ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 160 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.77
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 124
7 5.65
7 5.65
110 88.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00%
2  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 124
9 7.26
115 92.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00%
3  โรงเรียนวัดพิกุล 14
0 0.00
4 28.57
10 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนวัดวังยาง 131
15 11.45
116 88.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 312
46 14.74
43 13.78
41 13.14
83 26.60
82 26.28
17 5.45
295 94.55%
6  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 126
32 25.40
26 20.63
18 14.29
14 11.11
2 1.59
34 26.98
92 73.02%
7  โรงเรียนวัดท่าทอง 213
23 10.80
18 8.45
11 5.16
41 19.25
56 26.29
64 30.05
149 69.95%
8  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 33
18 54.55
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
9  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
5 15.15
4 12.12
7 21.21
4 12.12
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
10  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
8 12.70
5 7.94
7 11.11
7 11.11
9 14.29
27 42.86
36 57.14%
11  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 68
5 7.35
5 7.35
3 4.41
7 10.29
17 25.00
31 45.59
37 54.41%
12  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 571
64 11.21
62 10.86
93 16.29
27 4.73
38 6.65
287 50.26
284 49.74%
13  โรงเรียนวัดวังไผ่ 72
11 15.28
7 9.72
12 16.67
2 2.78
2 2.78
38 52.78
34 47.22%
14  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 62
2 3.23
4 6.45
7 11.29
6 9.68
10 16.13
33 53.23
29 46.77%
15  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 26
4 15.38
5 19.23
1 3.85
1 3.85
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
16  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 51
9 17.65
2 3.92
5 9.80
4 7.84
3 5.88
28 54.90
23 45.10%
17  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1225
96 7.84
83 6.78
239 19.51
38 3.10
88 7.18
681 55.59
544 44.41%
18  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
12 2.31
66 12.72
42 8.09
78 15.03
291 56.07
228 43.93%
19  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 70
14 20.00
3 4.29
12 17.14
0 0.00
1 1.43
40 57.14
30 42.86%
20  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 134
25 18.66
15 11.19
15 11.19
2 1.49
0 0.00
77 57.46
57 42.54%
21  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 67
10 14.93
7 10.45
8 11.94
3 4.48
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
22  โรงเรียนวัดวังหิน 24
0 0.00
4 16.67
4 16.67
2 8.33
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
23  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 113
17 15.04
9 7.96
12 10.62
5 4.42
4 3.54
66 58.41
47 41.59%
24  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 53
13 24.53
2 3.77
6 11.32
1 1.89
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
25  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
26  โรงเรียนวัดท่านา 42
3 7.14
2 4.76
11 26.19
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
27  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 312
37 11.86
0 0.00
57 18.27
0 0.00
24 7.69
194 62.18
118 37.82%
28  โรงเรียนบ้านเขาปูน 46
6 13.04
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
29  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 174
23 13.22
8 4.60
29 16.67
1 0.57
2 1.15
111 63.79
63 36.21%
30  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
8 13.11
3 4.92
8 13.11
3 4.92
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
31  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 96
8 8.33
8 8.33
13 13.54
4 4.17
1 1.04
62 64.58
34 35.42%
32  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 100
9 9.00
6 6.00
17 17.00
1 1.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
33  โรงเรียนวัดพระนอน 101
7 6.93
6 5.94
16 15.84
2 1.98
3 2.97
67 66.34
34 33.66%
34  โรงเรียนวัดดงเมือง 104
4 3.85
2 1.92
16 15.38
3 2.88
10 9.62
69 66.35
35 33.65%
35  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 91
6 6.59
6 6.59
6 6.59
6 6.59
6 6.59
61 67.03
30 32.97%
36  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 28
0 0.00
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
37  โรงเรียนวัดนากลาง 145
6 4.14
12 8.28
28 19.31
0 0.00
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
38  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 136
7 5.15
5 3.68
26 19.12
3 2.21
2 1.47
93 68.38
43 31.62%
39  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 80
6 7.50
3 3.75
9 11.25
3 3.75
4 5.00
55 68.75
25 31.25%
40  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
11 18.97
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
41  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 55
5 9.09
3 5.45
8 14.55
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
42  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 39
2 5.13
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
43  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 36
8 22.22
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
44  โรงเรียนวัดเขามโน 72
13 18.06
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
45  โรงเรียนบ้านเนิน 174
21 12.07
13 7.47
11 6.32
8 4.60
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
46  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
7 10.14
8 11.59
6 8.70
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
47  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
2 1.35
4 2.70
37 25.00
2 1.35
0 0.00
103 69.59
45 30.41%
48  โรงเรียนบ้านสระงาม 70
4 5.71
2 2.86
8 11.43
2 2.86
5 7.14
49 70.00
21 30.00%
49  โรงเรียนบ้านสระบัว 147
5 3.40
3 2.04
26 17.69
6 4.08
4 2.72
103 70.07
44 29.93%
50  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
9 11.69
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
51  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
3 6.38
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
52  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 74
6 8.11
2 2.70
12 16.22
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
53  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 54
10 18.52
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
54  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
55  โรงเรียนวัดศาลาแดง 68
7 10.29
3 4.41
9 13.24
1 1.47
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
56  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 137
6 4.38
3 2.19
31 22.63
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
57  โรงเรียนบ้านเขากะลา 48
9 18.75
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
58  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
9 8.74
6 5.83
13 12.62
1 0.97
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
59  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 155
12 7.74
10 6.45
18 11.61
4 2.58
1 0.65
110 70.97
45 29.03%
60  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
61  โรงเรียนวัดคลองยาง 122
8 6.56
8 6.56
13 10.66
4 3.28
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
62  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 52
0 0.00
2 3.85
12 23.08
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
63  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
4 5.97
14 20.90
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
64  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 104
3 2.88
2 1.92
15 14.42
2 1.92
5 4.81
77 74.04
27 25.96%
65  โรงเรียนวัดหนองเต่า 218
15 6.88
12 5.50
12 5.50
12 5.50
4 1.83
163 74.77
55 25.23%
66  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 72
9 12.50
1 1.39
7 9.72
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
67  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
6 13.64
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
68  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 28
1 3.57
2 7.14
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
69  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
6 9.68
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
70  โรงเรียนสระวิทยา 54
4 7.41
2 3.70
5 9.26
