ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 157
48 30.57
36 22.93
11 7.01
24 15.29
0 0.00
38 24.20
119 75.80%
3  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 61
3 4.92
39 63.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 31.15
42 68.85%
4  โรงเรียนบ้านสามหลัง 131
11 8.40
2 1.53
30 22.90
13 9.92
32 24.43
43 32.82
88 67.18%
5  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 117
20 17.09
16 13.68
10 8.55
20 17.09
12 10.26
39 33.33
78 66.67%
6  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 122
11 9.02
11 9.02
17 13.93
15 12.30
24 19.67
44 36.07
78 63.93%
7  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 216
12 5.56
8 3.70
27 12.50
20 9.26
35 16.20
114 52.78
102 47.22%
8  โรงเรียนบ้านตองกาย 166
20 12.05
20 12.05
38 22.89
0 0.00
0 0.00
88 53.01
78 46.99%
9  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 130
5 3.85
9 6.92
13 10.00
14 10.77
16 12.31
73 56.15
57 43.85%
10  โรงเรียนวัดกองทราย 166
27 16.27
10 6.02
14 8.43
13 7.83
7 4.22
95 57.23
71 42.77%
11  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 544
49 9.01
56 10.29
99 18.20
21 3.86
0 0.00
319 58.64
225 41.36%
12  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 137
12 8.76
8 5.84
36 26.28
0 0.00
0 0.00
81 59.12
56 40.88%
13  โรงเรียนวัดนันทาราม 229
4 1.75
7 3.06
28 12.23
11 4.80
35 15.28
144 62.88
85 37.12%
14  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 209
14 6.70
6 2.87
15 7.18
22 10.53
20 9.57
132 63.16
77 36.84%
15  โรงเรียนบ้านดง 139
3 2.16
2 1.44
19 13.67
5 3.60
21 15.11
89 64.03
50 35.97%
16  โรงเรียนวัดโรงวัว 83
1 1.20
5 6.02
6 7.23
6 7.23
11 13.25
54 65.06
29 34.94%
17  โรงเรียนวัดช่างคำ 140
8 5.71
6 4.29
18 12.86
5 3.57
10 7.14
93 66.43
47 33.57%
18  โรงเรียนบ้านปง 136
0 0.00
8 5.88
10 7.35
8 5.88
18 13.24
92 67.65
44 32.35%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 182
8 4.40
13 7.14
12 6.59
13 7.14
12 6.59
124 68.13
58 31.87%
20  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 257
14 5.45
9 3.50
19 7.39
23 8.95
16 6.23
176 68.48
81 31.52%
21  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 108
5 4.63
5 4.63
8 7.41
10 9.26
6 5.56
74 68.52
34 31.48%
22  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 107
11 10.28
8 7.48
9 8.41
5 4.67
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
23  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 85
1 1.18
7 8.24
17 20.00
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
24  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1164
50 4.30
17 1.46
101 8.68
67 5.76
119 10.22
810 69.59
354 30.41%
25  โรงเรียนบ้านเปียง 64
6 9.38
6 9.38
6 9.38
1 1.56
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
26  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 104
6 5.77
12 11.54
4 3.85
5 4.81
3 2.88
74 71.15
30 28.85%
27  โรงเรียนวัดประชาเกษม 105
6 5.71
11 10.48
5 4.76
3 2.86
5 4.76
75 71.43
30 28.57%
28  โรงเรียนวัดกู่คำ 204
12 5.88
17 8.33
29 14.22
0 0.00
0 0.00
146 71.57
58 28.43%
29  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 72
5 6.94
7 9.72
6 8.33
2 2.78
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
30  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 36
0 0.00
7 19.44
2 5.56
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
31  โรงเรียนวัดพญาชมภู 109
3 2.75
1 0.92
14 12.84
7 6.42
5 4.59
79 72.48
30 27.52%
32  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 51
1 1.96
0 0.00
13 25.49
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
33  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 126
6 4.76
5 3.97
6 4.76
10 7.94
6 4.76
93 73.81
33 26.19%
34  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 69
4 5.80
6 8.70
6 8.70
2 2.90
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
35  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 57
6 10.53
4 7.02
0 0.00
0 0.00
3 5.26
44 77.19
13 22.81%
36  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 225
11 4.89
11 4.89
7 3.11
22 9.78
0 0.00
174 77.33
51 22.67%
37  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 221
11 4.98
12 5.43
25 11.31
0 0.00
0 0.00
173 78.28
48 21.72%
38  โรงเรียนวัดสามหลัง 75
7 9.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
39  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
40  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 160
6 3.75
3 1.88
6 3.75
9 5.63
9 5.63
127 79.38
33 20.63%
41  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 144
13 9.03
7 4.86
6 4.17
3 2.08
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
42  โรงเรียนวัดศรีล้อม 138
5 3.62
4 2.90
13 9.42
2 1.45
3 2.17
111 80.43
27 19.57%
43  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
44  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 108
1 0.93
0 0.00
19 17.59
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
45  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 38
