ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
12 26.67
9 20.00
6 13.33
13 28.89
4 8.89
1 2.22
44 97.78%
2  โรงเรียนบ้านลำหัก 116
19 16.38
22 18.97
19 16.38
24 20.69
18 15.52
14 12.07
102 87.93%
3  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
4  โรงเรียนวัดพระบาท 31
6 19.35
4 12.90
4 12.90
3 9.68
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
5  โรงเรียนวัดบางทวด 77
11 14.29
2 2.60
10 12.99
13 16.88
8 10.39
33 42.86
44 57.14%
6  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 116
12 10.34
5 4.31
12 10.34
17 14.66
17 14.66
53 45.69
63 54.31%
7  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
34 9.19
32 8.65
50 13.51
32 8.65
42 11.35
180 48.65
190 51.35%
8  โรงเรียนวัดควนเกย 113
3 2.65
8 7.08
12 10.62
12 10.62
22 19.47
56 49.56
57 50.44%
9  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
31 22.63
16 11.68
16 11.68
3 2.19
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
11  โรงเรียนบ้านหนองกก 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
1 5.88
9 52.94
8 47.06%
12  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 47
13 27.66
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
13  โรงเรียนบ้านควนมุด 112
10 8.93
28 25.00
9 8.04
4 3.57
0 0.00
61 54.46
51 45.54%
14  โรงเรียนบ้านหนองมาก 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
3 10.00
3 10.00
17 56.67
13 43.33%
15  โรงเรียนวัดตรงบน 37
0 0.00
2 5.41
12 32.43
0 0.00
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
16  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 475
52 10.95
46 9.68
79 16.63
22 4.63
2 0.42
274 57.68
201 42.32%
17  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
3 5.00
2 3.33
8 13.33
5 8.33
7 11.67
35 58.33
25 41.67%
18  โรงเรียนบ้านกลอง 255
40 15.69
35 13.73
22 8.63
8 3.14
1 0.39
149 58.43
106 41.57%
19  โรงเรียนวัดปากเหมือง 136
12 8.82
7 5.15
16 11.76
9 6.62
10 7.35
82 60.29
54 39.71%
20  โรงเรียนทัศนาวลัย 112
13 11.61
9 8.04
7 6.25
9 8.04
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
21  โรงเรียนสุนทราภิบาล 84
6 7.14
5 5.95
10 11.90
5 5.95
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
22  โรงเรียนวัดสมควร 168
9 5.36
2 1.19
14 8.33
11 6.55
25 14.88
107 63.69
61 36.31%
23  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 39
4 10.26
1 2.56
8 20.51
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 134
4 2.99
9 6.72
31 23.13
4 2.99
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
25  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
1 2.94
4 11.76
5 14.71
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
26  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 63
7 11.11
5 7.94
7 11.11
1 1.59
2 3.17
41 65.08
22 34.92%
27  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
18 12.08
16 10.74
0 0.00
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
28  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
22 18.49
8 6.72
11 9.24
0 0.00
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
29  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
30  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 108
24 22.22
3 2.78
9 8.33
1 0.93
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
31  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
5 6.85
7 9.59
10 13.70
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 166
14 8.43
11 6.63
31 18.67
0 0.00
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
33  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
34  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
9 10.23
6 6.82
11 12.50
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
35  โรงเรียนวัดชะอวด 122
14 11.48
6 4.92
18 14.75
0 0.00
2 1.64
82 67.21
40 32.79%
36  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 75
0 0.00
3 4.00
21 28.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
37  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 207
8 3.86
18 8.70
29 14.01
10 4.83
0 0.00
142 68.60
65 31.40%
38  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 99
9 9.09
5 5.05
6 6.06
6 6.06
5 5.05
68 68.69
31 31.31%
39  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 306
27 8.82
18 5.88
33 10.78
17 5.56
0 0.00
211 68.95
95 31.05%
40  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
42  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 121
12 9.92
8 6.61
9 7.44
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
8 6.20
7 5.43
10 7.75
8 6.20
6 4.65
90 69.77
39 30.23%
44  โรงเรียนบ้านขอนหาด 180
16 8.89
2 1.11
11 6.11
18 10.00
6 3.33
127 70.56
53 29.44%
45  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
4 3.74
11 10.28
14 13.08
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
46  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 80
6 7.50
7 8.75
2 2.50
7 8.75
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
47  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1003
49 4.89
13 1.30
69 6.88
62 6.18
82 8.18
728 72.58
275 27.42%
48  โรงเรียนวัดปากควน 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
6 5.66
13 12.26
77 72.64
29 27.36%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 63
4 6.35
7 11.11
2 3.17
4 6.35
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
50  โรงเรียนบ้านควนชิง 86
10 11.63
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
51  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 169
10 5.92
9 5.33
6 3.55
10 5.92
10 5.92
124 73.37
45 26.63%
52  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 64
9 14.06
5 7.81
3 4.69
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนบ้านหอยราก 55
2 3.64
2 3.64
8 14.55
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 103
8 7.77
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
55  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
56  โรงเรียนบ้านด่าน 145
12 8.28
6 4.14
16 11.03
0 0.00
2 1.38
109 75.17
36 24.83%
57  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 652
74 11.35
26 3.99
56 8.59
0 0.00
0 0.00
496 76.07
156 23.93%
58  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 247
3 1.21
11 4.45
10 4.05
14 5.67
21 8.50
188 76.11
59 23.89%
59  โรงเรียนวัดบางด้วน 84
6 7.14
2 2.38
4 4.76
3 3.57
5 5.95
64 76.19
20 23.81%
60  โรงเรียนวัดแดง 194
16 8.25
9 4.64
16 8.25
4 2.06
1 0.52
148 76.29
46 23.71%
61  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 153
8 5.23
4 2.61
16 10.46
4 2.61
4 2.61
117 76.47
36 23.53%
62  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 119
9 7.56
8 6.72
6 5.04
5 4.20
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
63  โรงเรียนบ้านบางโหนด 73
8 10.96
4 5.48
3 4.11
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
64  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
65  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 142
3 2.11
0 0.00
30 21.13
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
2 4.17
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
67  โรงเรียนบ้านคอกวัว 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
68  โรงเรียนบ้านอายเลา 123
5 4.07
10 8.13
