ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังม่วง 3
2 66.67
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-1 -33.33
4 133.33%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังโพ 22
8 36.36
5 22.73
9 40.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 24
9 37.50
15 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 37
18 48.65
7 18.92
11 29.73
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30%
6  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
5 29.41
2 11.76
5 29.41
3 17.65
1 5.88
1 5.88
16 94.12%
7  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 118
22 18.64
22 18.64
31 26.27
21 17.80
0 0.00
22 18.64
96 81.36%
8  โรงเรียนบ้านฉลอม 44
6 13.64
7 15.91
7 15.91
13 29.55
2 4.55
9 20.45
35 79.55%
9  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 19
13 68.42
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
4 21.05
15 78.95%
10  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 55
14 25.45
6 10.91
2 3.64
20 36.36
0 0.00
13 23.64
42 76.36%
11  โรงเรียนวัดสามเงา 45
11 24.44
6 13.33
2 4.44
12 26.67
1 2.22
13 28.89
32 71.11%
12  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 124
9 7.26
12 9.68
16 12.90
21 16.94
28 22.58
38 30.65
86 69.35%
13  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 51
26 50.98
2 3.92
1 1.96
3 5.88
3 5.88
16 31.37
35 68.63%
14  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 88
15 17.05
7 7.95
23 26.14
6 6.82
5 5.68
32 36.36
56 63.64%
15  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
2 18.18
3 27.27
0 0.00
2 18.18
0 0.00
4 36.36
7 63.64%
16  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
6 5.17
10 8.62
10 8.62
17 14.66
18 15.52
55 47.41
61 52.59%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 29
6 20.69
4 13.79
5 17.24
0 0.00
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
18  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 95
14 14.74
16 16.84
12 12.63
5 5.26
2 2.11
46 48.42
49 51.58%
19  โรงเรียนบ้านลานสาง 83
8 9.64
3 3.61
11 13.25
10 12.05
10 12.05
41 49.40
42 50.60%
20  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 133
33 24.81
11 8.27
23 17.29
0 0.00
0 0.00
66 49.62
67 50.38%
21  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 228
36 15.79
33 14.47
22 9.65
19 8.33
0 0.00
118 51.75
110 48.25%
22  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
27 19.71
25 18.25
7 5.11
4 2.92
0 0.00
74 54.01
63 45.99%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 84
18 21.43
3 3.57
13 15.48
2 2.38
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
24  โรงเรียนเสริมปัญญา 12
3 25.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
25  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 138
38 27.54
10 7.25
6 4.35
1 0.72
2 1.45
81 58.70
57 41.30%
26  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 56
18 32.14
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
27  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 155
14 9.03
18 11.61
31 20.00
0 0.00
0 0.00
92 59.35
63 40.65%
28  โรงเรียนบ้านใหม่ 81
8 9.88
6 7.41
2 2.47
4 4.94
11 13.58
50 61.73
31 38.27%
29  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 42
4 9.52
1 2.38
8 19.05
2 4.76
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
30  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 242
18 7.44
21 8.68
28 11.57
17 7.02
8 3.31
150 61.98
92 38.02%
31  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 450
27 6.00
114 25.33
2 0.44
19 4.22
8 1.78
280 62.22
170 37.78%
32  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 90
5 5.56
5 5.56
9 10.00
5 5.56
10 11.11
56 62.22
34 37.78%
33  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 196
14 7.14
13 6.63
10 5.10
26 13.27
11 5.61
122 62.24
74 37.76%
34  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 195
9 4.62
28 14.36
9 4.62
24 12.31
2 1.03
123 63.08
72 36.92%
35  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 30
1 3.33
0 0.00
9 30.00
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 133
9 6.77
21 15.79
18 13.53
0 0.00
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
37  โรงเรียนสว่างวิทยา 129
10 7.75
14 10.85
22 17.05
0 0.00
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
38  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
1 2.94
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
39  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
14 12.28
8 7.02
16 14.04
1 0.88
1 0.88
74 64.91
40 35.09%
40  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 77
3 3.90
2 2.60
9 11.69
5 6.49
8 10.39
50 64.94
27 35.06%
41  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 117
11 9.40
0 0.00
26 22.22
2 1.71
2 1.71
76 64.96
41 35.04%
42  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 112
11 9.82
7 6.25
20 17.86
0 0.00
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
43  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 72
2 2.78
10 13.89
10 13.89
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
44  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 90
6 6.67
5 5.56
10 11.11
5 5.56
4 4.44
60 66.67
30 33.33%
45  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 96
7 7.29
3 3.13
12 12.50
10 10.42
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
46  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 139
12 8.63
12 8.63
20 14.39
2 1.44
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
47  โรงเรียนบ้านดงยาง 70
1 1.43
3 4.29
19 27.14
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
48  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 85
13 15.29
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
49  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 82
0 0.00
20 24.39
2 2.44
0 0.00
4 4.88
56 68.29
26 31.71%
50  โรงเรียนบ้านวังประจบ 103
7 6.80
4 3.88
17 16.50
4 3.88
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
51  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 65
5 7.69
6 9.23
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
52  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
1 4.35
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
