ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 43
5 11.63
3 6.98
13 30.23
2 4.65
1 2.33
19 44.19
24 55.81%
2  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 213
39 18.31
21 9.86
26 12.21
20 9.39
8 3.76
99 46.48
114 53.52%
3  โรงเรียนวัดบ้านตาล 70
8 11.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
11 15.71
35 50.00
35 50.00%
4  โรงเรียนบ้านร่อน 84
5 5.95
4 4.76
22 26.19
4 4.76
4 4.76
45 53.57
39 46.43%
5  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 160
18 11.25
23 14.38
19 11.88
10 6.25
1 0.63
89 55.63
71 44.38%
6  โรงเรียนวัดชัน 159
17 10.69
11 6.92
27 16.98
6 3.77
6 3.77
92 57.86
67 42.14%
7  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2117
46 2.17
27 1.28
440 20.78
73 3.45
277 13.08
1254 59.23
863 40.77%
8  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
7 11.48
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
9  โรงเรียนวัดนางพระยา 57
4 7.02
3 5.26
12 21.05
3 5.26
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
10  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
6 11.76
3 5.88
2 3.92
5 9.80
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
11  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 46
7 15.22
0 0.00
9 19.57
1 2.17
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
12  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 106
14 13.21
13 12.26
7 6.60
0 0.00
5 4.72
67 63.21
39 36.79%
13  โรงเรียนวัดดินดอน 117
9 7.69
4 3.42
17 14.53
12 10.26
0 0.00
75 64.10
42 35.90%
14  โรงเรียนวัดท่าแพ 124
17 13.71
10 8.06
14 11.29
3 2.42
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
15  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 80
7 8.75
7 8.75
11 13.75
3 3.75
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
16  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
7 10.29
7 10.29
9 13.24
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
17  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 75
12 16.00
3 4.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
18  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1563
100 6.40
77 4.93
321 20.54
6 0.38
4 0.26
1055 67.50
508 32.50%
19  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 99
12 12.12
4 4.04
11 11.11
4 4.04
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
20  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 136
8 5.88
16 11.76
14 10.29
4 2.94
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
21  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 88
5 5.68
9 10.23
11 12.50
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
22  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 196
9 4.59
28 14.29
6 3.06
1 0.51
16 8.16
136 69.39
60 30.61%
23  โรงเรียนวัดดอนตรอ 179
15 8.38
13 7.26
26 14.53
0 0.00
0 0.00
125 69.83
54 30.17%
24  โรงเรียนวัดสวนพล 50
5 10.00
2 4.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
25  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 121
8 6.61
7 5.79
17 14.05
3 2.48
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
26  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
8 6.25
2 1.56
15 11.72
13 10.16
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
27  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 44
6 13.64
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
28  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 109
5 4.59
7 6.42
17 15.60
3 2.75
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
29  โรงเรียนวัดท่าช้าง 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
7 9.21
5 6.58
54 71.05
22 28.95%
30  โรงเรียนวัดบางตะพาน 91
4 4.40
1 1.10
8 8.79
4 4.40
9 9.89
65 71.43
26 28.57%
31  โรงเรียนบ้านปากพญา 230
9 3.91
10 4.35
23 10.00
9 3.91
12 5.22
167 72.61
63 27.39%
32  โรงเรียนวัดพังยอม 140
15 10.71
5 3.57
18 12.86
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
33  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 26
1 3.85
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
34  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 191
13 6.81
13 6.81
23 12.04
2 1.05
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
35  โรงเรียนบ้านคันธง 143
12 8.39
8 5.59
7 4.90
7 4.90
4 2.80
105 73.43
38 26.57%
36  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 49
6 12.24
2 4.08
4 8.16
0 0.00
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
37  โรงเรียนบ้านบางหลวง 145
13 8.97
5 3.45
6 4.14
0 0.00
14 9.66
107 73.79
38 26.21%
38  โรงเรียนวัดคันนาราม 88
11 12.50
5 5.68
4 4.55
3 3.41
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
39  โรงเรียนบ้านนาเคียน 254
28 11.02
18 7.09
9 3.54
6 2.36
4 1.57
189 74.41
65 25.59%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 93
8 8.60
5 5.38
9 9.68
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
41  โรงเรียนวัดท่างาม 77
4 5.19
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
42  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 172
10 5.81
8 4.65
15 8.72
9 5.23
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
43  โรงเรียนวัดแพร่ 232
14 6.03
11 4.74
30 12.93
1 0.43
0 0.00
176 75.86
56 24.14%
44  โรงเรียนวัดสระไคร 259
13 5.02
13 5.02
27 10.42
8 3.09
0 0.00
198 76.45
61 23.55%
45  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 162
8 4.94
3 1.85
23 14.20
4 2.47
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
46  โรงเรียนบ้านตลาด 370
29 7.84
21 5.68
32 8.65
2 0.54
1 0.27
285 77.03
85 22.97%
47  โรงเรียนวัดไทรงาม 53
0 0.00
1 1.89
11 20.75
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
48  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 98
6 6.12
7 7.14
5 5.10
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
49  โรงเรียนวัดห้วยพระ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
