ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 36
9 25.00
10 27.78
8 22.22
4 11.11
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจกปก 77
27 35.06
50 64.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 187
11 5.88
12 6.42
8 4.28
145 77.54
11 5.88
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 21
2 9.52
6 28.57
13 61.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
5  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351
52 14.81
154 43.87
20 5.70
125 35.61
0 0.00
0 0.00
351 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59
9 15.25
13 22.03
0 0.00
37 62.71
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
7  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 138
64 46.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 30.43
32 23.19
106 76.81%
8  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 200
30 15.00
34 17.00
17 8.50
34 17.00
17 8.50
68 34.00
132 66.00%
9  โรงเรียนอรุณเมธา 473
118 24.95
24 5.07
150 31.71
10 2.11
0 0.00
171 36.15
302 63.85%
10  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150
8 5.33
53 35.33
0 0.00
34 22.67
0 0.00
55 36.67
95 63.33%
11  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903
100 5.25
284 14.92
99 5.20
375 19.71
333 17.50
712 37.41
1191 62.59%
12  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 528
48 9.09
121 22.92
11 2.08
139 26.33
11 2.08
198 37.50
330 62.50%
13  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 370
77 20.81
77 20.81
23 6.22
43 11.62
0 0.00
150 40.54
220 59.46%
14  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853
33 3.87
114 13.36
38 4.45
147 17.23
137 16.06
384 45.02
469 54.98%
15  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 120
14 11.67
39 32.50
0 0.00
10 8.33
0 0.00
57 47.50
63 52.50%
16  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224
11 4.91
39 17.41
1 0.45
61 27.23
1 0.45
111 49.55
113 50.45%
17  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97
17 17.53
24 24.74
3 3.09
0 0.00
1 1.03
52 53.61
45 46.39%
18  โรงเรียนบ้านยะพอ 302
52 17.22
56 18.54
13 4.30
17 5.63
1 0.33
163 53.97
139 46.03%
19  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163
32 19.63
34 20.86
2 1.23
5 3.07
2 1.23
88 53.99
75 46.01%
20  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752
240 31.91
30 3.99
15 1.99
33 4.39
8 1.06
426 56.65
326 43.35%
21  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 270
10 3.70
19 7.04
18 6.67
29 10.74
37 13.70
157 58.15
113 41.85%
22  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208
19 9.13
30 14.42
20 9.62
10 4.81
7 3.37
122 58.65
86 41.35%
23  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
18 12.86
12 8.57
10 7.14
13 9.29
4 2.86
83 59.29
57 40.71%
24  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170
10 5.88
23 13.53
25 14.71
3 1.76
8 4.71
101 59.41
69 40.59%
25  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206
13 6.31
31 15.05
10 4.85
27 13.11
0 0.00
125 60.68
81 39.32%
26  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118
3 2.54
30 25.42
6 5.08
3 2.54
2 1.69
74 62.71
44 37.29%
27  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 147
27 18.37
23 15.65
1 0.68
3 2.04
0 0.00
93 63.27
54 36.73%
28  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 232
22 9.48
40 17.24
11 4.74
7 3.02
5 2.16
147 63.36
85 36.64%
29  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
31 10.10
23 7.49
34 11.07
196 63.84
111 36.16%
30  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292
7 2.40
63 21.58
27 9.25
0 0.00
4 1.37
191 65.41
101 34.59%
31  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 192
15 7.81
19 9.90
6 3.13
23 11.98
3 1.56
126 65.63
66 34.38%
32  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 159
7 4.40
5 3.14
8 5.03
21 13.21
13 8.18
105 66.04
54 33.96%
33  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 278
9 3.24
13 4.68
30 10.79
25 8.99
17 6.12
184 66.19
94 33.81%
34  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545
87 15.96
77 14.13
0 0.00
20 3.67
0 0.00
361 66.24
184 33.76%
35  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 422
6 1.42
120 28.44
16 3.79
0 0.00
0 0.00
280 66.35
142 33.65%
36  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 489
4 0.82
137 28.02
19 3.89
3 0.61
0 0.00
326 66.67
163 33.33%
37  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277
26 9.39
50 18.05
15 5.42
0 0.00
0 0.00
186 67.15
91 32.85%
38  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792
35 4.42
184 23.23
41 5.18
0 0.00
0 0.00
532 67.17
260 32.83%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 352
51 14.49
42 11.93
18 5.11
0 0.00
0 0.00
241 68.47
111 31.53%
40  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162
12 7.41
5 3.09
6 3.70
17 10.49
11 6.79
111 68.52
51 31.48%
41  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370
40 10.81
24 6.49
48 12.97
3 0.81
0 0.00
255 68.92
115 31.08%
