ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 105
33 31.43
15 14.29
21 20.00
20 19.05
0 0.00
16 15.24
89 84.76%
2  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 273
58 21.25
63 23.08
13 4.76
34 12.45
51 18.68
54 19.78
219 80.22%
3  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 66
28 42.42
2 3.03
4 6.06
13 19.70
0 0.00
19 28.79
47 71.21%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 238
59 24.79
68 28.57
34 14.29
0 0.00
0 0.00
77 32.35
161 67.65%
5  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 135
20 14.81
11 8.15
10 7.41
31 22.96
16 11.85
47 34.81
88 65.19%
6  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 87
11 12.64
9 10.34
25 28.74
4 4.60
7 8.05
31 35.63
56 64.37%
7  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 141
39 27.66
10 7.09
28 19.86
4 2.84
6 4.26
54 38.30
87 61.70%
8  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
29 23.02
14 11.11
16 12.70
14 11.11
51 40.48
75 59.52%
9  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 28
12 42.86
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 117
19 16.24
10 8.55
2 1.71
29 24.79
6 5.13
51 43.59
66 56.41%
11  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 215
21 9.77
7 3.26
36 16.74
21 9.77
36 16.74
94 43.72
121 56.28%
12  โรงเรียนบ้านหนองแสง 54
0 0.00
8 14.81
22 40.74
0 0.00
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
13  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 103
11 10.68
4 3.88
16 15.53
15 14.56
11 10.68
46 44.66
57 55.34%
14  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 142
4 2.82
6 4.23
32 22.54
11 7.75
24 16.90
65 45.77
77 54.23%
15  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 219
24 10.96
28 12.79
26 11.87
24 10.96
12 5.48
105 47.95
114 52.05%
16  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 443
24 5.42
19 4.29
81 18.28
7 1.58
97 21.90
215 48.53
228 51.47%
17  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 69
33 47.83
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
18  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 176
6 3.41
13 7.39
22 12.50
24 13.64
23 13.07
88 50.00
88 50.00%
19  โรงเรียนบ้านไพล 116
26 22.41
14 12.07
12 10.34
0 0.00
0 0.00
64 55.17
52 44.83%
20  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
9 19.15
1 2.13
9 19.15
1 2.13
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
21  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 108
19 17.59
9 8.33
11 10.19
9 8.33
0 0.00
60 55.56
48 44.44%
22  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 151
12 7.95
11 7.28
25 16.56
14 9.27
4 2.65
85 56.29
66 43.71%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
26 36.62
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
24  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 159
15 9.43
7 4.40
12 7.55
14 8.81
21 13.21
90 56.60
69 43.40%
25  โรงเรียนบ้านถนน 56
17 30.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
3 5.36
32 57.14
24 42.86%
26  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
4 9.76
4 9.76
24 58.54
17 41.46%
27  โรงเรียนบ้านช่องแมว 141
12 8.51
12 8.51
19 13.48
12 8.51
3 2.13
83 58.87
58 41.13%
28  โรงเรียนบ้านละโว้ 200
12 6.00
11 5.50
22 11.00
14 7.00
22 11.00
119 59.50
81 40.50%
29  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 159
36 22.64
10 6.29
11 6.92
7 4.40
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
30  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 273
13 4.76
10 3.66
21 7.69
36 13.19
26 9.52
167 61.17
106 38.83%
31  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 26
7 26.92
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
32  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 167
20 11.98
7 4.19
37 22.16
0 0.00
0 0.00
103 61.68
64 38.32%
33  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 115
5 4.35
7 6.09
9 7.83
13 11.30
10 8.70
71 61.74
44 38.26%
34  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
24 30.38
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
35  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 87
9 10.34
0 0.00
14 16.09
0 0.00
10 11.49
54 62.07
33 37.93%
36  โรงเรียนชุมชนประทาย 857
83 9.68
50 5.83
158 18.44
33 3.85
0 0.00
533 62.19
324 37.81%
37  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 162
36 22.22
11 6.79
13 8.02
1 0.62
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
38  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 40
4 10.00
1 2.50
9 22.50
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองขาม 161
7 4.35
5 3.11
16 9.94
11 6.83
21 13.04
101 62.73
60 37.27%
40  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 171
11 6.43
5 2.92
13 7.60
16 9.36
18 10.53
108 63.16
63 36.84%
41  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
2 1.71
20 17.09
10 8.55
4 3.42
7 5.98
74 63.25
43 36.75%
42  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 146
13 8.90
13 8.90
13 8.90
8 5.48
6 4.11
93 63.70
53 36.30%
43  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 315
27 8.57
14 4.44
72 22.86
0 0.00
0 0.00
202 64.13
113 35.87%
44  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 162
12 7.41
4 2.47
14 8.64
16 9.88
12 7.41
104 64.20
58 35.80%
45  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 149
18 12.08
11 7.38
14 9.40
10 6.71
0 0.00
96 64.43
53 35.57%
46  โรงเรียนบ้านคล้า 57
8 14.04
4 7.02
3 5.26
2 3.51
3 5.26
37 64.91
20 35.09%
47  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 123
7 5.69
10 8.13
22 17.89
4 3.25
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
48  โรงเรียนบ้านชีวาน 83
7 8.43
5 6.02
7 8.43
0 0.00
10 12.05
54 65.06
29 34.94%
49  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1096
45 4.11
15 1.37
161 14.69
60 5.47
99 9.03
716 65.33
380 34.67%
50  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
18 5.94
10 3.30
27 8.91
28 9.24
22 7.26
198 65.35
105 34.65%
51  โรงเรียนสระประดู่ 114
2 1.75
2 1.75
20 17.54
4 3.51
10 8.77
76 66.67
38 33.33%
52  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 90
5 5.56
8 8.89
10 11.11
0 0.00
7 7.78
60 66.67
30 33.33%
