ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 21
7 33.33
3 14.29
4 19.05
0 0.00
7 33.33
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 24
2 8.33
6 25.00
11 45.83
0 0.00
5 20.83
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 39
22 56.41
13 33.33
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
4  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 296
49 16.55
33 11.15
18 6.08
82 27.70
51 17.23
63 21.28
233 78.72%
5  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 73
8 10.96
8 10.96
40 54.79
1 1.37
0 0.00
16 21.92
57 78.08%
6  โรงเรียนวัดกงลาด 154
20 12.99
13 8.44
30 19.48
15 9.74
13 8.44
63 40.91
91 59.09%
7  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 300
25 8.33
13 4.33
43 14.33
38 12.67
56 18.67
125 41.67
175 58.33%
8  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 437
50 11.44
15 3.43
50 11.44
65 14.87
65 14.87
192 43.94
245 56.06%
9  โรงเรียนวัดตาก้อง 353
57 16.15
37 10.48
29 8.22
20 5.67
54 15.30
156 44.19
197 55.81%
10  โรงเรียนบ้านบัวแดง 175
33 18.86
15 8.57
34 19.43
13 7.43
0 0.00
80 45.71
95 54.29%
11  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 899
400 44.49
5 0.56
0 0.00
65 7.23
10 1.11
419 46.61
480 53.39%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 131
20 15.27
11 8.40
19 14.50
8 6.11
0 0.00
73 55.73
58 44.27%
13  โรงเรียนวัดวังเย็น 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
18 23.68
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
14  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 230
28 12.17
15 6.52
27 11.74
0 0.00
29 12.61
131 56.96
99 43.04%
15  โรงเรียนวัดท่าเสา 162
32 19.75
10 6.17
8 4.94
10 6.17
7 4.32
95 58.64
67 41.36%
16  โรงเรียนวัดหนองจิก 125
17 13.60
23 18.40
6 4.80
3 2.40
2 1.60
74 59.20
51 40.80%
17  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1381
58 4.20
25 1.81
228 16.51
83 6.01
146 10.57
841 60.90
540 39.10%
18  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 293
12 4.10
14 4.78
40 13.65
28 9.56
20 6.83
179 61.09
114 38.91%
19  โรงเรียนบ้านรางมูก 42
7 16.67
4 9.52
5 11.90
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
20  โรงเรียนวัดดอนขนาก 93
17 18.28
2 2.15
14 15.05
2 2.15
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
21  โรงเรียนวัดสุขวราราม 127
7 5.51
12 9.45
16 12.60
8 6.30
4 3.15
80 62.99
47 37.01%
22  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 270
26 9.63
13 4.81
17 6.30
26 9.63
17 6.30
171 63.33
99 36.67%
23  โรงเรียนวัดทุ่งรี 131
19 14.50
13 9.92
13 9.92
2 1.53
1 0.76
83 63.36
48 36.64%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 137
10 7.30
3 2.19
34 24.82
0 0.00
0 0.00
90 65.69
47 34.31%
25  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 73
11 15.07
1 1.37
10 13.70
0 0.00
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 464
27 5.82
30 6.47
60 12.93
1 0.22
34 7.33
312 67.24
152 32.76%
27  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 91
5 5.49
2 2.20
18 19.78
3 3.30
1 1.10
62 68.13
29 31.87%
28  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1596
80 5.01
62 3.88
201 12.59
104 6.52
60 3.76
1089 68.23
507 31.77%
29  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 377
5 1.33
9 2.39
37 9.81
35 9.28
33 8.75
258 68.44
119 31.56%
30  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 124
12 9.68
6 4.84
11 8.87
5 4.03
5 4.03
85 68.55
39 31.45%
31  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 67
7 10.45
5 7.46
5 7.46
4 5.97
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
32  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 212
10 4.72
18 8.49
23 10.85
9 4.25
6 2.83
146 68.87
66 31.13%
33  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2556
74 2.90
90 3.52
345 13.50
164 6.42
122 4.77
1761 68.90
795 31.10%
34  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 226
11 4.87
23 10.18
34 15.04
0 0.00
1 0.44
157 69.47
69 30.53%
35  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 226
15 6.64
13 5.75
37 16.37
3 1.33
0 0.00
158 69.91
68 30.09%
36  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 113
10 8.85
5 4.42
19 16.81
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
37  โรงเรียนวัดสระพัง 77
6 7.79
4 5.19
9 11.69
4 5.19
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
38  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 124
13 10.48
0 0.00
24 19.35
0 0.00
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
39  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 352
30 8.52
14 3.98
38 10.80
2 0.57
16 4.55
252 71.59
100 28.41%