42  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129
8 6.20
18 13.95
14 10.85
0 0.00
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
43  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 457
30 6.56
26 5.69
21 4.60
43 9.41
21 4.60
316 69.15
141 30.85%
44  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222
20 9.01
35 15.77
13 5.86
0 0.00
0 0.00
154 69.37
68 30.63%
45  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
22 12.22
14 7.78
3 1.67
12 6.67
4 2.22
125 69.44
55 30.56%
46  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
35 10.00
65 18.57
4 1.14
0 0.00
0 0.00
246 70.29
104 29.71%
47  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
19 6.93
48 17.52
14 5.11
0 0.00
0 0.00
193 70.44
81 29.56%
48  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 471
35 7.43
36 7.64
7 1.49
28 5.94
32 6.79
333 70.70
138 29.30%
49  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 615
78 12.68
78 12.68
19 3.09
0 0.00
0 0.00
440 71.54
175 28.46%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211
2 0.95
3 1.42
25 11.85
5 2.37
25 11.85
151 71.56
60 28.44%
51  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184
2 1.09
24 13.04
11 5.98
15 8.15
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
52  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
18 4.76
32 8.47
1 0.26
53 14.02
0 0.00
274 72.49
104 27.51%
53  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 153
14 9.15
5 3.27
6 3.92
10 6.54
7 4.58
111 72.55
42 27.45%
54  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 284
18 6.34
7 2.46
51 17.96
0 0.00
1 0.35
207 72.89
77 27.11%
55  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146
9 6.16
9 6.16
7 4.79
7 4.79
7 4.79
107 73.29
39 26.71%
56  โรงเรียนบ้านแม่สละ 173
13 7.51
10 5.78
3 1.73
14 8.09
6 3.47
127 73.41
46 26.59%
57  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 512
20 3.91
23 4.49
45 8.79
26 5.08
21 4.10
377 73.63
135 26.37%
58  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 587
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 25.21
4 0.68
435 74.11
152 25.89%
59  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 435
56 12.87
40 9.20
8 1.84
7 1.61
1 0.23
323 74.25
112 25.75%
60  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548
33 6.02
0 0.00
0 0.00
99 18.07
3 0.55
413 75.36
135 24.64%
61  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110
22 20.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
62  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 638
42 6.58
84 13.17
9 1.41
18 2.82
1 0.16
484 75.86
154 24.14%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831
30 3.61
132 15.88
22 2.65
7 0.84
4 0.48
636 76.53
195 23.47%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 171
24 14.04
12 7.02
4 2.34
0 0.00
0 0.00
131 76.61
40 23.39%
65  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 648
78 12.04
32 4.94
17 2.62
22 3.40
2 0.31
497 76.70
151 23.30%
66  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 159
10 6.29
11 6.92
8 5.03
8 5.03
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
67  โรงเรียนบ้านพะละ 82
9 10.98
7 8.54
3 3.66
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
68  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 127
9 7.09
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
69  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 171
6 3.51
5 2.92
6 3.51
11 6.43
11 6.43
132 77.19
39 22.81%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1104
73 6.61
64 5.80
40 3.62
55 4.98
19 1.72
853 77.26
251 22.74%
71  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 347
16 4.61
15 4.32
10 2.88
32 9.22
5 1.44
269 77.52
78 22.48%
72  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271
6 2.21
36 13.28
17 6.27
0 0.00
0 0.00
212 78.23
59 21.77%
73  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 190
7 3.68
4 2.11
27 14.21
3 1.58
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
74  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98
12 12.24
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
75  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 221
20 9.05
3 1.36
24 10.86
0 0.00
0 0.00
174 78.73
47 21.27%
76  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203
18 8.87
23 11.33
2 0.99
0 0.00
0 0.00
160 78.82
43 21.18%
77  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 520
40 7.69
39 7.50
26 5.00
4 0.77
0 0.00
411 79.04
109 20.96%
78  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 590
32 5.42
42 7.12
13 2.20
27 4.58
7 1.19
469 79.49
121 20.51%
79  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122
1 0.82
11 9.02
5 4.10
8 6.56
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203
12 5.91
8 3.94
11 5.42
7 3.45
3 1.48
162 79.80
41 20.20%
81  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 149
9 6.04
12 8.05
9 6.04
0 0.00
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
82  โรงเรียนแม่สอด 697
38 5.45
