ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกลาง 64
8 12.50
56 87.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกก 12
4 33.33
2 16.67
4 33.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนแดง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
2 33.33
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังหมี 87
21 24.14
11 12.64
26 29.89
9 10.34
19 21.84
1 1.15
86 98.85%
5  โรงเรียนบ้านหนองโดน 50
13 26.00
16 32.00
4 8.00
6 12.00
5 10.00
6 12.00
44 88.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
15 23.44
9 14.06
14 21.88
6 9.38
2 3.13
18 28.13
46 71.88%
7  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 190
18 9.47
25 13.16
10 5.26
43 22.63
35 18.42
59 31.05
131 68.95%
8  โรงเรียนวัดหงษ์ 20
5 25.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
9  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
8 10.39
3 3.90
11 14.29
11 14.29
11 14.29
33 42.86
44 57.14%
10  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 107
29 27.10
11 10.28
14 13.08
4 3.74
2 1.87
47 43.93
60 56.07%
11  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 120
22 18.33
12 10.00
21 17.50
9 7.50
0 0.00
56 46.67
64 53.33%
12  โรงเรียนวัดโพนทราย 105
17 16.19
12 11.43
17 16.19
6 5.71
4 3.81
49 46.67
56 53.33%
13  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
8 8.99
10 11.24
4 4.49
13 14.61
12 13.48
42 47.19
47 52.81%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 44
3 6.82
8 18.18
3 6.82
7 15.91
2 4.55
21 47.73
23 52.27%
15  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 69
33 47.83
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
16  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 83
13 15.66
15 18.07
10 12.05
0 0.00
5 6.02
40 48.19
43 51.81%
17  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
0 0.00
10 24.39
20 48.78
21 51.22%
18  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
19  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 110
19 17.27
19 17.27
0 0.00
7 6.36
9 8.18
56 50.91
54 49.09%
20  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 92
31 33.70
1 1.09
12 13.04
0 0.00
1 1.09
47 51.09
45 48.91%
21  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 82
3 3.66
2 2.44
15 18.29
5 6.10
15 18.29
42 51.22
40 48.78%
22  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
11 12.94
28 32.94
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
23  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
10 8.20
7 5.74
22 18.03
15 12.30
0 0.00
68 55.74
54 44.26%
24  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
25  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 156
8 5.13
4 2.56
25 16.03
15 9.62
16 10.26
88 56.41
68 43.59%
26  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
3 1.95
88 57.14
66 42.86%
27  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
4 3.77
14 13.21
10 9.43
10 9.43
61 57.55
45 42.45%
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
5 4.46
14 12.50
19 16.96
5 4.46
3 2.68
66 58.93
46 41.07%
29  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
15 9.38
17 10.63
6 3.75
23 14.38
4 2.50
95 59.38
65 40.63%
30  โรงเรียนบ้านหนองรัง 121
27 22.31
22 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
31  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 97
8 8.25
13 13.40
17 17.53
1 1.03
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
32  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
23 10.55
25 11.47
39 17.89
0 0.00
0 0.00
131 60.09
87 39.91%
33  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 53
0 0.00
0 0.00
21 39.62
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
34  โรงเรียนบ้านมาบกราด 219
60 27.40
7 3.20
15 6.85
2 0.91
2 0.91
133 60.73
86 39.27%
35  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
19 4.62
11 2.68
62 15.09
30 7.30
36 8.76
253 61.56
158 38.44%
36  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
2 3.64
1 1.82
7 12.73
3 5.45
8 14.55
34 61.82
21 38.18%
37  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 73
10 13.70
0 0.00
6 8.22
9 12.33
2 2.74
46 63.01
27 36.99%
38  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 871
52 5.97
30 3.44
73 8.38
83 9.53
81 9.30
552 63.38
319 36.62%
39  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 222
15 6.76
8 3.60
27 12.16
14 6.31
15 6.76
143 64.41
79 35.59%
40  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
41  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
21 12.88
4 2.45
18 11.04
2 1.23
8 4.91
110 67.48
53 32.52%
42  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 372
38 10.22
14 3.76
60 16.13
8 2.15
0 0.00
252 67.74
120 32.26%
43  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 141
8 5.67
4 2.84
24 17.02
4 2.84
4 2.84
97 68.79
44 31.21%
44  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 534
12 2.25
7 1.31
70 13.11
7 1.31
70 13.11
368 68.91
166 31.09%
45  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 100
6 6.00
3 3.00
7 7.00
9 9.00
6 6.00
69 69.00
31 31.00%
46  โรงเรียนบ้านไชยวาล 142
5 3.52
6 4.23
8 5.63
11 7.75
14 9.86
98 69.01
44 30.99%
47  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
23 9.20
15 6.00
12 4.80
10 4.00
16 6.40
174 69.60
76 30.40%
48  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 137
10 7.30
4 2.92
27 19.71
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
49  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
50  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 74
4 5.41
5 6.76
5 6.76
4 5.41
4 5.41
52 70.27
22 29.73%
51  โรงเรียนบ้านซับเต่า 97
10 10.31
7 7.22
11 11.34
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
52  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 108
7 6.48
3 2.78
13 12.04
5 4.63
3 2.78
77 71.30
31 28.70%
53  โรงเรียนบ้านไผ่ 91
3 3.30
4 4.40
19 20.88
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
54  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
28 11.48
24 9.84
17 6.97
0 0.00
0 0.00
175 71.72
69 28.28%
55  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
5 6.41
4 5.13
5 6.41
2 2.56
6 7.69
56 71.79
22 28.21%
56  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
57  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1279
90 7.04
113 8.84
72 5.63
55 4.30
23 1.80
926 72.40
353 27.60%