53  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 120
4 3.33
8 6.67
15 12.50
5 4.17
7 5.83
81 67.50
39 32.50%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 247
9 3.64
11 4.45
20 8.10
17 6.88
22 8.91
168 68.02
79 31.98%
55  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 211
5 2.37
11 5.21
30 14.22
0 0.00
21 9.95
144 68.25
67 31.75%
56  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 114
2 1.75
10 8.77
2 1.75
17 14.91
5 4.39
78 68.42
36 31.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 52
1 1.92
4 7.69
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
58  โรงเรียนดอนมัน 135
25 18.52
2 1.48
9 6.67
5 3.70
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
59  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 109
7 6.42
7 6.42
17 15.60
2 1.83
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
60  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 111
7 6.31
0 0.00
21 18.92
0 0.00
5 4.50
78 70.27
33 29.73%
61  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 118
4 3.39
1 0.85
15 12.71
0 0.00
15 12.71
83 70.34
35 29.66%
62  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
7 6.67
0 0.00
9 8.57
1 0.95
14 13.33
74 70.48
31 29.52%
63  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 146
19 13.01
4 2.74
20 13.70
0 0.00
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
64  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
65  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
5 10.42
2 4.17
4 8.33
34 70.83
14 29.17%
66  โรงเรียนบ้านทับควาย 38
1 2.63
0 0.00
6 15.79
4 10.53
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 242
13 5.37
16 6.61
17 7.02
10 4.13
14 5.79
172 71.07
70 28.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 73
1 1.37
5 6.85
4 5.48
4 5.48
7 9.59
52 71.23
21 28.77%
69  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 63
8 12.70
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
70  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 63
3 4.76
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
71  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 81
3 3.70
3 3.70
17 20.99
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
72  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
3 3.49
2 2.33
10 11.63
5 5.81
4 4.65
62 72.09
24 27.91%
73  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 65
0 0.00
3 4.62
7 10.77
3 4.62
5 7.69
47 72.31
18 27.69%
74  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
5 10.42
3 6.25
35 72.92
13 27.08%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
20 18.02
1 0.90
4 3.60
0 0.00
5 4.50
81 72.97
30 27.03%
76  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
77  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
2 4.88
3 7.32
4 9.76
0 0.00
2 4.88
30 73.17
11 26.83%
78  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 79
1 1.27
3 3.80
17 21.52
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
79  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 238
19 7.98
5 2.10
27 11.34
2 0.84
10 4.20
175 73.53
63 26.47%
80  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 129
26 20.16
1 0.78
6 4.65
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
81  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 114
10 8.77
3 2.63
16 14.04
1 0.88
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
82  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 149
23 15.44
2 1.34
14 9.40
0 0.00
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
83  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 69
0 0.00
13 18.84
0 0.00
2 2.90
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
84  โรงเรียนบ้านโนนรัง 227
14 6.17
23 10.13
22 9.69
0 0.00
0 0.00
168 74.01
59 25.99%
85  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 54
12 22.22
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
86  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 70
10 14.29
5 7.14
1 1.43
1 1.43
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
87  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 125
23 18.40
1 0.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
88  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 47
6 12.77
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
89  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 63
4 6.35
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
90  โรงเรียนจารย์ตำรา 166
7 4.22
4 2.41
8 4.82
10 6.02
13 7.83
124 74.70
42 25.30%
91  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 292
14 4.79
17 5.82
35 11.99
4 1.37
3 1.03
219 75.00
73 25.00%
92  โรงเรียนบ้านท่าแดง 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
0 0.00
4 7.69
39 75.00
13 25.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 100
9 9.00
0 0.00
0 0.00
4 4.00
12 12.00
75 75.00
25 25.00%
94  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 44
0 0.00
1 2.27
8 18.18
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 101
17 16.83
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
96  โรงเรียนบ้านมะกอก 118
6 5.08
4 3.39
10 8.47
4 3.39
4 3.39
90 76.27
28 23.73%
97  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 196
21 10.71
4 2.04
19 9.69
2 1.02
0 0.00
150 76.53
46 23.47%
98  โรงเรียนบ้านจาบ 70
4 5.71
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
99  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 57
5 8.77
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
100  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
34 77.27
10 22.73%
101  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 128
14 10.94
10 7.81
5 3.91
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
102  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 53
7 13.21
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
103  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 160
14 8.75
6 3.75
16 10.00
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
104  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 58
6 10.34
2 3.45
4 6.90
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