50  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
51  โรงเรียนบ้านสันยูง 86
4 4.65
3 3.49
5 5.81
3 3.49
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
52  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 61
3 4.92
2 3.28
6 9.84
0 0.00
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
53  โรงเรียนวัดสอ 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
54  โรงเรียนวัดสมอ 172
4 2.33
2 1.16
13 7.56
3 1.74
11 6.40
139 80.81
33 19.19%
55  โรงเรียนวัดกัด 142
6 4.23
5 3.52
11 7.75
5 3.52
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
56  โรงเรียนวัดมุขธารา 310
10 3.23
1 0.32
36 11.61
0 0.00
11 3.55
252 81.29
58 18.71%
57  โรงเรียนชุมชนลานสกา 72
3 4.17
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
58  โรงเรียนวัดทางพูน 112
4 3.57
1 0.89
11 9.82
4 3.57
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
59  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 70
3 4.29
1 1.43
6 8.57
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
60  โรงเรียนวัดสระแก้ว 123
4 3.25
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
61  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 84
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
62  โรงเรียนวัดนาวง 117
5 4.27
3 2.56
6 5.13
5 4.27
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
63  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 99
4 4.04
3 3.03
4 4.04
4 4.04
1 1.01
83 83.84
16 16.16%
64  โรงเรียนวัดไสมะนาว 149
9 6.04
3 2.01
3 2.01
5 3.36
4 2.68
125 83.89
24 16.11%
65  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 115
1 0.87
2 1.74
10 8.70
4 3.48
1 0.87
97 84.35
18 15.65%
66  โรงเรียนวัดสระเพลง 111
5 4.50
5 4.50
5 4.50
2 1.80
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
67  โรงเรียนวัดพระเพรง 85
4 4.71
1 1.18
4 4.71
2 2.35
2 2.35
72 84.71
13 15.29%
68  โรงเรียนบ้านบางเตย 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
69  โรงเรียนวัดพระพรหม 384
16 4.17
12 3.13
14 3.65
8 2.08
7 1.82
327 85.16
57 14.84%
70  โรงเรียนวัดจังหูน 57
1 1.75
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
71  โรงเรียนบ้านคลองดิน 441
12 2.72
8 1.81
38 8.62
3 0.68
0 0.00
380 86.17
61 13.83%
72  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 164
0 0.00
3 1.83
19 11.59
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
73  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 45
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
74  โรงเรียนบ้านชะเอียน 68
4 5.88
0 0.00
2 2.94
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
75  โรงเรียนบ้านบางไทร 85
5 5.88
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
76  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
77  โรงเรียนวัดโดน 35
4 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
78  โรงเรียนวัดหนองแตน 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 125
4 3.20
2 1.60
5 4.00
0 0.00
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
80  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2573
99 3.85
0 0.00
189 7.35
0 0.00
0 0.00
2285 88.81
288 11.19%
81  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 114
5 4.39
4 3.51
2 1.75
0 0.00
1 0.88
102 89.47
12 10.53%
82  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.46
60 89.55
7 10.45%
83  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
1 2.08
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
84  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 126
1 0.79
2 1.59
8 6.35
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
85  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 63
0 0.00
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
86  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
87  โรงเรียนวัดท่านคร 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
88  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
89  โรงเรียนวัดจันทร์ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
90  โรงเรียนวัดวังหงส์ 156
3 1.92
0 0.00
4 2.56
3 1.92
2 1.28
144 92.31
12 7.69%
91  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
92  โรงเรียนวัดดอนยาง 110
4 3.64
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
93  โรงเรียนวัดเจดีย์ 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
94  โรงเรียนวัดโบสถ์ 199
13 6.53
0 0.00
0 0.00
1 0.50
0 0.00
185 92.96
14 7.04%
95  โรงเรียนวัดบางหว้า 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
96  โรงเรียนบ้านเนิน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
97  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
98  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
99  โรงเรียนวัดวนาราม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
100  โรงเรียนวัดศรีมงคล 199
3 1.51
3 1.51
1 0.50
3 1.51
1 0.50
188 94.47
11 5.53%
101  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
102  โรงเรียนวัดหญ้า 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
103  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
1 0.92
3 2.75
104 95.41
5 4.59%
104  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
105  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 215
0 0.00
1 0.47
6 2.79
0 0.00
2 0.93
206 95.81
9 4.19%
106  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
107  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 285
1 0.35
3 1.05
2 0.70
0 0.00
1 0.35
278 97.54
7 2.46%
108  โรงเรียนบ้านคดศอก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดป่าหวาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,050 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  875 4.85
เตี้ย  557 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,897 10.51
ผอมและเตี้ย  333 1.84
อ้วนและเตี้ย  450 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,938 77.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,112 คน


22.78%


Powered By www.thaieducation.net