ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 53
24 45.28
7 13.21
8 15.09
11 20.75
3 5.66
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบึงสาร 298
174 58.39
31 10.40
17 5.70
10 3.36
6 2.01
60 20.13
238 79.87%
3  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 107
21 19.63
0 0.00
21 19.63
12 11.21
21 19.63
32 29.91
75 70.09%
4  โรงเรียนบ้านโตนด 171
21 12.28
7 4.09
28 16.37
30 17.54
23 13.45
62 36.26
109 63.74%
5  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 186
22 11.83
26 13.98
38 20.43
8 4.30
14 7.53
78 41.94
108 58.06%
6  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 181
13 7.18
7 3.87
28 15.47
20 11.05
35 19.34
78 43.09
103 56.91%
7  โรงเรียนบึงพญาปราบ 163
17 10.43
9 5.52
14 8.59
26 15.95
23 14.11
74 45.40
89 54.60%
8  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 156
18 11.54
6 3.85
15 9.62
24 15.38
21 13.46
72 46.15
84 53.85%
9  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
6 12.00
0 0.00
4 8.00
8 16.00
8 16.00
24 48.00
26 52.00%
10  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 953
99 10.39
85 8.92
198 20.78
37 3.88
74 7.76
460 48.27
493 51.73%
11  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 150
8 5.33
2 1.33
27 18.00
10 6.67
29 19.33
74 49.33
76 50.67%
12  โรงเรียนบ้านสะพาน 128
1 0.78
9 7.03
21 16.41
10 7.81
23 17.97
64 50.00
64 50.00%
13  โรงเรียนบ้านจอหอ 466
50 10.73
31 6.65
93 19.96
17 3.65
32 6.87
243 52.15
223 47.85%
14  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 140
9 6.43
8 5.71
12 8.57
17 12.14
20 14.29
74 52.86
66 47.14%
15  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 66
16 24.24
1 1.52
14 21.21
0 0.00
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
16  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1199
37 3.09
115 9.59
67 5.59
154 12.84
182 15.18
644 53.71
555 46.29%
17  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 178
8 4.49
8 4.49
31 17.42
16 8.99
19 10.67
96 53.93
82 46.07%
18  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 280
22 7.86
9 3.21
29 10.36
31 11.07
38 13.57
151 53.93
129 46.07%
19  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
1 3.23
4 12.90
19 61.29
12 38.71%
20  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 175
9 5.14
3 1.71
17 9.71
26 14.86
12 6.86
108 61.71
67 38.29%
21  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 135
12 8.89
3 2.22
9 6.67
15 11.11
12 8.89
84 62.22
51 37.78%
22  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 170
12 7.06
17 10.00
15 8.82
9 5.29
9 5.29
108 63.53
62 36.47%
23  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2092
214 10.23
46 2.20
182 8.70
106 5.07
199 9.51
1345 64.29
747 35.71%
24  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 203
16 7.88
21 10.34
12 5.91
16 7.88
7 3.45
131 64.53
72 35.47%
25  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 80
15 18.75
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
26  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 52
5 9.62
6 11.54
6 11.54
1 1.92
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
27  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 58
5 8.62
4 6.90
11 18.97
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
28  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 172
11 6.40
6 3.49
23 13.37
12 6.98
7 4.07
113 65.70
59 34.30%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 77
5 6.49
6 7.79
6 7.79
5 6.49
4 5.19
51 66.23
26 33.77%
30  โรงเรียนบ้านหนองนา 80
8 10.00
7 8.75
9 11.25
3 3.75
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
31  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4590
162 3.53
666 14.51
686 14.95
16 0.35
16 0.35
3044 66.32
1546 33.68%
32  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 104
5 4.81
1 0.96
11 10.58
0 0.00
18 17.31
69 66.35
35 33.65%
33  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 252
12 4.76
12 4.76
45 17.86
4 1.59
10 3.97
169 67.06
83 32.94%
34  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 490
28 5.71
58 11.84
25 5.10
27 5.51
20 4.08
332 67.76
158 32.24%
35  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 83
3 3.61
3 3.61
15 18.07
2 2.41
2 2.41
58 69.88
25 30.12%
36  โรงเรียนบ้านพะไล 228
12 5.26
14 6.14
44 19.30
-2 -0.88
0 0.00
160 70.18
68 29.82%
37  โรงเรียนบ้านทับช้าง 208
11 5.29
2 0.96
45 21.63
2 0.96
1 0.48
147 70.67
61 29.33%
38  โรงเรียนบ้านกระเพรา 38
2 5.26
3 7.89
5 13.16
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
39  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 119
5 4.20
3 2.52
16 13.45
4 3.36
6 5.04
85 71.43
34 28.57%
40  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 235
15 6.38
7 2.98
44 18.72
1 0.43
0 0.00
168 71.49
67 28.51%
41  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 50
5 10.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองโจด 54
4 7.41
2 3.70
8 14.81
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
43  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 134
8 5.97
2 1.49
22 16.42
3 2.24
2 1.49
97 72.39
37 27.61%
44  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 55
7 12.73
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
45  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
7 12.73
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
46  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 66
8 12.12
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
47  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 228
10 4.39
16 7.02
15 6.58