53  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 73
6 8.22
6 8.22
5 6.85
2 2.74
3 4.11
51 69.86
22 30.14%
54  โรงเรียนศรีวิทยา 102
9 8.82
11 10.78
5 4.90
0 0.00
5 4.90
72 70.59
30 29.41%
55  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 147
6 4.08
8 5.44
8 5.44
15 10.20
6 4.08
104 70.75
43 29.25%
56  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 379
41 10.82
20 5.28
48 12.66
0 0.00
0 0.00
270 71.24
109 28.76%
57  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 177
2 1.13
13 7.34
0 0.00
29 16.38
6 3.39
127 71.75
50 28.25%
58  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1174
93 7.92
72 6.13
36 3.07
43 3.66
84 7.16
846 72.06
328 27.94%
59  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 43
4 9.30
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
60  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 18
0 0.00
2 11.11
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 112
12 10.71
7 6.25
7 6.25
5 4.46
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 22
1 4.55
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
63  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 196
14 7.14
15 7.65
9 4.59
11 5.61
4 2.04
143 72.96
53 27.04%
64  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
7 15.56
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
65  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 110
5 4.55
6 5.45
17 15.45
1 0.91
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
66  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 127
5 3.94
10 7.87
15 11.81
2 1.57
1 0.79
94 74.02
33 25.98%
67  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 135
3 2.22
4 2.96
16 11.85
5 3.70
7 5.19
100 74.07
35 25.93%
68  โรงเรียนบ้านสามเงา 85
3 3.53
5 5.88
8 9.41
6 7.06
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
69  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 109
10 9.17
0 0.00
18 16.51
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
70  โรงเรียนบ้านมูเซอ 352
14 3.98
45 12.78
18 5.11
7 1.99
3 0.85
265 75.28
87 24.72%
71  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 151
14 9.27
11 7.28
10 6.62
2 1.32
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
72  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 269
9 3.35
6 2.23
49 18.22
1 0.37
0 0.00
204 75.84
65 24.16%
73  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 156
14 8.97
8 5.13
10 6.41
5 3.21
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
74  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 76
5 6.58
5 6.58
8 10.53
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
75  โรงเรียนบ้านโสมง 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
76  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 142
7 4.93
8 5.63
6 4.23
0 0.00
12 8.45
109 76.76
33 23.24%
77  โรงเรียนอนุบาลตาก 1471
77 5.23
16 1.09
243 16.52
3 0.20
0 0.00
1132 76.95
339 23.05%
78  โรงเรียนบ้านคลองสัก 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
79  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 212
10 4.72
18 8.49
20 9.43
0 0.00
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
80  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 446
12 2.69
26 5.83
4 0.90
52 11.66
6 1.35
346 77.58
100 22.42%
81  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 171
14 8.19
8 4.68
10 5.85
5 2.92
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
82  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 186
8 4.30
11 5.91
20 10.75
1 0.54
0 0.00
146 78.49
40 21.51%
83  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 317
26 8.20
25 7.89
16 5.05
0 0.00
0 0.00
250 78.86
67 21.14%
84  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 229
10 4.37
7 3.06
26 11.35
4 1.75
0 0.00
182 79.48
47 20.52%
85  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 117
7 5.98
17 14.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
87  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 62
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
2 2.41
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
89  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 65
6 9.23
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
90  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
3 3.66
2 2.44
67 81.71
15 18.29%
91  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 55
1 1.82
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
92  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
1 5.88
14 82.35
3 17.65%
94  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 101
3 2.97
7 6.93
2 1.98
5 4.95
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
95  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 117
5 4.27
5 4.27
8 6.84
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
96  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 88
0 0.00
1 1.14
10 11.36
2 2.27
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
97  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
4 3.74
0 0.00
10 9.35
1 0.93
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
98  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
99  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 131
2 1.53
3 2.29
13 9.92
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
100  โรงเรียนบ้านปากวัง 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
101  โรงเรียนบ้านดงลาน 74
6 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
102  โรงเรียนบ้านหนองแขม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
103  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 113
3 2.65
2 1.77
0 0.00
2 1.77
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนประชาพัฒนา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,537 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,085 8.02
เตี้ย  963 7.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,302 9.62
ผอมและเตี้ย  510 3.77
อ้วนและเตี้ย  290 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,387 69.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,150 คน


30.66%


Powered By www.thaieducation.net