10 8.13
3 2.44
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
69  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 255
17 6.67
9 3.53
26 10.20
6 2.35
0 0.00
197 77.25
58 22.75%
70  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
71  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 280
19 6.79
3 1.07
41 14.64
0 0.00
0 0.00
217 77.50
63 22.50%
72  โรงเรียนวัดวังกลม 89
5 5.62
2 2.25
13 14.61
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
73  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 58
2 3.45
5 8.62
4 6.90
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนวัดอิมอญ 94
4 4.26
5 5.32
12 12.77
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
75  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
76  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
11 9.40
3 2.56
10 8.55
2 1.71
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
77  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 168
11 6.55
18 10.71
8 4.76
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
78  โรงเรียนวัดเขาน้อย 105
7 6.67
5 4.76
6 5.71
5 4.76
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
79  โรงเรียนวัดโบสถ์ 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
80  โรงเรียนวัดเกาะจาก 198
18 9.09
7 3.54
13 6.57
2 1.01
3 1.52
155 78.28
43 21.72%
81  โรงเรียนบ้านนางหลง 83
5 6.02
5 6.02
2 2.41
4 4.82
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
82  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
83  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
12 8.57
10 7.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
84  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 61
1 1.64
1 1.64
9 14.75
1 1.64
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
85  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 155
6 3.87
9 5.81
6 3.87
4 2.58
8 5.16
122 78.71
33 21.29%
86  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
4 5.63
6 8.45
0 0.00
2 2.82
3 4.23
56 78.87
15 21.13%
87  โรงเรียนบ้านบางพระ 283
22 7.77
5 1.77
29 10.25
3 1.06
0 0.00
224 79.15
59 20.85%
88  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 82
13 15.85
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
89  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 296
6 2.03
5 1.69
25 8.45
11 3.72
14 4.73
235 79.39
61 20.61%
90  โรงเรียนเขาพระทอง 142
7 4.93
1 0.70
21 14.79
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
91  โรงเรียนบ้านหนองหิน 152
7 4.61
2 1.32
22 14.47
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
92  โรงเรียนวัดทะเลปัง 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
93  โรงเรียนบ้านกุมแป 209
8 3.83
13 6.22
12 5.74
7 3.35
1 0.48
168 80.38
41 19.62%
94  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
95  โรงเรียนบ้านวังใส 93
10 10.75
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
96  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 104
5 4.81
1 0.96
13 12.50
1 0.96
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
97  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
6 4.26
3 2.13
13 9.22
3 2.13
2 1.42
114 80.85
27 19.15%
98  โรงเรียนบ้านควนเงิน 175
10 5.71
3 1.71
18 10.29
2 1.14
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
99  โรงเรียนวัดบางฉนาก 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
100  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
28 5.46
20 3.90
20 3.90
24 4.68
0 0.00
421 82.07
92 17.93%
102  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
3 2.68
4 3.57
13 11.61
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
103  โรงเรียนวัดทวยเทพ 45
0 0.00
4 8.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
104  โรงเรียนวัดท้ายโนต 124
1 0.81
7 5.65
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
105  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
2 2.50
4 5.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
6 4.55
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
107  โรงเรียนวัดธงทอง 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
108  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 115
1 0.87
0 0.00
9 7.83
1 0.87
9 7.83
95 82.61
20 17.39%
109  โรงเรียนบ้านชะอวด 1420
72 5.07
48 3.38
124 8.73
0 0.00
2 0.14
1174 82.68
246 17.32%
110  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
111  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 163
4 2.45
3 1.84
11 6.75
3 1.84
7 4.29
135 82.82
28 17.18%
112  โรงเรียนวัดควนชะลิก 187
9 4.81
0 0.00
23 12.30
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
113  โรงเรียนบ้านไสขาม 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
114  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
115  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 112
10 8.93
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
116  โรงเรียนวัดปากแพรก 95
0 0.00
0 0.00
15 15.79
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
117  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
1 1.19
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
118  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
119  โรงเรียนวัดรามแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
120  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 262
8 3.05
5 1.91
19 7.25
8 3.05
3 1.15
219 83.59
43 16.41%
121  โรงเรียนวัดควนป้อม 61
0 0.00
1 1.64
8 13.11
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
122  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 376
17 4.52
17 4.52
27 7.18
0 0.00
0 0.00
315 83.78
61 16.22%
123  โรงเรียนวัดควนเถียะ 180
4 2.22
7 3.89
18 10.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
124  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
0 0.00
1 1.15
13 14.94
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
125  โรงเรียนบ้านพรุบัว 100
5 5.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
126  โรงเรียนวัดคันธมาลี 254
13 5.12
8 3.15
4 1.57
0 0.00
15 5.91
214 84.25
40 15.75%
127  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
128  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
3 2.22
3 2.22
8 5.93
6 4.44
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
129  โรงเรียนบ้านบางน้อย 103
8 7.77
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
130  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
131  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
132  โรงเรียนวัดจิกพนม 121
10 8.26
5 4.13
2 1.65
0 0.00
1 0.83
103 85.12
18 14.88%
133  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 122
12 9.84
2 1.64
4 3.28
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
134  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
135  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 164
6 3.66
4 2.44
6 3.66
4 2.44
4 2.44
140 85.37
24 14.63%
136  โรงเรียนบ้านตูล 82
9 10.98
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
137  โรงเรียนบ้านบางลึก 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
138  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 147
3 2.04
0 0.00
15 10.20
2 1.36
1 0.68
126 85.71
