ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 153
126 82.35
4 2.61
19 12.42
0 0.00
4 2.61
0 0.00
153 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 27
0 0.00
27 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 9
5 55.56
0 0.00
3 33.33
1 11.11
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 117
3 2.56
3 2.56
99 84.62
0 0.00
12 10.26
0 0.00
117 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 93
4 4.30
89 95.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00%
6  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 53
30 56.60
6 11.32
2 3.77
14 26.42
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 117
13 11.11
15 12.82
5 4.27
40 34.19
20 17.09
24 20.51
93 79.49%
8  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 131
9 6.87
19 14.50
6 4.58
37 28.24
25 19.08
35 26.72
96 73.28%
9  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 68
18 26.47
14 20.59
4 5.88
3 4.41
2 2.94
27 39.71
41 60.29%
10  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 117
19 16.24
15 12.82
15 12.82
11 9.40
10 8.55
47 40.17
70 59.83%
11  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 135
8 5.93
6 4.44
28 20.74
8 5.93
29 21.48
56 41.48
79 58.52%
12  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 80
4 5.00
6 7.50
21 26.25
4 5.00
9 11.25
36 45.00
44 55.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองโจด 19
3 15.79
2 10.53
1 5.26
3 15.79
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
14  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 27
13 48.15
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
15  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 145
21 14.48
23 15.86
10 6.90
13 8.97
5 3.45
73 50.34
72 49.66%
16  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 138
14 10.14
17 12.32
20 14.49
10 7.25
7 5.07
70 50.72
68 49.28%
17  โรงเรียนบ้านดงบัง 112
7 6.25
9 8.04
26 23.21
3 2.68
10 8.93
57 50.89
55 49.11%
18  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 105
2 1.90
5 4.76
15 14.29
7 6.67
20 19.05
56 53.33
49 46.67%
19  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 146
26 17.81
17 11.64
10 6.85
2 1.37
13 8.90
78 53.42
68 46.58%
20  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 43
8 18.60
2 4.65
8 18.60
2 4.65
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
21  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 101
13 12.87
11 10.89
16 15.84
5 4.95
0 0.00
56 55.45
45 44.55%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 286
15 5.24
24 8.39
61 21.33
17 5.94
10 3.50
159 55.59
127 44.41%
23  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 188
18 9.57
25 13.30
16 8.51
13 6.91
11 5.85
105 55.85
83 44.15%
24  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 74
4 5.41
5 6.76
6 8.11
17 22.97
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
25  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 79
11 13.92
11 13.92
6 7.59
6 7.59
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
26  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
7 7.69
7 7.69
9 9.89
7 7.69
9 9.89
52 57.14
39 42.86%
27  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 137
12 8.76
20 14.60
10 7.30
10 7.30
5 3.65
80 58.39
57 41.61%
28  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 179
17 9.50
19 10.61
15 8.38
11 6.15
8 4.47
109 60.89
70 39.11%
29  โรงเรียนบ้านปรางค์ 187
19 10.16
5 2.67
25 13.37
6 3.21
17 9.09
115 61.50
72 38.50%
30  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 844
120 14.22
68 8.06
132 15.64
4 0.47
0 0.00
520 61.61
324 38.39%
31  โรงเรียนบ้านเมืองคง 135
18 13.33
11 8.15
11 8.15
7 5.19
3 2.22
85 62.96
50 37.04%
32  โรงเรียนบ้านหนองแสง 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
2 5.56
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
33  โรงเรียนบ้านโนนสัง 270
21 7.78
34 12.59
15 5.56
12 4.44
15 5.56
173 64.07
97 35.93%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103
16 15.53
2 1.94
12 11.65
5 4.85
2 1.94
66 64.08
37 35.92%
35  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 97
26 26.80
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
63 64.95
34 35.05%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
10 21.28
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
37  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 83
4 4.82
2 2.41
19 22.89
3 3.61
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
38  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 42
1 2.38
4 9.52
8 19.05
0 0.00
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
39  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 227
17 7.49
15 6.61
10 4.41
16 7.05
15 6.61
154 67.84
73 32.16%
40  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94
8 8.51
4 4.26
18 19.15
0 0.00
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
41  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 38
2 5.26
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
42  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 115
10 8.70
7 6.09
10 8.70
5 4.35
2 1.74
81 70.43
34 29.57%
43  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 48
4 8.33
3 6.25
4 8.33
3 6.25
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
44  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 128
11 8.59
16 12.50
3 2.34
6 4.69
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
45  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 82
7 8.54
4 4.88
1 1.22
7 8.54
4 4.88
59 71.95
23 28.05%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 233
7 3.00
7 3.00
38 16.31
13 5.58
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
47  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 47
0 0.00
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
48  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 86
9 10.47
1 1.16
11 12.79
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
49  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 203
5 2.46
0 0.00
20 9.85
9 4.43
20 9.85
149 73.40
54 26.60%