8 3.51
13 5.70
166 72.81
62 27.19%
48  โรงเรียนบ้านลองตอง 206
38 18.45
2 0.97
16 7.77
0 0.00
0 0.00
150 72.82
56 27.18%
49  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 186
7 3.76
7 3.76
34 18.28
2 1.08
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
50  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 76
6 7.89
2 2.63
10 13.16
2 2.63
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
51  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2458
140 5.70
45 1.83
451 18.35
4 0.16
2 0.08
1816 73.88
642 26.12%
52  โรงเรียนบ้านวังม่วง 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
53  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 201
8 3.98
15 7.46
29 14.43
0 0.00
0 0.00
149 74.13
52 25.87%
54  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 113
11 9.73
6 5.31
8 7.08
3 2.65
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
55  โรงเรียนบ้านด่านติง 102
3 2.94
3 2.94
20 19.61
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
56  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 205
8 3.90
17 8.29
27 13.17
0 0.00
0 0.00
153 74.63
52 25.37%
57  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 104
5 4.81
6 5.77
12 11.54
1 0.96
2 1.92
78 75.00
26 25.00%
58  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 445
21 4.72
14 3.15
70 15.73
5 1.12
0 0.00
335 75.28
110 24.72%
59  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 284
19 6.69
3 1.06
47 16.55
1 0.35
0 0.00
214 75.35
70 24.65%
60  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
6 4.92
3 2.46
21 17.21
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
61  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
5 11.11
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
62  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 312
18 5.77
11 3.53
45 14.42
1 0.32
1 0.32
236 75.64
76 24.36%
63  โรงเรียนบ้านดอนผวา 107
4 3.74
0 0.00
12 11.21
4 3.74
6 5.61
81 75.70
26 24.30%
64  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 107
6 5.61
5 4.67
5 4.67
5 4.67
5 4.67
81 75.70
26 24.30%
65  โรงเรียนบ้านยองแยง 54
5 9.26
1 1.85
6 11.11
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
66  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 396
22 5.56
15 3.79
55 13.89
2 0.51
0 0.00
302 76.26
94 23.74%
67  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 89
7 7.87
1 1.12
6 6.74
3 3.37
4 4.49
68 76.40
21 23.60%
68  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 145
13 8.97
7 4.83
7 4.83
4 2.76
3 2.07
111 76.55
34 23.45%
69  โรงเรียนสุขานารี 2797
131 4.68
68 2.43
449 16.05
0 0.00
0 0.00
2149 76.83
648 23.17%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 242
11 4.55
20 8.26
15 6.20
10 4.13
0 0.00
186 76.86
56 23.14%
71  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 139
6 4.32
7 5.04
17 12.23
1 0.72
1 0.72
107 76.98
32 23.02%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 172
4 2.33
6 3.49
26 15.12
3 1.74
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
73  โรงเรียนบ้านระกาย 181
3 1.66
7 3.87
24 13.26
7 3.87
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
74  โรงเรียนบ้านหนองปรู 305
23 7.54
15 4.92
31 10.16
0 0.00
0 0.00
236 77.38
69 22.62%
75  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 200
11 5.50
6 3.00
16 8.00
12 6.00
0 0.00
155 77.50
45 22.50%
76  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 256
7 2.73
11 4.30
34 13.28
5 1.95
0 0.00
199 77.73
57 22.27%
77  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 199
12 6.03
6 3.02
26 13.07
0 0.00
0 0.00
155 77.89
44 22.11%
78  โรงเรียนบ้านพลจลก 175
15 8.57
7 4.00
16 9.14
0 0.00
0 0.00
137 78.29
38 21.71%
79  โรงเรียนบ้านคนชุม 97
3 3.09
6 6.19
11 11.34
1 1.03
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
80  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 171
10 5.85
7 4.09
20 11.70
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
81  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 131
8 6.11
4 3.05
15 11.45
1 0.76
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
82  โรงเรียนสวนหม่อน 567
16 2.82
16 2.82
57 10.05
16 2.82
16 2.82
446 78.66
121 21.34%
83  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 75
0 0.00
6 8.00
9 12.00
0 0.00
1 1.33
59 78.67
16 21.33%
84  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 141
11 7.80
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 128
6 4.69
7 5.47
13 10.16
1 0.78
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
86  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 150
10 6.67
6 4.00
12 8.00
3 2.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
87  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
2 3.13
2 3.13
4 6.25
2 3.13
3 4.69
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 148
7 4.73
2 1.35
21 14.19
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
89  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 80
9 11.25
1 1.25
4 5.00
1 1.25
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
90  โรงเรียนบึงสาลี 131
3 2.29
5 3.82
14 10.69
3 2.29
1 0.76
105 80.15
26 19.85%
91  โรงเรียนบ้านหนองแจง 56
4 7.14
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
92  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 114
4 3.51
9 7.89
8 7.02
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
93  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 47
2 4.26
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
94  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