58  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
6 4.72
8 6.30
7 5.51
92 72.44
35 27.56%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
60  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
0 0.00
3 2.73
26 23.64
0 0.00
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
61  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 699
30 4.29
51 7.30
52 7.44
20 2.86
34 4.86
512 73.25
187 26.75%
62  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
3 4.69
6 9.38
47 73.44
17 26.56%
63  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 72
8 11.11
0 0.00
0 0.00
3 4.17
8 11.11
53 73.61
19 26.39%
64  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 118
3 2.54
9 7.63
18 15.25
0 0.00
1 0.85
87 73.73
31 26.27%
65  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
5 6.17
6 7.41
5 6.17
4 4.94
1 1.23
60 74.07
21 25.93%
66  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
67  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 129
6 4.65
1 0.78
15 11.63
11 8.53
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
68  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
69  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
6 8.96
3 4.48
7 10.45
0 0.00
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
3 4.69
9 14.06
0 0.00
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
8 6.90
8 6.90
10 8.62
2 1.72
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
8 6.45
10 8.06
10 8.06
3 2.42
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
74  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
2 2.15
3 3.23
15 16.13
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
75  โรงเรียนบ้านแชะ 170
5 2.94
9 5.29
22 12.94
5 2.94
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
76  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
6 6.38
6 6.38
71 75.53
23 24.47%
77  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 164
0 0.00
20 12.20
8 4.88
6 3.66
6 3.66
124 75.61
40 24.39%
78  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
24 16.67
10 6.94
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
79  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
81  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
10 6.67
8 5.33
17 11.33
1 0.67
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
82  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
83  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
84  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
6 5.31
7 6.19
0 0.00
6 5.31
7 6.19
87 76.99
26 23.01%
85  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 161
13 8.07
6 3.73
8 4.97
5 3.11
5 3.11
124 77.02
37 22.98%
86  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 93
14 15.05
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
87  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
9 8.82
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
88  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 138
10 7.25
6 4.35
9 6.52
6 4.35
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
89  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 168
4 2.38
9 5.36
18 10.71
4 2.38
2 1.19
131 77.98
37 22.02%
91  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
5 4.03
1 0.81
20 16.13
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
92  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
93  โรงเรียนบ้านระเริง 203
10 4.93
13 6.40
20 9.85
1 0.49
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
94  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 210
9 4.29
9 4.29
9 4.29
3 1.43
15 7.14
165 78.57
45 21.43%
95  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
4 4.76
1 1.19
12 14.29
0 0.00
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
96  โรงเรียนวัดพรหมราช 196
4 2.04
3 1.53
35 17.86
0 0.00
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
97  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
10 6.33
12 7.59
6 3.80
3 1.90
2 1.27
125 79.11
33 20.89%
98  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 83
5 6.02
3 3.61
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
99  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 308
26 8.44
19 6.17
9 2.92
9 2.92
0 0.00
245 79.55
63 20.45%
100  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
7 6.42
7 6.42
8 7.34
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 156
5 3.21
11 7.05
11 7.05
2 1.28
2 1.28
125 80.13
31 19.87%
102  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 121
6 4.96
9 7.44
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
103  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
9 4.04
4 1.79
9 4.04
12 5.38
9 4.04
180 80.72
43 19.28%
105  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
21 10.94
11 5.73
4 2.08
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
106  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 193
8 4.15
4 2.07
13 6.74
4 2.07
7 3.63
157 81.35
36 18.65%
107  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 102
9 8.82
7 6.86
3 2.94
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
108  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
109  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 98
1 1.02
6 6.12
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
110  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
2 2.60
4 5.19
8 10.39
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
111  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 292
10 3.42
8 2.74
15 5.14
10 3.42
10 3.42
239 81.85
53 18.15%
112  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 156
1 0.64
7 4.49
15 9.62
1 0.64
4 2.56
128 82.05
28 17.95%
114  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
5 4.63
2 1.85
7 6.48
2 1.85
3 2.78
89 82.41
19 17.59%
115  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
116  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 201
8 3.98
9 4.48
11 5.47
7 3.48
0 0.00
166 82.59
35 17.41%
117  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 393
27 6.87
12 3.05
11 2.80
10 2.54
7 1.78
326 82.95
67 17.05%
119  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 470
30 6.38
30 6.38
17 3.62
2 0.43
0 0.00
391 83.19
79 16.81%
120  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 137
5 3.65
2 1.46
16 11.68