0 0.00
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
46  โรงเรียนวัดท่ากาน 82
1 1.22
1 1.22
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
47  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 52
3 5.77
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
48  โรงเรียนวัดเทพาราม 129
3 2.33
8 6.20
10 7.75
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
49  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
1 2.13
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
50  โรงเรียนบ้านพันตน 95
11 11.58
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
51  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 120
4 3.33
5 4.17
9 7.50
2 1.67
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
52  โรงเรียนวัดคีรีเขต 68
1 1.47
5 7.35
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
53  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
3 12.00
21 84.00
4 16.00%
54  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 51
4 7.84
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
55  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 71
10 14.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.41
60 84.51
11 15.49%
56  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 73
4 5.48
1 1.37
5 6.85
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
57  โรงเรียนบ้านหัวริน 60
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
58  โรงเรียนบ้านแสนตอ 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
59  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 64
1 1.56
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
60  โรงเรียนบ้านทรายมูล 273
7 2.56
20 7.33
11 4.03
0 0.00
0 0.00
235 86.08
38 13.92%
61  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
4 3.81
3 2.86
2 1.90
2 1.90
3 2.86
91 86.67
14 13.33%
62  โรงเรียนบ้านป่าตาล 236
7 2.97
6 2.54
7 2.97
5 2.12
6 2.54
205 86.86
31 13.14%
63  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 180
2 1.11
4 2.22
13 7.22
2 1.11
2 1.11
157 87.22
23 12.78%
64  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 151
7 4.64
0 0.00
12 7.95
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
65  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 167
4 2.40
2 1.20
11 6.59
2 1.20
2 1.20
146 87.43
21 12.57%
66  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 280
3 1.07
15 5.36
17 6.07
0 0.00
0 0.00
245 87.50
35 12.50%
67  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 203
5 2.46
0 0.00
20 9.85
0 0.00
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
68  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 116
3 2.59
3 2.59
4 3.45
3 2.59
1 0.86
102 87.93
14 12.07%
69  โรงเรียนบ้านฟ่อน 125
3 2.40
2 1.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
70  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 144
1 0.69
2 1.39
9 6.25
0 0.00
5 3.47
127 88.19
17 11.81%
71  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 127
2 1.57
5 3.94
4 3.15
4 3.15
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
72  โรงเรียนวัดจอมทอง 121
1 0.83
2 1.65
10 8.26
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
73  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 181
3 1.66
0 0.00
17 9.39
0 0.00
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
74  โรงเรียนบ้านไร่ 109
3 2.75
1 0.92
6 5.50
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
75  โรงเรียนบ้านวังศรี 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
76  โรงเรียนวัดอุเม็ง 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 87
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
3 3.45
79 90.80
8 9.20%
78  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
5 4.46
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
79  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
80  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1387
43 3.10
19 1.37
52 3.75
0 0.00
0 0.00
1273 91.78
114 8.22%
81  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 117
0 0.00
4 3.42
5 4.27
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
82  โรงเรียนวัดดอนชื่น 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
83  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 266
10 3.76
0 0.00
4 1.50
0 0.00
0 0.00
252 94.74
14 5.26%
84  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 181
1 0.55
1 0.55
4 2.21
0 0.00
0 0.00
175 96.69
6 3.31%
85  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
86  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,005 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  608 4.68
เตี้ย  553 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,062 8.17
ผอมและเตี้ย  417 3.21
อ้วนและเตี้ย  458 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,907 76.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,098 คน


23.82%


Powered By www.thaieducation.net