13 1.87
86 12.34
3 0.43
0 0.00
557 79.91
140 20.09%
83  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 472
9 1.91
15 3.18
31 6.57
19 4.03
18 3.81
380 80.51
92 19.49%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 720
27 3.75
44 6.11
56 7.78
10 1.39
3 0.42
580 80.56
140 19.44%
85  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 220
4 1.82
33 15.00
5 2.27
0 0.00
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
86  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 895
23 2.57
27 3.02
62 6.93
26 2.91
30 3.35
727 81.23
168 18.77%
87  โรงเรียนบ้านปูแป้ 64
5 7.81
2 3.13
4 6.25
0 0.00
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
88  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
5 3.57
5 3.57
14 10.00
1 0.71
1 0.71
114 81.43
26 18.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 130
18 13.85
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
90  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 141
10 7.09
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
91  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 419
10 2.39
55 13.13
11 2.63
0 0.00
0 0.00
343 81.86
76 18.14%
92  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 95
3 3.16
7 7.37
7 7.37
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
93  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 139
2 1.44
1 0.72
21 15.11
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
94  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394
19 4.82
48 12.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
327 82.99
67 17.01%
95  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 144
10 6.94
13 9.03
1 0.69
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
96  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 198
2 1.01
23 11.62
7 3.54
0 0.00
1 0.51
165 83.33
33 16.67%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606
24 3.96
21 3.47
21 3.47
17 2.81
16 2.64
507 83.66
99 16.34%
98  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251
10 3.98
23 9.16
8 3.19
0 0.00
0 0.00
210 83.67
41 16.33%
99  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 188
6 3.19
12 6.38
4 2.13
5 2.66
2 1.06
159 84.57
29 15.43%
100  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 358
5 1.40
49 13.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
304 84.92
54 15.08%
101  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
102  โรงเรียนบ้านวังผา 240
13 5.42
7 2.92
11 4.58
3 1.25
2 0.83
204 85.00
36 15.00%
103  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
3 4.48
2 2.99
57 85.07
10 14.93%
104  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136
7 5.15
2 1.47
0 0.00
9 6.62
2 1.47
116 85.29
20 14.71%
105  โรงเรียนบ้านธงชัย 167
2 1.20
20 11.98
2 1.20
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
106  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 221
8 3.62
17 7.69
6 2.71
0 0.00
0 0.00
190 85.97
31 14.03%
107  โรงเรียนบ้านมอเกอ 238
13 5.46
19 7.98
1 0.42
0 0.00
0 0.00
205 86.13
33 13.87%
108  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 140
0 0.00
3 2.14
4 2.86
8 5.71
3 2.14
122 87.14
18 12.86%
109  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115
9 7.83
0 0.00
0 0.00
1 0.87
4 3.48
101 87.83
14 12.17%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 503
15 2.98
16 3.18
14 2.78
9 1.79
6 1.19
443 88.07
60 11.93%
111  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475
5 1.05
50 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
420 88.42
55 11.58%
112  โรงเรียนบ้านปางส้าน 199
8 4.02
4 2.01
11 5.53
0 0.00
0 0.00
176 88.44
23 11.56%
113  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 139
8 5.76
0 0.00
2 1.44
0 0.00
3 2.16
126 90.65
13 9.35%
114  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 221
2 0.90
6 2.71
8 3.62
3 1.36
1 0.45
201 90.95
20 9.05%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 81
6 7.41
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
116  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327
9 2.75
6 1.83
8 2.45
3 0.92
2 0.61
299 91.44
28 8.56%
117  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
118  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 939
41 4.37
18 1.92
10 1.06
2 0.21
5 0.53
863 91.91
76 8.09%
119  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 151
2 1.32
2 1.32
2 1.32
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
120  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 265
2 0.75
3 1.13
0 0.00
1 0.38
0 0.00
259 97.74
6 2.26%
121  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,626 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,674 7.11
เตี้ย  3,744 9.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,754 4.66
ผอมและเตี้ย  2,243 5.96
อ้วนและเตี้ย  1,000 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,211 69.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,415 คน


30.34%


Powered By www.thaieducation.net