ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 92
17 18.48
4 4.35
20 21.74
1 1.09
2 2.17
48 52.17
44 47.83%
2  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 265
25 9.43
27 10.19
45 16.98
10 3.77
12 4.53
146 55.09
119 44.91%
3  โรงเรียนวัดศิลามูล 215
16 7.44
6 2.79
27 12.56
22 10.23
17 7.91
127 59.07
88 40.93%
4  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 315
17 5.40
2 0.63
41 13.02
19 6.03
43 13.65
193 61.27
122 38.73%
5  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 504
14 2.78
7 1.39
90 17.86
21 4.17
59 11.71
313 62.10
191 37.90%
6  โรงเรียนวัดเกาะแรต 154
22 14.29
6 3.90
7 4.55
15 9.74
8 5.19
96 62.34
58 37.66%
7  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 829
47 5.67
15 1.81
113 13.63
62 7.48
72 8.69
520 62.73
309 37.27%
8  โรงเรียนบ้านฉาง 57
11 19.30
0 0.00
7 12.28
2 3.51
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
9  โรงเรียนวัดทรงคนอง 220
17 7.73
9 4.09
23 10.45
13 5.91
15 6.82
143 65.00
77 35.00%
10  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 29
5 17.24
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
11  โรงเรียนวัดบางหลวง 626
35 5.59
17 2.72
47 7.51
52 8.31
64 10.22
411 65.65
215 34.35%
12  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1790
170 9.50
156 8.72
112 6.26
44 2.46
129 7.21
1179 65.87
611 34.13%
13  โรงเรียนบ้านคลองโยง 127
7 5.51
6 4.72
19 14.96
11 8.66
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
14  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 71
10 14.08
4 5.63
8 11.27
2 2.82
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
15  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 831
23 2.77
28 3.37
136 16.37
56 6.74
36 4.33
552 66.43
279 33.57%
16  โรงเรียนวัดผาสุการาม 128
10 7.81
0 0.00
32 25.00
0 0.00
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
17  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 153
15 9.80
18 11.76
17 11.11
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
18  โรงเรียนคลองบางกระทึก 370
17 4.59
6 1.62
43 11.62
23 6.22
31 8.38
250 67.57
120 32.43%
19  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
8 12.90
5 8.06
43 69.35
19 30.65%
20  โรงเรียนวัดสาลวัน 227
13 5.73
12 5.29
44 19.38
0 0.00
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
21  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 124
12 9.68
3 2.42
21 16.94
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
22  โรงเรียนวัดท่าพูด 850
53 6.24
68 8.00
132 15.53
0 0.00
0 0.00
597 70.24
253 29.76%
23  โรงเรียนวัดบางพระ 159
7 4.40
8 5.03
31 19.50
1 0.63
0 0.00
112 70.44
47 29.56%
24  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 238
11 4.62
5 2.10
24 10.08
5 2.10
24 10.08
169 71.01
69 28.99%
25  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 105
10 9.52
4 3.81
16 15.24
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
26  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 46
4 8.70
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 111
11 9.91
0 0.00
20 18.02
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
28  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 79
5 6.33
2 2.53
11 13.92
2 2.53
2 2.53
57 72.15
22 27.85%
29  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 987
111 11.25
42 4.26
121 12.26
0 0.00
0 0.00
713 72.24
274 27.76%
30  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 127
3 2.36
1 0.79
15 11.81
4 3.15
12 9.45
92 72.44
35 27.56%
31  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 40
4 10.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
32  โรงเรียนวัดลำพญา 128
9 7.03
9 7.03
17 13.28
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
33  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 22
2 9.09
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
34  โรงเรียนวัดสำโรง 85
4 4.71
2 2.35
17 20.00
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
35  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 26
2 7.69
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
36  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 183
13 7.10
8 4.37
22 12.02
6 3.28
0 0.00
134 73.22
49 26.78%
37  โรงเรียนวัดปรีดาราม 284
8 2.82
16 5.63
21 7.39
7 2.46
22 7.75
210 73.94
74 26.06%
38  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 246
11 4.47
3 1.22
39 15.85
1 0.41
10 4.07
182 73.98
64 26.02%
39  โรงเรียนวัดสัมปทวน 89
7 7.87
5 5.62
6 6.74
5 5.62
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