50  โรงเรียนบ้านเสมา 106
7 6.60
1 0.94
11 10.38
9 8.49
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
51  โรงเรียนปริยัติไพศาล 149
10 6.71
6 4.03
23 15.44
0 0.00
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
52  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 46
6 13.04
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 109
6 5.50
2 1.83
19 17.43
0 0.00
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
54  โรงเรียนวันครู 2502 180
8 4.44
8 4.44
10 5.56
8 4.44
10 5.56
136 75.56
44 24.44%
55  โรงเรียนบ้านสระครก 107
0 0.00
6 5.61
20 18.69
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
56  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 63
15 23.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
57  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 30
0 0.00
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนบ้านตะโก 194
28 14.43
0 0.00
17 8.76
0 0.00
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
59  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
6 11.54
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
60  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
3 3.61
2 2.41
11 13.25
3 3.61
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
61  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 66
4 6.06
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
62  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
5 8.06
3 4.84
48 77.42
14 22.58%
63  โรงเรียนบ้านตะหนอด 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
64  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 81
3 3.70
1 1.23
6 7.41
8 9.88
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
65  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองบง 56
4 7.14
5 8.93
3 5.36
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
67  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 75
2 2.67
4 5.33
3 4.00
4 5.33
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
68  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
69  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 62
0 0.00
2 3.23
8 12.90
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
70  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 148
8 5.41
3 2.03
17 11.49
1 0.68
2 1.35
117 79.05
31 20.95%
71  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 98
7 7.14
5 5.10
4 4.08
4 4.08
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
72  โรงเรียนบ้านสีสุก 116
9 7.76
3 2.59
11 9.48
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
5 7.04
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
74  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 108
6 5.56
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
75  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 108
9 8.33
2 1.85
3 2.78
4 3.70
3 2.78
87 80.56
21 19.44%
76  โรงเรียนบ้านหนองคอม 191
12 6.28
9 4.71
16 8.38
0 0.00
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
77  โรงเรียนบ้านโจด 99
2 2.02
0 0.00
12 12.12
3 3.03
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
78  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 42
7 16.67
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
79  โรงเรียนบ้านกระถิน 90
1 1.11
7 7.78
8 8.89
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
80  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 138
6 4.35
2 1.45
5 3.62
8 5.80
5 3.62
112 81.16
26 18.84%
81  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 101
4 3.96
2 1.98
11 10.89
2 1.98
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
82  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
83  โรงเรียนบ้านปอบิด 92
13 14.13
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
84  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 118
4 3.39
3 2.54
14 11.86
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
85  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40
1 2.50
2 5.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
86  โรงเรียนบ้านไทรโยง 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
87  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
88  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 154
7 4.55
5 3.25
14 9.09
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
89  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 95
2 2.11
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
90  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 108
2 1.85
3 2.78
6 5.56
3 2.78
4 3.70
90 83.33
18 16.67%
91  โรงเรียนบ้านโนนสูง 84
4 4.76
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
92  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
93  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 116
5 4.31
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
94  โรงเรียนบ้านตาจั่น 153
4 2.61
12 7.84
9 5.88
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
95  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 153
9 5.88
4 2.61
11 7.19
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
96  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 150
15 10.00
1 0.67
8 5.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
98  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
99  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
100  โรงเรียนบ้านประคำ 107
5 4.67
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 170
0 0.00
0 0.00
27 15.88
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
102  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
5 4.17
0 0.00
13 10.83
0 0.00
1 0.83
101 84.17
19 15.83%
103  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
104  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 122
4 3.28
0 0.00
10 8.20
1 0.82
4 3.28
103 84.43
19 15.57%
105  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
106  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 150
3 2.00
6 4.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
108  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 96
1 1.04
3 3.13