40  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 54
4 7.41
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
41  โรงเรียนบ้านหนองหิน 83
3 3.61
10 12.05
2 2.41
2 2.41
6 7.23
60 72.29
23 27.71%
42  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
43  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 190
3 1.58
3 1.58
27 14.21
6 3.16
12 6.32
139 73.16
51 26.84%
44  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 251
13 5.18
16 6.37
27 10.76
5 1.99
6 2.39
184 73.31
67 26.69%
45  โรงเรียนวัดหนองเสือ 409
33 8.07
24 5.87
37 9.05
14 3.42
0 0.00
301 73.59
108 26.41%
46  โรงเรียนวัดตะโกสูง 95
8 8.42
2 2.11
8 8.42
3 3.16
4 4.21
70 73.68
25 26.32%
47  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 175
5 2.86
4 2.29
15 8.57
9 5.14
13 7.43
129 73.71
46 26.29%
48  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 117
9 7.69
3 2.56
18 15.38
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
49  โรงเรียนบ้านสามัคคี 123
2 1.63
11 8.94
16 13.01
2 1.63
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
50  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 145
7 4.83
6 4.14
22 15.17
1 0.69
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 113
6 5.31
3 2.65
19 16.81
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
52  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 101
14 13.86
5 4.95
3 2.97
2 1.98
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
53  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 58
2 3.45
7 12.07
5 8.62
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
54  โรงเรียนวัดหนองศาลา 333
8 2.40
16 4.80
27 8.11
20 6.01
8 2.40
254 76.28
79 23.72%
55  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 197
12 6.09
10 5.08
14 7.11
6 3.05
4 2.03
151 76.65
46 23.35%
56  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 413
22 5.33
9 2.18
62 15.01
3 0.73
0 0.00
317 76.76
96 23.24%
57  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 360
14 3.89
22 6.11
44 12.22
1 0.28
2 0.56
277 76.94
83 23.06%
58  โรงเรียนวัดทะเลบก 393
26 6.62
23 5.85
41 10.43
0 0.00
0 0.00
303 77.10
90 22.90%
59  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 324
15 4.63
23 7.10
19 5.86
10 3.09
7 2.16
250 77.16
74 22.84%
60  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 81
4 4.94
3 3.70
9 11.11
0 0.00
2 2.47
63 77.78
18 22.22%
61  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 573
43 7.50
20 3.49
48 8.38
14 2.44
1 0.17
447 78.01
126 21.99%
62  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 64
4 6.25
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
63  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 60
1 1.67
5 8.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
64  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 88
0 0.00
1 1.14
18 20.45
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
65  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 61
0 0.00
5 8.20
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
66  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 116
6 5.17
0 0.00
13 11.21
5 4.31
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
67  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 234
15 6.41
9 3.85
21 8.97
1 0.43
1 0.43
187 79.91
47 20.09%
68  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 96
2 2.08
1 1.04
12 12.50
3 3.13
1 1.04
77 80.21
19 19.79%
69  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
31 6.68
23 4.96
21 4.53
12 2.59
4 0.86
373 80.39
91 19.61%
70  โรงเรียนบ้านคอวัง 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
71  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 103
2 1.94
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 98
3 3.06
0 0.00
11 11.22
4 4.08
1 1.02
79 80.61
19 19.39%
73  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 519
28 5.39
0 0.00
53 10.21
19 3.66
0 0.00
419 80.73
100 19.27%
74  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 122
15 12.30
0 0.00
5 4.10
0 0.00
3 2.46
99 81.15
23 18.85%
75  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 219
15 6.85
9 4.11
8 3.65
8 3.65
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
76  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 511
22 4.31
7 1.37
6 1.17
16 3.13
42 8.22
418 81.80
93 18.20%
77  โรงเรียนวัดสองห้อง 67
1 1.49
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
78  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 124
2 1.61
0 0.00
16 12.90
2 1.61
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
79  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 130
