ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 28
7 25.00
4 14.29
3 10.71
3 10.71
11 39.29
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 141
98 69.50
2 1.42
31 21.99
10 7.09
0 0.00
0 0.00
141 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
107 65.64
11 6.75
8 4.91
31 19.02
6 3.68
0 0.00
163 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 487
48 9.86
35 7.19
116 23.82
83 17.04
151 31.01
54 11.09
433 88.91%
5  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 421
103 24.47
110 26.13
12 2.85
63 14.96
0 0.00
133 31.59
288 68.41%
6  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 92
53 57.61
0 0.00
2 2.17
7 7.61
0 0.00
30 32.61
62 67.39%
7  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 59
31 52.54
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
20 33.90
39 66.10%
8  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 291
21 7.22
34 11.68
11 3.78
55 18.90
45 15.46
125 42.96
166 57.04%
9  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 150
67 44.67
0 0.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
66 44.00
84 56.00%
10  โรงเรียนบ้านดอยคำ 112
21 18.75
41 36.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 44.64
62 55.36%
11  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 98
28 28.57
13 13.27
3 3.06
10 10.20
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
12  โรงเรียนบ้านตุงลอย 325
63 19.38
52 16.00
17 5.23
33 10.15
10 3.08
150 46.15
175 53.85%
13  โรงเรียนบ้านแม่งูด 75
27 36.00
4 5.33
5 6.67
2 2.67
1 1.33
36 48.00
39 52.00%
14  โรงเรียนบ้านวังลุง 104
4 3.85
7 6.73
14 13.46
7 6.73
21 20.19
51 49.04
53 50.96%
15  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 10
2 20.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
16  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 140
18 12.86
33 23.57
2 1.43
13 9.29
0 0.00
74 52.86
66 47.14%
17  โรงเรียนบ้านโปง 107
6 5.61
7 6.54
24 22.43
4 3.74
7 6.54
59 55.14
48 44.86%
18  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 147
21 14.29
24 16.33
19 12.93
0 0.00
0 0.00
83 56.46
64 43.54%
19  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 92
23 25.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
1 1.09
53 57.61
39 42.39%
20  โรงเรียนบ้านหลวง 220
21 9.55
32 14.55
5 2.27
12 5.45
20 9.09
130 59.09
90 40.91%
21  โรงเรียนบ้านไร่ 86
10 11.63
7 8.14
15 17.44
2 2.33
1 1.16
51 59.30
35 40.70%
22  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
10 15.87
15 23.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
23  โรงเรียนบ้านมูเซอ 258
28 10.85
43 16.67
0 0.00
28 10.85
0 0.00
159 61.63
99 38.37%
24  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 251
35 13.94
51 20.32
3 1.20
5 1.99
1 0.40
156 62.15
95 37.85%
25  โรงเรียนบ้านทุ่ง 53
3 5.66
5 9.43
12 22.64
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 117
10 8.55
7 5.98
26 22.22
0 0.00
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
27  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 137
12 8.76
11 8.03
9 6.57
7 5.11
11 8.03
87 63.50
50 36.50%
28  โรงเรียนบ้านตุงติง 153
26 16.99
29 18.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 64.05
55 35.95%
29  โรงเรียนบ้านผาปูน 186
10 5.38
47 25.27
7 3.76
2 1.08
0 0.00
120 64.52
66 35.48%
30  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 74
0 0.00
24 32.43
2 2.70
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
31  โรงเรียนบ้านแปลง 2 54
9 16.67
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 114
13 11.40
0 0.00
22 19.30
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
33  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 99
5 5.05
9 9.09
0 0.00
16 16.16
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
34  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
8 10.00
5 6.25
10 12.50
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
35  โรงเรียนบ้านแปลง 5 101
6 5.94
8 7.92
13 12.87
3 2.97
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
36  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 156
13 8.33
5 3.21
20 12.82
8 5.13
0 0.00
110 70.51
46 29.49%
37  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 140
6 4.29
5 3.57
27 19.29
2 1.43
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
38  โรงเรียนบ้านขุน 107
8 7.48
2 1.87
14 13.08
0 0.00
7 6.54
76 71.03
31 28.97%
39  โรงเรียนบ้านกองลอย 205
14 6.83
13 6.34
26 12.68
4 1.95
2 0.98
146 71.22
59 28.78%
40  โรงเรียนบ้านกองวะ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
41  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 158
9 5.70
23 14.56
9 5.70
1 0.63
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
42  โรงเรียนบ้านผาจุก 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
43  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
5 6.41
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
44  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 124
12 9.68
9 7.26
0 0.00
9 7.26
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
45  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 83
4 4.82
10 12.05
0 0.00
5 6.02
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