105  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 184
16 8.70
4 2.17
21 11.41
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
106  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 191
4 2.09
5 2.62
33 17.28
0 0.00
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 146
2 1.37
5 3.42
25 17.12
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 176
4 2.27
12 6.82
22 12.50
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
109  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
3 10.71
22 78.57
6 21.43%
110  โรงเรียนวัดจันทนาราม 182
14 7.69
0 0.00
23 12.64
2 1.10
0 0.00
143 78.57
39 21.43%
111  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 483
29 6.00
16 3.31
28 5.80
16 3.31
12 2.48
382 79.09
101 20.91%
112  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
113  โรงเรียนบ้านฝาง 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
114  โรงเรียนอรพิมวิทยา 136
1 0.74
2 1.47
9 6.62
10 7.35
6 4.41
108 79.41
28 20.59%
115  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
7 5.74
6 4.92
10 8.20
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
116  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
7 15.91
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
117  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
118  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
119  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
120  โรงเรียนบ้านหนองตาด 119
5 4.20
5 4.20
9 7.56
2 1.68
3 2.52
95 79.83
24 20.17%
121  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 191
6 3.14
3 1.57
29 15.18
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
122  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 71
8 11.27
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
123  โรงเรียนบ้านพุทรา 339
11 3.24
7 2.06
28 8.26
11 3.24
9 2.65
273 80.53
66 19.47%
124  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 125
5 4.00
9 7.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
125  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 450
22 4.89
24 5.33
40 8.89
0 0.00
0 0.00
364 80.89
86 19.11%
126  โรงเรียนโนนตูม 157
1 0.64
2 1.27
27 17.20
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
127  โรงเรียนวัดโชติการาม 338
19 5.62
15 4.44
29 8.58
1 0.30
0 0.00
274 81.07
64 18.93%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 69
1 1.45
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
129  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 112
5 4.46
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
130  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
11 6.63
3 1.81
17 10.24
0 0.00
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
131  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 134
9 6.72
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
132  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 102
2 1.96
10 9.80
4 3.92
3 2.94
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
133  โรงเรียนวัดปลักแรต 145
11 7.59
4 2.76
12 8.28
0 0.00
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
134  โรงเรียนบ้านโนนยอ 231
6 2.60
13 5.63
7 3.03
0 0.00
17 7.36
188 81.39
43 18.61%
135  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 151
5 3.31
2 1.32
6 3.97
7 4.64
8 5.30
123 81.46
28 18.54%
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
9 18.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
137  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 153
10 6.54
3 1.96
14 9.15
1 0.65
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
138  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
4 4.88
4 4.88
2 2.44
4 4.88
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
139  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 192
8 4.17
11 5.73
4 2.08
0 0.00
12 6.25
157 81.77
35 18.23%
140  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 61
3 4.92
3 4.92
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
141  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 146
6 4.11
4 2.74
15 10.27
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
142  โรงเรียนท่าลาด 315
9 2.86
11 3.49
36 11.43
0 0.00
0 0.00
259 82.22
56 17.78%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
2 4.44
2 4.44
2 4.44
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
144  โรงเรียนบ้านวังม่วง 62
4 6.45
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
145  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
4 4.17
2 2.08
79 82.29
17 17.71%
146  โรงเรียนบ้านซาด 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
3 4.41
56 82.35
12 17.65%
147  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 136
2 1.47
2 1.47
19 13.97
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
148  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 160
9 5.63
2 1.25
16 10.00
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
149  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
8 10.39
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
150  โรงเรียนบ้านประสุข 242
13 5.37
4 1.65
22 9.09
0 0.00
0 0.00
203 83.88
39 16.12%
151  โรงเรียนบ้านดอนวัว 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
152  โรงเรียนบ้านศาลา 66
1 1.52
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
153  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 117
7 5.98
3 2.56
2 1.71
4 3.42
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
154  โรงเรียนบ้านนาดี 42
4 9.52
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
155  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 119
2 1.68
2 1.68
12 10.08
1 0.84
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
156  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
0 0.00
3 2.68
13 11.61
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
157  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 190
8 4.21
6 3.16
13 6.84
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
158  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 155
8 5.16
10 6.45
4 2.58
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
159  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 106