4 3.08
2 1.54
17 13.08
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
80  โรงเรียนบ้านดอนซาก 132
4 3.03
2 1.52
15 11.36
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
81  โรงเรียนบ้านคลองยาง 134
2 1.49
5 3.73
11 8.21
4 2.99
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
82  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 120
1 0.83
2 1.67
15 12.50
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
83  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 115
2 1.74
4 3.48
12 10.43
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
84  โรงเรียนวัดบางแขม 181
6 3.31
2 1.10
14 7.73
3 1.66
3 1.66
153 84.53
28 15.47%
85  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 78
4 5.13
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
86  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 52
4 7.69
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 131
4 3.05
0 0.00
16 12.21
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
88  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
89  โรงเรียนวัดทัพหลวง 336
2 0.60
1 0.30
20 5.95
11 3.27
15 4.46
287 85.42
49 14.58%
90  โรงเรียนวัดลำเหย 209
5 2.39
15 7.18
9 4.31
0 0.00
0 0.00
180 86.12
29 13.88%
91  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1592
27 1.70
21 1.32
69 4.33
27 1.70
69 4.33
1379 86.62
213 13.38%
92  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 106
4 3.77
5 4.72
5 4.72
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
93  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 573
30 5.24
20 3.49
22 3.84
0 0.00
0 0.00
501 87.43
72 12.57%
94  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 192
9 4.69
0 0.00
15 7.81
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
95  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 246
5 2.03
15 6.10
10 4.07
0 0.00
0 0.00
216 87.80
30 12.20%
96  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
6 4.88
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
97  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 224
1 0.45
0 0.00
26 11.61
0 0.00
0 0.00
197 87.95
27 12.05%
98  โรงเรียนวัดห้วยพระ 94
4 4.26
3 3.19
3 3.19
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
99  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 87
1 1.15
0 0.00
8 9.20
0 0.00
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
100  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 120
4 3.33
0 0.00
6 5.00
0 0.00
3 2.50
107 89.17
13 10.83%
101  โรงเรียนบ้านแจงงาม 150
5 3.33
7 4.67
3 2.00
1 0.67
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
102  โรงเรียนวัดบ้านยาง 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
6 5.88
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
103  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2953
61 2.07
30 1.02
151 5.11
9 0.30
19 0.64
2683 90.86
270 9.14%
104  โรงเรียนบ้านมาบแค 122
7 5.74
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
105  โรงเรียนบ้านใหม่ 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
106  โรงเรียนวัดเลาเต่า 190
0 0.00
3 1.58
10 5.26
0 0.00
3 1.58
174 91.58
16 8.42%
107  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
108  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
109  โรงเรียนบ้านหนองโสน 135
1 0.74
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
110  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
111  โรงเรียนบ้านหัวถนน 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
112  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 179
2 1.12
0 0.00
5 2.79
0 0.00
2 1.12
170 94.97
9 5.03%
113  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
114  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 607
10 1.65
0 0.00
8 1.32
0 0.00
5 0.82
584 96.21
23 3.79%
115  โรงเรียนบ้านคลองตัน 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
116  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 146
3 2.05
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 97.26
4 2.74%
117  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
118  โรงเรียนบ้านดอนทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านลำพยา 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,668 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,880 6.13
เตี้ย  1,017 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,820 9.20
ผอมและเตี้ย  1,060 3.46
อ้วนและเตี้ย  1,009 3.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,882 74.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,786 คน


25.39%


Powered By www.thaieducation.net