46  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 144
6 4.17
11 7.64
17 11.81
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
47  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
48  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 59
3 5.08
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
49  โรงเรียนบ้านยางเปียง 82
12 14.63
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
50  โรงเรียนบ้านสันติสุข 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
51  โรงเรียนบ้านกองหิน 84
2 2.38
4 4.76
12 14.29
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
52  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
19 14.18
5 3.73
1 0.75
1 0.75
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
53  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 94
5 5.32
2 2.13
4 4.26
5 5.32
2 2.13
76 80.85
18 19.15%
54  โรงเรียนบ้านดอกแดง 48
5 10.42
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
55  โรงเรียนบ้านหางดง 65
5 7.69
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
56  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 88
3 3.41
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
57  โรงเรียนบ้านตีนตก 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
58  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 95
0 0.00
0 0.00
13 13.68
4 4.21
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
59  โรงเรียนบ้านพุย 169
6 3.55
14 8.28
10 5.92
0 0.00
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
60  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 177
3 1.69
6 3.39
22 12.43
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
61  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 297
12 4.04
14 4.71
22 7.41
0 0.00
1 0.34
248 83.50
49 16.50%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 104
3 2.88
1 0.96
11 10.58
2 1.92
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
63  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 159
7 4.40
7 4.40
12 7.55
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
64  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
65  โรงเรียนบ้านสบลาน 119
11 9.24
8 6.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
66  โรงเรียนบ้านยางเปา 236
7 2.97
5 2.12
7 2.97
8 3.39
9 3.81
200 84.75
36 15.25%
67  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
68  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 168
16 9.52
1 0.60
8 4.76
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
69  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
70  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
71  โรงเรียนบ้านใบหนา 81
4 4.94
0 0.00
0 0.00
4 4.94
1 1.23
72 88.89
9 11.11%
72  โรงเรียนบ้านดงดำ 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
73  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 112
0 0.00
0 0.00
11 9.82
1 0.89
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
74  โรงเรียนบ้านยางครก 153
16 10.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
75  โรงเรียนบ้านบงตัน 202
10 4.95
0 0.00
7 3.47
0 0.00
4 1.98
181 89.60
21 10.40%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 412
4 0.97
1 0.24
36 8.74
0 0.00
0 0.00
371 90.05
41 9.95%
77  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
78  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 142
1 0.70
7 4.93
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
79  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 67
2 2.99
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 214
8 3.74
5 2.34
4 1.87
1 0.47
1 0.47
195 91.12
19 8.88%
81  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 90
1 1.11
3 3.33
1 1.11
2 2.22
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
82  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 223
2 0.90
7 3.14
5 2.24
2 0.90
1 0.45
206 92.38
17 7.62%
83  โรงเรียนบ้านวังหลวง 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
84  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
85  โรงเรียนบ้านแม่บวน 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
87  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
89  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 89
5 5.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
91  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
5 4.07
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
92  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
93  โรงเรียนบ้านอูตูม 95
2 2.11
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
94  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
1 0.75
1 0.75
2 1.49
1 0.75
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
95  โรงเรียนบ้านผาแตน 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
96  โรงเรียนบ้านซิแบร 291
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
291 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,240 10.18
เตี้ย  884 7.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  825 6.77
ผอมและเตี้ย  475 3.90
อ้วนและเตี้ย  318 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,437 69.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,742 คน


30.73%


Powered By www.thaieducation.net