ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 37
29 78.38
7 18.92
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 118
114 96.61
3 2.54
1 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแปะ 9
1 11.11
1 11.11
5 55.56
0 0.00
2 22.22
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 173
23 13.29
42 24.28
30 17.34
17 9.83
29 16.76
32 18.50
141 81.50%
5  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 36
3 8.33
4 11.11
8 22.22
6 16.67
8 22.22
7 19.44
29 80.56%
6  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 431
314 72.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 27.15
314 72.85%
7  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 65
8 12.31
24 36.92
3 4.62
11 16.92
0 0.00
19 29.23
46 70.77%
8  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 177
15 8.47
12 6.78
27 15.25
27 15.25
42 23.73
54 30.51
123 69.49%
9  โรงเรียนบ้านพุย 175
5 2.86
33 18.86
5 2.86
38 21.71
39 22.29
55 31.43
120 68.57%
10  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
15 20.55
15 20.55
0 0.00
9 12.33
0 0.00
34 46.58
39 53.42%
11  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 144
22 15.28
38 26.39
5 3.47
11 7.64
0 0.00
68 47.22
76 52.78%
12  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 172
24 13.95
23 13.37
16 9.30
13 7.56
13 7.56
83 48.26
89 51.74%
13  โรงเรียนวัดพระบาท 33
10 30.30
1 3.03
5 15.15
1 3.03
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
14  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 70
9 12.86
6 8.57
21 30.00
0 0.00
0 0.00
34 48.57
36 51.43%
15  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 50
5 10.00
6 12.00
11 22.00
1 2.00
1 2.00
26 52.00
24 48.00%
16  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 289
37 12.80
71 24.57
3 1.04
7 2.42
4 1.38
167 57.79
122 42.21%
17  โรงเรียนบ้านบนนา 126
16 12.70
29 23.02
2 1.59
5 3.97
0 0.00
74 58.73
52 41.27%
18  โรงเรียนศรีจอมทอง 1573
156 9.92
141 8.96
281 17.86
64 4.07
0 0.00
931 59.19
642 40.81%
19  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 88
17 19.32
8 9.09
7 7.95
2 2.27
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
20  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 180
44 24.44
0 0.00
23 12.78
0 0.00
0 0.00
113 62.78
67 37.22%
21  โรงเรียนบ้านนากลาง 70
6 8.57
12 17.14
2 2.86
4 5.71
2 2.86
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 221
5 2.26
2 0.90
34 15.38
5 2.26
33 14.93
142 64.25
79 35.75%
23  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 136
10 7.35
10 7.35
24 17.65
2 1.47
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
24  โรงเรียนออป.13 237
15 6.33
35 14.77
24 10.13
3 1.27
1 0.42
159 67.09
78 32.91%
25  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 204
21 10.29
22 10.78
12 5.88
9 4.41
2 0.98
138 67.65
66 32.35%
26  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 62
4 6.45
7 11.29
6 9.68
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
27  โรงเรียนบ้านหาดนาค 36
4 11.11
1 2.78
5 13.89
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
28  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 122
5 4.10
3 2.46
8 6.56
11 9.02
10 8.20
85 69.67
37 30.33%
29  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 70
15 21.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
30  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 190
16 8.42
8 4.21
7 3.68
10 5.26
15 7.89
134 70.53
56 29.47%
31  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 107
12 11.21
13 12.15
2 1.87
4 3.74
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
32  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 60
6 10.00
5 8.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
33  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
6 7.14
1 1.19
13 15.48
3 3.57
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
34  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 89
5 5.62
8 8.99
6 6.74
4 4.49
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
35  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 129
9 6.98
10 7.75
14 10.85
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
36  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 69
5 7.25
8 11.59
1 1.45
2 2.90
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
37  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
38  โรงเรียนบ้านทัพ 74
3 4.05
3 4.05
9 12.16
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
39  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 108
9 8.33
1 0.93
3 2.78
8 7.41
3 2.78
84 77.78
24 22.22%
40  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 194
23 11.86
0 0.00
0 0.00
20 10.31
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
41  โรงเรียนบ้านห้วยยา 79
3 3.80
4 5.06
10 12.66
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
42  โรงเรียนบ้านสองธาร 90
12 13.33
5 5.56
1 1.11
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
43  โรงเรียนบ้านหนองคัน 43
5 11.63
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
44  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 147
14 9.52
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
45  โรงเรียนบ้านผานัง 114
10 8.77
2 1.75
8 7.02
2 1.75
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
46  โรงเรียนบ้านสบแปะ 68
3 4.41
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
47  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
7 11.11
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
48  โรงเรียนบ้านแม่ซา 121
7 5.79
4 3.31
8 6.61
4 3.31
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
49  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 100
14 14.00
1 1.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
50  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 126
5 3.97
9 7.14
5 3.97
2 1.59
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 97
0 0.00
9 9.28
5 5.15
0 0.00
2 2.06
81 83.51
16 16.49%
52  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 368
13 3.53
25 6.79
7 1.90
14 3.80
0 0.00
309 83.97
59 16.03%
53  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 136
6 4.41
13 9.56
1 0.74
1 0.74
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
54  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
55  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 113
8 7.08
0 0.00
0 0.00
7 6.19
2 1.77
96 84.96
17 15.04%
56  โรงเรียนบ้านแม่วาก 47
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
57  โรงเรียนบ้านห้วยปู 75
8 10.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
58  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 93
3 3.23
6 6.45
3 3.23
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
61  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 123
3 2.44
12 9.76
2 1.63
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
62  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 175
4 2.29
10 5.71
10 5.71
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
63  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 61
3 4.92
2 3.28
1 1.64
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
64  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 476
13 2.73
0 0.00
47 9.87
0 0.00
0 0.00
416 87.39
60 12.61%
65  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 114
5 4.39
0 0.00
3 2.63
3 2.63
3 2.63
100 87.72
14 12.28%
66  โรงเรียนบ้านอมขูด 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
67  โรงเรียนบ้านกองแขก 150
3 2.00
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
68  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 106
3 2.83
1 0.94
8 7.55
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
69  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
70  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 66
3 4.55
0 0.00
2 3.03
0 0.00
2 3.03
59 89.39
7 10.61%
71  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 133
4 3.01
0 0.00
9 6.77
1 0.75
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
72  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 145
0 0.00
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
73  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
74  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 52
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
75  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 118
7 5.93
0 0.00
0 0.00
4 3.39
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
76  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 57
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
77  โรงเรียนบ้านผาละปิ 94
8 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
78  โรงเรียนบ้านห้วยผา 62
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
79  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
80  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
81  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
82  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 129
3 2.33
0 0.00
3 2.33
2 1.55
1 0.78
120 93.02
9 6.98%
83  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
1 0.97
3 2.91
96 93.20
7 6.80%
84  โรงเรียนบ้านโรงวัว 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
85  โรงเรียนบ้านจันทร์ 95
0 0.00
2 2.11
0 0.00
3 3.16
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
86  โรงเรียนบ้านแม่หอย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
87  โรงเรียนบ้านสบวาก 59
0 0.00
2 3.39
0 0.00
1 1.69
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
88  โรงเรียนบ้านแม่มุ 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
89  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
90  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
91  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
92  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,832 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,248 10.55
เตี้ย  758 6.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  858 7.25
ผอมและเตี้ย  363 3.07
อ้วนและเตี้ย  219 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,386 70.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,446 คน


29.12%


Powered By www.thaieducation.net