95  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
96  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 427
19 4.45
16 3.75
43 10.07
1 0.23
0 0.00
348 81.50
79 18.50%
97  โรงเรียนบ้านพะเนา 62
2 3.23
4 6.45
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
98  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 124
5 4.03
7 5.65
10 8.06
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
99  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 307
10 3.26
5 1.63
16 5.21
7 2.28
16 5.21
253 82.41
54 17.59%
100  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 40
0 0.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
101  โรงเรียนบ้านหนองม้า 185
8 4.32
5 2.70
16 8.65
3 1.62
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
102  โรงเรียนบ้านจันอัด 94
4 4.26
1 1.06
11 11.70
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
103  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 192
13 6.77
0 0.00
18 9.38
1 0.52
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
104  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
0 0.00
5 4.13
15 12.40
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
105  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 80
2 2.50
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
106  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 206
8 3.88
2 0.97
22 10.68
1 0.49
0 0.00
173 83.98
33 16.02%
107  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 127
5 3.94
5 3.94
4 3.15
3 2.36
3 2.36
107 84.25
20 15.75%
108  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 116
6 5.17
3 2.59
5 4.31
3 2.59
1 0.86
98 84.48
18 15.52%
109  โรงเรียนบ้านซาด 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
110  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
111  โรงเรียนบ้านมะรุม 166
16 9.64
2 1.20
6 3.61
1 0.60
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
112  โรงเรียนประชาสามัคคี 329
7 2.13
6 1.82
35 10.64
0 0.00
0 0.00
281 85.41
48 14.59%
113  โรงเรียนบ้านกระโดน 131
14 10.69
0 0.00
2 1.53
1 0.76
2 1.53
112 85.50
19 14.50%
114  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 104
1 0.96
4 3.85
9 8.65
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
115  โรงเรียนบ้านพุดซา 90
4 4.44
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
116  โรงเรียนบ้านไพ 90
6 6.67
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
117  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 47
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
118  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 98
4 4.08
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
119  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 149
2 1.34
0 0.00
9 6.04
0 0.00
7 4.70
131 87.92
18 12.08%
120  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 126
4 3.17
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
121  โรงเรียนบ้านต่างตา 177
5 2.82
0 0.00
13 7.34
1 0.56
2 1.13
156 88.14
21 11.86%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูง 291
3 1.03
4 1.37
23 7.90
4 1.37
0 0.00
257 88.32
34 11.68%
123  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
124  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 125
0 0.00
4 3.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
125  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
4 5.48
65 89.04
8 10.96%
126  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
127  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 139
4 2.88
4 2.88
3 2.16
0 0.00
3 2.16
125 89.93
14 10.07%
128  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 93
1 1.08
1 1.08
4 4.30
2 2.15
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
129  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 114
2 1.75
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
130  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 105
2 1.90
2 1.90
2 1.90
2 1.90
2 1.90
95 90.48
10 9.52%
131  โรงเรียนบ้านเมืองที 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
132  โรงเรียนบ้านมะค่า 66
3 4.55
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
133  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
134  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 165
0 0.00
2 1.21
12 7.27
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
135  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 447
9 2.01
2 0.45
24 5.37
2 0.45
0 0.00
410 91.72
37 8.28%
136  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 159
4 2.52
0 0.00
5 3.14
2 1.26
2 1.26
146 91.82
13 8.18%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
138  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 136
1 0.74
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
139  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 113
1 0.88
1 0.88
3 2.65
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 297
1 0.34
0 0.00
8 2.69
0 0.00
0 0.00
288 96.97
9 3.03%
141  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 234
0 0.00
0 0.00
3 1.28
0 0.00
2 0.85
229 97.86
5 2.14%
142  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 230
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,712 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,040 5.88
เตี้ย  1,767 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,190 12.07
ผอมและเตี้ย  855 2.46
อ้วนและเตี้ย  1,007 2.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,853 71.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,859 คน


28.40%


Powered By www.thaieducation.net