40  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 35
3 8.57
1 2.86
3 8.57
2 5.71
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
41  โรงเรียนคลองทางหลวง 157
6 3.82
10 6.37
18 11.46
6 3.82
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
42  โรงเรียนวัดดอนยอ 165
15 9.09
0 0.00
12 7.27
14 8.48
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
43  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 311
73 23.47
0 0.00
4 1.29
0 0.00
0 0.00
234 75.24
77 24.76%
44  โรงเรียนวัดท้องไทร 141
15 10.64
8 5.67
11 7.80
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
45  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 292
16 5.48
6 2.05
10 3.42
22 7.53
16 5.48
222 76.03
70 23.97%
46  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 479
24 5.01
11 2.30
68 14.20
8 1.67
0 0.00
368 76.83
111 23.17%
47  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 134
12 8.96
1 0.75
17 12.69
1 0.75
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
48  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1800
30 1.67
60 3.33
195 10.83
32 1.78
95 5.28
1388 77.11
412 22.89%
49  โรงเรียนวัดมะเกลือ 426
19 4.46
14 3.29
53 12.44
9 2.11
2 0.47
329 77.23
97 22.77%
50  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 244
4 1.64
2 0.82
42 17.21
7 2.87
0 0.00
189 77.46
55 22.54%
51  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 209
16 7.66
0 0.00
31 14.83
0 0.00
0 0.00
162 77.51
47 22.49%
52  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 144
18 12.50
5 3.47
6 4.17
2 1.39
1 0.69
112 77.78
32 22.22%
53  โรงเรียนวัดจินดาราม 508
21 4.13
21 4.13
69 13.58
1 0.20
0 0.00
396 77.95
112 22.05%
54  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 59
8 13.56
5 8.47
-4 -6.78
4 6.78
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
55  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 65
1 1.54
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
56  โรงเรียนวัดบางปลา 112
5 4.46
7 6.25
4 3.57
3 2.68
5 4.46
88 78.57
24 21.43%
57  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 75
2 2.67
1 1.33
4 5.33
1 1.33
8 10.67
59 78.67
16 21.33%
58  โรงเรียนวัดละมุด 141
10 7.09
12 8.51
8 5.67
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
59  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 142
7 4.93
3 2.11
19 13.38
1 0.70
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
60  โรงเรียนวัดประชานาถ 199
2 1.01
8 4.02
18 9.05
7 3.52
7 3.52
157 78.89
42 21.11%
61  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 157
5 3.18
15 9.55
11 7.01
2 1.27
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
62  โรงเรียนวัดน้อย 150
15 10.00
3 2.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
63  โรงเรียนวัดงิ้วราย 186
12 6.45
4 2.15
21 11.29
0 0.00
1 0.54
148 79.57
38 20.43%
64  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 142
9 6.34
8 5.63
11 7.75
1 0.70
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
65  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 198
4 2.02
2 1.01
34 17.17
0 0.00
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
66  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 148
9 6.08
5 3.38
14 9.46
0 0.00
1 0.68
119 80.41
29 19.59%
67  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 139
5 3.60
5 3.60
8 5.76
4 2.88
5 3.60
112 80.58
27 19.42%
68  โรงเรียนบ้านบางประแดง 156
10 6.41
0 0.00
20 12.82
0 0.00
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
69  โรงเรียนวัดโคกเขมา 162
3 1.85
6 3.70
20 12.35
2 1.23
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
70  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 206
5 2.43
7 3.40
27 13.11
0 0.00
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ 250
12 4.80
6 2.40
29 11.60
0 0.00
0 0.00
203 81.20
47 18.80%
72  โรงเรียนบ้านลานแหลม 128
3 2.34
0 0.00
19 14.84
2 1.56
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
73  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 81
3 3.70
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
74  โรงเรียนบ้านบางม่วง 105
5 4.76
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
75  โรงเรียนวัดไทร 387
10 2.58
14 3.62
45 11.63
1 0.26
0 0.00
317 81.91
70 18.09%
76  โรงเรียนวัดกลาง 134
0 0.00
0 0.00
24 17.91
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
77  โรงเรียนบ้านหนองปรง 40
3 7.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
78  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 115
5 4.35
2 1.74
11 9.57
2 1.74
