ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโขดทราย 73
49 67.12
1 1.37
4 5.48
15 20.55
4 5.48
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 43
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนวัดบางปิดบน 28
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
5  โรงเรียนวัดพนมพริก 95
10 10.53
16 16.84
18 18.95
8 8.42
11 11.58
32 33.68
63 66.32%
6  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 688
125 18.17
112 16.28
75 10.90
104 15.12
23 3.34
249 36.19
439 63.81%
7  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 99
18 18.18
13 13.13
11 11.11
7 7.07
0 0.00
50 50.51
49 49.49%
8  โรงเรียนวัดบางปรือ 131
11 8.40
5 3.82
23 17.56
4 3.05
13 9.92
75 57.25
56 42.75%
9  โรงเรียนบ้านโป่ง 240
36 15.00
28 11.67
17 7.08
19 7.92
0 0.00
140 58.33
100 41.67%
10  โรงเรียนวัดตะกาง 63
5 7.94
6 9.52
13 20.63
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
11  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 369
25 6.78
9 2.44
34 9.21
38 10.30
43 11.65
220 59.62
149 40.38%
12  โรงเรียนบ้านดอนสูง 290
18 6.21
19 6.55
17 5.86
37 12.76
26 8.97
173 59.66
117 40.34%
13  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 280
13 4.64
10 3.57
38 13.57
22 7.86
29 10.36
168 60.00
112 40.00%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 114
10 8.77
8 7.02
14 12.28
9 7.89
3 2.63
70 61.40
44 38.60%
15  โรงเรียนวัดแหลมหิน 107
6 5.61
6 5.61
20 18.69
6 5.61
2 1.87
67 62.62
40 37.38%
16  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 263
35 13.31
14 5.32
38 14.45
11 4.18
0 0.00
165 62.74
98 37.26%
17  โรงเรียนบ้านปะอา 214
10 4.67
11 5.14
17 7.94
21 9.81
19 8.88
136 63.55
78 36.45%
18  โรงเรียนบ้านหนองบอน 371
41 11.05
37 9.97
40 10.78
10 2.70
5 1.35
238 64.15
133 35.85%
19  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 152
1 0.66
13 8.55
14 9.21
2 1.32
24 15.79
98 64.47
54 35.53%
20  โรงเรียนบ้านคลองจาก 301
58 19.27
19 6.31
15 4.98
14 4.65
0 0.00
195 64.78
106 35.22%
21  โรงเรียนอนุบาลตราด 2140
70 3.27
29 1.36
340 15.89
129 6.03
170 7.94
1402 65.51
738 34.49%
22  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 176
12 6.82
5 2.84
13 7.39
16 9.09
14 7.95
116 65.91
60 34.09%
23  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 81
6 7.41
21 25.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
24  โรงเรียนบ้านปะเดา 138
22 15.94
8 5.80
12 8.70
2 1.45
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
25  โรงเรียนวัดฆ้อ 146
13 8.90
14 9.59
14 9.59
6 4.11
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
26  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 448
37 8.26
10 2.23
33 7.37
48 10.71
16 3.57
304 67.86
144 32.14%
27  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 252
11 4.37
10 3.97
14 5.56
21 8.33
24 9.52
172 68.25
80 31.75%
28  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 156
8 5.13
2 1.28
14 8.97
9 5.77
16 10.26
107 68.59
49 31.41%
29  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 131
14 10.69
20 15.27
0 0.00
7 5.34
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
30  โรงเรียนบ้านดงกลาง 247
30 12.15
0 0.00
43 17.41
0 0.00
0 0.00
174 70.45
73 29.55%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
9 5.36
9 5.36
9 5.36
11 6.55
11 6.55
119 70.83
49 29.17%
32  โรงเรียนบ้านตาหนึก 91
7 7.69
3 3.30
2 2.20
10 10.99
3 3.30
66 72.53
25 27.47%
33  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 126
12 9.52
13 10.32
9 7.14
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 138
12 8.70
11 7.97
12 8.70
2 1.45
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
35  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 258
18 6.98
15 5.81
29 11.24
7 2.71
0 0.00
189 73.26
69 26.74%
36  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 86
15 17.44
7 8.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
37  โรงเรียนบ้านบางปรง 76
5 6.58
2 2.63
10 13.16
1 1.32
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
38  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 182
9 4.95
21 11.54
14 7.69
0 0.00
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
39  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
40  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 298
20 6.71
4 1.34
25 8.39
21 7.05
1 0.34
227 76.17
71 23.83%
41  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 97
8 8.25
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
42  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 149
4 2.68
5 3.36
6 4.03
9 6.04
11 7.38
114 76.51
35 23.49%
43  โรงเรียนวัดสลัก 64
5 7.81
3 4.69
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
44  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 487
20 4.11
23 4.72
36 7.39
18 3.70
14 2.87
376 77.21
111 22.79%
45  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 124
11 8.87
2 1.61
15 12.10
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
46  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 233
10 4.29
8 3.43
9 3.86
13 5.58
10 4.29
183 78.54
50 21.46%
47  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 134
7 5.22
5 3.73
11 8.21
3 2.24
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 726
53 7.30
30 4.13
61 8.40
0 0.00
0 0.00
582 80.17
144 19.83%
49  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 77
2 2.60
3 3.90
8 10.39
2 2.60
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 134
5 3.73
3 2.24
13 9.70
3 2.24
2 1.49
108 80.60
26 19.40%
51  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 104
7 6.73
3 2.88
10 9.62
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
52  โรงเรียนบ้านเนินตาล 475
20 4.21
11 2.32
60 12.63
0 0.00
0 0.00
384 80.84
91 19.16%
53  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