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
121  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 90
2 2.22
5 5.56
8 8.89
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
122  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
4 2.30
2 1.15
17 9.77
4 2.30
2 1.15
145 83.33
29 16.67%
123  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
3 1.78
19 11.24
0 0.00
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
124  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 217
20 9.22
9 4.15
6 2.76
0 0.00
0 0.00
182 83.87
35 16.13%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 125
6 4.80
6 4.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
126  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 488
10 2.05
11 2.25
56 11.48
0 0.00
0 0.00
411 84.22
77 15.78%
128  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
4 2.33
9 5.23
14 8.14
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
129  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
130  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
3 4.17
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
131  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
22 11.58
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
132  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 140
6 4.29
5 3.57
9 6.43
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
133  โรงเรียนบ้านสันติสุข 246
8 3.25
9 3.66
13 5.28
5 2.03
0 0.00
211 85.77
35 14.23%
134  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
135  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
136  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 122
3 2.46
6 4.92
7 5.74
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
137  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 159
5 3.14
13 8.18
4 2.52
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
138  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
0 0.00
7 7.78
4 4.44
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
139  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
4 4.44
4 4.44
2 2.22
2 2.22
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
140  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
4 3.77
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
141  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
5 9.43
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
142  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 222
6 2.70
10 4.50
7 3.15
6 2.70
0 0.00
193 86.94
29 13.06%
143  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 92
3 3.26
1 1.09
5 5.43
2 2.17
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
144  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
145  โรงเรียนไผ่สีสุก 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
3 2.36
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
146  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
9 4.17
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
189 87.50
27 12.50%
147  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 106
1 0.94
0 0.00
8 7.55
4 3.77
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
148  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
149  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 142
2 1.41
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
150  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 275
15 5.45
8 2.91
8 2.91
0 0.00
0 0.00
244 88.73
31 11.27%
151  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 89
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
152  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
153  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
1 1.56
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
154  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 111
4 3.60
0 0.00
6 5.41
0 0.00
2 1.80
99 89.19
12 10.81%
155  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 113
2 1.77
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
156  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 57
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
157  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
158  โรงเรียนบ้านปางไม้ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
2 2.41
75 90.36
8 9.64%
159  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
160  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
161  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 569
16 2.81
15 2.64
4 0.70
11 1.93
5 0.88
518 91.04
51 8.96%
162  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 179
9 5.03
1 0.56
5 2.79
0 0.00
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
163  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 84
1 1.19
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
164  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 126
3 2.38
0 0.00
3 2.38
0 0.00
3 2.38
117 92.86
9 7.14%
165  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 110
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
166  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
167  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
168  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 148
0 0.00
2 1.35
7 4.73
0 0.00
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
169  โรงเรียนบ้านหนองโสน 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
170  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
171  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
172  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
173  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
174  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
175  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
176  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
177  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
0 0.00
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
209 98.58
3 1.42%
178  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,527 6.00
เตี้ย  1,248 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,095 8.23
ผอมและเตี้ย  699 2.74
อ้วนและเตี้ย  665 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,235 75.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,234 คน


24.48%


Powered By www.thaieducation.net