1 1.85
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 128
4 3.13
4 3.13
22 17.19
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
72  โรงเรียนวัดท่าโก 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
73  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 75
9 12.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
74  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 146
5 3.42
9 6.16
9 6.16
3 2.05
7 4.79
113 77.40
33 22.60%
75  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
76  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
77  โรงเรียนวัดบางเคียน 45
3 6.67
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
78  โรงเรียนวัดหนองปลิง 291
7 2.41
18 6.19
39 13.40
0 0.00
0 0.00
227 78.01
64 21.99%
79  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
2 2.44
1 1.22
7 8.54
2 2.44
6 7.32
64 78.05
18 21.95%
80  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
81  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 121
5 4.13
5 4.13
10 8.26
2 1.65
4 3.31
95 78.51
26 21.49%
82  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 84
7 8.33
0 0.00
10 11.90
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
83  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 637
24 3.77
23 3.61
86 13.50
1 0.16
0 0.00
503 78.96
134 21.04%
84  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
85  โรงเรียนวัดหนองกลอย 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
86  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 83
4 4.82
7 8.43
6 7.23
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
87  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
1 1.12
6 6.74
10 11.24
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
88  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
89  โรงเรียนวัดกลางแดด 126
5 3.97
6 4.76
14 11.11
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
90  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 126
5 3.97
6 4.76
14 11.11
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
91  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 66
1 1.52
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
92  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
7 5.74
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
93  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 78
3 3.85
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
94  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 115
3 2.61
3 2.61
7 6.09
2 1.74
7 6.09
93 80.87
22 19.13%
95  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
0 0.00
2 1.74
20 17.39
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
97  โรงเรียนเนินมะกอก 80
5 6.25
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
98  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 87
7 8.05
1 1.15
7 8.05
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
99  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 60
3 5.00
1 1.67
1 1.67
4 6.67
2 3.33
49 81.67
11 18.33%
100  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 55
2 3.64
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
101  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
2 3.13
2 3.13
3 4.69
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
102  โรงเรียนเขาสระนางสรง 64
4 6.25
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
103  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 18
1 5.56
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
104  โรงเรียนวัดใหม่ 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
105  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 295
18 6.10
16 5.42
15 5.08
0 0.00
0 0.00
246 83.39
49 16.61%
106  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 79
0 0.00
2 2.53
11 13.92
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
107  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 112
6 5.36
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
108  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
109  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
7 12.28
48 84.21
9 15.79%
110  โรงเรียนเขาสามยอด 57
4 7.02
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
111  โรงเรียนวัดบางม่วง 93
3 3.23
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
112  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 127
4 3.15
4 3.15
10 7.87
1 0.79
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
113  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
114  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 124
4 3.23
7 5.65
7 5.65
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
115  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
116  โรงเรียนวัดดอนสนวน 65
5 7.69
3 4.62
0 0.00
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 73
1 1.37
4 5.48
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
118  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
119  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 121
1 0.83
0 0.00
7 5.79
8 6.61
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
120  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 72
1 1.39
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
121  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 56
2 3.57
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
122  โรงเรียนวัดรังงาม 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
123  โรงเรียนวัดบ้านบน 139
3 2.16
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
124  โรงเรียนย่านคีรี 92
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
125  โรงเรียนวัดหนองโก 155
1 0.65
2 1.29
13 8.39
0 0.00
2 1.29
137 88.39
18 11.61%
126  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 150
5 3.33
5 3.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
127  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
4 5.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
128  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
129  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 119
2 1.68
4 3.36
4 3.36
0 0.00
2 1.68
107 89.92
12 10.08%
130  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 44
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
131  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
132  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
133  โรงเรียนบ้านห้วยบง 94
2 2.13
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
134  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
0 0.00
1 0.43
18 7.73
0 0.00
0 0.00
214 91.85
19 8.15%
135  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
136  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
137  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
138  โรงเรียนวัดบางไซ 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
139  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
140  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 104
4 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.96
99 95.19
5 4.81%
141  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
142  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 157
1 0.64
3 1.91
3 1.91
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
143  โรงเรียนวัดสันติธรรม 215
1 0.47
0 0.00
8 3.72
0 0.00
0 0.00
206 95.81
9 4.19%
144  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
145  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
1 1.06
91 96.81
3 3.19%
146  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
147  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านดงขุย 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดพันลาน 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดหนองขอน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2659
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2659 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,903 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,030 5.45
เตี้ย  930 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,854 9.81
ผอมและเตี้ย  414 2.19
อ้วนและเตี้ย  514 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,161 74.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,742 คน


25.09%


Powered By www.thaieducation.net