54  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
19 82.61
4 17.39%
55  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 118
2 1.69
5 4.24
13 11.02
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
56  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 224
17 7.59
6 2.68
5 2.23
5 2.23
4 1.79
187 83.48
37 16.52%
57  โรงเรียนวัดดินแดง 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
58  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 127
4 3.15
6 4.72
9 7.09
1 0.79
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
59  โรงเรียนวัดท่าหาด 83
5 6.02
3 3.61
2 2.41
3 3.61
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
60  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 119
4 3.36
3 2.52
10 8.40
0 0.00
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
61  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 426
9 2.11
10 2.35
39 9.15
5 1.17
0 0.00
363 85.21
63 14.79%
62  โรงเรียนวัดห้วงโสม 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
63  โรงเรียนคลองขวาง 310
18 5.81
21 6.77
4 1.29
0 0.00
0 0.00
267 86.13
43 13.87%
64  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 83
2 2.41
5 6.02
1 1.20
3 3.61
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
65  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
1 0.65
3 1.95
14 9.09
2 1.30
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
66  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 145
11 7.59
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
67  โรงเรียนวัดช้างทูน 202
8 3.96
6 2.97
9 4.46
2 0.99
0 0.00
177 87.62
25 12.38%
68  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 130
4 3.08
3 2.31
9 6.92
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
69  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 161
11 6.83
2 1.24
6 3.73
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
70  โรงเรียนวัดสลักเพชร 180
11 6.11
4 2.22
6 3.33
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
71  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 164
6 3.66
0 0.00
13 7.93
0 0.00
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
72  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
73  โรงเรียนวัดไทรทอง 217
15 6.91
0 0.00
10 4.61
0 0.00
0 0.00
192 88.48
25 11.52%
74  โรงเรียนวัดประณีต 134
9 6.72
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
75  โรงเรียนวัดสะพานหิน 117
1 0.85
9 7.69
1 0.85
0 0.00
2 1.71
104 88.89
13 11.11%
76  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 128
3 2.34
2 1.56
9 7.03
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
77  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 85
4 4.71
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 429
14 3.26
10 2.33
20 4.66
0 0.00
0 0.00
385 89.74
44 10.26%
79  โรงเรียนบ้านจัดสรร 90
2 2.22
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
80  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 252
5 1.98
0 0.00
15 5.95
4 1.59
1 0.40
227 90.08
25 9.92%
81  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 152
5 3.29
2 1.32
8 5.26
0 0.00
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
82  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 152
2 1.32
0 0.00
12 7.89
0 0.00
1 0.66
137 90.13
15 9.87%
83  โรงเรียนบ้านมะนาว 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
84  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 115
10 8.70
1 0.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
85  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 136
0 0.00
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
86  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 210
6 2.86
0 0.00
11 5.24
3 1.43
0 0.00
190 90.48
20 9.52%
87  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 268
5 1.87
9 3.36
11 4.10
0 0.00
0 0.00
243 90.67
25 9.33%
88  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 96
4 4.17
1 1.04
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
90  โรงเรียนวัดตาพลาย 149
0 0.00
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
91  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 83
6 7.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
92  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
93  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
94  โรงเรียนบ้านมณฑล 105
2 1.90
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
95  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 169
1 0.59
4 2.37
4 2.37
2 1.18
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
96  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 109
3 2.75
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
97  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 131
1 0.76
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
98  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
99  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 132
4 3.03
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
100  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 228
0 0.00
1 0.44
4 1.75
0 0.00
0 0.00
223 97.81
5 2.19%
101  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
1 1.08
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
102  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 662
0 0.00
4 0.60
1 0.15
0 0.00
1 0.15
656 99.09
6 0.91%
103  โรงเรียนบ้านสวนใน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,994 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,188 5.94
เตี้ย  761 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,676 8.38
ผอมและเตี้ย  699 3.50
อ้วนและเตี้ย  512 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,158 75.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,836 คน


24.19%


Powered By www.thaieducation.net