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
79  โรงเรียนวัดเกษตราราม 75
3 4.00
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
80  โรงเรียนบ้านบางเตย 250
14 5.60
7 2.80
21 8.40
1 0.40
0 0.00
207 82.80
43 17.20%
81  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 304
11 3.62
8 2.63
24 7.89
6 1.97
2 0.66
253 83.22
51 16.78%
82  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 444
19 4.28
9 2.03
45 10.14
1 0.23
0 0.00
370 83.33
74 16.67%
83  โรงเรียนวัดกกตาล 165
3 1.82
0 0.00
24 14.55
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
84  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 378
9 2.38
6 1.59
43 11.38
2 0.53
0 0.00
318 84.13
60 15.87%
85  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
86  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 174
11 6.32
3 1.72
5 2.87
5 2.87
3 1.72
147 84.48
27 15.52%
87  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 150
7 4.67
8 5.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
88  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 79
2 2.53
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
89  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 350
14 4.00
14 4.00
9 2.57
4 1.14
10 2.86
299 85.43
51 14.57%
90  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
91  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 86
7 8.14
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
92  โรงเรียนวัดท่าข้าม 201
4 1.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 11.94
173 86.07
28 13.93%
93  โรงเรียนวัดนิลเพชร 159
18 11.32
0 0.00
4 2.52
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
94  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
95  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
96  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 143
1 0.70
0 0.00
16 11.19
1 0.70
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
97  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
4 6.25
56 87.50
8 12.50%
98  โรงเรียนวัดไทยาวาส 112
2 1.79
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
99  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 149
3 2.01
3 2.01
11 7.38
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
100  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
101  โรงเรียนวัดลานคา 239
9 3.77
4 1.67
3 1.26
10 4.18
0 0.00
213 89.12
26 10.88%
102  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 291
1 0.34
3 1.03
25 8.59
1 0.34
1 0.34
260 89.35
31 10.65%
103  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 134
0 0.00
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
104  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 438
1 0.23
6 1.37
38 8.68
0 0.00
0 0.00
393 89.73
45 10.27%
105  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 246
11 4.47
3 1.22
10 4.07
0 0.00
0 0.00
222 90.24
24 9.76%
106  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
107  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 103
0 0.00
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
108  โรงเรียนบ้านตากแดด 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
109  โรงเรียนบ้านบางเลน 531
0 0.00
0 0.00
50 9.42
0 0.00
0 0.00
481 90.58
50 9.42%
110  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 254
11 4.33
0 0.00
11 4.33
0 0.00
0 0.00
232 91.34
22 8.66%
111  โรงเรียนวัดบางภาษี 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
1 1.08
2 2.15
85 91.40
8 8.60%
112  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 125
1 0.80
1 0.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
113  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
114  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
115  โรงเรียนวัดลาดสะแก 70
2 2.86
0 0.00
1 1.43
0 0.00
1 1.43
66 94.29
4 5.71%
116  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 317
3 0.95
1 0.32
4 1.26
3 0.95
3 0.95
303 95.58
14 4.42%
117  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 162
0 0.00
0 0.00
6 3.70
0 0.00
0 0.00
156 96.30
6 3.70%
118  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.37
86 96.63
3 3.37%

 

จำนวนนักเรียน  26,607 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,384 5.20
เตี้ย  848 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,766 10.40
ผอมและเตี้ย  567 2.13
อ้วนและเตี้ย  760 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,282 76.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,325 คน


23.77%


Powered By www.thaieducation.net