6 5.66
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
160  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
161  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 173
5 2.89
4 2.31
10 5.78
3 1.73
2 1.16
149 86.13
24 13.87%
162  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
163  โรงเรียนบ้านประทาย 96
6 6.25
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
164  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 90
1 1.11
2 2.22
5 5.56
1 1.11
3 3.33
78 86.67
12 13.33%
165  โรงเรียนวัดวังน้ำ 173
2 1.16
3 1.73
17 9.83
1 0.58
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
166  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
3 3.61
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
167  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 194
9 4.64
5 2.58
10 5.15
1 0.52
0 0.00
169 87.11
25 12.89%
169  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 78
0 0.00
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
170  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 136
6 4.41
4 2.94
5 3.68
1 0.74
1 0.74
119 87.50
17 12.50%
171  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
172  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 187
2 1.07
3 1.60
18 9.63
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
173  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
174  โรงเรียนกุลโน 930
25 2.69
22 2.37
20 2.15
25 2.69
18 1.94
820 88.17
110 11.83%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 110
10 9.09
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
176  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
177  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 111
3 2.70
4 3.60
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
178  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 131
3 2.29
5 3.82
7 5.34
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
179  โรงเรียนอาสนาราม 150
7 4.67
1 0.67
9 6.00
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
180  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
8 5.23
0 0.00
3 1.96
0 0.00
6 3.92
136 88.89
17 11.11%
181  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
182  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
7 5.47
114 89.06
14 10.94%
183  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
184  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
185  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
2 1.80
4 3.60
99 89.19
12 10.81%
186  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 122
4 3.28
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
187  โรงเรียนหนองบัวลอย 94
2 2.13
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
188  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
189  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 85
0 0.00
4 4.71
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
190  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 142
3 2.11
0 0.00
7 4.93
4 2.82
1 0.70
127 89.44
15 10.56%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัว 172
7 4.07
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
192  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 115
1 0.87
1 0.87
5 4.35
5 4.35
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
193  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 99
1 1.01
0 0.00
4 4.04
2 2.02
3 3.03
89 89.90
10 10.10%
194  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
195  โรงเรียนบ้านขามใต้ 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
196  โรงเรียนบ้านดอนยาว 136
5 3.68
4 2.94
3 2.21
1 0.74
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
197  โรงเรียนประโดกสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
198  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
199  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
200  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
201  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
202  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
203  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
204  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
205  โรงเรียนพิกุลทอง 447
3 0.67
9 2.01
23 5.15
0 0.00
0 0.00
412 92.17
35 7.83%
206  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
207  โรงเรียนเพชรหนองขาม 297
1 0.34
0 0.00
10 3.37
1 0.34
10 3.37
275 92.59
22 7.41%
208  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
209  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 152
3 1.97
2 1.32
5 3.29
1 0.66
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
210  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
211  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
1 1.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 105
3 2.86
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
213  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
214  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
215  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 246
5 2.03
2 0.81
0 0.00
0 0.00
8 3.25
231 93.90
15 6.10%
216  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 110
0 0.00
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
217  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
218  โรงเรียนบ้านหนองยาง 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
219  โรงเรียนบ้านหนองบง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
220  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
1 1.59
60 95.24
3 4.76%
221  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
222  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.83
103 97.17
3 2.83%
223  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
225  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,925 6.49
เตี้ย  1,131 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,767 9.33
ผอมและเตี้ย  844 2.85
อ้วนและเตี้ย  961 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,037 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,628 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net