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
109  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
110  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 70
7 10.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
111  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
112  โรงเรียนบ้านขามเวียน 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
113  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 114
1 0.88
2 1.75
4 3.51
3 2.63
6 5.26
98 85.96
16 14.04%
114  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 100
4 4.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
86 86.00
14 14.00%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 198
10 5.05
5 2.53
8 4.04
4 2.02
0 0.00
171 86.36
27 13.64%
116  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
117  โรงเรียนบ้านมะค่า 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
118  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 163
0 0.00
3 1.84
17 10.43
1 0.61
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
119  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
120  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 72
2 2.78
0 0.00
2 2.78
3 4.17
2 2.78
63 87.50
9 12.50%
121  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
122  โรงเรียนบ้านโนนรัง 159
0 0.00
0 0.00
5 3.14
2 1.26
12 7.55
140 88.05
19 11.95%
123  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 101
0 0.00
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
124  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 97
7 7.22
2 2.06
1 1.03
0 0.00
1 1.03
86 88.66
11 11.34%
126  โรงเรียนบ้านทองหลาง 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
127  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 283
7 2.47
6 2.12
9 3.18
7 2.47
3 1.06
251 88.69
32 11.31%
128  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
3 1.97
1 0.66
5 3.29
3 1.97
5 3.29
135 88.82
17 11.18%
129  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 54
4 7.41
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
130  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
131  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 75
2 2.67
1 1.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
132  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 123
2 1.63
0 0.00
9 7.32
2 1.63
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
133  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 99
0 0.00
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
134  โรงเรียนบ้านโคกสี 141
3 2.13
0 0.00
2 1.42
0 0.00
9 6.38
127 90.07
14 9.93%
135  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 102
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
136  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
1 1.22
74 90.24
8 9.76%
137  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 73
1 1.37
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
138  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
139  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
140  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
141  โรงเรียนบ้านหมัน 111
5 4.50
1 0.90
1 0.90
0 0.00
3 2.70
101 90.99
10 9.01%
142  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 121
0 0.00
0 0.00
8 6.61
0 0.00
2 1.65
111 91.74
10 8.26%
143  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87
1 1.15
1 1.15
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
144  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
145  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 132
6 4.55
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
146  โรงเรียนบ้านหนองตาด 120
5 4.17
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
147  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
148  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
149  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
79 92.94
6 7.06%
150  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
151  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
152  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
153  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
3 4.35
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
154  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 70
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
155  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
156  โรงเรียนบ้านหินแห่ 132
0 0.00
0 0.00
6 4.55
0 0.00
1 0.76
125 94.70
7 5.30%
157  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
158  โรงเรียนบ้านหนองแขม 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
159  โรงเรียนบ้านกู่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
160  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 213
0 0.00
0 0.00
9 4.23
0 0.00
0 0.00
204 95.77
9 4.23%
161  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
162  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
163  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
164  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
54 96.43
2 3.57%
165  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
166  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
167  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
168  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
169  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
170  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 116
0 0.00
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
171  โรงเรียนบ้านกอก 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาแค 0
3 0.00
5 0.00
8 0.00
0 0.00
0 0.00
-16 0.00
16 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนวังโพน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,158 6.62
เตี้ย  770 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,570 8.98
ผอมและเตี้ย  459 2.63
อ้วนและเตี้ย  382 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,145 75.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,339 คน


24.82%


Powered By www.thaieducation.net