.20
93 78.15
26 21.85%
100  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 220
17 7.73
9 4.09
22 10.00
0 0.00
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
101  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
102  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 65
1 1.54
2 3.08
6 9.23
2 3.08
3 4.62
51 78.46
14 21.54%
103  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 65
0 0.00
1 1.54
13 20.00
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
104  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 96
5 5.21
5 5.21
6 6.25
3 3.13
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
105  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 73
3 4.11
4 5.48
2 2.74
4 5.48
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
106  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
107  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 93
3 3.23
3 3.23
10 10.75
3 3.23
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
108  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
109  โรงเรียนบ้านวังคาง 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
110  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 936
27 2.88
9 0.96
134 14.32
9 0.96
11 1.18
746 79.70
190 20.30%
111  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 159
9 5.66
4 2.52
18 11.32
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
112  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 60
7 11.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 85
6 7.06
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
114  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
115  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 124
4 3.23
3 2.42
15 12.10
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
116  โรงเรียนบ้านคลองลาน 101
6 5.94
1 0.99
12 11.88
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
117  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
118  โรงเรียนบ้านนาขอม 171
8 4.68
7 4.09
15 8.77
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
119  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
120  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 118
1 0.85
0 0.00
17 14.41
2 1.69
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
121  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
122  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 24
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
123  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
124  โรงเรียนบ้านพนมรอก 169
9 5.33
7 4.14
11 6.51
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 209
16 7.66
0 0.00
17 8.13
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
126  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 114
10 8.77
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
127  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
128  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
129  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
130  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 41
5 12.20
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
9 6.52
2 1.45
9 6.52
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
132  โรงเรียนบ้านดงมัน 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
3 3.33
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
24 85.71
4 14.29%
134  โรงเรียนบ้านวังแรง 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
135  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
5 7.81
55 85.94
9 14.06%
136  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
2 2.53
4 5.06
68 86.08
11 13.92%
137  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 79
6 7.59
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
138  โรงเรียนวัดเขาฝา 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
3 3.41
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
140  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
141  โรงเรียนบ้านปากง่าม 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
142  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
143  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
144  โรงเรียนบ้านรังงาม 90
3 3.33
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
145  โรงเรียนวัดหนองเบน 99
12 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 126
3 2.38
3 2.38
8 6.35
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
147  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
148  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 144
4 2.78
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
149  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
150  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
151  โรงเรียนวัดหนองเสือ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
152  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
153  โรงเรียนบ้านทำนบ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
154  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
3 3.26
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
155  โรงเรียนวัดห้วยดุก 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
156  โรงเรียนวันครู(2504) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
157  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
158  โรงเรียนบ้านวังข่อย 195
2 1.03
3 1.54
3 1.54
3 1.54
6 3.08
178 91.28
17 8.72%
159  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
160  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
161  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
162  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 130
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.85
121 93.08
9 6.92%
163  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
164  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 64
0 0.00
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
165  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.15
8 4.60
164 94.25
10 5.75%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 122
3 2.46
2 1.64
2 1.64
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
167  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
168  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.49
86 94.51
5 5.49%
169  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 155
0 0.00
2 1.29
6 3.87
0 0.00
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
170  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
171  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 157
2 1.27
0 0.00
5 3.18
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
172  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
173  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
174  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 191
3 1.57
4 2.09
1 0.52
0 0.00
0 0.00
183 95.81
8 4.19%
175  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 240
2 0.83
2 0.83
1 0.42
0 0.00
5 2.08
230 95.83
10 4.17%
176  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
2 1.39
138 95.83
6 4.17%
177  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
179  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 151
1 0.66
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
180  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
181  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 160
0 0.00
0 0.00
4 2.50
0 0.00
0 0.00
156 97.50
4 2.50%
182  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.41
81 97.59
2 2.41%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
1 0.99
99 98.02
2 1.98%
184  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านพุม่วง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านวังโพรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,382 7.07
เตี้ย  681 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,055 10.51
ผอมและเตี้ย  411 2.10
อ้วนและเตี้ย  449 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,570 74.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,978 คน


25.47%


Powered By www.thaieducation.net