21 14.29%
139  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
8 5.37
5 3.36
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
140  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
6 5.88
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
141  โรงเรียนวัดบางคุระ 75
3 4.00
2 2.67
2 2.67
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
142  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
1 1.11
2 2.22
78 86.67
12 13.33%
143  โรงเรียนวัดโคกทราง 53
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
144  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 137
4 2.92
5 3.65
9 6.57
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
145  โรงเรียนวัดสุขุม 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 163
5 3.07
10 6.13
6 3.68
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
147  โรงเรียนบ้านปลายราง 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
148  โรงเรียนบ้านลานนา 96
2 2.08
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
149  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
3 2.88
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
150  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
151  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
3 9.38
28 87.50
4 12.50%
152  โรงเรียนวัดบางไทร 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
153  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
5 4.67
2 1.87
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
154  โรงเรียนวัดหนา 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
3 2.59
5 4.31
102 87.93
14 12.07%
155  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
157  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
4 3.92
1 0.98
4 3.92
0 0.00
3 2.94
90 88.24
12 11.76%
158  โรงเรียนวัดธาราวง 136
3 2.21
7 5.15
6 4.41
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
159  โรงเรียนบ้านชายทะเล 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
160  โรงเรียนวัดปลายสระ 149
5 3.36
3 2.01
7 4.70
2 1.34
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
161  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
8 11.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
162  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
164  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
2 2.02
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
165  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
166  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
167  โรงเรียนวัดป่าระกำ 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
168  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
169  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
170  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
5 3.25
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
139 90.26
15 9.74%
171  โรงเรียนบ้านบางแรด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
172  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
3 3.57
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
173  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
174  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
175  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
176  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 289
9 3.11
3 1.04
11 3.81
2 0.69
1 0.35
263 91.00
26 9.00%
177  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
178  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 119
3 2.52
0 0.00
2 1.68
3 2.52
2 1.68
109 91.60
10 8.40%
179  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
180  โรงเรียนวัดปากระวะ 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
181  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
182  โรงเรียนวัดทายิการาม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
183  โรงเรียนวัดหอยกัน 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
184  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
185  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
186  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
0 0.00
0 0.00
15 7.69
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
188  โรงเรียนบ้านห้วยโส 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
189  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
190  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
191  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 102
1 0.98
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
192  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
1 0.45
3 1.36
4 1.81
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
194  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
195  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
2 1.04
5 2.60
0 0.00
4 2.08
180 93.75
12 6.25%
196  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
0 0.00
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
197  โรงเรียนบ้านตรอกแค 147
3 2.04
1 0.68
5 3.40
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
198  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
3 2.61
1 0.87
2 1.74
1 0.87
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
199  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
200  โรงเรียนวัดฉิมหลา 107
4 3.74
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
201  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
202  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
203  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
204  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
206  โรงเรียนบ้านนา 113
1 0.88
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
207  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
208  โรงเรียนวัดสระแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
209  โรงเรียนวัดควนใส 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
210  โรงเรียนวัดถลุงทอง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
212  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
213  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
214  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 164
1 0.61
0 0.00
1 0.61
2 1.22
0 0.00
160 97.56
4 2.44%
215  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
216  โรงเรียนบ้านวังหอน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
217  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 251
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
246 98.01
5 1.99%
218  โรงเรียนบ้านควนโตน 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านใสถิน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดคลองขยัน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดวัวหลุง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,305 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,446 5.50
เตี้ย  949 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,016 7.66
ผอมและเตี้ย  609 2.32
อ้วนและเตี้ย  476 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,809 79.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,496 คน


20.89%


Powered By www.thaieducation.net